Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
29

Împotriva Egiptului

291În anul al zecelea, în luna a zecea, la douăsprezecea ale lunii, cuvântul Domnului a fost către mine zicând: 2Fiu al omului, pune‐ți fața

29.2
Cap. 28.21.
împotriva lui Faraon, împăratul Egiptului, și prorocește împotriva lui și împotriva întregului
29.2
Is. 19.1Ier. 25.19
46.2,25
Egipt. 3Vorbește și spune: Așa zice Domnul Dumnezeu: Iată
29.3
Ier. 44.30
, sunt împotriva ta, Faraoane, împărat al Egiptului, balaurul
29.3
Ps. 74.13,14Is. 27.1
51.9
cel mare care șade culcat în mijlocul râurilor sale, care
29.3
Cap. 28.2.
zice: Râul meu este al meu și pentru mine l‐am făcut. 4Și‐ți voi pune
29.4
Is. 37.29
verigi în fălci și voi lipi de solzii tăi peștii râului tău și te voi scoate din mijlocul râurilor tale și toți peștii râurilor tale se vor lipi de solzii tăi. 5Și te voi arunca în pustie pe tine și pe toți peștii râurilor tale. Vei cădea pe fața câmpului, nu vei fi adunat
29.5
Ier. 8.2
16.4
25.33
, nici nu vei fi strâns. Te voi
29.5
Ier. 7.33
34.20
da spre mâncare fiarelor pământului și păsărilor cerurilor. 6Și toți locuitorii Egiptului vor cunoaște că eu sunt Domnul, pentru că au fost un toiag de trestie
29.6
2 Reg. 18.21Is. 36.6
pentru casa lui Israel. 7Când s‐au agățat cu mâna
29.7
Ier. 37.5,7,11
de tine, te‐ai rupt și le‐ai rupt tot umărul. Și când s‐au rezemat de tine, te‐ai rupt și ai făcut să le tremure coapsele. 8De aceea așa zice Domnul Dumnezeu: Iată, voi aduce sabie
29.8
Cap. 14.17;
asupra ta și voi stârpi din tine pe om și dobitoc. 9Și țara Egiptului va fi o pustie și o pustietate. Și vor cunoaște că eu sunt Domnul. Pentru că a zis: Râul este al meu și eu l‐am făcut. 10De aceea iată, sunt împotriva ta și împotriva râurilor tale. Și voi
29.10
Cap. 30.12.
face țara Egiptului pustiuri de pustietăți, de la
29.10
Cap. 30.6.
Migdol până la Siene și până la hotarul Etiopiei. 11Nici picior
29.11
Cap. 32.13.
de om nu va trece prin el, nici picior de vită nu va trece prin el și nici nu va fi locuit patruzeci de ani. 12Și voi face
29.12
Cap. 30.7, 26.
țara Egiptului o pustie în mijlocul țărilor care sunt pustiite și cetățile lui vor fi prefăcute într‐o pustie în mijlocul cetăților pustiite, patruzeci de ani. Și voi împrăștia pe egipteni între neamuri și‐i voi risipi prin țări. 13Căci așa zice Domnul Dumnezeu: La
29.13
Is. 19.23Ier. 46.26
sfârșitul celor patruzeci de ani voi aduna pe egipteni dintre popoarele între care au fost împrăștiați; 14și voi întoarce robia Egiptului și‐i voi aduce iarăși în țara Patros, în țara obârșiei lor; și acolo vor fi o împărăție
29.14
Cap. 17.6, 14.
smerită. 15Va fi cea mai smerită dințre împărății și nu se va mai înălța peste neamuri; și‐i voi micșora ca să nu mai domnească peste neamuri. 16Și el nu va mai fi încrederea
29.16
Is. 30.2,3
36.4,6
casei lui Israel, amintindu‐i nelegiuirea când se întorceau să se uite după ei: și vor cunoaște că eu sunt Domnul Dumnezeu. 17Și a fost așa: în anul al douăzeci și șaptelea, în luna întâi, la întâi ale lunii, cuvântul Domnului a fost către mine zicând: 18Fiu al omului, Nebucadnețar
29.18
Ier. 27.6
, împăratul Babilonului, a făcut ca oastea sa să slujească slujbă grea împotriva Tirului; orice cap a fost făcut pleșuv și orice umăr a fost jupuit, dar n‐a luat plată de la Tir nici el, nici oastea lui, pentru slujba cu care a slujit împotriva lui. 19De aceea așa zice Domnul Dumnezeu: Iată, voi da țara Egiptului lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului; și el îi va lua mulțimea și‐i va răpi prada și‐l va jefui; și aceasta va fi plata oștii lui. 20I‐am dat țara Egiptului ca plată a sa pentru care a slujit, pentru că a lucrat
29.20
Ier. 25.9
pentru mine, zice Domnul Dumnezeu. 21În ziua aceea voi face să înflorească și cornul
29.21
Ps. 132.17
casei lui Israel și‐ți voi da o deschidere
29.21
Cap. 24.27.
de gură în mijlocul lor. Și vor cunoaște că eu sunt Domnul.

