Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
21

Haldeii împotriva iudeilor și amoniților

211Și cuvântul Domnului a fost către mine zicând: 2Fiu al omului

21.2
Cap. 20.46.
, pune‐ți fața împotriva Ierusalimului și picură cuvântul tău
21.2
Deut. 32.2Amos 7.16Mica 2.6,11
împotriva locurilor sfinte și prorocește împotriva țării lui Israel. 3Și zi țării lui Israel: Așa zice Domnul: Iată, eu sunt împotriva ta și‐mi voi scoate sabia din teacă și voi stârpi din tine pe cel drept
21.3
Iov 9.22
și pe cel rău. 4Fiindcă voi stârpi din tine pe cel drept și pe cel rău, de aceea sabia mea va ieși din teacă împotriva a toată carnea de la miazăzi și până la
21.4
Cap. 20.47.
miazănoapte. 5Și va cunoaște toată carnea că eu, Domnul, mi‐am scos sabia din teacă; ea nu
21.5
Is. 45.23
55.11
se va mai întoarce. 6Suspină
21.6
Is. 22.4
deci, fiu al omului, până ți se vor sparge rărunchii și suspină cu amar înaintea ochilor lor. 7Și va fi așa: când îți vor zice: De ce suspini? Vei zice: Din pricina știrii; căci vine; și orice inimă se va topi și toate mâinile
21.7
Cap. 7.17.
se vor muia și orice duh va lâncezi și toți genunchii se vor topi ca apa. Iată, vine și se va face, zice Domnul Dumnezeu. 8Și cuvântul Domnului a fost către mine zicând: 9Fiu al omului, prorocește și zi: Așa zice Domnul: Zi: O sabie, o sabie
21.9
Deut. 32.41
se ascute și se oțelește. 10Se ascute spre junghiere, se oțelește ca să lucească întocmai ca fulgerul. Sau să ne bucurăm zicând: Toiagul fiului meu disprețuește orice lemn? 11Și el a dat‐o să fie oțelită ca să fie luată în mână. Sabia s‐a ascuțit și s‐a oțelit ca să fie pusă în mâna celui ce
21.11
Vers. 19.
va ucide. 12Strigă și vaită‐te, fiu al omului! Căci ea va fi împotriva poporului meu, va fi împotriva tuturor mai marilor lui Israel; ei sunt dați sabiei cu poporul meu. De aceea bate‐te
21.12
Ier. 31.19
peste șold. 13Căci este o încercare
21.13
Iov 9.232 Cor. 8.2
și ce, dacă toiagul disprețuitor nu va mai fi
21.13
Vers. 27.
, zice Domnul Dumnezeu. 14Și tu, fiu al omului, prorocește și lovește
21.14
Num. 24.10
cu o mână în cealaltă și să se îndoaie sabia a treia oară; este sabia celor răniți de moarte; este sabia celui mare care e rănit de moarte, care intră
21.14
1 Reg. 20.30
22.25
în cămările lor. 15Am pus sabia amenințătoare împotriva tuturor porților lor, ca să li se topească inima și să li se înmulțească poticnirile. Vai, este făcută
21.15
Vers. 10.28.
ca fulgerul, este ascuțită pentru ucidere. 16Întărește‐te
21.16
Cap. 14.17.
, mergi la dreapta, întoarce‐te, mergi la stânga, ori încotro ți se îndreaptă fața. 17Și eu voi bate
21.17
Vers. 14. Cap. 22.13.
cu o mână în cealaltă și‐mi voi
21.17
Cap. 5.13.
