Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
16

Ierusalimul închipuit printr‐o curvă

161Iarăși cuvântul Domnului a fost către mine zicând: 2Fiu al omului, fă cunoscut

16.2
Cap. 20.4;
Ierusalimului urâciunile sale 3și zi: Așa zice Domnul Dumnezeu către Ierusalim: Obârșia ta și nașterea
16.3
Cap. 21.30.
ta este din țara canaanitului. Tatăl
16.3
Vers. 45.
tău a fost amorit și mamă‐ta era hetită. 4Și la nașterea ta, în ziua
16.4
Osea 2.3
în care te‐ai născut, nu ți s‐a tăiat buricul și n‐ai fost scăldată în apă spre curățire; n‐ai fost sărată cu sare; și n‐ai fost înfășată în scutece. 5Niciun ochi nu s‐a îndurat de tine să‐ți facă ceva din acestea, să aibă milă de tine. Ci ai fost aruncată pe câmp deschis, de scârbă către tine în ziua în care te‐ai născut. 6Și eu am trecut pe lângă tine și te‐am văzut tăvălită în sângele tău și ți‐am zis în sângele tău: Trăiește! Da, ți‐am zis în sângele tău: Trăiește! 7Te‐am făcut
16.7
Ex. 1.7
mii de mii ca iarba câmpului. Și ai crescut și te‐ai mărit și ai ajuns la podoaba podoabelor. Ți s‐au ridicat țâțele și ți‐a crescut părul, dar erai goală și fără veșminte. 8Și am trecut pe lângă tine și te‐am văzut și iată, vârsta ta era vârsta dragostelor. Și mi‐am întins poalele
16.8
Rut 3.9
peste tine și ți‐am acoperit goliciunea și m‐am jurat ție și am intrat în legământ cu tine, zice Domnul Dumnezeu; și ai ajuns
16.8
Ex. 19.5Ier. 2.2
a mea. 9Și te‐am scăldat în apă și ți‐am spălat de tot sângele de pe tine și te‐am uns cu untdelemn. 10Și te‐am îmbrăcat cu lucru de broderie și te‐am încălțat cu piele de vițel de mare și te‐am încins cu in subțire și te‐am acoperit cu mătase. 11Și te‐am împodobit cu scule și ți‐am pus brățări
16.11
Gen. 24.22,47
pe mâini și o salbă
16.11
Prov. 1.9
pe grumaz. 12Și ți‐am pus un inel în nări și cercei în urechi și o cunună frumoasă pe cap. 13Și ai fost împodobită cu aur și argint și veșmintele tale erau de in subțire și de mătase și lucru de broderie. Ai mâncat
16.13
Deut. 32.13,14
floarea făinii și miere și untdelemn și te‐ai făcut foarte, foarte
16.13
Ps. 48.2
frumoasă, și ai ajuns la împărăție. 14Și numele
16.14
Plâng. 2.15
tău a străbătut între neamuri pentru frumusețea ta. Căci era desăvârșită prin podoabele mele pe care le‐am pus pe tine, zice Domnul Dumnezeu. 15Dar tu te‐ai încrezut
16.15
Deut. 32.15Ier. 7.4Mica 3.11
în frumusețea ta și ai curvit din pricina numelui tău și ți‐ai
16.15
Is. 1.21
57.8Ier. 2.20
3.2,6,20Osea 1.2
vărsat curviile la orice trecător; a lui erai. 16Și ai
16.16
2 Reg. 23.7Osea 2.8
luat din hainele tale și ți‐ai făcut înălțimi împestrițate și ai curvit pe ele, cum nu s‐a întâmplat și nu va mai fi. 17Și ți‐ai luat sculele cele mărețe din aurul și din argintul meu, pe care ți l‐am dat, și ți‐ai făcut chipuri de bărbați și ai curvit cu ele. 18Și ți‐ai luat hainele brodate și le‐ai acoperit și ai pus înaintea lor untdelemnul meu și tămâia mea. 19Și pâinea
16.19
Osea 2.8
mea pe care ți‐am dat‐o, floarea făinii și untdelemnul și mierea cu care te‐am hrănit, le‐ai pus înaintea lor spre miros plăcut. Așa a fost, zice Domnul Dumnezeu. 20Și ai
16.20
2 Reg. 16.3Ps. 106.37,38Is. 57.5Ier. 7.31
3523.37
luat pe fiii tăi și pe fiicele tale pe care mi i‐ai născut și i‐ai jertfit lor spre mâncare. Oare prea puțin lucru erau curviile tale 21de ai junghiat și pe copiii mei și i‐ai dat ca să‐i treci prin foc pentru ele? 22Și în toate urâciunile tale și curviile tale nu ți‐ai adus aminte de zilele tinereții
16.22
Ier. 2.2Osea 11.1
tale, când erai goală
16.22
Vers. 4.5, 6.
