Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
33

Datoria păzitorilor duhovnicești

331Și cuvântul Domnului a fost către mine zicând: 2Fiu al omului, vorbește copiilor

33.2
Cap. 3.11.

poporului tău și zi‐le: Când
33.2
Cap. 14.17.

voi aduce sabia asupra vreunei țări și poporul țării va lua un om oarecare din mijlocul său și‐l va pune păzitor
33.2
2 Sam. 18.24‐252 Reg. 9.17Osea 9.8
3și el va vedea sabia venind asupra țării și va sufla din trâmbiță și va înștiința pe popor; 4și cineva aude glasul trâmbiței și nu se lasă înștiințat și vine sabia și‐l va răpi, sângele
33.4
Cap. 18.13.

lui va fi pe capul lui: 5a auzit glasul trâmbiței și nu s‐a ferit: sângele lui va fi asupra lui. Dacă s‐ar fi lăsat înștiințat, și‐ar fi scăpat sufletul. 6Dar dacă păzitorul vede că vine sabia și nu suflă din trâmbiță și poporul nu va fi înștiințat și va veni sabia și va răpi pe vreunul din ei, este răpit pentru nelegiuirea
33.6
Vers. 8.

sa; dar sângele său îl voi cere din mâna păzitorului. 7Și tu, fiu al omului
33.7
Cap. 3.17, etc.

, te‐am pus păzitor peste casa lui Israel. Ascultă deci cuvântul din gura mea și înștiințează‐i din partea mea. 8Când zic celui rău: Răule, vei muri negreșit! Și nu vei vorbi ca să înștiințezi pe cel rău de la calea sa, acest rău va muri pentru nelegiuirea sa, dar sângele său îl voi cere din mâna ta. 9Dar dacă vei înștiința pe cel rău de calea sa ca să se întoarcă de la ea și nu se va întoarce de la calea sa, va muri în nelegiuirea sa, dar tu îți vei scăpa sufletul. 10Și tu, fiu al omului, spune casei lui Israel: Voi așa vorbiți și ziceți: Fărădelegile noastre și păcatele noastre sunt asupra noastră și pierim
33.10
Cap. 24.23.

pentru ele, cum
33.10
Is. 49.14
să trăim deci? 11Zi‐le: Viu sunt eu, zice Domnul Dumnezeu, n‐am nicio plăcere
33.11
2 Sam. 14.142 Pet. 3.9
în moartea celui rău, ci cel rău să se întoarcă de la calea sa și să trăiască. Întoarceți‐vă, întoarceți‐vă de la căile voastre rele! Căci de ce
33.11
Cap. 18.31.

vreți să muriți, casă a lui Israel? 12Și tu, fiu al omului, spune copiilor poporului tău: Dreptatea
33.12
Cap. 3.20;
18.24,26,27
celui drept nu‐l va scăpa în ziua fărădelegii lui; și cât pentru răutatea celui rău, el nu se va poticni
33.12
2 Cron. 7.14
din pricina ei în ziua în care se va întoarce de la răutatea sa; nici cel drept nu va trăi prin ea în ziua în care va păcătui. 13Când zic celui drept că va trăi și el se încrede
33.13
Cap. 3.20;
18.24
în dreptatea sa și face nedreptate, niciuna din faptele lui drepte nu se va aminti, ci va muri în nedreptatea lui pe care a făcut‐o. 14Și când
33.14
Cap. 3.18, 19;
18.27
zic celui rău: Vei muri! și se întoarce de la păcatul său și face judecată și dreptate: 15dacă cel rău va înapoia
33.15
Cap. 18.7.

zălogul, va întoarce
33.15
Ex. 22.2,4Lev. 6.2,4,5Num. 5.6‐7Lc. 19.8
lucrul răpit, va umbla în așezămintele
33.15
Lev. 18.5
vieții, nefăcând ce este nedrept: va trăi negreșit, nu va muri. 16Niciunul
33.16
Cap. 18.22.

din păcatele pe care le‐a făcut nu se va aminti împotriva lui; a făcut judecată și dreptate: va trăi negreșit. 17Totuși, copiii
33.17
Vers. 20. Cap. 18.25, 29.

poporului tău zic: Calea Domnului nu este dreaptă! Dar calea lor nu este dreaptă. 18Când
33.18
Cap. 18.26, 27.

cel drept se întoarce de la dreptatea lui și face nedreptate, va muri în ea. 19Și când cel rău se întoarce de la răutatea sa și face judecată și dreptate, va trăi în ele. 20Totuși voi ziceți: Calea
33.20
Vers. 17. Cap. 18.25, 29.

