Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
32

Egiptenii trebuie să intre și ei în mormânt

321Și a fost așa: în anul al doisprezecelea, în luna a douăsprezecea, la întâi ale lunii, cuvântul Domnului a fost către mine zicând: 2Fiu al omului, ridică plângere

32.2
Cap. 27.2. Vers. 16.

pentru Faraon, împăratul Egiptului, și zi‐i: Te asemănai
32.2
Cap. 19.3, 6;
38.13
între neamuri cu leul tânăr și erai
32.2
Cap. 29.3.

ca balaurul în mări; și porneai în râurile tale și tulburai
32.2
Cap. 34.18.

apele cu picioarele tale și le noroiai râurile. 3Așa zice Domnul Dumnezeu: De aceea îmi voi întinde mrejele
32.3
Cap. 12.13;
17.20Osea 7.12
peste tine cu o gloată de multe popoare și te vor trage în lațul meu. 4Și
32.4
Cap. 29.5.

te voi arunca pe pământ, te voi azvârli pe fața câmpului și voi face să stea
32.4
Cap. 31.13.

pe tine toate păsările cerurilor și voi sătura cu tine fiarele întregului pământ. 5Și‐ți voi pune carnea pe munți
32.5
Cap. 31.12.

și voi umple văile cu grămada ta. 6Și voi adăpa cu sângele tău țara în care înoți până la munți și pâraiele se vor umple de tine. 7Și când te voi stinge, voi
32.7
Is. 13.10Ioel 2.31
3.15Amos 8.9Mat. 24.29Ap. 6.12,13
acoperi cerurile și‐i voi întuneca stelele. Voi acoperi soarele cu un nor și luna nu va luci cu lumina sa. 8Voi face să se întunece peste tine toți luminătorii de lumină ai cerurilor și voi pune întuneric peste țara ta, zice Domnul Dumnezeu. 9Și voi tulbura inima multor popoare când voi aduce sfărâmarea ta între neamuri în țările pe care nu le‐ai cunoscut. 10Și voi face ca multe popoare să se
32.10
Cap. 27.35.

îngrozească de tine și împăraților lor li se va zbârli părul de tine când îmi voi învârti sabia înaintea lor. Și vor tremura
32.10
Cap. 26.16.

în orice clipă, fiecare pentru viața lui, în ziua căderii tale. 11Căci așa
32.11
Ier. 46.26
zice Domnul Dumnezeu: Sabia împăratului Babilonului va veni asupra ta. 12Voi face să cadă mulțimea ta prin săbiile celor viteji, toți sunt cei cumpliți
32.12
Cap. 28.7.

ai neamurilor. Și vor răsturna
32.12
Cap. 29.19.

mândria Egiptului și toată mulțimea lui va fi nimicită. 13Și voi pierde toate vitele lui de lângă apele cele mari și nici picior
32.13
Cap. 29.11.

de om nu le va mai tulbura și nici copite de vite nu le vor mai tulbura. 14Atunci voi face să se liniștească apele lor și voi face râurile lor să curgă ca untdelemnul, zice Domnul Dumnezeu. 15Când voi face țara Egiptului pustie și ținutul va fi lăsat pustiu de plinătatea sa, când voi lovi pe toți cei ce locuiesc în el, atunci vor cunoaște
32.15
Ex. 7.5
14.4,18Ps. 9.16
că eu sunt Domnul. 16Aceasta este plângerea
32.16
2 Sam. 1.172 Cron. 35.25
cu care vor plânge; fiicele neamurilor se vor boci cu ea: se vor boci cu ea pentru Egipt și pentru toată mulțimea lui, zice Domnul Dumnezeu. 17Și a fost așa: în anul al doisprezecelea, în ziua a cincisprezecea a lunii, cuvântul Domnului a fost către mine zicând: 18Fiu al omului, suspină pentru mulțimea Egiptului și aruncă‐i
32.18
Cap. 26.20;
31.14
jos, pe el și pe fetele neamurilor mărețe, în părțile cele mai de jos ale pământului cu cei ce se coboară în groapă. 19Pe cine
32.19
Cap. 31.2;
18
întreci tu în frumusețe? Pogoară‐te
32.19
Vers. 21, 24, etc. Cap. 28.10.