potoli mânia: Eu, Domnul, am vorbit. 18Și cuvântul Domnului a fost către mine iarăși zicând: 19Și tu, fiu al omului, fă‐ți două căi ca să vină sabia împăratului Babilonului. Amândouă vor ieși dintr‐o singură țară. Și fă o mână arătătoare, fă‐o la capul căii cetății. 20Fă o cale ca să vină prin ea sabia la Raba
21.20
Ier. 49.2Amos 1.14
copiilor lui Amon și la Iuda în Ierusalimul cel întărit. 21Căci împăratul Babilonului a stat la răspântia căii, la capul amândoror căilor ca să‐i dea cu bobii. El a scuturat săgețile încoace și încolo, a întrebat pe terafimi, s‐a uitat la ficat. 22În dreapta lui era sorțul pentru Ierusalim ca să îndrepte berbecii de dărâmare, să deschidă gura
21.22
Ier. 51.14
pentru măcel, să ridice glasul de alarmă, să îndrepte berbecii de dărâmare
21.22
Cap. 4.2.
împotriva porților, să ridice metereze, să zidească turnuri de împresurare. 23Și aceasta va fi o ghicire deșartă în ochii acelora care le‐au jurat jurăminte,
21.23
Cap. 17.13, 15, 16, 18.
dar el aduce aminte de nelegiuire ca să fie prinși. 24De aceea așa zice Domnul Dumnezeu: Pentru că faceți să fie amintită nelegiuirea voastră, întrucât fărădelegile voastre sunt descoperite, așa că în toate faptele voastre se vădesc păcatele voastre; pentru că sunteți aduși în amintire, veți fi prinși cu mâna. 25Și tu, domn
21.25
2 Cron. 36.13Ier. 52.2
nelegiuit rănit de moarte, al lui Israel, a cărui zi
21.25
Vers. 29. Cap. 35.5.
a venit, la vremea nelegiuirii sfârșitului, 26așa zice Domnul Dumnezeu: Scoateți mitra și luați cununa! Aceasta nu va
21.26
Cap. 17.24.
mai fi aceeași. Înalță ce este smerit și smerește ce este înălțat. 27Răsturnare, răsturnare
21.27
Gen. 49.10Lc. 1.32,33In. 1.49
, răsturnare: și nu va fi până nu va veni acela al cărui este dreptul, și lui o voi da. 28Și tu, fiu al omului, prorocește și zi: Așa zice Domnul Dumnezeu despre copiii lui Amon
21.28
Ier. 49.1Țef. 2.8,9,10
și despre ocara lor. Și zi: Sabia, sabia
21.28
Vers. 9.10.
este scoasă, oțelită pentru măcel ca să nimicească, pentru ca să fie ca fulgerul, 29pe când ei văd pentru tine deșertăciune
21.29
Cap. 12.24;
, pe când ei îți ghicesc minciuni, ca să te pună pe grumajii celor răi care sunt răniți de moarte, cărora
21.29
Vers. 25.
le‐a venit ziua la vremea nelegiuirii sfârșitului. 30Fă‐o
21.30
Ier. 47.6,7
să se întoarcă în teaca ei. În locul unde ai fost făcut, în țara obârșiei tale
21.30
Gen. 15.14
te voi
21.30
Cap. 16.3.
judeca. 31Și voi vărsa
21.31
Cap. 7.8: 14.19;
asupra ta mânia mea; voi sufla
21.31
Cap. 22.20, 21.
asupra ta cu focul aprinderii mele și te voi da în mână de oameni dobitoci, meșteri în nimicire. 32Vei fi hrană focului. Sângele tău va fi în mijlocul țării și nu‐și
21.32
Cap. 25.10.
vor mai aduce aminte de tine. Căci eu, Domnul, am vorbit.

