Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
30

Nebucadnețar dărâmă puterea Egiptului

301Și cuvântul Domnului a fost către mine zicând: 2Fiu al omului, prorocește și zi: Așa zice Domnul Dumnezeu: Văitați‐vă

30.2
Is. 13.6
: Vai de ziua! 3Căci ziua este aproape
30.3
Cap. 7.7, 12.
Ioel 2.1Țef. 1.7
, da, ziua Domnului este aproape; va fi o zi de nori, o vreme a neamurilor. 4Și o sabie va veni asupra Egiptului și neliniște mare va fi în Etiopia când vor cădea în Egipt cei răniți de moarte; și mulțimea lui va fi luată
30.4
Cap. 29.19.

și temeliile lui vor fi surpate
30.4
Ier. 50.15
. 5Etiopia și Put și Lud și tot
30.5
Ier. 52.20,24
poporul amestecat și Cubul și copiii țării care este în legământ vor cădea cu ei de sabie. 6Așa zice Domnul: Vor cădea și cei ce sprijină pe Egipt și îngâmfarea puterii sale se va coborî. De la Migdol
30.6
Cap. 29.10.

până la Siene vor cădea în el de sabie, zice Domnul Dumnezeu. 7Și vor
30.7
Cap. 29.12.

fi pustiiți în mijlocul țărilor pustiite și cetățile lui vor fi în mijlocul cetăților pustiite. 8Și vor cunoaște că eu sunt Domnul când voi pune foc în Egipt și când vor fi sfărâmați toți cei ce‐l ajutau. 9În ziua aceea vor ieși de la mine soli
30.9
Is. 18.1‐2
în corăbii ca să înspăimânte Etiopia cea fără grijă și neliniște mare va veni asupra lor ca în ziua Egiptului. Căci iată, vine! 10Așa zice Domnul Dumnezeu: Voi face
30.10
Cap. 29.19.

să înceteze și mulțimea Egiptului prin mâna lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului. 11El și poporul său cu el, cei groaznici
30.11
Cap. 28.7.

dintre neamuri vor fi aduși să strice țara și își vor scoate săbiile împotriva Egiptului și vor umple țara de uciși. 12Și voi
30.12
Is. 19.5,6
seca râurile și voi vinde țara
30.12
Is. 19.4
în mâinile celor răi și voi pustii țara și tot ce este în ea prin mâna străinilor. Eu, Domnul, am vorbit. 13Așa zice Domnul Dumnezeu: Voi pierde
30.13
Is. 19.1Ier. 43.12
46.25Zah. 13.2
și idolii și voi face să înceteze chipurile din Nof și nu
30.13
Zah. 10.11
va mai fi domn din țara Egiptului: și voi pune
30.13
Is. 19.16
frică în țara Egiptului! 14Și voi pustii Patrosul
30.14
Cap. 29.14.

și voi pune foc în Țoan
30.14
Ps. 78.12,13
și voi săvârși
30.14
Naum 3.8,9,10
judecăți în No! 15Și îmi voi vărsa mânia asupra Sinului, cetățuia Egiptului, și voi stârpi
30.15
Ier. 46.25
mulțimea din No. 16Și voi pune foc
30.16
Vers. 8.

în Egipt. Chinul va cuprinde Sinul, Noul se va despica și la Nof vor fi vrăjmași ziua. 17Tinerii Avenului și ai Pi‐Besetului vor cădea de sabie și aceste cetăți se vor duce în robie. 18Și în Tahpanes
30.18
Ier. 2.16
se va întuneca ziua când voi sfărâma acolo jugurile Egiptului și mândria puterii lui va înceta în el; un nor îl va acoperi și fiicele lui se vor duce în robie. 19Și voi săvârși judecăți asupra Egiptului și vor cunoaște că eu sunt Domnul. 20Și a fost așa: în anul al unsprezecelea, în luna întâi, la șapte ale lunii, cuvântul Domnului a fost către mine zicând: 21Fiu al omului, am
30.21
Ier. 48.25
sfărâmat brațul lui Faraon, împăratul Egiptului. Și iată, nu i s‐au făcut legături
30.21
Ier. 46.11
ca să‐i pună leacuri, înfășurându‐se cu legături ca să‐l facă tare să țină sabia. 22De aceea așa zice Domnul Dumnezeu: Iată, sunt împotriva lui Faraon, împăratul Egiptului, și‐i voi frânge
30.22
Ps. 37.17
brațele, pe cel tare și pe cel frânt, și voi face să cadă sabia din mâna lui. 23Și voi
30.23
Vers. 26. Cap. 29.12.

împrăștia pe egipteni între neamuri și‐i voi risipi prin țări. 24Și voi întări brațele împăratului Babilonului și voi pune sabia mea în mâna lui; și voi sfărâma brațele lui Faraon și va suspina înaintea lui cu suspinele celui rănit de moarte. 25Și voi întări brațele împăratului Babilonului și brațele lui Faraon vor cădea și vor cunoaște
30.25
Ps. 9.16
că eu sunt Domnul, când voi pune sabia mea în mâna împăratului Babilonului și o va întinde asupra țării Egiptului. 26Și voi împrăștia
30.26
Vers. 23. Cap. 29.12.

pe egipteni între neamuri și‐i voi risipi prin țări. Și vor cunoaște că eu sunt Domnul.