Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
31

Împăratul Egiptului și al Asiriei vor fi răsturnați

311Și a fost așa: în anul al unsprezecelea, în luna a treia, la întâi ale lunii, cuvântul Domnului a fost către mine zicând: 2Fiu al omului, spune lui Faraon, împăratul Egiptului, și mulțimii sale: Cu cine

31.2
Vers. 18.

te asemeni în mărimea ta? 3Iată,
31.3
Dan. 4.10
asirianul era un cedru din Liban cu crengi frumoase și pâlcuri umbritoare și de statură înaltă; și vârful său era în mijlocul ramurilor stufoase. 4Apele
31.4
Ier. 51.36
îl hrăneau, adâncul îl făcea să crească, râurile sale curgeau în jurul sădirii lui și își trimitea pâraiele la toți copacii câmpului; 5de aceea înălțimea
31.5
Dan. 4.11
lui s‐a ridicat mai presus de toți copacii câmpului și crengile i s‐au înmulțit și ramurile i s‐au lungit întinzându‐se de mulțimea apelor. 6Toate păsările
31.6
Cap. 17.23.
Dan. 4.12
cerurilor își făceau cuibul în ramurile lui; și toate fiarele câmpului fătau sub crăcile lui și sub umbra lui ședeau toate neamurile cele mari. 7Și era frumos în mărimea lui și în lungimea crăcilor lui; căci rădăcina lui era lângă ape mari. 8Cedrii din grădina
31.8
Gen. 2.8
13.10
lui Dumnezeu nu‐l puteau ascunde; chiparoșii nu se asemănau cu crăcile lui și platanii nu erau ca ramurile lui; niciun copac din grădina lui Dumnezeu nu‐i semăna în frumusețe. 9L‐am făcut frumos prin mulțimea ramurilor lui și toți copacii Edenului care erau în grădina lui Dumnezeu îl pizmuiau. 10De aceea așa zice Domnul Dumnezeu: Pentru că te‐ai înălțat
31.10
Dan. 5.20
în statură… și el și‐a pus vârful în mijlocul crengilor stufoase și și‐a înălțat inima în înălțarea sa: 11îl voi da în mâna celui tare dintre neamuri care se va purta cu el după plac: l‐am alungat pentru răutatea lui. 12Și străinii, cele grozave
31.12
Cap. 28.7.

dintre neamuri, l‐au tăiat și l‐au părăsit; crăcile
31.12
Cap. 32.5;
35.8
lui au căzut pe munți și în toate văile și ramurile lui s‐au rupt de toate pâraiele pământului. Și toate popoarele pământului s‐au coborât de la umbra lui și l‐au părăsit. 13Toate păsările cerurilor șed pe el, cel căzut
31.13
Is. 18.6
, și toate fiarele câmpului sunt pe ramurile lui, 14ca niciunul din copacii de lângă ape să nu se înalțe în statura sa și să nu‐și pună vârful în mijlocul ramurilor stufoase și ca niciunul din cei ce erau adăpați de ape să nu se ridice în înălțimea sa. Căci toți
31.14
Ps. 82.7
sunt dați morții, în
31.14
Cap. 32.18.

cele mai de jos ale pământului, în mijlocul copiilor oamenilor, cu cei ce se coboară în groapă. 15Așa zice Domnul Dumnezeu: În ziua când s‐a coborât în Șeol, am făcut să‐l jelească. Am acoperit adâncul pentru el și am oprit râurile lui și apele cele mari s‐au oprit. Și am făcut ca Libanul să fie în jale pentru el și toți copacii câmpului s‐au lâncezit pentru el. 16Am făcut să se zguduie
31.16
Cap. 26.15.

neamurile de vuietul căderii sale, când l‐am coborât
31.16
Is. 14.15
în Șeol cu cei ce se coboară în groapă. Și toți
31.16
Cap. 32.31.

copacii Edenului, cei aleși și cei buni ai Libanului, toți câți sunt adăpați de ape, s‐au mângâiat
31.16
Is. 14.8
în părțile cele mai de jos ale pământului! 17Și s‐au coborât și ei cu el în Șeol la cei uciși de sabie și care erau brațul lui, care locuiau
31.17
Plâng. 4.20
sub umbra lui, în mijlocul neamurilor. 18Cu
31.18
Vers. 2. Cap. 32.19.

cine te asemeni deci tu în slavă și în mărime între copacii Edenului? Totuși, te vei coborî cu copacii Edenului în părțile mai de jos ale pământului; te vei
31.18
Cap. 28.10;
32.19,21,24
culca în mijlocul celor netăiați împrejur, cu cei uciși de sabie. Acesta este Faraon și toată mulțimea lui, zice Domnul Dumnezeu.