22

Păcatele și pedeapsa Ierusalimului

221Și cuvântul Domnului a fost către mine zicând: 2Și tu, fiu al omului, oare vei

22.2
Cap. 20.4;
judeca, vei judeca tu cetatea sângeroasă?
22.2
Cap. 24.6, 9. Neh. 3.1.
Deci fă‐i cunoscut toate urâciunile ei. 3Și să zici: Așa zice Domnul Dumnezeu: Cetate care varsă sânge în mijlocul ei, ca să‐i vină vremea ei și care face idoli împotriva ei însăși, ca să se spurce! 4Te‐ai făcut vinovată prin sângele pe care l‐ai vărsat
22.4
2 Reg. 21.16
, te‐ai spurcat cu idolii tăi pe care i‐ai făcut și ți‐ai apropiat zilele și ai ajuns până la anii tăi. De aceea
22.4
Deut. 28.371 Reg. 9.7Dan. 9.16
te‐am făcut de ocară neamurilor și de batjocură tuturor țărilor. 5Cei ce sunt aproape și cei ce sunt departe de tine își vor bate joc de tine, cea spurcată cu numele, plină de tulburare. 6Iată, mai marii
22.6
Is. 1.23Mica 3.1,2,3Țef. 3.3
lui Israel au fost în tine ca să verse sânge, fiecare după brațul său. 7În tine au
22.7
Deut. 27.16
disprețuit ei pe tată și mamă; în mijlocul tău au făcut asuprire străinului
22.7
Ex. 22.21,22
de loc; în tine au năpăstuit pe orfan și pe văduvă. 8Tu mi‐ai disprețuit
22.8
Vers. 26.
lucrurile cele sfinte și mi‐ai pângărit
22.8
Lev. 19.30
sabatele. 9În tine au fost bărbați vorbitori
22.9
Ex. 23.1Lev. 19.16
de rău ca să verse sânge; și în tine
22.9
Cap. 18.6, 11.
au mâncat pe munți; în mijlocul tău au făcut destrăbălare; 10în tine au descoperit
22.10
Lev. 18.7,8
20.111 Cor. 5.1
goliciunea tatălui lor; în tine au înjosit pe cea care era necurată
22.10
Lev. 18.19
20.18
în despărțirea ei. 11Și unul a făcut urâciuni cu nevasta aproapelui său; și celălalt a spurcat cu curvie
22.11
Lev. 18.20
20.10Deut. 22.22Ier. 5.8
pe noră‐sa; și un altul a înjosit
22.11
Lev. 18.15
20.12Lev. 18.9
20.17
în tine pe soră‐sa, pe fiica tatălui său. 12În tine au luat
22.12
Ex. 23.8Deut. 16.19
27.25
mită pentru vărsare de sânge; ai luat camătă
22.12
Ex. 22.25Lev. 25.36Deut. 23.19
și mai mult decât ai dat și ai câștigat cu lăcomie de la aproapele tău prin apăsare, și m‐ai
22.12
Deut. 32.18Ier. 3.21
uitat, zice Domnul Dumnezeu. 13Și iată, am bătut din mâna
22.13
Cap. 21.17.
mea la câștigul tău necinstit pe care l‐ai făcut și la sângele tău care a fost în mijlocul tău. 14Poate inima
22.14
Cap. 21.7.
ta să se țină, sau pot fi tari mâinile tale în zilele în care voi lucra împotriva ta? Eu, Domnul
22.14
Cap. 17.24.
, am vorbit și voi și face. 15Și te voi împrăștia
22.15
Deut. 4.27
28.25,64
printre neamuri și te voi risipi prin țări și voi mistui
22.15
Cap. 23.27, 48.
necurăția ta din tine. 16Și te vei pângări în tine însuți înaintea neamurilor și vei cunoaște
