Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
34

Prorocire împotriva păstorilor necredincioși

341Și cuvântul Domnului a fost către mine zicând: 2Fiu al omului, prorocește împotriva păstorilor

34.2
Cap. 33.24.

lui Israel, prorocește și spune‐le lor, păstorilor: Așa zice Domnul Dumnezeu: Vai
34.2
Ier. 23.1Zah. 11.17
de păstorii lui Israel care se pasc pe ei înșiși! Oare n‐ar trebui păstorii să pască turma? 3Voi mâncați
34.3
Is. 56.11Zah. 11.16
grăsimea și vă îmbrăcați cu lâna; junghiați
34.3
Cap. 33.25, 26.
Mica 3.1,2,3Zah. 11.5
pe cele îngrășate, dar turma n‐o pașteți. 4Cele slabe
34.4
Vers. 16.
Zah. 11.16
n‐ați întărit și ce era bolnav n‐ați vindecat și ce era frânt n‐ați legat și ce era fugărit n‐ați adus înapoi și nici n‐ați căutat
34.4
Lc. 15.4
ce era pierdut, ci le‐ați stăpânit
34.4
1 Pet. 5.3
cu silă și asprime. 5Și ele
34.5
Cap. 33.21, 28.

s‐au împrăștiat
34.5
1 Reg. 22.17Mat. 9.36
, căci nu era păstor; și au ajuns
34.5
Is. 56.9Ier. 12.9
de mâncare tuturor fiarelor câmpului și s‐au împrăștiat. 6Oile mele au rătăcit prin toți munții și pe orice deal înalt: da, oile mele s‐au împrăștiat pe toată fața pământului și n‐a fost cine să cerceteze și să le caute. 7De aceea ascultați, păstorilor, cuvântul Domnului: 8Viu sunt eu, zice Domnul Dumnezeu: Cu adevărat, fiindcă oile mele au ajuns de pradă și oile mele au ajuns
34.8
Vers. 5, 6.

de mâncare oricărei fiare a câmpului, fiindcă nu era păstor și păstorii mei nu căutau oile mele, ci păstorii se pășteau
34.8
Vers. 2, 10.

pe sine și nu pășteau oile mele; 9de aceea ascultați, păstorilor, cuvântul Domnului; 10Așa zice Domnul Dumnezeu: Iată, sunt împotriva păstorilor! Și voi
34.10
Cap. 3.18.
Evr. 13.17
cere oile mele din mânia lor, și‐i voi face să înceteze de a paște
34.10
Vers. 2, 8.

oile și păstorii nu se vor mai paște pe ei înșiși: și voi scăpa din gura lor oile mele și nu le vor mai fi de mâncare. 11Căci așa zice Domnul Dumnezeu: Iată, eu însumi, chiar eu voi cerceta oile mele și le voi căuta. 12Ca păstorul care își caută turma în ziua când este printre oile sale cele împrăștiate, așa voi căuta eu oile mele și le voi scăpa din toate locurile în care s‐au împrăștiat, în ziua noroasă
34.12
Cap. 30.3.
Ioel 2.2
și întunecoasă. 13Și le voi
34.13
Is. 65.9,10Ier. 23.336.24
scoate dintre popoare și le voi aduna dintre țări și le voi aduce în țara lor și le voi paște pe munții lui Israel, lângă râuri și în toate locurile locuite ale țării. 14Le voi
34.14
Ps. 23.2
paște în pășune bună și stâna lor va fi pe munții înălțimii lui Israel. Acolo
34.14
Ier. 33.12
se vor odihni în staul bun și vor paște în pășuni grase pe munții lui Israel. 15Eu însumi voi paște oile mele și le voi face să se odihnească, zice Domnul Dumnezeu. 16Voi
34.16
Vers. 4.
Is. 40.11Mica 4.6Mat. 18.11Mc. 2.17Lc. 5.32
căuta pe cea pierdută și voi întoarce pe cea fugărită și voi lega pe cea frântă și voi întări pe cea bolnavă; dar voi nimici pe cea grasă
34.16
Is. 10.16Amos 4.1
și pe cea tare; le voi paște
34.16
Ier. 10.24
cu judecată. 17Și voi, turma mea, — așa zice Domnul Dumnezeu: Iată, voi
34.17
Cap. 20.37, 38. Vers. 20.22.
Zah. 10.3Mat. 25.32,33
judeca între oaie, între berbeci și țapi. 18Oare puțin lucru este pentru voi că ați mâncat pășunea cea bună, iar rămășița pășunii voastre ați călcat‐o în picioare și că ați băut ape de lac, iar pe cealaltă o tulburați cu picioarele? 19Și oile mele mănâncă ce ați călcat voi cu picioarele voastre și beau ce ați tulburat voi cu picioarele voastre! 20De aceea, așa le zice Domnul Dumnezeu: Iată, voi
34.20
Vers. 17.

