Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
29

Împotriva Egiptului

291În anul al zecelea, în luna a zecea, la douăsprezecea ale lunii, cuvântul Domnului a fost către mine zicând: 2Fiu al omului, pune‐ți fața

29.2
Cap. 28.21.

împotriva lui Faraon, împăratul Egiptului, și prorocește împotriva lui și împotriva întregului
29.2
Is. 19.1Ier. 25.19
46.2,25
Egipt. 3Vorbește și spune: Așa zice Domnul Dumnezeu: Iată
29.3
Ier. 44.30
, sunt împotriva ta, Faraoane, împărat al Egiptului, balaurul
29.3
Ps. 74.13,14Is. 27.1
51.9
cel mare care șade culcat în mijlocul râurilor sale, care
29.3
Cap. 28.2.

zice: Râul meu este al meu și pentru mine l‐am făcut. 4Și‐ți voi pune
29.4
Is. 37.29
verigi în fălci și voi lipi de solzii tăi peștii râului tău și te voi scoate din mijlocul râurilor tale și toți peștii râurilor tale se vor lipi de solzii tăi. 5Și te voi arunca în pustie pe tine și pe toți peștii râurilor tale. Vei cădea pe fața câmpului, nu vei fi adunat
29.5
Ier. 8.2
16.4
25.33
, nici nu vei fi strâns. Te voi
29.5
Ier. 7.33
34.20
da spre mâncare fiarelor pământului și păsărilor cerurilor. 6Și toți locuitorii Egiptului vor cunoaște că eu sunt Domnul, pentru că au fost un toiag de trestie
29.6
2 Reg. 18.21Is. 36.6
pentru casa lui Israel. 7Când s‐au agățat cu mâna
29.7
Ier. 37.5,7,11
de tine, te‐ai rupt și le‐ai rupt tot umărul. Și când s‐au rezemat de tine, te‐ai rupt și ai făcut să le tremure coapsele. 8De aceea așa zice Domnul Dumnezeu: Iată, voi aduce sabie
29.8
Cap. 14.17;
32.11,12,13
asupra ta și voi stârpi din tine pe om și dobitoc. 9Și țara Egiptului va fi o pustie și o pustietate. Și vor cunoaște că eu sunt Domnul. Pentru că a zis: Râul este al meu și eu l‐am făcut. 10De aceea iată, sunt împotriva ta și împotriva râurilor tale. Și voi
29.10
Cap. 30.12.

face țara Egiptului pustiuri de pustietăți, de la
29.10
Cap. 30.6.

Migdol până la Siene și până la hotarul Etiopiei. 11Nici picior
29.11
Cap. 32.13.

de om nu va trece prin el, nici picior de vită nu va trece prin el și nici nu va fi locuit patruzeci de ani. 12Și voi face
29.12
Cap. 30.7, 26.

țara Egiptului o pustie în mijlocul țărilor care sunt pustiite și cetățile lui vor fi prefăcute într‐o pustie în mijlocul cetăților pustiite, patruzeci de ani. Și voi împrăștia pe egipteni între neamuri și‐i voi risipi prin țări. 13Căci așa zice Domnul Dumnezeu: La
29.13
Is. 19.23Ier. 46.26
sfârșitul celor patruzeci de ani voi aduna pe egipteni dintre popoarele între care au fost împrăștiați; 14și voi întoarce robia Egiptului și‐i voi aduce iarăși în țara Patros, în țara obârșiei lor; și acolo vor fi o împărăție
29.14
Cap. 17.6, 14.

smerită. 15Va fi cea mai smerită dințre împărății și nu se va mai înălța peste neamuri; și‐i voi micșora ca să nu mai domnească peste neamuri. 16Și el nu va mai fi încrederea
29.16
Is. 30.2,3
36.4,6
casei lui Israel, amintindu‐i nelegiuirea când se întorceau să se uite după ei: și vor cunoaște că eu sunt Domnul Dumnezeu. 17Și a fost așa: în anul al douăzeci și șaptelea, în luna întâi, la întâi ale lunii, cuvântul Domnului a fost către mine zicând: 18Fiu al omului, Nebucadnețar
29.18
Ier. 27.6
, împăratul Babilonului, a făcut ca oastea sa să slujească slujbă grea împotriva Tirului; orice cap a fost făcut pleșuv și orice umăr a fost jupuit, dar n‐a luat plată de la Tir nici el, nici oastea lui, pentru slujba cu care a slujit împotriva lui. 19De aceea așa zice Domnul Dumnezeu: Iată, voi da țara Egiptului lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului; și el îi va lua mulțimea și‐i va răpi prada și‐l va jefui; și aceasta va fi plata oștii lui. 20I‐am dat țara Egiptului ca plată a sa pentru care a slujit, pentru că a lucrat
29.20
Ier. 25.9
pentru mine, zice Domnul Dumnezeu. 21În ziua aceea voi face să înflorească și cornul
29.21
Ps. 132.17
casei lui Israel și‐ți voi da o deschidere
29.21
Cap. 24.27.

de gură în mijlocul lor. Și vor cunoaște că eu sunt Domnul.