22.16
Ps. 9.16
că eu sunt Domnul. 17Și cuvântul Domnului a fost către mine zicând: 18Fiu al omului, casa lui Israel a ajuns
22.18
Is. 1.22Ier. 6.28Ps. 119.119
pentru mine ca o zgură; toți sunt aramă și cositor și fier și plumb în mijlocul topitorului; sunt zgură de argint. 19De aceea așa zice Domnul Dumnezeu: Pentru că toți ați ajuns zgură, de aceea iată, vă voi aduna în mijlocul Ierusalimului. 20Precum se adună argintul și arama și fierul și plumbul și cositorul în mijlocul topitorului ca să sufle focul asupra lor și să le topească, așa vă voi aduna în mânia mea și în aprinderea mea și vă voi pune acolo și vă voi topi. 21Da, vă voi aduna și voi sufla
22.21
Cap. 21.31.
asupra voastră cu focul mâniei mele și vă veți topi în mijlocul lui. 22Cum se topește argintul în mijlocul topitorului, așa vă veți topi în mijlocul lui și veți cunoaște că eu, Domnul, mi‐am vărsat
22.22
Cap. 20.8, 33. Vers. 31.
mânia asupra voastră. 23Și cuvântul Domnului a fost către mine zicând: 24Fiu al omului, zi‐i: Tu ești o țară care nu s‐a curățit și peste care n‐a plouat în ziua mâniei. 25Este o uneltire
22.25
Osea 6.9
de prorocii lui în mijlocul său, ca un leu care răcnește sfâșiind prada; au înghițit
22.25
Mat. 23.14
suflete, au luat
22.25
Mica 3.11Țef. 3.3,4
comoară și lucruri de preț, au înmulțit văduvele lui în mijlocul lui. 26Preoții
22.26
Mal. 2.8
lui au silit legea mea și au pângărit
22.26
Lev. 22.21 Sam. 2.29
lucrurile mele cele sfinte. N‐au făcut deosebire
22.26
Lev. 10Lev. 10.10Ier. 15.19
între sfânt și de rând și n‐au făcut deosebire între curat și necurat și și‐au ascuns ochii de la sabatele mele și m‐au pângărit între ei. 27Mai marii
22.27
Is. 1.23Mica 3.2,3,9,10,11Țef. 3.3
lui sunt în mijlocul lui ca niște lupi ce sfâșie prada, ca să verse sânge și să piardă suflete, ca să câștige câștig necinstit. 28Și prorocii
22.28
Cap. 13.10.
lui i‐au tencuit cu albeală, văzând vedenii
22.28
Cap. 13.6, 7;
deșarte și ghicindu‐le minciuni zicând: Așa zice Domnul Dumnezeu! și Domnul n‐a vorbit. 29Poporul
22.29
Ier. 5.26,27,28
țării a făcut apăsări și a săvârșit răpire; da, au înșelat pe cel sărac și pe cel nevoiaș și au asuprit
22.29
Ex. 22.21
28.9Lev. 19.33
fără drept pe cel străin de loc. 30Și am căutat
22.30
Ier. 5.1
între ei un bărbat care să dreagă
22.30
Cap. 13.5.
zidul și să stea în spărtură
22.30
Ps. 106.23
înaintea mea pentru țară ca să n‐o stric, dar n‐am aflat niciunul. 31De aceea mi‐am vărsat mânia
22.31
Vers. 22.
asupra lor; i‐am mistuit cu focul mâniei mele, am adus calea
22.31
Cap. 9.10;
lor asupra capetelor lor, zice Domnul Dumnezeu.