judeca între oaia cea grasă și oaia cea slabă. 21Pentru că împungeți din coaste și din umeri și împungeți cu coarnele voastre pe toate cele slabe până le risipiți afară, 22de aceea eu voi mântui oile mele și nu vor mai fi de pradă și voi judeca între oaie
34.22
Vers. 17.

și oaie. 23Și voi ridica un păstor
34.23
Is. 40.11Ier. 23.4,5In. 10.11Evr. 13.201 Pet. 2.25
5.4
peste ele și el le va paște, pe robul
34.23
Ier. 30.9Osea 3.5
meu David. El le va paște și le va fi păstor. 24Eu
34.24
Ex. 29.45
, Domnul, le voi fi Dumnezeu, și robul meu David va fi domn
34.24
Cap. 37.22.
Lc. 1.32,33
în mijlocul lor. Eu, Domnul, am vorbit. 25Și voi face legământ
34.25
Cap. 37.26.

de pace cu ele și voi
34.25
Lev. 26.6Is. 11.6‐9
35.9Osea 2.18
face să înceteze din țară fiarele rele și vor locui la adăpost
34.25
Ier. 23.6
în pustie și vor dormi în păduri. 26Și voi face pe acestea și împrejurimile dealului
34.26
Is. 56.7
meu o binecuvântare
34.26
Gen. 12.2Is. 19.24Zah. 8.13
și voi face să cadă
34.26
Lev. 26.4
ploaia la vremea ei; vor fi ploi
34.26
Ps. 68.9Mal. 3.10
de binecuvântare. 27Și copacul
34.27
Ier. 26.4Ps. 85.12Is. 4.2
câmpului își va da rodul și pământul își va da venitul și vor fi la adăpost în țara lor și vor cunoaște că eu sunt Domnul, când voi
34.27
Lev. 26.13Ier. 2.20
sfărâma legăturile jugului lor și‐i voi scăpa din mâinile celor ce
34.27
Ier. 25.14
i‐au ținut în robie. 28Și nu vor
34.28
Vers. 8. Cap. 36.4.

mai fi de pradă neamurilor și fiarele pământului nu‐i vor mânca, ci vor
34.28
Ier. 30.10
46.27
locui la adăpost și nimeni nu‐i va înspăimânta. 29Și le voi ridica o odraslă
34.29
Is. 11.1Ier. 23.5
cu nume și nu vor mai fi mistuiți de foame în țară și nu vor mai purta
34.29
Cap. 36.3, 6, 15.

rușinea neamurilor. 30Și vor cunoaște că eu
34.30
Vers. 24. Cap. 37.27.

, Domnul Dumnezeul lor, sunt cu ei și ei, casa lui Israel, sunt poporul meu, zice Domnul Dumnezeu. 31Și voi, oile
34.31
Ps. 100.3In. 10.11
mele, oile pășunii mele, sunteți oameni și eu sunt Dumnezeul vostru, zice Domnul Dumnezeu.