Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
27

Cântare de jale asupra Tirului

271Cuvântul Domnului a fost iarăși către mine zicând: 2Și tu, fiu al omului, ridică

27.2
Cap. 19.1;
26.17
28.12
32.2
o plângere pentru Tir. 3Și zi Tirului: Tu, cel ce
27.3
Cap. 28.2.

șezi la intrările mării și faci negoț
27.3
Is. 23.3
cu popoarele în multe ostroave, așa zice Domnul Dumnezeu: Tirule, tu ai zis: Eu
27.3
Cap. 28.12.

sunt desăvârșit în frumusețe. 4Hotarele tale sunt în inima mărilor, ziditorii tăi ți‐au desăvârșit frumusețea. 5Au zidit toate laturile corăbiilor tale de chiparoși din Senir
27.5
Deut. 3.9
, au luat cedri din Liban ca să‐ți facă și catargurile. 6Din stejarii Basanului ți‐au făcut vâslele; laițele tale le‐au făcut din fildeș, încadrate în tisă din ostroavele
27.6
Ier. 2.10
Chitimului. 7Pânzele tale erau din in subțire cu lucru brodat din Egipt și‐ți erau ca steag: cortul tău era albastru și purpuriu din ostroavele Elișei. 8Locuitorii Sidonului și ai Arvadului erau vâslașii tăi, înțelepții tăi erau în tine, Tirule, ei erau cârmacii tăi. 9Bătrânii
27.9
1 Reg. 5.18Ps. 83.7
Ghebalului și înțelepții lui erau cei ce‐ți dregeau spărturile; toate corăbiile mării și marinarii lor erau în tine spre a face negoț cu tine. 10Persia și Lud și Put
27.10
Ier. 46.938.5
erau în oastea ta, bărbații tăi de război; ei spânzurau în tine pavăza și coiful; îți dădeau strălucire! 11Bărbații Arvadului cu oastea ta erau pe zidurile tale de jur împrejur și gamadimii pe turnurile tale; își spânzurau pavezele pe zidurile tale de jur împrejur; îți desăvârșeau frumusețea.
27.11
Vers. 3.

12Tarsisul
27.12
Gen. 10.42 Cron. 20.36
făcea negoț cu tine cu tot felul de avuții: veneau la târgul tău cu argint, fier, cositor și plumb. 13Iavanul
27.13
Gen. 10.2
, Tubalul și Meșecul erau negustorii tăi: făceau negoț cu tine cu oameni și vase de aramă
27.13
Ap. 18.13
. 14Cei din casa Togarmei
27.14
Gen. 10.3
aduceau la târgul tău cai și călăreți și catâri. 15Bărbații Dedanului
27.15
Gen. 10.7
erau negustorii tăi; multe ostroave erau târgul mâinii tale, aduceau la tine coarne de fildeș și abanos în schimb. 16Siria făcea negoț cu tine cu mulțimea lucrurilor făcute de tine: cu smarald, purpură și broderie și in subțire și mărgean și rubine veneau la târgul tău. 17Iuda și țara lui Israel erau negustorii tăi, veneau la târgul tău cu grâu
27.17
1 Reg. 5.9,11Ezra 3.7Fapte. 12.20
de Minit
27.17
Jud. 11.33
și turte dulci și miere și untdelemn și leac alinător
27.17
Ier. 8.22
. 18Damascul făcea negoț cu tine cu mulțimea lucrurilor făcute de tine, cu tot felul de avuții, cu vinul de Helbon și lână albă. 19Vedanul și Iavanul din Uzal veneau la târgurile tale cu fier lucrat, casie și trestie mirositoare: făceau negoț cu tine. 20Dedanul
27.20
Gen. 25.3
făcea negoț cu tine cu învelitorile de preț pentru care. 21Arabia și toți mai marii Chedarului
27.21
Gen. 25.13Is. 60.7
erau negustorii mâinii tale, care făceau negoț cu tine cu miei și berbeci și țapi. 22Negustorii din Seba
27.22
Gen. 10.71 Reg. 10.1,2Ps. 72.10,15Is. 60.6
și din Raema făceau negoț cu tine, veneau la târgul tău cu mirodenie de căpetenie și cu tot felul de pietre scumpe și aur. 23Haranul
27.23
Gen. 11.312 Reg. 19.12
și Canehul și Edenul, negustorii Sebei
27.23
Gen. 25.3
, ai lui Asur și Chilmadului făceau negoț cu tine. 24Făceau negoț cu tine cu haine scumpe, cu veșminte în material albastru și brodate și cu lăzi de stofe bogate legate cu funii și făcute din cedru, printre marfa ta. 25Corăbiile
27.25
Ps. 48.7Is. 2.16
23.14
Tarsisului erau caravanele tale pentru negoțul tău; și erai umplut și erai încărcat cu mare cinste în inima
27.25
Vers. 4.

mărilor. 26Vâslașii tăi te‐au adus în ape mari; vântul
27.26
Ps. 48.7
de răsărit te‐a sfărâmat în inima mărilor. 27Avuțiile tale
27.27
Prov. 11.4Ap. 18.9
și târgurile tale, negoțul tău și marinarii tăi și cârmacii tăi, cei ce‐ți dregeau spărturile și cei ce făceau negoț cu tine și toți bărbații tăi de război care sunt în tine și toată mulțimea din tine vor cădea în inima mării în ziua căderii tale. 28Locurile deschise se vor zgudui
27.28
Cap. 26.15, 18.

la vuietul strigătului cârmacilor tăi. 29Și toți vâslașii
27.29
Ap. 18.17
, marinarii și toți cârmacii mării se vor coborî din corăbiile lor; vor sta pe pământ 30și vor face să se audă glasul lor asupra ta și vor striga cu amar și își vor presăra pulbere
27.30
Iov 2.12Ap. 18.19
pe capete, se vor tăvăli
27.30
Est. 4.1,3Ier. 6.26
în cenușă. 31Și se vor face
27.31
Ier. 16.6
47.5Mica 1.16
pleșuvi de tot pentru tine și se vor încinge cu sac și te vor plânge cu amărăciune de suflet, cu plângere amară. 32Și în vaietul lor vor
27.32
Cap. 26.17. Vers. 2.

ridica plângere pentru tine și te vor plânge, zicând: Cine este
27.32
Ap. 18.18
ca Tirul, care a amuțit în mijlocul mării? 33Când
27.33
Ap. 18.19
mărfurile tale treceau mările, săturai popoare multe; cu mulțimea averilor tale și a negoțului tău ai îmbogățit pe împărații pământului. 34În vremea când ai fost sfărâmat
27.34
Cap. 26.19.

de mări, în adâncurile apelor, negoțul
27.34
Vers. 27.

tău și toată mulțimea ta a căzut în mijlocul tău. 35Toți locuitorii
27.35
Cap. 26.15, 16.

ostroavelor se îngrozesc de tine și împărații lor se înfioară, li se turbură fața. 36Negustorii dintre popoare fluieră
27.36
Ier. 18.16
la tine; ai ajuns o groază și în veac nu vei mai fi.
27.36
Cap. 26.21.