23

Samaria și Ierusalimul: două curve

231Și cuvântul Domnului a fost către mine zicând: 2Fiu al omului, erau două

23.2
Ier. 3.7,8,10
femei, fete ale aceleiași mame. 3Și au curvit
23.3
Lev. 17.7Ios. 24.14
în Egipt, au curvit în tinerețea
23.3
Cap. 16.22.
lor. Acolo le‐au fost strânse țâțele și acolo a fost atins sânul fecioriei lor. 4Și numele lor erau: Ohola, cea mai mare, și Oholiba, sora ei. Și au ajuns
23.4
Cap. 16.8, 20.
ale mele și au născut fii și fiice. Și numele lor: Samaria este Ohola și Ierusalimul Oholiba. 5Și Ohola a curvit când era a mea. Și era nebună după iubiții ei, după asirieni
23.5
2 Reg. 15.19
16.7
17.3Osea 8.9
, vecinii săi, 6care erau îmbrăcați în material albastru, dregători și cârmuitori, toți tineri plăcuți, călăreți, călărind pe cai. 7Și și‐a dăruit curviile peste ei care erau toți cei mai aleși ai Asiriei. Și înnebunea după oricine, s‐a spurcat cu toți idolii lor. 8Nici nu și‐a părăsit curviile
23.8
Vers. 3.
din Egipt. Căci în tinerețea ei s‐au culcat cu ea și au atins sânul fecioriei ei și si‐au vărsat curvia peste ea. 9De aceea am dat‐o în mâna iubiților săi, în mâna asirienilor
23.9
2 Reg. 17.3,4,5,6,23
18.9,10,11
, după care înnebunea. 10Aceștia i‐au descoperit
23.10
Cap. 16.37, 41.
goliciunea, au luat pe fiii săi și pe fetele sale și pe ea au ucis‐o cu sabia; și a ajuns de nume între femei; căci au făcut judecăți asupra ei. 11Și când a văzut aceasta, soră‐sa
23.11
Ier. 3.8
Oholiba, în nebunia ei s‐a stricat și mai
23.11
Ier. 3.11
mult decât ea și în curviile ei mai mult decât soră‐sa în curvii. 12A înnebunit după vecinii asirieni
23.12
2 Reg. 16.7,102 Cron. 28.16‐23
, dregători
23.12
Vers. 6.23.
și cârmuitori foarte frumos îmbrăcați, călăreți, călărind pe cai, toți tineri plăcuți. 13Și am văzut că s‐a spurcat; amândouă au apucat un singur drum. 14Și ea își înmulțise curviile, căci văzuse bărbați zugrăviți pe perete, chipuri de ale haldeilor, zugrăviți cu roșu, 15încinși cu brâie peste coapse, întrecându‐se în podoabe vopsite pe capetele lor, toți domni la privire, după asemănarea babilonienilor în
23.15
2 Reg. 24.1
Haldea, țara nașterii lor. 16Și când i‐a văzut cu ochii ei, a înnebunit după ei și a trimis soli după ei în Haldea. 17Și babilonienii au venit la ea în patul de iubire și au spurcat‐o cu curvia lor și ea s‐a spurcat cu ei și sufletul ei s‐a înstrăinat
23.17
Vers. 22.28.
de ei. 18Și și‐a descoperit curviile și și‐a descoperit goliciunea; atunci mi s‐a înstrăinat sufletul
23.18
Ier. 6.8
de ea cum mi se înstrăinase sufletul de soră‐sa. 19Totuși ea și‐a înmulțit curviile, aducându‐și aminte de zilele tinereții ei, când curvea
23.19
Vers. 3.
în țara Egiptului. 20Și ea a înnebunit după ibovnicii ei, a căror carne
23.20
Cap. 16.26.
este ca și carnea de măgari și a căror curgere este ca și curgerea de armăsari. 21Și ți‐ai adus aminte de destrăbălarea tinereții tale, când se atingeau egiptenii de sânul tău, pentru țâțele tinereții tale. 22De aceea, Oholibo, așa zice Domnul Dumnezeu: Iată, voi scula
23.22
Cap. 16.37. Vers. 28.
împotriva ta pe iubiții tăi, de care ți s‐a înstrăinat sufletul, și‐i voi aduce împotriva ta din toate părțile: 23pe babilonieni și pe toți haldeii, Pecodul
23.23
Ier. 50.21
și Șoa și Coa și pe toți asirienii cu ei, toți tineri
23.23
Vers. 12.
plăcuți, dregători și cârmuitori, fruntași și oameni de nume, toți călărind pe cai. 24Și vor veni împotriva ta cu arme, care și căruțe și cu adunare de popoare; se vor înșirui împotriva ta cu scut și pavăză și coif și le voi da judecata și te vor judeca după judecățile lor. 25Și îmi voi pune gelozia împotriva ta și se vor purta cu tine cu furie. Îți vor tăia nasul și urechile și rămășița ta va cădea de sabie. Vor lua pe fiii tăi și pe fiicele tale și rămășița ta va fi mistuită în foc. 26Te
23.26
Cap. 16.39.