și fără veșminte, când te tăvăleai în sângele tău. 23Și a fost așa: după toată răutatea ta (vai, vai de tine! zice Domnul Dumnezeu), 24ți‐ai zidit
16.24
Vers. 31.
bolte și ți‐ai făcut
16.24
Is. 57.5,7Ier. 2.20
3.2
o înălțime la fiecare uliță; 25ți‐ai zidit înălțimea ta la capul
16.25
Prov. 9.14
fiecărui drum și ți‐ai făcut frumusețea o urâciune și ți‐ai deschis picioarele la orice trecător și ți‐ai înmulțit curviile. 26Și ai curvit cu fiii Egiptului,
16.26
Cap. 8.10, 14;
vecinii tăi cei mari la carne; și ți‐ai înmulțit curvia ca să mă mânii. 27De aceea iată, mi‐am întins mâna peste tine și ți‐am împuținat porția ta hotărâtă și te‐am dat în voia celor ce te urau, fiicelor filistenilor,
16.27
2 Cron. 28.18,19
care se rușinează de calea ta destrăbălată. 28Ai curvit
16.28
2 Reg. 16.7,102 Cron. 28.23Ier. 2.18,36
și cu asirienii. Căci erai nesățioasă; da, ai curvit cu ei și tot nu te‐ai săturat. 29Și ți‐ai înmulțit curvia în țara Canaanului până la Haldea
16.29
Cap. 23.14, etc.
și nici cu aceasta nu te‐ai săturat. 30Cât de slabă îți este inima, zice Domnul Dumnezeu, de faci toate acestea, lucru de cea mai nerușinată curvă, 31întrucât îți zidești bolți
16.31
Vers. 24.39.
la capul fiecărui drum și‐ți faci înălțime în fiecare uliță. Și nici ca o curvă n‐ai fost, căci disprețuiești plata. 32O, nevastă preacurvă, care ia pe străini în locul bărbatului ei! 33Tuturor curvelor li se dau daruri; dar
16.33
Is. 30.6Osea 8.9
tu îți dai darurile tale tuturor iubiților tăi și‐i dăruiai cu daruri ca să intre la tine din toate părțile pentru curviile tale. 34Și tu ești altfel decât alte femei în curviile tale întrucât nimeni nu s‐a luat după tine să curvească; ci tu dai plată și nu ți se dă plată; deci ești cu totul altfel. 35De aceea, ascultă, curvă, cuvântul Domnului. 36Așa zice Domnul Dumnezeu: Fiindcă arama ta a fost vărsată și goliciunea ta descoperită prin curviile tale cu iubiții tăi și cu toți idolii urâciunilor tale și pentru sângele
16.36
Vers. 20.
copiilor tăi pe care i‐ai dat lor, 37de aceea, iată, voi aduna
16.37
Ier. 13.22,26Plâng. 1.8Osea 2.10
8.10Naum 3.5
pe toți iubiții tăi cu care te‐ai dezmierdat și pe toți câți i‐ai iubit împreună cu toți aceia pe care i‐ai urât. Îi voi aduna împotriva ta de jur împrejur și‐ți voi descoperi goliciunea înaintea lor și‐ți vor vedea toată goliciunea. 38Și te voi judeca cu judecățile femeilor care preacurvesc
16.38
Lev. 20.10Deut. 22.22
și varsă sânge; și voi aduce asupra ta sângele
16.38
Gen. 9.6Ex. 21.12
mâniei și al geloziei! 39Și te voi da în mâna lor: și‐ți vor dărâma bolțile
16.39
Vers. 24.31.
