Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
25

Judecăți asupra amoniților

251Și cuvântul Domnului a fost către mine zicând: 2Fiu al omului, pune‐ți

25.2
Cap. 6.2;
35.2
fața împotriva copiilor
25.2
Ier. 49.1Amos 1.13Țef. 2.9
lui Amon și prorocește împotriva lor. 3Și spune copiilor lui Amon: Ascultați cuvântul Domnului Dumnezeu. Așa zice Domnul Dumnezeu: Pentru că
25.3
Prov. 17.5
ai zis: Ha! Ha! împotriva locașului meu sfințit când a fost pângărit și împotriva țării lui Israel când a fost pustiită și împotriva casei lui Iuda când s‐a dus în robie, 4de aceea iată, te voi da în stăpânire copiilor răsăritului și ei își vor așeza taberele în tine și își vor face locuințele în tine. Îți vor mânca roadele și îți vor bea laptele. 5Și voi face din Raba
25.5
Cap. 21.20.

un staul
25.5
Is. 17.2
32.14Țef. 2.14,15
de cămile și din copiii lui Amon o stână de oi. Și veți cunoaște
25.5
Cap. 24.24;
26.6
35.9
că eu sunt Domnul. 6Căci așa zice Domnul Dumnezeu: Pentru că ai bătut în mâini
25.6
Iov 27.23Plâng. 2.15Țef. 2.15
și ai dat din picior și te‐ai bucurat
25.6
Cap. 36.5.
Țef. 2.8,10
cu toată ciuda sufletului tău de țara lui Israel: 7de aceea iată, îmi voi întinde
25.7
Cap. 35.3.

mâna asupra ta și te voi da de pradă neamurilor și te voi stârpi dintre popoare și te voi pierde dintre țări; te voi nimici și vei cunoaște că eu sunt Domnul.

Prorocie împotriva moabiților

8Așa zice Domnul Dumnezeu: Pentru că Moabul

25.8
Is. 15
16Ier. 48.1Amos 2.1
și Seirul
25.8
Cap. 35.2, 5, 12.

zic: Iată, casa lui Iuda este ca toate neamurile! 9de aceea iată, voi deschide latura Moabului dinspre cetăți, dinspre cetățile lui care sunt la hotarele lui, slava țării: Bet‐Ieșimot, Baal‐Meon și Chiriataim, 10copiilor
25.10
Vers. 4.

răsăritului împotriva copiilor lui Amon. Și le voi da lor în stăpânire ca să nu se mai pomenească
25.10
Cap. 21.32.

de copiii lui Amon între neamuri. 11Și voi face judecăți asupra Moabului și vor cunoaște că eu sunt Domnul.

Prorocie împotriva edomiților

12Așa zice Domnul Dumnezeu: Pentru că Edomul

25.12
2 Cron. 28.17Ps. 137.7Ier. 49.7,8Amos 1.11Obad. 10
s‐a purtat cu răzbunare împotriva casei lui Iuda și s‐a făcut foarte vinovat și s‐a răzbunat pe ei, 13de aceea așa zice Domnul Dumnezeu: Îmi voi întinde mâna asupra Edomului și voi stârpi din el om și dobitoc și‐l voi preface într‐o pustie: și de la Teman și până la Dedan vor cădea de sabie. 14Și îmi voi împlini răzbunarea
25.14
Is. 11.14Ier. 49.2
mea asupra Edomului prin mâna poporului meu Israel și vor face în Edom după mânia mea și după furia mea. Și vor cunoaște răzbunarea mea, zice Domnul Dumnezeu.

Prorocie împotriva filistenilor

15Așa zice Domnul Dumnezeu: Pentru că

25.15
Ier. 25.20
47.1Ioel 3.4Amos 1.6
filistenii
25.15
2 Cron. 28.18
s‐au purtat cu răzbunare și s‐au răzbunat cu ciudă în suflet ca să nimicească cu vrăjmășie veche, 16de aceea așa zice omnul Dumnezeu: Iată, îmi voi întinde mâna
25.16
Țef. 2.4
asupra filistenilor și voi stârpi pe cheretiți
25.16
1 Sam. 30.14
și voi pierde rămășița
25.16
Ier. 47.4
malului mării. 17Și voi face
25.17
Cap. 5.15.

răzbunare mare asupra lor cu mustrări furioase. Și vor cunoaște
25.17
Ps. 9.16
că eu sunt Domnul când voi pune răzbunarea mea asupra lor.