Domnului nu este dreaptă. Casă a lui Israel, vă voi judeca pe fiecare după căile sale. 21Și a fost așa: în anul
33.21
Cap. 1.2.

al doisprezecelea al strămutării noastre, în luna a zecea, la cinci ale lunii, a venit la mine unul
33.21
Cap. 24.26.

care scăpase din Ierusalim, zicând: Cetatea
33.21
2 Reg. 25.4
este bătută. 22Și mâna
33.22
Cap. 1.3.

Domnului a fost asupra mea seara, mai înainte de a veni cel ce scăpase, și mi‐a deschis
33.22
Cap. 24.27.

gura înainte de a veni el la mine dimineața; și mi s‐a deschis gura și n‐am mai fost mut. 23Și cuvântul Domnului a fost către mine zicând: 24Fiu al omului, cei ce
33.24
Cap. 34.2.

locuiesc în acele locuri pustii
33.24
Vers. 27. Cap. 36.4.

, în țara lui Israel, vorbesc zicând: Avraam
33.24
Is. 51.2Fapte. 7.5
a fost unul singur și a moștenit țara aceasta și noi
33.24
Mica 3.11Mat. 3.9In. 8.39
suntem mulți; țara ni s‐a dat spre stăpânire. 25De aceea, spune‐le: Așa zice Domnul Dumnezeu: Voi mâncați
33.25
Gen. 9.4Lev. 3.17
7.26
17.10
19.26Deut. 12.16
cu sânge și vă ridicați
33.25
Cap. 18.6.

ochii spre idolii voștri și vărsați
33.25
Cap. 22.6, 9.

sânge: și să stăpâniți țara? 26Vă bizuiți pe sabia voastră, faceți urâciune și pângăriți
33.26
Cap. 18.6;
22.11
fiecare pe nevasta aproapelui său și să stăpâniți țara? 27Așa să le spui: Așa zice Domnul Dumnezeu: Viu sunt eu, dacă nu vor cădea de sabie cei ce
33.27
Vers. 24.

sunt în locuri pustii și dacă nu voi da spre mâncare
33.27
Cap. 39.4.

fiarelor pe cel ce este în câmp deschis și dacă nu vor muri de ciumă cei ce sunt în întărituri și în peșteri
33.27
Jud. 6.21 Sam. 13.6
. 28Și voi face
33.28
Ier. 44.2,6,22
țara o pustie și o groază și mândria
33.28
Cap. 7.24;
24.21
30.6,7
puterii ei va înceta și munții
33.28
Cap. 6.2, 3, 6.

lui Israel vor fi pustiiți, așa că nimeni nu va trece prin ei. 29Atunci vor cunoaște că eu sunt Domnul, când voi face țara o pustie și o groază pentru toate urâciunile pe care le‐au făcut. 30Și tu, fiu al omului, copiii poporului tău vorbesc de tine pe la ziduri și din pragurile caselor și vorbesc unul către altul, fiecare către fratele său, zicând
33.30
Is. 29.13
: Veniți, vă rog, și auziți cuvântul care a ieșit de la Domnul. 31Și vin
33.31
Cap. 14.1;
20.1
către tine cum vine poporul și înaintea ta stau
33.31
Cap. 8.1.

ca poporul meu și ascultă cuvintele tale, dar nu le fac; căci cu gura
33.31
Ps. 78.36,37Is. 29.13
lor arată multă iubire, dar inima
33.31
Mat. 13.22
lor umblă după câștig nedrept. 32Și iată, tu ești pentru ei ca o cântare foarte plăcută a unuia cu glas plăcut, care cântă bine din instrument; și ei ascultă cuvintele tale, dar nu le fac. 33Și când
33.33
1 Sam. 3.20
se va întâmpla aceasta (iată, vine), atunci vor cunoaște
33.33
Cap. 2.5.

că a fost un proroc în mijlocul lor.