și‐ți vor nimici înălțimile și te vor dezbrăca
16.39
Cap. 23.26.
de hainele tale și‐ți vor lua sculele cele mărețe: și te vor lăsa goală și fără veșminte. 40Și vor aduce
16.40
Cap. 23.46, 47.
o adunătură împotriva ta și te vor ucide cu pietre și te vor
16.40
In. 8.5,7
străpunge cu săbiile lor. 41Și‐ți vor arde
16.41
Deut. 13.162 Reg. 25.9Ier. 39.8
52.13
casele cu foc și vor îndeplini judecăți asupra ta
16.41
Cap. 5.8;
înaintea multor femei; și te voi face să încetezi de a fi curvă
16.41
Cap. 23.27.
și nici nu vei mai da plată. 42Și‐mi voi potoli
16.42
Cap. 5.13.
mânia împotriva ta și gelozia mea se va depărta de la tine și mă voi liniști și nu mă voi mai mânia. 43Pentru că nu ți‐ai adus aminte
16.43
Ps. 78.42
de zilele tinereții tale, ci m‐ai ațâțat prin toate aceste lucruri: de aceea iată și eu voi aduce
16.43
Cap. 9.10;
calea ta asupra capului tău, zice Domnul Dumnezeu, și nu vei mai face destrăbălarea aceasta alături de toate urâciunile tale. 44Iată, oricine care se slujește de proverbe va vorbi în proverb împotriva ta, zicând: Cum este mama, așa și fata ei. 45Tu ești fata mamei tale, care s‐a scârbit de bărbatul ei și de copiii săi și ești sora surorilor tale, care s‐au scârbit de bărbații lor și de copiii lor. Mama voastră a fost hetită
16.45
Vers. 3.
și tatăl vostru amorit 46și soră‐ta
16.46
Deut. 32.32Is. 1.10
cea mare este Samaria care locuiește la stânga ta, ea și fetele ei; și soră‐ta cea mai tânără care locuiește la dreapta ta este Sodoma și fetele ei. 47Și n‐ai umblat în căile lor și n‐ai făcut după urâciunile lor: ci, ca și cum ar fi fost prea puțin, ai fost mai stricată
16.47
2 Reg. 21.9
decât ele în toate căile tale. 48Viu sunt eu, zice Domnul Dumnezeu: sora ta Sodoma
16.48
Mat. 10.15
11.24
n‐a făcut nici ea și nici fetele ei cum ai făcut tu și fetele tale. 49Iată, aceasta a fost nelegiuirea surorii tale Sodoma: îngâmfare, îndestularea
16.49
Gen. 13.10
de pâine și lipsă de grijă era în ea și în fețele ei; și n‐a întărit mâna celui sărac și nevoiaș. 50Și s‐au îngâmfat și au făcut urâciune
16.50
Gen. 13.13
18.20
19.5
înaintea mea. Și când
16.50
Gen. 19.24
am văzut aceasta, le‐am luat. 51Și Samaria n‐a păcătuit nici cu jumătate din păcatele tale. Ci ți‐ai înmulțit urâciunile mai mult decât ele și ai îndreptățit
16.51
Ier. 3.11Mat. 12.41‐42
pe surorile tale prin toate urâciunile tale pe care le‐ai făcut. 52Și tu, poartă‐ți rușinea ta însuți, întrucât ai judecat pe surorile tale; prin păcatele tale pe care le‐ai făcut mai urâcioase decât ele, ele sunt mai drepte decât tine. Deci rușinează‐te și tu și poartă‐ți rușinea, căci ai îndreptățit pe surorile tale. 53Și voi întoarce
16.53
Is. 1.9
iarăși robia lor, robia Sodomei
16.53
Ier. 20.16
și a fetelor sale și robia Samariei și a fetelor ei și robia robiei tale în mijlocul lor; 54ca să‐ți porți rușinea și să te rușinezi pentru tot ce ai făcut, întrucât le ești o mângâiere
16.54
Cap. 14.22, 23.
