Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
18

Fiecare moare numai pentru păcatele sale

181Și cuvântul Domnului a fost către mine, zicând: 2Ce voiți voi care spuneți în țara lui Israel proverbul acesta: Părinții

18.2
Ier. 31.29Plâng. 5.7
au mâncat aguridă și copiilor li s‐au strepezit dinții? 3Viu sunt eu, zice Domnul Dumnezeu, de veți mai întrebuința voi proverbul acesta în Israel! 4Iată, toate sufletele sunt ale mele; precum sufletul tatălui, așa și sufletul
18.4
Vers. 20.
Rom. 6.23
fiului este al meu: sufletul care păcătuiește acela va muri. 5Și dacă un om este drept și face judecată și dreptate: 6și n‐a mâncat pe munți
18.6
Cap. 22.9.

și nu și‐a ridicat ochii la idolii casei lui Israel și n‐a pângărit
18.6
Lev. 18.20
20.10
pe nevasta aproapelui său și nu s‐a apropiat de o femeie care este în
18.6
Lev. 18.19
20.18
despărțirea ei 7și n‐a înșelat
18.7
Ex. 22.21Lev. 19.15
25.14
pe nimeni; a întors datornicului zălogul
18.7
Ex. 22.26Deut. 24.12,13
său, n‐a făcut nicio răpire, a dat
18.7
Deut. 15.7,8Is. 58.7
pâinea sa celui flămând și a îmbrăcat cu haină pe cel gol; 8n‐a dat cu camătă
18.8
Ex. 22.25Lev. 25.36,37Deut. 23.19Neem. 5.7Ps. 15.5
și n‐a luat mai mult decât a dat, și‐a oprit mâna de la nedreptate, a făcut judecată
18.8
Deut. 1.16Zah. 8.16
dreaptă între om și om, 9a umblat în așezămintele mele și a păzit judecățile mele ca să lucreze cu credincioșie: el este drept; va trăi negreșit,
18.9
Cap. 20.11.
Amos 5.4
zice Domnul Dumnezeu. 10Și dacă naște un fiu care este asupritor, vărsător
18.10
Gen. 9.6Ex. 21.12Num. 35.34
de sânge și face vreunul din aceste lucruri, 11și nu face niciuna din acele datorii; ci a mâncat și pe munți și a pângărit pe nevasta aproapelui său, 12și a înșelat pe sărac și nevoiaș, a făcut răpire, n‐a întors zălogul și și‐a ridicat ochii la idoli, a făcut
18.12
Cap. 8.6, 17.

urâciune; 13a dat cu camătă și a luat mai mult decât a dat: va trăi el oare? Nu va trăi: a făcut toate urâciunile acestea; va muri: sângele
18.13
Lev. 20.9,11‐13,16,27Fapte. 18.6
său va fi asupra lui. 14Dar iată, dacă naște un fiu care vede toate păcatele tatălui său pe care le‐a făcut și se teme și nu face unele ca acestea: 15care n‐a mâncat
18.15
Vers. 6, etc.

pe munți și nu și‐a ridicat ochii la idolii casei lui Israel, n‐a pângărit pe nevasta aproapelui său 16și n‐a înșelat pe nimeni, n‐a luat zălog și n‐a făcut răpire, ci a dat pâinea sa celui flămând și a acoperit cu o haină pe cel gol, 17care și‐a oprit mâna de la cel sărac și n‐a luat camătă sau mai mult decât a dat, a făcut judecățile mele, a umblat în așezămintele mele: el nu va muri pentru nelegiuirea tatălui său: va trăi negreșit. 18Dar tatăl său, fiindcă a apăsat foarte mult, a făcut răpire de la fratele său și a făcut în mijlocul poporului său ce nu era bine: iată, el va
18.18
Cap. 3.18.

muri în nelegiuirea sa. 19Și voi ziceți: Ce? De ce
18.19
Ex. 20.5Deut. 5.92 Reg. 23.26
24.3,4
nu poartă fiul nelegiuirea tatălui? Dacă fiul a făcut judecată și dreptate și a păzit toate așezămintele mele și le‐a făcut, el va trăi negreșit. 20Sufletul
18.20
Vers. 4.

care păcătuiește, acela va muri. Fiul
18.20
Deut. 24.162 Reg. 14.62 Cron. 25.4Ier. 31.29,30
nu va purta nelegiuirea tatălui, nici tatăl nu va purta nelegiuirea fiului: dreptatea
18.20
Is. 3.10,11
celui drept va fi asupra lui și răutatea
18.20
Rom. 2.9
celui rău va fi asupra lui. 21Dar dacă
18.21
Vers. 27. Cap. 33.12, 19.

cel rău se va întoarce de la toate păcatele sale pe care le‐a făcut și va păzi toate așezămintele mele și va face judecată și dreptate, va trăi negreșit, nu va muri. 22Niciuna
18.22
Cap. 33.16.

din fărădelegile lui pe care le‐a făcut nu i se vor aminti împotriva lui; va trăi în dreptatea lui pe care a făcut‐o. 23Oare îmi place
18.23
Vers. 32. Cap. 33.11.
1 Tim. 2.42 Pet. 3.9
mie de moartea celui rău? zice Domnul Dumnezeu. Oare nu de întoarcerea lui de la calea lui ca să trăiască? 24Și când
18.24
Cap. 3.20, 33.12, 13, 18.

cel drept se va abate de la dreptatea lui și va făptui nelegiuirea și va face după toate urâciunile pe care le face cel rău, va trăi el oare? Niciuna din faptele lui drepte
18.24
2 Pet. 2.20
pe care le‐a făcut nu se va aminti; în necredincioșia lui pe care a lucrat‐o și în păcatul lui cu care a păcătuit, în ele va muri. 25Și voi ziceți: Calea
18.25
Vers. 29. Cap. 38.17, 20.

Domnului nu este dreaptă. Ascultă acum, casă a lui Israel: Oare calea mea nu este dreaptă? Oare nu căile voastre sunt nedrepte? 26Când
18.26
Vers. 24.

cel drept se abate de la dreptatea sa și face nelegiuire și moare pentru ea, va muri în nelegiuirea sa pe care a făcut‐o. 27Și când
18.27
Vers. 21.

cel rău se abate de la răutatea sa pe care a făcut‐o și face judecată și dreptate, el își va ține sufletul în viață. 28Fiindcă
18.28
Vers. 14.

ia seama și se abate de la toate fărădelegile sale pe care le‐a făcut, va trăi, nu va muri. 29Dar casa
18.29
Vers. 25.

lui Israel zice: Calea Domnului nu este dreaptă! O, casă a lui Israel, oare calea mea nu este dreaptă? Oare nu căile voastre sunt nedrepte? 30De aceea
18.30
Cap. 7.3;
33.20
vă voi judeca pe fiecare după căile sale, casă a lui Israel, zice Domnul Dumnezeu. Întoarceți‐vă
18.30
Mat. 3.2Ap. 2.5
și abateți‐vă de la toate fărădelegile voastre și nelegiuirea nu vă va fi o piatră de poticnire. 31Lepădați
18.31
Ef. 4.22,23
de la voi toate fărădelegile voastre pe care le‐ați făcut și faceți‐vă o inimă
18.31
Ier. 32.3936
nouă și un duh nou; căci pentru ce vreți să muriți, casă a lui Israel? 32Căci eu n‐am plăcere
18.32
Plâng. 32 Pet. 3.9
de moartea celui ce moare, zice Domnul Dumnezeu, de aceea întoarceți‐vă și trăiți.