Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
24

Dărâmarea Ierusalimului

241Iarăși în anul al nouălea, în luna a zecea, la zece ale lunii, cuvântul Domnului a fost către mine zicând: 2Fiu al omului, scrie‐ți numele zilei, al zilei acesteia: în această

24.2
2 Reg. 25.1Ier. 39.1
52.4
zi se apropie împăratul Babilonului împotriva Ierusalimului. 3Și pune o pildă înaintea casei
24.3
Cap. 17.12.

răzvrătitoare și zi‐le: Așa zice Domnul Dumnezeu: Pune oala,
24.3
Ier. 1.13
pune‐o și toarnă și apa în ea. 4Strânge în ea bucățile ei, toate bucățile cele bune, șoldul și umărul; umple‐o cu oase alese, 5ia și din cele mai alese ale turmei și sub oală fă o grămadă de lemne pentru oase. Fă‐o să clocotească și să fiarbă oasele în ea. 6De aceea așa zice Domnul Dumnezeu: Vai de cetatea de sânge
24.6
Cap. 22.3;
23.37
, de oala a cărei rugină este în ea și a cărei rugină nu se dezlipește! Scoate‐i bucățile una după alta; să nu se arunce
24.6
2 Sam. 8.2Ioel 3.3Obad. 11Naum 3.10
sorț asupra ei. 7Căci sângele ei este în mijlocul ei: l‐a pus pe stâncă uscată, nu l‐a vărsat
24.7
Lev. 17.13Deut. 12.16,24
pe pământ ca să‐l acopere cu țărână. 8Ca să ațâțe mânia spre a face răzbunare am pus
24.8
Mat. 7.2
sângele ei pe stânca uscată ca să nu fie acoperit. 9De aceea așa zice Domnul Dumnezeu: Vai
24.9
Vers. 6. Neh. 3.1.
Hab. 2.12
de cetatea de sânge! Și‐i voi mări rugul. 10Îngrămădește lemne, aprinde focul, mistuie carnea, mestecă bine și să ardă oasele. 11Pune‐o goală pe cărbuni ca să se înfierbânte și arama ei să ardă ca să i se topească
24.11
Cap. 22.15.

necurăția în ea, ca să i se ducă rugina. 12Ea s‐a trudit cu osteneala și rugina ei cea mare nu iese din ea; rugina ei nu iese cu foc. 13În murdăria ta este destrăbălare: căci te‐am curățit și nu te‐ai curățit. Nu te vei mai curăți de murdăria ta, până
24.13
Cap. 5.13;
8.18
16.42
voi face să mi se odihnească mânia asupra ta. 14Eu, Domnul
24.14
1 Sam. 15.29
, am zis: Va fi și eu o voi face; nu mă voi întoarce, nu voi cruța, nici nu
24.14
Cap. 5.11.

mă voi căi. Te voi judeca după căile tale și după faptele tale, zice Domnul Dumnezeu. 15Și cuvântul Domnului a fost către mine zicând: 16Fiu al omului, iată voi lua de la tine plăcerea ochilor tăi cu o lovitură. Totuși să nu bocești și să nu plângi și să nu‐ți curgă lacrimile. 17Suspină în tăcere, nu face jelire
24.17
Ier. 16.5,6,7
pentru morți, leagă‐ți podoaba
24.17
Lev. 10.6
21.10
pe cap și pune‐ți încălțămintele
24.17
2 Sam. 15.30
în picioare și nu‐ți acoperi
24.17
Mica 3.7
buzele și nu mânca pâinea oamenilor. 18Și am vorbit poporului dimineața și seara mi‐a murit nevasta. Și dimineața am făcut cum mi se poruncise. 19Și poporul mi‐a zis: Oare nu ne vei spune
24.19
Cap. 12.9;
37.18
ce sunt pentru noi aceste lucruri pe care le faci? 20Atunci le‐am zis: Cuvântul Domnului a fost către mine zicând: 21Spune casei lui Israel: Așa zice Domnul Dumnezeu: Iată, voi pângări
24.21
Ier. 7.14
locașul meu sfințit, fala puterii voastre, plăcerea
24.21
Ps. 27.4
ochilor voștri și dorința sufletului vostru! Și fiii
24.21
Cap. 23.47.

voștri și fiicele voastre pe care i‐ați lăsat în urmă vor cădea de sabie. 22Și veți face cum am făcut eu: nu
24.22
Ier. 16.6,7
vă veți acoperi buzele și nu veți mânca pâinea oamenilor. 23Și podoabele voastre vor fi pe capetele voastre și încălțămintele voastre în picioarele voastre. Nu
24.23
Iov 27.15Ps. 78.64
veți boci, nici nu veți plânge, ci veți lâncezi
24.23
Lev. 26.39
în nelegiuirile voastre și veți geme unul la altul. 24Și Ezechiel
24.24
Is. 20.3
vă va fi un semn: după toate cele ce a făcut el veți face și voi
24.24
Ier. 17.15In. 13.19
14.29
. Când va veni aceasta, veți cunoaște
24.24
Cap. 6.7;
25.5
că eu sunt Domnul Dumnezeu. 25Și tu, fiu al omului, în ziua când voi lua de la ei puterea
24.25
Vers. 21.

lor, bucuria slavei lor, plăcerea ochilor lor și dorința sufletului lor: pe fiii lor și pe fiicele lor, 26în ziua aceea nu va veni oare la tine cel ce scapă
24.26
Cap. 33.21, 22.

, ca să te facă să auzi aceasta cu urechile tale? 27În
24.27
Cap. 3.26, 27;
29.21
33.22
ziua aceea gura ta se va deschide către cel scăpat și vei vorbi și nu vei mai fi mut: și vei fi
24.27
Vers. 24.

un semn pentru ei și vor cunoaște că eu sunt Domnul.