și culcă‐te între cei netăiați împrejur! 20Vor cădea în mijlocul celor uciși de sabie: este dat sabiei! Trageți‐l la o parte pe el și toată mulțimea lui. 21Cei puternici
32.21
Is. 1.31
14.9,10
dintre viteji îi vor vorbi din mijlocul Șeolului cu cei ce l‐au ajutat. S‐au coborât
32.21
Vers. 19.25, etc.

și s‐au culcat, netăiați împrejur, uciși de sabie. 22Acolo este asirianul
32.22
Vers. 24, 26, 29, 30.

și toată ceata lui; mormintele lui sunt în juru‐i; toți uciși, căzuți de sabie. 23Mormintele
32.23
Is. 14.15
lor sunt puse în laturile gropii și ceata lui este împrejurul mormântului său; toți sunt uciși, căzuți de sabie, ei, care răspândeau
32.23
Cap. 26.17. Vers. 24, 25, 26, 27, 32.

groaza în pământul celor vii. 24Acolo este Elamul
32.24
Ier. 49.34
și toată mulțimea lui în jurul mormântului său, toți uciși, căzuți de sabie, coborâți
32.24
Vers. 21.

netăiați împrejur în cele de jos ale pământului, ei, care răspândeau
32.24
Vers. 23.

groaza de ei în pământul celor vii. Și totuși și‐au purtat rușinea cu cei coborâți în groapă. 25I s‐a pus un pat în mijlocul celor uciși cu toată mulțimea sa. Mormintele lor sunt în juru‐i, toți netăiați împrejur, uciși de sabie; deși groaza de ei era răspândită în pământul celor vii; și și‐au purtat rușinea cu cei coborâți în groapă; el este pus în mijlocul celor uciși. 26Acolo este Meșec
32.26
Gen. 10.238.2
, Tubal și toată mulțimea lor, mormintele lor sunt în jurul lor, toți netăiați împrejur
32.26
Vers. 19, 20, etc.

, uciși de sabie, deși groaza de ei era răspândită în pământul celor vii. 27Și ei nu s‐au culcat
32.27
Vers. 21.
Is. 14.18,19
cu cei viteji, căzuți dintre cei netăiați împrejur, care s‐au coborât în Șeol cu armele lor de război și ale căror săbii sunt puse sub capetele lor și ale căror nelegiuiri sunt pe oasele lor, deși ei erau groaza celor puternici în pământul celor vii. 28Și tu vei fi sfărâmat în mijlocul celor netăiați împrejur și te vei culca cu cei uciși de sabie. 29Acolo este Edomul
32.29
Cap. 25.12, etc.

, împărații săi și toți mai marii săi, care în puterea lor sunt puși cu cei uciși de sabie; s‐au culcat cu cei netăiați împrejur și cu cei ce se coboară în groapă. 30Acolo
32.30
Cap. 38.6,15;
39.2
sunt unșii de la miazănoapte, ei toți și toți sidonienii
32.30
Cap. 28.21.

care s‐au coborât cu cei uciși, rușinați de groaza ce răspândeau prin puterea lor, și s‐au culcat netăiați împrejur cu cei uciși de sabie și își poartă rușinea cu cei ce se coboară în groapă. 31Faraon îi va vedea și se va mângâia
32.31
Cap. 31.16.

pentru toată mulțimea lui: da, Faraon și toată oastea lui, cei uciși de sabie, zice Domnul Dumnezeu. 32Căci am răspândit groaza de el în pământul celor vii; și el se va culca în mijlocul celor netăiați împrejur cu cei uciși de săbie, da, Faraon și toată mulțimea lui, zice Domnul Dumnezeu.