30

Nebucadnețar dărâmă puterea Egiptului

301Și cuvântul Domnului a fost către mine zicând: 2Fiu al omului, prorocește și zi: Așa zice Domnul Dumnezeu: Văitați‐vă

30.2
Is. 13.6
: Vai de ziua! 3Căci ziua este aproape
30.3
Cap. 7.7, 12.
, da, ziua Domnului este aproape; va fi o zi de nori, o vreme a neamurilor. 4Și o sabie va veni asupra Egiptului și neliniște mare va fi în Etiopia când vor cădea în Egipt cei răniți de moarte; și mulțimea lui va fi luată
30.4
Cap. 29.19.
și temeliile lui vor fi surpate
30.4
Ier. 50.15
. 5Etiopia și Put și Lud și tot
30.5
Ier. 52.20,24
poporul amestecat și Cubul și copiii țării care este în legământ vor cădea cu ei de sabie. 6Așa zice Domnul: Vor cădea și cei ce sprijină pe Egipt și îngâmfarea puterii sale se va coborî. De la Migdol
30.6
Cap. 29.10.
până la Siene vor cădea în el de sabie, zice Domnul Dumnezeu. 7Și vor
30.7
Cap. 29.12.
fi pustiiți în mijlocul țărilor pustiite și cetățile lui vor fi în mijlocul cetăților pustiite. 8Și vor cunoaște că eu sunt Domnul când voi pune foc în Egipt și când vor fi sfărâmați toți cei ce‐l ajutau. 9În ziua aceea vor ieși de la mine soli
30.9
Is. 18.1‐2
în corăbii ca să înspăimânte Etiopia cea fără grijă și neliniște mare va veni asupra lor ca în ziua Egiptului. Căci iată, vine! 10Așa zice Domnul Dumnezeu: Voi face
30.10
Cap. 29.19.
să înceteze și mulțimea Egiptului prin mâna lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului. 11El și poporul său cu el, cei groaznici
30.11
Cap. 28.7.
dintre neamuri vor fi aduși să strice țara și își vor scoate săbiile împotriva Egiptului și vor umple țara de uciși. 12Și voi
30.12
Is. 19.5,6
seca râurile și voi vinde țara
30.12
Is. 19.4
în mâinile celor răi și voi pustii țara și tot ce este în ea prin mâna străinilor. Eu, Domnul, am vorbit. 13Așa zice Domnul Dumnezeu: Voi pierde
30.13
Is. 19.1Ier. 43.12
46.25Zah. 13.2
și idolii și voi face să înceteze chipurile din Nof și nu
30.13
Zah. 10.11
va mai fi domn din țara Egiptului: și voi pune
30.13
Is. 19.16
frică în țara Egiptului! 14Și voi pustii Patrosul
30.14
Cap. 29.14.
și voi pune foc în Țoan
30.14
Ps. 78.12,13
și voi săvârși
30.14
Naum 3.8,9,10
judecăți în No! 15Și îmi voi vărsa mânia asupra Sinului, cetățuia Egiptului, și voi stârpi
30.15
Ier. 46.25
mulțimea din No. 16Și voi pune foc
30.16
Vers. 8.
în Egipt. Chinul va cuprinde Sinul, Noul se va despica și la Nof vor fi vrăjmași ziua. 17Tinerii Avenului și ai Pi‐Besetului vor cădea de sabie și aceste cetăți se vor duce în robie. 18Și în Tahpanes
30.18
Ier. 2.16
se va întuneca ziua când voi sfărâma acolo jugurile Egiptului și mândria puterii lui va înceta în el; un nor îl va acoperi și fiicele lui se vor duce în robie. 19Și voi săvârși judecăți asupra Egiptului și vor cunoaște că eu sunt Domnul. 20Și a fost așa: în anul al unsprezecelea, în luna întâi, la șapte ale lunii, cuvântul Domnului a fost către mine zicând: 21Fiu al omului, am
30.21
Ier. 48.25
sfărâmat brațul lui Faraon, împăratul Egiptului. Și iată, nu i s‐au făcut legături
30.21
Ier. 46.11
ca să‐i pună leacuri, înfășurându‐se cu legături ca să‐l facă tare să țină sabia. 22De aceea așa zice Domnul Dumnezeu: Iată, sunt împotriva lui Faraon, împăratul Egiptului, și‐i voi frânge
30.22
Ps. 37.17
brațele, pe cel tare și pe cel frânt, și voi face să cadă sabia din mâna lui. 23Și voi
30.23
Vers. 26. Cap. 29.12.
împrăștia pe egipteni între neamuri și‐i voi risipi prin țări. 24Și voi întări brațele împăratului Babilonului și voi pune sabia mea în mâna lui; și voi sfărâma brațele lui Faraon și va suspina înaintea lui cu suspinele celui rănit de moarte. 25Și voi întări brațele împăratului Babilonului și brațele lui Faraon vor cădea și vor cunoaște
30.25
Ps. 9.16
că eu sunt Domnul, când voi pune sabia mea în mâna împăratului Babilonului și o va întinde asupra țării Egiptului. 26Și voi împrăștia
30.26
Vers. 23. Cap. 29.12.
pe egipteni între neamuri și‐i voi risipi prin țări. Și vor cunoaște că eu sunt Domnul.

