Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
14

Împotriva celor ce se alipesc de idoli

141Și unii din bătrânii lui Israel au venit la mine și au șezut înaintea mea. 2Și cuvântul Domnului a fost către mine zicând: 3Fiu al omului, bărbații aceștia și‐au ridicat idolii în inima lor și și‐au pus înaintea feței lor piatra de poticnire

14.3
Cap. 7.19. Vers. 4.7.

a nelegiuirii lor: să fiu
14.3
2 Reg. 3.13
eu întrebat de ei? 4De aceea vorbește‐le și zi‐le: Așa zice Domnul Dumnezeu: Orice om din casa lui Israel care își va ridica idoli în inima sa și va pune piatra de poticnire a nelegiuirii sale înaintea feței sale și va veni la proroc, eu, Domnul, îi voi răspunde în aceasta, după mulțimea idolilor săi: 5ca să prind casa lui Israel în însăși inima sa, căci toți s‐au înstrăinat de la mine prin idolii lor. 6De aceea zi casei lui Israel: Așa zice Domnul Dumnezeu: Întoarceți‐vă și abateți‐vă de la idolii voștri și întoarceți‐vă fețele de la toate urâciunile voastre. 7Căci orice om din casa lui Israel și dintre străinii de loc care stau vremelnic în Israel care se va despărți de mine și își va ridica idolii în inimă și va pune piatra de poticnire a nelegiuirii sale înaintea feței sale și va veni la proroc ca să mă întrebe prin el, eu, Domnul, îi voi răspunde prin mine. 8Și îmi voi pune
14.8
Lev. 17.10
20.3,5,6Ier. 44.11
fața împotriva omului aceluia și‐l voi face de groază, un semn
14.8
Num. 26.10Deut. 28.37
, și de pomină. și‐l voi stârpi din mijlocul poporului meu; și veți cunoaște
14.8
Cap. 6.7.

că eu sunt Domnul. 9Și dacă prorocul va fi amăgit și va vorbi un cuvânt, eu, Domnul, am amăgit
14.9
1 Reg. 22.23Iov 12.16Ier. 4.10
pe prorocul acela: și‐mi voi întinde mâna împotriva lui și‐l voi nimici din mijlocul poporului meu Israel. 10Și vor purta nelegiuirea lor; nelegiuirea prorocului va fi ca nelegiuirea celui ce întreabă; 11pentru ca să nu se mai abată
14.11
2 Pet. 2.15
de la mine casa lui Israel și să nu se mai facă necurați cu toate fărădelegile lor. Și ei îmi vor fi popor
14.11
Cap. 11.20;
37.27
și eu le voi fi Dumnezeu, zice Domnul Dumnezeu.

Dreptatea pedepselor Domnului

12Și cuvântul Domnului a fost către mine zicând: 13Fiu al omului, când o țară va păcătui împotriva mea lucrând necredincioșie și‐mi voi întinde mâna asupra ei și voi sfărâma toiagul

14.13
Lev. 26.26Is. 3.15.16
pâinii ei și voi trimite asupra ei foametea și voi stârpi și om și dobitoc din ea, 14chiar dacă ar fi
14.14
Ier. 15.1Ier. 7.16
11.14
14.11
în ea acești trei bărbați, Noe, Daniel și Iov, ei și‐ar scăpa numai sufletele lor prin dreptatea
14.14
Prov. 11.4
lor, zice Domnul Dumnezeu. 15Dacă voi face să treacă prin țară fiare rele
14.15
Lev. 26.22
și o vor lipsi de popor și va ajunge pustie încât nimeni să nu poată trece prin ea din pricina fiarelor, 16chiar dacă ar fi acești
14.16
Vers. 14.18, 20.

trei bărbați în ea, viu sunt eu, zice Domnul Dumnezeu, ei n‐ar scăpa nici pe fii, nici pe fete: numai ei ar fi scăpați și țara va fi o pustie. 17Sau dacă voi
14.17
Lev. 26.2521.3,4
aduce sabia asupra țării aceleia și voi zice: Sabie, treci prin țară. Și voi stârpi
14.17
Cap. 25.13.
Țef. 1.3
din ea pe om și dobitoc, 18și
14.18
Vers. 14.

ar fi acești trei bărbați în ea, viu sunt eu, zice Domnul Dumnezeu, ei n‐ar scăpa nici pe fii, nici pe fete, ci numai ei înșiși ar fi scăpați. 19Sau dacă voi trimite ciumă
14.19
2 Sam. 24.15
în țara aceea și îmi voi vărsa
14.19
Cap. 7.8.

asupra ei mânia în sânge ca să stârpesc din ea pe om și dobitoc, 20și ar fi
14.20
Vers. 14.

în ea Noe, Daniel și Iov, viu sunt eu, zice Domnul Dumnezeu, ei n‐ar scăpa nici pe fiu, nici pe fată; numai sufletul lor însuși l‐ar scăpa prin dreptatea lor. 21Căci așa zice Domnul Dumnezeu: Cu cât mai mult, când voi trimite
14.21
Cap. 5.17;
33.27
asupra Ierusalimului cele patru judecăți cumplite ale mele: sabia și foametea și fiarele rele și ciuma, ca să stârpesc din el pe om și dobitoc! 22Dar iată, vor rămâne
14.22
Cap. 6.8.

în el cei ce scapă, care vor fi scoși din el: fii și fete. Iată, ei vor ieși la voi și veți vedea calea
14.22
Cap. 20.43.

lor și faptele lor; și veți fi mângâiați pentru răul pe care l‐am adus asupra Ierusalimului cu privire la tot ce am adus asupra lui. 23Și ei vă vor mângâia când veți vedea calea lor și faptele lor; și veți cunoaște că nu fără
14.23
Ier. 22.8,9
cuvânt am făcut tot ce am făcut în el, zice Domnul Dumnezeu.