Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
13

Împotriva prorocilor mincinoși

131Și cuvântul Domnului a fost către mine zicând: 2Fiu al omului, prorocește împotriva prorocilor lui Israel care prorocesc și zi celor ce

13.2
Vers. 17.

prorocesc din inima
13.2
Ier. 14.14
23.16,26
lor: Ascultați cuvântul Domnului! 3Așa zice Domnul Dumnezeu: Vai de prorocii nebuni care umblă după duhul lor și n‐au văzut nimic! 4Israele, prorocii tăi sunt ca șacalii
13.4
Cânt. 2.15
în locuri pustii. 5Nu
13.5
Ps. 106.23,30
v‐ați suit în spărturi, nici n‐ați ridicat zidul în jurul casei lui Israel ca să stea la luptă în ziua Domnului. 6Au văzut
13.6
Vers. 23. Cap. 12.24;
22.28
deșertăciune și ghiciri mincinoase acei ce zic: Domnul zice! și Domnul nu i‐a trimis. Și au făcut pe oameni să tragă nădejde că se va împlini cuvântul lor. 7Oare n‐ați văzut o vedenie deșartă și n‐ați vorbit ghicire mincinoasă când ziceți: Domnul zice! și eu n‐am vorbit nicidecum? 8De aceea așa zice Domnul Dumnezeu: Pentru că vorbiți deșertăciune și vedeți minciuni, de aceea iată, sunt împotriva voastră, zice Domnul Dumnezeu. 9Și mâna mea va fi împotriva prorocilor care văd deșertăciune și ghicesc minciuni. Ei nu vor fi în sfătuirea poporului meu și nu vor
13.9
Ezra 2.59,62Neem. 7.5Ps. 69.28
fi scriși în cartea
13.9
Cap. 20.39.

casei lui Israel și nu vor intra în țara lui Israel. Și veți cunoaște
13.9
Cap. 11.12.

că eu sunt Domnul Dumnezeu. 10Pentru că da, pentru că au amăgit pe poporul meu, zicând: Pace
13.10
Ier. 6.14
8.11
! și nu este pace. Și unul zidește un zid și iată alții îl tencuiesc
13.10
Cap. 22.28.

cu albeală. 11Spune celor ce l‐au tencuit cu albeală că va cădea. Va fi o ploaie
13.11
Cap. 38.22.

ce va turna și voi, pietre mari de grindină, veți cădea și un vânt cu vifor îl va rupe. 12Și iată, după ce zidul va fi căzut, oare nu vi se va zice: Unde este albeala cu care ați tencuit? 13De aceea așa zice Domnul Dumnezeu: Îl voi rupe cu un vânt cu vifor în mânia mea și în furia mea va fi o ploaie ce va turna și în aprinderea mea pietre de grindină ca să‐l nimicească. 14Și voi surpa zidul pe care l‐ați tencuit cu albeală și‐l voi doborî la pământ și i se vor descoperi temeliile și va cădea și veți fi nimiciți în mijlocul lui. Și veți cunoaște
13.14
Vers. 9.21, 23. Cap. 14.8.

că eu sunt Domnul. 15Și îmi voi împlini mânia asupra zidului și asupra celor ce l‐au tencuit cu albeală. Și vă voi zice: Zidul nu mai este, nici cei ce l‐au tencuit, 16adică prorocii lui Israel care prorocesc despre Ierusalim și cei ce văd o vedenie
13.16
Ier. 16.14
28.9
de pace pentru el și nu este pace, zice Domnul Dumnezeu. 17Și tu, fiu al omului, îndreaptă‐ți
13.17
Cap. 20.46;
21.2
fața împotriva fiicelor poporului tău care prorocesc
13.17
Vers. 2.

din inima lor și prorocește împotriva lor, 18și zi: Așa zice Domnul Dumnezeu: Vai de femeile care cos perne pentru încheieturile mâinilor și fac mahrame pentru capetele de orice mărime ca să vâneze suflete! Oare veți vâna voi sufletele poporului meu și vă veți păstra în viață sufletele
13.18
2 Pet. 2.14
voastre? 19M‐ați pângărit în poporul meu pentru mâini
13.19
Prov. 28.21Mica 3.5
pline de orz și pentru bucăți de pâine, ca să ucideți sufletele care n‐ar trebui să moară și să păstrați vii sufletele care n‐ar trebui să trăiască, mințind pe poporul meu care ascultă minciuni. 20De aceea așa zice Domnul Dumnezeu: Iată, eu sunt împotriva pernelor voastre cu care vânați sufletele ca să le faceți să zboare, și le voi rupe din brațele voastre; și voi lăsa sufletele să fugă, sufletele pe care le vânați ca să le faceți să zboare. 21Și voi rupe mahramele voastre și voi scăpa pe poporul meu din mâna voastră și ei nu vor mai fi în mâna voastră ca să fie vânați. Și veți cunoaște
13.21
Vers. 9.

că eu sunt Domnul. 22Pentru că ați întristat cu minciună inima celui drept pe care eu nu l‐am întristat și ați întărit
13.22
Ier. 23.14
mâinile celui rău, ca să nu se întoarcă de la calea sa cea rea ca să‐și mântuiască viața: 23de aceea nu veți
13.23
Vers. 6, etc. Cap. 12.24.
Mica 3.6
mai vedea deșertăciune și nu veți mai ghici ghiciri și voi scăpa pe poporul meu din mâna voastră. Și veți cunoaște
13.23
Vers. 9. Cap. 14.8;
15.7
că eu sunt Domnul.