31

Împăratul Egiptului și al Asiriei vor fi răsturnați

311Și a fost așa: în anul al unsprezecelea, în luna a treia, la întâi ale lunii, cuvântul Domnului a fost către mine zicând: 2Fiu al omului, spune lui Faraon, împăratul Egiptului, și mulțimii sale: Cu cine

31.2
Vers. 18.
te asemeni în mărimea ta? 3Iată,
31.3
Dan. 4.10
asirianul era un cedru din Liban cu crengi frumoase și pâlcuri umbritoare și de statură înaltă; și vârful său era în mijlocul ramurilor stufoase. 4Apele
31.4
Ier. 51.36
îl hrăneau, adâncul îl făcea să crească, râurile sale curgeau în jurul sădirii lui și își trimitea pâraiele la toți copacii câmpului; 5de aceea înălțimea
31.5
Dan. 4.11
lui s‐a ridicat mai presus de toți copacii câmpului și crengile i s‐au înmulțit și ramurile i s‐au lungit întinzându‐se de mulțimea apelor. 6Toate păsările
31.6
Cap. 17.23.
cerurilor își făceau cuibul în ramurile lui; și toate fiarele câmpului fătau sub crăcile lui și sub umbra lui ședeau toate neamurile cele mari. 7Și era frumos în mărimea lui și în lungimea crăcilor lui; căci rădăcina lui era lângă ape mari. 8Cedrii din grădina
31.8
Gen. 2.8
13.10
lui Dumnezeu nu‐l puteau ascunde; chiparoșii nu se asemănau cu crăcile lui și platanii nu erau ca ramurile lui; niciun copac din grădina lui Dumnezeu nu‐i semăna în frumusețe. 9L‐am făcut frumos prin mulțimea ramurilor lui și toți copacii Edenului care erau în grădina lui Dumnezeu îl pizmuiau. 10De aceea așa zice Domnul Dumnezeu: Pentru că te‐ai înălțat
31.10
Dan. 5.20
în statură… și el și‐a pus vârful în mijlocul crengilor stufoase și și‐a înălțat inima în înălțarea sa: 11îl voi da în mâna celui tare dintre neamuri care se va purta cu el după plac: l‐am alungat pentru răutatea lui. 12Și străinii, cele grozave
31.12
Cap. 28.7.
dintre neamuri, l‐au tăiat și l‐au părăsit; crăcile
31.12
Cap. 32.5;
lui au căzut pe munți și în toate văile și ramurile lui s‐au rupt de toate pâraiele pământului. Și toate popoarele pământului s‐au coborât de la umbra lui și l‐au părăsit. 13Toate păsările cerurilor șed pe el, cel căzut
31.13
Is. 18.6
, și toate fiarele câmpului sunt pe ramurile lui, 14ca niciunul din copacii de lângă ape să nu se înalțe în statura sa și să nu‐și pună vârful în mijlocul ramurilor stufoase și ca niciunul din cei ce erau adăpați de ape să nu se ridice în înălțimea sa. Căci toți
31.14
Ps. 82.7
sunt dați morții, în
31.14
Cap. 32.18.
cele mai de jos ale pământului, în mijlocul copiilor oamenilor, cu cei ce se coboară în groapă. 15Așa zice Domnul Dumnezeu: În ziua când s‐a coborât în Șeol, am făcut să‐l jelească. Am acoperit adâncul pentru el și am oprit râurile lui și apele cele mari s‐au oprit. Și am făcut ca Libanul să fie în jale pentru el și toți copacii câmpului s‐au lâncezit pentru el. 16Am făcut să se zguduie
31.16
Cap. 26.15.
neamurile de vuietul căderii sale, când l‐am coborât
31.16
Is. 14.15
în Șeol cu cei ce se coboară în groapă. Și toți
31.16
Cap. 32.31.
copacii Edenului, cei aleși și cei buni ai Libanului, toți câți sunt adăpați de ape, s‐au mângâiat
31.16
Is. 14.8
în părțile cele mai de jos ale pământului! 17Și s‐au coborât și ei cu el în Șeol la cei uciși de sabie și care erau brațul lui, care locuiau
31.17
Plâng. 4.20
sub umbra lui, în mijlocul neamurilor. 18Cu
31.18
Vers. 2. Cap. 32.19.
cine te asemeni deci tu în slavă și în mărime între copacii Edenului? Totuși, te vei coborî cu copacii Edenului în părțile mai de jos ale pământului; te vei
31.18
Cap. 28.10;
culca în mijlocul celor netăiați împrejur, cu cei uciși de sabie. Acesta este Faraon și toată mulțimea lui, zice Domnul Dumnezeu.