Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
20

Neascultarea lui Israel în trecut și acum

201Și a fost așa: în anul al șaptelea, în luna a cincea, la zece ale lunii, unii din bătrânii

20.1
Cap. 8.1;
14.1
lui Israel au venit să întrebe pe Domnul și au șezut înaintea mea. 2Și cuvântul Domnului a fost către mine, zicând: 3Fiu al omului, vorbește bătrânilor lui Israel și zi‐le: Așa zice Domnul Dumnezeu: Ați venit să mă întrebați? Viu sunt eu, zice Domnul Dumnezeu, de
20.3
Vers. 31. Cap. 14.3.

voi fi întrebat de voi! 4Îi vei judeca tu, îi vei judeca
20.4
Cap. 22.2;
23.36
tu, fiu al omului? Fă‐le cunoscut
20.4
Cap. 16.2.

urâciunile părinților lor. 5Și zi‐le: Așa zice Domnul Dumnezeu: În ziua când am
20.5
Ex. 6.7Deut. 7.6
ales pe Israel și mi‐am ridicat mâna spre sămânța casei lui Iacov și m‐am făcut cunoscut lor în țara Egiptului, când mi‐am ridicat
20.5
Ex. 3.8
4.31Deut. 4.34
mâna spre ei zicând: Eu sunt
20.5
Ex. 20.2
Domnul Dumnezeul vostru! 6În ziua aceea mi‐am înălțat mâna spre ei că‐i voi duce
20.6
Ex. 3.8,17Deut. 8.7,8,9Ier. 32.22
din țara Egiptului, într‐o țară pe care mi‐am aruncat ochii pentru ei, în care curge lapte și miere, care este slava
20.6
Ps. 48.2Dan. 8.9
11.16,41Zah. 7.14
tuturor țărilor. 7Și le‐am zis: Lepădați
20.7
Cap. 18.31.

fiecare urâciunile
20.7
2 Cron. 15.8
ochilor voștri și nu vă spurcați cu idolii
20.7
Lev. 17.7
18.3Deut. 29.16,17,18Ios. 24.14
Egiptului. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. 8Dar ei s‐au răsculat împotriva mea și n‐au voit să mă asculte. Niciunul din ei n‐a lepădat urâciunile ochilor săi și n‐a părăsit idolii Egiptului. Atunci am zis: Îmi voi vărsa furia
20.8
Cap. 7.8. Vers. 13.21.

asupra lor ca să‐mi împlinesc mânia asupra lor în mijlocul țării Egiptului. 9Dar am lucrat pentru
20.9
Ex. 32.12Num. 14.13Deut. 9.28
numele meu, ca să nu se pângărească înaintea neamurilor între care erau, înaintea cărora m‐am făcut cunoscut lor; am lucrat, scoțându‐i din țara Egiptului. 10Și i‐am scos
20.10
Ex. 13.18
din țara Egiptului și i‐am adus în pustie 11și le‐am dat
20.11
Deut. 4.8Neem. 9.13,14Ps. 147.19,20
așezămintele mele și le‐am făcut cunoscut judecățile mele, pe care
20.11
Lev. 18.5Rom. 10.5Gal. 3.12
dacă le va face omul va trăi prin ele. 12Și le‐am dat încă și sabatele mele
20.12
Ex. 20.8
31.1335.2Deut. 5.12Neem. 9.14
ca să fie un semn între mine și ei ca să cunoască ei că eu sunt Domnul care‐i sfințește. 13Dar casa lui Israel s‐a răsculat împotriva mea
20.13
Num. 14.22Ps. 78.40
95.8,9,10
în pustie: n‐au umblat în așezămintele mele și au disprețuit judecățile
20.13
Prov. 1.25
mele pe care dacă le va face omul, va trăi prin ele. Și au pângărit
20.13
Ex. 16.27
foarte mult sabatele mele. Atunci am zis: Îmi voi vărsa mânia asupra lor în pustie
20.13
Num. 14.29
26.65Ps. 106.23
ca să‐i nimicesc. 14Dar am lucrat pentru
20.14
Vers. 9.22.

numele meu, ca să nu fie pângărit înaintea neamurilor înaintea cărora i‐am scos. 15Și iată, mi‐am ridicat
20.15
Num. 14.28Ps. 95.11
106.26
mâna spre ei în pustie că nu‐i voi aduce în țara pe care le‐am dat‐o, în care curge lapte și miere, care este slava
20.15
Vers. 6.

