Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
22

Păcatele și pedeapsa Ierusalimului

221Și cuvântul Domnului a fost către mine zicând: 2Și tu, fiu al omului, oare vei

22.2
Cap. 20.4;
23.36
judeca, vei judeca tu cetatea sângeroasă?
22.2
Cap. 24.6, 9. Neh. 3.1.

Deci fă‐i cunoscut toate urâciunile ei. 3Și să zici: Așa zice Domnul Dumnezeu: Cetate care varsă sânge în mijlocul ei, ca să‐i vină vremea ei și care face idoli împotriva ei însăși, ca să se spurce! 4Te‐ai făcut vinovată prin sângele pe care l‐ai vărsat
22.4
2 Reg. 21.16
, te‐ai spurcat cu idolii tăi pe care i‐ai făcut și ți‐ai apropiat zilele și ai ajuns până la anii tăi. De aceea
22.4
Deut. 28.371 Reg. 9.7Dan. 9.16
te‐am făcut de ocară neamurilor și de batjocură tuturor țărilor. 5Cei ce sunt aproape și cei ce sunt departe de tine își vor bate joc de tine, cea spurcată cu numele, plină de tulburare. 6Iată, mai marii
22.6
Is. 1.23Mica 3.1,2,3Țef. 3.3
lui Israel au fost în tine ca să verse sânge, fiecare după brațul său. 7În tine au
22.7
Deut. 27.16
disprețuit ei pe tată și mamă; în mijlocul tău au făcut asuprire străinului
22.7
Ex. 22.21,22
de loc; în tine au năpăstuit pe orfan și pe văduvă. 8Tu mi‐ai disprețuit
22.8
Vers. 26.

lucrurile cele sfinte și mi‐ai pângărit
22.8
Lev. 19.30
sabatele. 9În tine au fost bărbați vorbitori
22.9
Ex. 23.1Lev. 19.16
de rău ca să verse sânge; și în tine
22.9
Cap. 18.6, 11.

au mâncat pe munți; în mijlocul tău au făcut destrăbălare; 10în tine au descoperit
22.10
Lev. 18.7,8
20.111 Cor. 5.1
goliciunea tatălui lor; în tine au înjosit pe cea care era necurată
22.10
Lev. 18.19
20.18
în despărțirea ei. 11Și unul a făcut urâciuni cu nevasta aproapelui său; și celălalt a spurcat cu curvie
22.11
Lev. 18.20
20.10Deut. 22.22Ier. 5.8
pe noră‐sa; și un altul a înjosit
22.11
Lev. 18.15
20.12Lev. 18.9
20.17
în tine pe soră‐sa, pe fiica tatălui său. 12În tine au luat
22.12
Ex. 23.8Deut. 16.19
27.25
mită pentru vărsare de sânge; ai luat camătă
22.12
Ex. 22.25Lev. 25.36Deut. 23.19
și mai mult decât ai dat și ai câștigat cu lăcomie de la aproapele tău prin apăsare, și m‐ai
22.12
Deut. 32.18Ier. 3.21
uitat, zice Domnul Dumnezeu. 13Și iată, am bătut din mâna
22.13
Cap. 21.17.

mea la câștigul tău necinstit pe care l‐ai făcut și la sângele tău care a fost în mijlocul tău. 14Poate inima
22.14
Cap. 21.7.

ta să se țină, sau pot fi tari mâinile tale în zilele în care voi lucra împotriva ta? Eu, Domnul
22.14
Cap. 17.24.

, am vorbit și voi și face. 15Și te voi împrăștia
22.15
Deut. 4.27
28.25,64
printre neamuri și te voi risipi prin țări și voi mistui
22.15
Cap. 23.27, 48.

necurăția ta din tine. 16Și te vei pângări în tine însuți înaintea neamurilor și vei cunoaște
22.16
Ps. 9.16
că eu sunt Domnul. 17Și cuvântul Domnului a fost către mine zicând: 18Fiu al omului, casa lui Israel a ajuns
22.18
Is. 1.22Ier. 6.28Ps. 119.119
pentru mine ca o zgură; toți sunt aramă și cositor și fier și plumb în mijlocul topitorului; sunt zgură de argint. 19De aceea așa zice Domnul Dumnezeu: Pentru că toți ați ajuns zgură, de aceea iată, vă voi aduna în mijlocul Ierusalimului. 20Precum se adună argintul și arama și fierul și plumbul și cositorul în mijlocul topitorului ca să sufle focul asupra lor și să le topească, așa vă voi aduna în mânia mea și în aprinderea mea și vă voi pune acolo și vă voi topi. 21Da, vă voi aduna și voi sufla
22.21
Cap. 21.31.

asupra voastră cu focul mâniei mele și vă veți topi în mijlocul lui. 22Cum se topește argintul în mijlocul topitorului, așa vă veți topi în mijlocul lui și veți cunoaște că eu, Domnul, mi‐am vărsat
22.22
Cap. 20.8, 33. Vers. 31.

mânia asupra voastră. 23Și cuvântul Domnului a fost către mine zicând: 24Fiu al omului, zi‐i: Tu ești o țară care nu s‐a curățit și peste care n‐a plouat în ziua mâniei. 25Este o uneltire
22.25
Osea 6.9
de prorocii lui în mijlocul său, ca un leu care răcnește sfâșiind prada; au înghițit
22.25
Mat. 23.14
suflete, au luat
22.25
Mica 3.11Țef. 3.3,4
comoară și lucruri de preț, au înmulțit văduvele lui în mijlocul lui. 26Preoții
22.26
Mal. 2.8
lui au silit legea mea și au pângărit
22.26
Lev. 22.21 Sam. 2.29
lucrurile mele cele sfinte. N‐au făcut deosebire
22.26
Lev. 10Lev. 10.10Ier. 15.19
între sfânt și de rând și n‐au făcut deosebire între curat și necurat și și‐au ascuns ochii de la sabatele mele și m‐au pângărit între ei. 27Mai marii
22.27
Is. 1.23Mica 3.2,3,9,10,11Țef. 3.3
lui sunt în mijlocul lui ca niște lupi ce sfâșie prada, ca să verse sânge și să piardă suflete, ca să câștige câștig necinstit. 28Și prorocii
22.28
Cap. 13.10.

lui i‐au tencuit cu albeală, văzând vedenii
22.28
Cap. 13.6, 7;
21.29
deșarte și ghicindu‐le minciuni zicând: Așa zice Domnul Dumnezeu! și Domnul n‐a vorbit. 29Poporul
22.29
Ier. 5.26,27,28
țării a făcut apăsări și a săvârșit răpire; da, au înșelat pe cel sărac și pe cel nevoiaș și au asuprit
22.29
Ex. 22.21
28.9Lev. 19.33
fără drept pe cel străin de loc. 30Și am căutat
22.30
Ier. 5.1
între ei un bărbat care să dreagă
22.30
Cap. 13.5.

zidul și să stea în spărtură
22.30
Ps. 106.23
înaintea mea pentru țară ca să n‐o stric, dar n‐am aflat niciunul. 31De aceea mi‐am vărsat mânia
22.31
Vers. 22.

asupra lor; i‐am mistuit cu focul mâniei mele, am adus calea
22.31
Cap. 9.10;
11.21
16.43
lor asupra capetelor lor, zice Domnul Dumnezeu.