. 55Și surorile tale, Sodoma și fetele ei, se vor întoarce în starea lor de mai înainte și Samaria și fetele ei se vor întoarce la starea lor de mai înainte; și tu și fetele tale vă veți întoarce la starea voastră de mai înainte. 56Căci Sodoma, sora ta, n‐a fost pomenită de gura ta în ziua îngâmfării tale, 57mai înainte de a se fi descoperit răutatea ta, ca pe vremea ocării
16.57
2 Reg. 16.52 Cron. 28.18Is. 7.1
14.28
fetelor Siriei și a tuturor celor ce o înconjoară, fetele filistenilor
16.57
Vers. 27.
care te disprețuiesc de jur împrejur. 58Ți‐ai purtat
16.58
Cap. 23.49.
destrăbălarea și urâciunile, zice Domnul. 59Căci așa zice Domnul Dumnezeu: Îți voi face și eu cum ai făcut tu, care ai disprețuit
16.59
Cap. 17.13, 16.
jurământul
16.59
Deut. 29.12,14
și ai călcat legământul. 60Totuși îmi voi aduce aminte
16.60
Ps. 106.45
de legământul
16.60
Ier. 32.40
50.5
meu cu tine, în zilele tinereții tale; și îți voi întări un legământ de veci. 61Atunci îți vei aduce aminte
16.61
Cap. 20.43;
de căile tale și te vei rușina când vei primi pe surorile tale cele mai mari și pe cele mai mici; și ți le voi da ca fiice
16.61
Is. 54.1
60.4Gal. 4.26
, dar
16.61
Ier. 31.31
nu prin legământul tău. 62Și voi întări
16.62
Osea 2.19,20
legământul meu cu tine și vei cunoaște că eu sunt Domnul; 63ca să‐ți aduci aminte
16.63
Vers. 61.
și să te rușinezi și să nu‐ți mai deschizi
16.63
Rom. 3.19
gura de rușine când îți voi ierta tot ce ai făcut, zice Domnul Dumnezeu.

17

Pedepsirea lui Zedechia

171Și cuvântul Domnului a fost către mine zicând: 2Fiu al omului, pune o cimilitură și spune o pildă casei lui Israel. 3Și zi: Așa zice Domnul: Un vultur

17.3
Vers. 12, etc.
mare cu aripi mari, pene lungi, plin de pene pestrițe, a venit în Liban și a luat
17.3
2 Reg. 24.12
ramura cea mai de sus din cedru. 4A rupt vârful vlăstarelor lui și l‐a dus într‐o țară de negoț: l‐a pus într‐o țară de negustori. 5Și a luat din sămânța țării și a sădit‐o într‐o țarină de semănătură
17.5
Deut. 8.7,8,9
. A pus‐o lângă ape multe, a sădit‐o ca pe
17.5
Is. 44.4
o salcie. 6Și ea a crescut și s‐a făcut butuc de vie care s‐a întins, dar
17.6
Vers. 14.
mic; așa că vițele sale se îndreptau spre el și rădăcinile sale erau sub el; și a ajuns un butuc de vie și a făcut vițe și a dat butași. 7Și mai era un vultur mare cu aripi mari și pene multe. Și iată, acest butuc de vie
17.7
Vers. 15.