tuturor țărilor; 16pentru că
20.16
Vers. 13.24.

au lepădat judecățile mele și n‐au umblat în așezămintele mele și au pângărit sabatele mele. Căci inima
20.16
Num. 15.39Ps. 78.37Amos 5.25,26Fapte. 7.42,43
lor umbla după idolii lor. 17Dar ochiul meu i‐a cruțat
20.17
Ps. 78.38
ca să nu‐i stric și nu i‐am nimicit în pustie. 18Și am zis copiilor lor în pustie: Nu umblați în așezămintele părinților voștri și nu păziți judecățile lor și nu vă spurcați cu idolii lor. 19Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru; umblați
20.19
Deut. 5.32,33
6
7
8
10
11
12
în așezămintele mele și păziți judecățile mele și faceți‐le. 20Și sfințiți
20.20
Ier. 17.22
sabatele mele și ele să fie un semn între mine și voi, ca să cunoașteți că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. 21Dar copiii s‐au sculat
20.21
Num. 25.1,2Deut. 9.23,24
31.27
împotriva mea, n‐au umblat în așezămintele mele și n‐au păzit judecățile mele ca să le facă, pe care
20.21
Vers. 11.13.

dacă le va face omul, va trăi prin ele; au pângărit sabatele mele. Și am zis: Îmi voi vărsa
20.21
Vers. 8.13.

furia asupra lor ca să‐mi împlinesc mânia împotriva lor în pustie. 22Dar mi‐am oprit mâna
20.22
Ps. 78.38
și am lucrat pentru
20.22
Vers. 9.14.

numele meu, ca să nu fie pângărit înaintea neamurilor înaintea cărora îi scosesem. 23Mi‐am ridicat iară și mâna spre ei în pustie că îi voi împrăștia
20.23
Lev. 26.33Deut. 28.64Ps. 106.27Ier. 15.4
printre neamuri și‐i voi risipi prin țări; 24pentru că n‐au făcut
20.24
Vers. 13.16.

judecățile mele și au lepădat așezămintele mele și au pângărit sabatele mele și ochii
20.24
Cap. 6.9.

lor au fost după idolii părinților lor. 25Și le‐am dat și eu așezăminte
20.25
Ps. 81.12Rom. 1.242 Tes. 2.11
care nu erau bune și judecăți prin care să nu trăiască. 26Și i‐am lăsat să se spurce cu înseși darurile lor, întrucât au trecut prin foc
20.26
2 Reg. 17.17
21.62 Cron. 28.3
33.6Ier. 32.35
pe toți cei ce deschid pântecele ca să‐i pustiesc, ca să cunoască
20.26
Cap. 6.7.

ei că eu sunt Domnul. 27De aceea, fiu al omului, vorbește casei lui Israel și zi‐le: Așa zice Domnul Dumnezeu: Și în aceasta m‐au hulit
20.27
Rom. 2.24
părinții voștri, fiindcă au lucrat cu necredincioșie împotriva mea. 28După ce i‐am dus în țara pentru care îmi ridicasem mâna mea că le‐o voi da, au văzut
20.28
Is. 57.5
orice înălțime și orice copac tufos și și‐au jertfit acolo jertfele și acolo și‐au pus întărâtarea darului
20.28
Cap. 16.19.

lor și acolo și‐au făcut mirosul lor cel plăcut și acolo și‐au turnat darurile lor de băutură. 29Atunci le‐am zis: Ce este înălțimea la care mergeți? Și i s‐a pus numele Bama până astăzi.

Pedepse și făgăduințe

30De aceea zi casei lui Israel: Așa zice Domnul Dumnezeu: Vă spurcați oare după căile părinților voștri și curviți după urâciunile lor? 31Și când aduceți darurile

20.31
Vers. 26.

voastre, când treceți pe fiii voștri prin foc, vă spurcați oare cu toți idolii voștri până astăzi? Și eu să fiu
20.31
Vers. 3.

