Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
19

Israel o leoaică jelitoare și un butuc de viță

191Iar tu ridică plângere

19.1
Cap. 26.17;
27.2
pentru mai marii lui Israel 2și zi: Ce a fost mamă‐ta? O leoaică. Ședea culcată între lei, și‐a crescut puii în mijlocul puilor de leu. 3Și a crescut pe unul din puii săi. El s‐a făcut leuț
19.3
Vers. 6.
2 Reg. 23.31,32
și s‐a deprins să apuce prada, a mâncat oameni. 4Și neamurile au auzit despre el și l‐au prins în groapa lor și l‐au adus cu verigi de nas în țara Egiptului
19.4
2 Reg. 232 Cron. 36.4Ier. 22.11,12
. 5Și când a văzut ea că a așteptat și nădejdea ei i s‐a pierdut, a luat un alt
19.5
2 Reg. 23.34
pui și l‐a făcut leuț. 6Și el se suia
19.6
Ier. 22.13‐17
și se cobora cu leii; s‐a făcut leuț
19.6
Vers. 3.

și s‐a deprins să apuce prada; a mâncat oameni. 7Și le‐a cunoscut palatele și le‐a pustiit cetățile și țara și toată plinătatea ei a fost pustiită de mugetul răcnetului său. 8Atunci neamurile
19.8
2 Reg. 24.2
s‐au pus împotriva lui din țările din jur și i‐au întins mrejele lor: el a fost prins
19.8
Vers. 4.

în groapa lor. 9Și l‐au pus în cușcă cu verigi de nas și l‐au adus
19.9
2 Cron. 36.6Ier. 22.18
înaintea împăratului Babilonului; l‐au adus într‐o cetățuie ca să nu i se mai audă glasul pe munții
19.9
Cap. 6.2.

lui Israel. 10Mamă‐ta
19.10
Cap. 17.6.

era ca un butuc de vie, în sângele tău, sădită lângă ape; era roditoare
19.10
Deut. 8.7,8,9
și plină de mlădițe de mulțimea apelor. 11Și avea nuiele tari ca toiegele de domnie ale celor ce domnesc. Și tulpina lui se înălța
19.11
Cap. 31.3. Dan. 4.41.

între mlădițele tufoase și se vedea prin înălțimea ei, prin mulțimea ramurilor ei. 12Dar a fost smulsă cu furie, a fost aruncată la pământ și vântul
19.12
Cap. 17.10.
Osea 13.15
de răsărit i‐a uscat roadele, nuielele cele tari s‐au rupt, s‐au uscat; le‐a mistuit focul. 13Și acum este sădită în pustie într‐un pământ sec și uscat. 14Și a ieșit foc
19.14
Jud. 9.152 Reg. 24.20
din nuielele ramurilor sale, i‐a mistuit rodul și nu este în ea nicio nuia tare ca să fie toiag de domnie pentru domnire. Aceasta‐i o plângere
19.14
Plâng. 4.20
și va fi ca plângere.