și‐a plecat rădăcinile spre el și și‐a întins vițele spre el din straturile sădirii sale, ca s‐o adape. 8Era sădită în ogor bun, lângă ape multe, ca să facă vițe și să dea rod ca să ajungă o vie de slavă. 9Zi: Așa zice Domnul Dumnezeu: Va izbuti? Oare nu‐i va smulge el rădăcinile și nu‐i
17.9
2 Reg. 25.7
va tăia rodul ca să se usuce? Toate frunzele odraslelor sale se vor usca și nu printr‐un braț mare sau popor mult va fi scoasă din rădăcinile ei. 10Și iată, este sădită! Oare va izbuti? Oare nu se va usca
17.10
Cap. 19.12.
de tot când se va atinge de ea vântul de răsărit? Se va usca în straturile unde a crescut. 11Și cuvântul Domnului a fost către mine, zicând: 12Zi acum casei celei
17.12
Cap. 2.5;
răzvrătitoare: Nu știți ce înseamnă acestea? Zi‐le: Iată, împăratul
17.12
Vers. 3.
Babilonului a venit în Ierusalim și a luat pe împăratul lui și pe mai marii lui și i‐a adus cu sine în Babilon. 13Și a luat pe unul
17.13
2 Reg. 24.17
din sămânța împărătească și a făcut legământ cu el și l‐a pus
17.13
2 Cron. 36.13
să jure și a luat cu sine pe puternicii țării; 14ca împărăția să fie
17.14
Vers. 6. Cap. 29.14.
coborâtă și să nu se ridice; ci să păzească legământul său și să stea. 15Dar el s‐a răsculat
17.15
2 Reg. 24.202 Cron. 30.13
împotriva lui trimițându‐și solii în Egipt ca să‐i dea
17.15
Deut. 17.16Is. 31.1,3
36.6,9
cai și popor mult. Va izbuti oare? Va scăpa
17.15
Vers. 9.
oare cel ce face acestea? Va călca el legământul și să scape? 16Viu sunt eu, zice Domnul Dumnezeu, dacă nu va muri el în locul
17.16
Ier. 32.5
34.3
52.11
împăratului, care l‐a pus împărat, al cărui jurământ l‐a disprețuit și al cărui legământ l‐a călcat în mijlocul Babilonului. 17Și Faraon
17.17
Ier. 37.7
cu oastea lui puternică și cu mulțimea lui cea mare nu va face nimic pentru el în război când vor înălța metereze și va zidi întăriri
17.17
Ier. 52.4
ca să stârpească multe suflete. 18Căci a disprețuit jurământul și a călcat legământul și iată și‐a dat mâna
17.18
1 Cron. 29.24Plâng. 5.6
și totuși a făcut toate aceste lucruri: nu va scăpa. 19De aceea așa zice Domnul Dumnezeu: Viu sunt eu, de nu voi aduce pe capul lui jurământul meu pe care l‐a disprețuit și legământul meu pe care l‐a călcat. 20Și îmi voi
17.20
Cap. 12.13;
întinde mreaja asupra lui și va fi prins în cursa mea; și‐l voi aduce la Babilon și mă voi
17.20
Cap. 20.36.
judeca cu el acolo pentru necredincioșia lui cu care mi‐a fost necredincios. 21Și toți fugarii
17.21
Cap. 12.14.
lui și toate cetele lui vor cădea de sabie și cei rămași vor fi împrăștiați în toate vânturile. Și veți cunoaște că eu, Domnul, am vorbit. 22Așa zice Domnul Dumnezeu: Și voi lua din ramura
17.22
Is. 11.1Ier. 23.5Zah. 3.8
cea mai de sus a cedrului celui înalt și o voi sădi; voi tăia din vârful mlădițelor lui cele tinere una fragedă
17.22
Is. 53.2
și o voi sădi
17.22
Ps. 2.6
pe un munte înalt și ridicat; 23o voi sădi pe muntele
17.23
Is. 2.2,3Mica 4.1
cel înalt al lui Israel. Și va face mlădițe, va da rod și se va face un cedru măreț; și sub el vor locui toate păsările
17.23
Cap. 31.6.
de orice aripă; vor locui la umbra ramurilor sale. 24Și toți copacii câmpului vor cunoaște că eu, Domnul, am
17.24
Lc. 1.52
coborât copacul cel înalt, am înălțat copacul cel de jos, am uscat copacul cel verde și am făcut să înflorească copacul cel uscat. Eu
17.24
Cap. 22.14;
, Domnul, am vorbit și am făcut.