întrebat de voi, casă a lui Israel? Viu sunt eu, zice Domnul Dumnezeu, de voi mai fi întrebat de voi. 32Și ce vi
20.32
Cap. 11.5.

se suie în gând nu va fi, când ziceți: Vom fi ca neamurile, ca familiile țărilor, slujind lemnului și pietrei. 33Viu sunt eu, zice Domnul Dumnezeu, de nu voi domni peste voi cu mână puternică și cu braț întins
20.33
Ier. 21.5
și cu mânie vărsată. 34Și de nu vă voi scoate dintre popoare și nu vă voi aduna din țările unde sunteți împrăștiați, cu mână puternică și cu braț întins și cu mânie vărsată, 35și de nu vă voi aduce în pustia popoarelor și acolo
20.35
Ier. 2.9,35
voi intra la judecată cu voi față în față! 36Cum am intrat la
20.36
Num. 14.21,22,23,28,29
judecată cu părinții voștri în pustia țării Egiptului, așa voi intra la judecată cu voi, zice Domnul Dumnezeu. 37Și vă voi trece
20.37
Lev. 27.32Ier. 33.13
pe sub toiag și vă voi aduce în legătura legământului. 38Și voi curăți
20.38
Cap. 34.17, 20.
Mat. 25.32,33
dintre voi pe cei răsculători și pe cei ce se fac vinovați împotriva mea; îi voi scoate din țara în care stau ei vremelnic și nu vor intra
20.38
Ier. 44.14
în țara lui Israel. Și veți cunoaște
20.38
Cap. 6.7;
15.7
23.49
că eu sunt Domnul. 39Și voi, casă a lui Israel, așa zice Domnul Dumnezeu: Mergeți, slujiți
20.39
Jud. 10.14Ps. 81.12Amos 4.4
fiecare idolilor săi și de acum înainte, dacă niciunul din voi nu voiți să mă ascultați! Dar nu veți mai pângări
20.39
Is. 1.13
numele meu cel sfânt cu darurile voastre și cu idolii voștri. 40Căci în muntele meu
20.40
Is. 2.2,3Mica 4.1
cel sfânt, în muntele înălțimii lui Israel, zice Domnul Dumnezeu, acolo îmi va sluji toată casa lui Israel în țară; acolo îi
20.40
Is. 56.7
60.7Zah. 8.20Mal. 3.4Rom. 12.1
voi primi și acolo voi cere darurile voastre ridicate și pârga darurilor voastre cu toate lucrurile sfinte ale voastre. 41Vă voi primi ca un miros
20.41
Ef. 5.2Fil. 4.18
plăcut când vă voi scoate dintre popoare și vă voi aduna din țările în care ați fost împrăștiați și voi fi sfințit în voi înaintea neamurilor. 42Și
20.42
Vers. 38.44. Cap. 36.23;
38.23
veți cunoaște că eu sunt Domnul când
20.42
Cap. 11.17;
34.13
36.24
vă voi aduce în țara lui Israel, în țara pentru care mi‐am ridicat mâna că o voi da părinților voștri. 43Și acolo
20.43
Cap. 16.61.

vă veți aduce aminte de căile voastre și de toate faptele cu care v‐ați spurcat. Și vă veți scârbi
20.43
Lev. 26.39Osea 5.15
de voi înșivă pentru toate relele pe care le‐ați făcut. 44Și veți cunoaște
20.44
Vers. 38. Cap. 24.24.

că eu sunt Domnul când vă voi face pentru
20.44
Cap. 36.22.

numele meu, nu după căile voastre cele rele, nici după faptele voastre cele stricate, casă a lui Israel, zice Domnul Dumnezeu. 45Și cuvântul Domnului a fost către mine zicând: 46Fiu al omului
20.46
Cap. 6.2;
21.2
, pune‐ți fața spre miazăzi și picură cuvântul tău împotriva miazăzilei și prorocește împotriva pădurii din câmpul de miazăzi. 47Și zi pădurii de la miazăzi: Ascultă cuvântul Domnului! Așa zice Domnul Dumnezeu: Iată, voi aprinde
20.47
Ier. 21.14
un foc în tine și va mistui în tine orice
20.47
Lc. 23.31
copac verde și orice copac uscat. Flacăra arzătoare nu se va stinge și toate fețele de la miazăzi
20.47
Cap. 21.4.

și până la miazănoapte vor fi arse de ea. 48Și toată carnea va vedea, că eu, Domnul, am aprins‐o. Nu se va stinge. 49Atunci am zis: Vai, Doamne Dumnezeule! Ei zic despre mine: Oare nu vorbește el pilde?