vor dezbrăca și de hainele tale și‐ți vor lua sculele tale cele de preț. 27Și voi
23.27
Cap. 16.41;
face să înceteze din tine destrăbălarea ta și curvia
23.27
Vers. 3, 19.
ta din țara Egiptului; așa că nu‐ți vei ridica ochii la ei și nu‐ți vei mai aduce aminte de Egipt. 28Căci așa zice Domnul Dumnezeu: Iată, te voi da în mâna acelora pe care‐i urăști
23.28
Cap. 16.37.
, în mâna acelora de care ți s‐a înstrăinat
23.28
Vers. 17.
sufletul. 29Și se vor purta cu tine cu ură și‐ți vor lua toată osteneala și te vor lăsa goală
23.29
Cap. 16.39. Vers. 26.
și fără veșminte și ți se va descoperi goliciunea desfrânărilor tale, destrăbălarea ta și curviile tale. 30Acestea ți se vor face căci ai curvit
23.30
Cap. 6.9.
după neamuri, căci te‐ai spurcat cu idolii lor. 31Ai umblat în calea surorii tale, de aceea voi pune potirul
23.31
Ier. 25.15
ei în mâna ta. 32Așa zice Domnul Dumnezeu: Vei bea potirul surorii tale, care este adânc și larg; vei fi de râs
23.32
Cap. 22.4, 5.
și de batjocură: căci cuprinde mult. 33Te vei umple de beție și de întristare, cu potirul de groază și pustiire, cu potirul surorii tale Samaria. 34Da, îl vei bea
23.34
Ps. 75.8Is. 51.17
și‐l vei suge, îi vei roade hârburile și‐ți vei rupe țâțele. Căci eu am vorbit, zice Domnul Dumnezeu. 35De aceea așa zice Domnul Dumnezeu: Pentru că m‐ai uitat
23.35
Ier. 2.32
3.21
13.25
și m‐ai aruncat
23.35
1 Reg. 14.9Neem. 9.26
înapoia spatelui tău, de aceea poartă‐ți și tu destrăbălarea și curviile tale. 36Și Domnul mi‐a zis: Fiu al omului, oare vei judeca
23.36
Cap. 20.4;
tu pe Ohola și pe Oholiba? Deci fă‐le cunoscut urâciunile
23.36
Is. 58.1
lor. 37Căci au preacurvit și este
23.37
Cap. 16.38. Vers. 45.
sânge pe mâinile lor și au preacurvit cu idolii lor și pe fiii lor pe care mi
23.37
Cap. 16.20, 21, 36, 45;
i‐au născut i‐au trecut prin foc ca să fie mâncați. 38Mi‐au făcut și aceasta: au spurcat și locașul meu sfințit, în aceeași zi, și mi‐au pângărit
23.38
Cap. 22.8.
sabatele. 39Căci când au junghiat pe copiii lor idolilor lor, au intrat în aceeași zi în locașul meu sfințit ca să‐l pângărească. Și iată
23.39
2 Reg. 21.4
, așa au făcut în mijlocul casei mele. 40Da, au trimis chiar după bărbați care vin dedeparte, la care a fost trimis un sol
23.40
Is. 57.9
și iată au venit. Pentru ei te‐ai scăldat
23.40
Rut 3.3
, ți‐ai vopsit
23.40
2 Reg. 9.30Ier. 4.30
ochii și te‐ai înfrumusețat cu podoabe. 41Și ai sezut pe un pat măreț
23.41
Est. 1.6Is. 57.7Amos 2.8
6.4
și înaintea lui masa era gata pe care ai pus
23.41
Prov. 7.17Osea 2.8
tămâia mea și untdelemnul meu. 42Și glas de mulțime veselă era cu ea și la mulțimea oamenilor au fost aduși bețivi din pustie și le‐au pus brățări pe mâini și cununi frumoase pe capete. 43Atunci am zis despre cea îmbătrânită în preacurvii: Acum vor mai curvi oare cu ea și ea cu ei? 44Și ei au intrat la ea cum intră la o femeie curvă; așa au intrat la Ohola și la Oholiba, femeile cele destrăbălate. 45Și bărbați drepți le vor judeca
23.45
Cap. 16.38.
cu judecata preacurvelor și cu judecata femeilor care varsă sânge. Căci sunt preacurve și este sânge
23.45
Vers. 37.
în mâinile lor. 46Căci așa zice Domnul Dumnezeu: Voi aduce
23.46
Cap. 16.40.
o adunare împotriva lor și le voi da să fie mânate încoace și încolo și prădate. 47Și adunarea le va ucide
23.47
Cap. 16.40.
cu pietre și le va tăia cu săbiile lor, vor ucide
23.47
2 Cron. 36.17,19
pe fiii lor și pe fiicele lor și le vor arde casele cu foc. 48Și voi face să înceteze destrăbălarea
23.48
Cap. 22.15. Vers. 27.
din țară, ca
23.48
Deut. 13.112 Pet. 2.6
să se învețe toate femeile să nu facă după destrăbălarea voastră. 49Și vor pune destrăbălarea voastră asupra voastră și veți purta păcatele
23.49
Vers. 35.
idolilor voștri. Și veți cunoaște
23.49
Cap. 20.38, 42, 44;
că eu sunt Domnul Dumnezeu.