18

Fiecare moare numai pentru păcatele sale

181Și cuvântul Domnului a fost către mine, zicând: 2Ce voiți voi care spuneți în țara lui Israel proverbul acesta: Părinții

18.2
Ier. 31.29Plâng. 5.7
au mâncat aguridă și copiilor li s‐au strepezit dinții? 3Viu sunt eu, zice Domnul Dumnezeu, de veți mai întrebuința voi proverbul acesta în Israel! 4Iată, toate sufletele sunt ale mele; precum sufletul tatălui, așa și sufletul
18.4
Vers. 20.
fiului este al meu: sufletul care păcătuiește acela va muri. 5Și dacă un om este drept și face judecată și dreptate: 6și n‐a mâncat pe munți
18.6
Cap. 22.9.
și nu și‐a ridicat ochii la idolii casei lui Israel și n‐a pângărit
18.6
Lev. 18.20
20.10
pe nevasta aproapelui său și nu s‐a apropiat de o femeie care este în
18.6
Lev. 18.19
20.18
despărțirea ei 7și n‐a înșelat
18.7
Ex. 22.21Lev. 19.15
25.14
pe nimeni; a întors datornicului zălogul
18.7
Ex. 22.26Deut. 24.12,13
său, n‐a făcut nicio răpire, a dat
18.7
Deut. 15.7,8Is. 58.7
pâinea sa celui flămând și a îmbrăcat cu haină pe cel gol; 8n‐a dat cu camătă
18.8
Ex. 22.25Lev. 25.36,37Deut. 23.19Neem. 5.7Ps. 15.5
și n‐a luat mai mult decât a dat, și‐a oprit mâna de la nedreptate, a făcut judecată
18.8
Deut. 1.16Zah. 8.16
dreaptă între om și om, 9a umblat în așezămintele mele și a păzit judecățile mele ca să lucreze cu credincioșie: el este drept; va trăi negreșit,
18.9
Cap. 20.11.
zice Domnul Dumnezeu. 10Și dacă naște un fiu care este asupritor, vărsător
18.10
Gen. 9.6Ex. 21.12Num. 35.34
de sânge și face vreunul din aceste lucruri, 11și nu face niciuna din acele datorii; ci a mâncat și pe munți și a pângărit pe nevasta aproapelui său, 12și a înșelat pe sărac și nevoiaș, a făcut răpire, n‐a întors zălogul și și‐a ridicat ochii la idoli, a făcut
18.12
Cap. 8.6, 17.
urâciune; 13a dat cu camătă și a luat mai mult decât a dat: va trăi el oare? Nu va trăi: a făcut toate urâciunile acestea; va muri: sângele
18.13
Lev. 20.9,11‐13,16,27Fapte. 18.6
său va fi asupra lui. 14Dar iată, dacă naște un fiu care vede toate păcatele tatălui său pe care le‐a făcut și se teme și nu face unele ca acestea: 15care n‐a mâncat
18.15
Vers. 6, etc.
pe munți și nu și‐a ridicat ochii la idolii casei lui Israel, n‐a pângărit pe nevasta aproapelui său 16și n‐a înșelat pe nimeni, n‐a luat zălog și n‐a făcut răpire, ci a dat pâinea sa celui flămând și a acoperit cu o haină pe cel gol, 17care și‐a oprit mâna de la cel sărac și n‐a luat camătă sau mai mult decât a dat, a făcut judecățile mele, a umblat în așezămintele mele: el nu va muri pentru nelegiuirea tatălui său: va trăi negreșit. 18Dar tatăl său, fiindcă a apăsat foarte mult, a făcut răpire de la fratele său și a făcut în mijlocul poporului său ce nu era bine: iată, el va
18.18
Cap. 3.18.
