Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
17

Pedepsirea lui Zedechia

171Și cuvântul Domnului a fost către mine zicând: 2Fiu al omului, pune o cimilitură și spune o pildă casei lui Israel. 3Și zi: Așa zice Domnul: Un vultur

17.3
Vers. 12, etc.

mare cu aripi mari, pene lungi, plin de pene pestrițe, a venit în Liban și a luat
17.3
2 Reg. 24.12
ramura cea mai de sus din cedru. 4A rupt vârful vlăstarelor lui și l‐a dus într‐o țară de negoț: l‐a pus într‐o țară de negustori. 5Și a luat din sămânța țării și a sădit‐o într‐o țarină de semănătură
17.5
Deut. 8.7,8,9
. A pus‐o lângă ape multe, a sădit‐o ca pe
17.5
Is. 44.4
o salcie. 6Și ea a crescut și s‐a făcut butuc de vie care s‐a întins, dar
17.6
Vers. 14.

mic; așa că vițele sale se îndreptau spre el și rădăcinile sale erau sub el; și a ajuns un butuc de vie și a făcut vițe și a dat butași. 7Și mai era un vultur mare cu aripi mari și pene multe. Și iată, acest butuc de vie
17.7
Vers. 15.

și‐a plecat rădăcinile spre el și și‐a întins vițele spre el din straturile sădirii sale, ca s‐o adape. 8Era sădită în ogor bun, lângă ape multe, ca să facă vițe și să dea rod ca să ajungă o vie de slavă. 9Zi: Așa zice Domnul Dumnezeu: Va izbuti? Oare nu‐i va smulge el rădăcinile și nu‐i
17.9
2 Reg. 25.7
va tăia rodul ca să se usuce? Toate frunzele odraslelor sale se vor usca și nu printr‐un braț mare sau popor mult va fi scoasă din rădăcinile ei. 10Și iată, este sădită! Oare va izbuti? Oare nu se va usca
17.10
Cap. 19.12.
Osea 13.15
de tot când se va atinge de ea vântul de răsărit? Se va usca în straturile unde a crescut. 11Și cuvântul Domnului a fost către mine, zicând: 12Zi acum casei celei
17.12
Cap. 2.5;
12.9
răzvrătitoare: Nu știți ce înseamnă acestea? Zi‐le: Iată, împăratul
17.12
Vers. 3.
2 Reg. 24.11‐16
Babilonului a venit în Ierusalim și a luat pe împăratul lui și pe mai marii lui și i‐a adus cu sine în Babilon. 13Și a luat pe unul
17.13
2 Reg. 24.17
din sămânța împărătească și a făcut legământ cu el și l‐a pus
17.13
2 Cron. 36.13
să jure și a luat cu sine pe puternicii țării; 14ca împărăția să fie
17.14
Vers. 6. Cap. 29.14.

coborâtă și să nu se ridice; ci să păzească legământul său și să stea. 15Dar el s‐a răsculat
17.15
2 Reg. 24.202 Cron. 30.13
împotriva lui trimițându‐și solii în Egipt ca să‐i dea
17.15
Deut. 17.16Is. 31.1,3
36.6,9
cai și popor mult. Va izbuti oare? Va scăpa
17.15
Vers. 9.

oare cel ce face acestea? Va călca el legământul și să scape? 16Viu sunt eu, zice Domnul Dumnezeu, dacă nu va muri el în locul
17.16
Ier. 32.5
34.3
52.11
împăratului, care l‐a pus împărat, al cărui jurământ l‐a disprețuit și al cărui legământ l‐a călcat în mijlocul Babilonului. 17Și Faraon
17.17
Ier. 37.7
cu oastea lui puternică și cu mulțimea lui cea mare nu va face nimic pentru el în război când vor înălța metereze și va zidi întăriri
17.17
Ier. 52.4
ca să stârpească multe suflete. 18Căci a disprețuit jurământul și a călcat legământul și iată și‐a dat mâna
17.18
1 Cron. 29.24Plâng. 5.6
și totuși a făcut toate aceste lucruri: nu va scăpa. 19De aceea așa zice Domnul Dumnezeu: Viu sunt eu, de nu voi aduce pe capul lui jurământul meu pe care l‐a disprețuit și legământul meu pe care l‐a călcat. 20Și îmi voi
17.20
Cap. 12.13;
32.3
întinde mreaja asupra lui și va fi prins în cursa mea; și‐l voi aduce la Babilon și mă voi
17.20
Cap. 20.36.

judeca cu el acolo pentru necredincioșia lui cu care mi‐a fost necredincios. 21Și toți fugarii
17.21
Cap. 12.14.

lui și toate cetele lui vor cădea de sabie și cei rămași vor fi împrăștiați în toate vânturile. Și veți cunoaște că eu, Domnul, am vorbit. 22Așa zice Domnul Dumnezeu: Și voi lua din ramura
17.22
Is. 11.1Ier. 23.5Zah. 3.8
cea mai de sus a cedrului celui înalt și o voi sădi; voi tăia din vârful mlădițelor lui cele tinere una fragedă
17.22
Is. 53.2
și o voi sădi
17.22
Ps. 2.6
pe un munte înalt și ridicat; 23o voi sădi pe muntele
17.23
Is. 2.2,3Mica 4.1
cel înalt al lui Israel. Și va face mlădițe, va da rod și se va face un cedru măreț; și sub el vor locui toate păsările
17.23
Cap. 31.6.
Dan. 4.12
de orice aripă; vor locui la umbra ramurilor sale. 24Și toți copacii câmpului vor cunoaște că eu, Domnul, am
17.24
Lc. 1.52
coborât copacul cel înalt, am înălțat copacul cel de jos, am uscat copacul cel verde și am făcut să înflorească copacul cel uscat. Eu
17.24
Cap. 22.14;
24.14
, Domnul, am vorbit și am făcut.