muri în nelegiuirea sa. 19Și voi ziceți: Ce? De ce
18.19
Ex. 20.5Deut. 5.92 Reg. 23.26
24.3,4
nu poartă fiul nelegiuirea tatălui? Dacă fiul a făcut judecată și dreptate și a păzit toate așezămintele mele și le‐a făcut, el va trăi negreșit. 20Sufletul
18.20
Vers. 4.
care păcătuiește, acela va muri. Fiul
18.20
Deut. 24.162 Reg. 14.62 Cron. 25.4Ier. 31.29,30
nu va purta nelegiuirea tatălui, nici tatăl nu va purta nelegiuirea fiului: dreptatea
18.20
Is. 3.10,11
celui drept va fi asupra lui și răutatea
18.20
Rom. 2.9
celui rău va fi asupra lui. 21Dar dacă
18.21
Vers. 27. Cap. 33.12, 19.
cel rău se va întoarce de la toate păcatele sale pe care le‐a făcut și va păzi toate așezămintele mele și va face judecată și dreptate, va trăi negreșit, nu va muri. 22Niciuna
18.22
Cap. 33.16.
din fărădelegile lui pe care le‐a făcut nu i se vor aminti împotriva lui; va trăi în dreptatea lui pe care a făcut‐o. 23Oare îmi place
18.23
Vers. 32. Cap. 33.11.
mie de moartea celui rău? zice Domnul Dumnezeu. Oare nu de întoarcerea lui de la calea lui ca să trăiască? 24Și când
18.24
Cap. 3.20, 33.12, 13, 18.
cel drept se va abate de la dreptatea lui și va făptui nelegiuirea și va face după toate urâciunile pe care le face cel rău, va trăi el oare? Niciuna din faptele lui drepte
18.24
2 Pet. 2.20
pe care le‐a făcut nu se va aminti; în necredincioșia lui pe care a lucrat‐o și în păcatul lui cu care a păcătuit, în ele va muri. 25Și voi ziceți: Calea
18.25
Vers. 29. Cap. 38.17, 20.
Domnului nu este dreaptă. Ascultă acum, casă a lui Israel: Oare calea mea nu este dreaptă? Oare nu căile voastre sunt nedrepte? 26Când
18.26
Vers. 24.
cel drept se abate de la dreptatea sa și face nelegiuire și moare pentru ea, va muri în nelegiuirea sa pe care a făcut‐o. 27Și când
18.27
Vers. 21.
cel rău se abate de la răutatea sa pe care a făcut‐o și face judecată și dreptate, el își va ține sufletul în viață. 28Fiindcă
18.28
Vers. 14.
ia seama și se abate de la toate fărădelegile sale pe care le‐a făcut, va trăi, nu va muri. 29Dar casa
18.29
Vers. 25.
lui Israel zice: Calea Domnului nu este dreaptă! O, casă a lui Israel, oare calea mea nu este dreaptă? Oare nu căile voastre sunt nedrepte? 30De aceea
18.30
Cap. 7.3;
vă voi judeca pe fiecare după căile sale, casă a lui Israel, zice Domnul Dumnezeu. Întoarceți‐vă
18.30
Mat. 3.2Ap. 2.5
și abateți‐vă de la toate fărădelegile voastre și nelegiuirea nu vă va fi o piatră de poticnire. 31Lepădați
18.31
Ef. 4.22,23
de la voi toate fărădelegile voastre pe care le‐ați făcut și faceți‐vă o inimă
18.31
Ier. 32.3936
nouă și un duh nou; căci pentru ce vreți să muriți, casă a lui Israel? 32Căci eu n‐am plăcere
18.32
Plâng. 32 Pet. 3.9
de moartea celui ce moare, zice Domnul Dumnezeu, de aceea întoarceți‐vă și trăiți.