Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
34

Prorocire împotriva păstorilor necredincioși

341Și cuvântul Domnului a fost către mine zicând: 2Fiu al omului, prorocește împotriva păstorilor

34.2
Cap. 33.24.
lui Israel, prorocește și spune‐le lor, păstorilor: Așa zice Domnul Dumnezeu: Vai
34.2
Ier. 23.1Zah. 11.17
de păstorii lui Israel care se pasc pe ei înșiși! Oare n‐ar trebui păstorii să pască turma? 3Voi mâncați
34.3
Is. 56.11Zah. 11.16
grăsimea și vă îmbrăcați cu lâna; junghiați
34.3
Cap. 33.25, 26.
pe cele îngrășate, dar turma n‐o pașteți. 4Cele slabe
34.4
Vers. 16.
n‐ați întărit și ce era bolnav n‐ați vindecat și ce era frânt n‐ați legat și ce era fugărit n‐ați adus înapoi și nici n‐ați căutat
34.4
Lc. 15.4
ce era pierdut, ci le‐ați stăpânit
34.4
1 Pet. 5.3
cu silă și asprime. 5Și ele
34.5
Cap. 33.21, 28.
s‐au împrăștiat
34.5
1 Reg. 22.17Mat. 9.36
, căci nu era păstor; și au ajuns
34.5
Is. 56.9Ier. 12.9
de mâncare tuturor fiarelor câmpului și s‐au împrăștiat. 6Oile mele au rătăcit prin toți munții și pe orice deal înalt: da, oile mele s‐au împrăștiat pe toată fața pământului și n‐a fost cine să cerceteze și să le caute. 7De aceea ascultați, păstorilor, cuvântul Domnului: 8Viu sunt eu, zice Domnul Dumnezeu: Cu adevărat, fiindcă oile mele au ajuns de pradă și oile mele au ajuns
34.8
Vers. 5, 6.
de mâncare oricărei fiare a câmpului, fiindcă nu era păstor și păstorii mei nu căutau oile mele, ci păstorii se pășteau
34.8
Vers. 2, 10.
pe sine și nu pășteau oile mele; 9de aceea ascultați, păstorilor, cuvântul Domnului; 10Așa zice Domnul Dumnezeu: Iată, sunt împotriva păstorilor! Și voi
34.10
Cap. 3.18.
cere oile mele din mânia lor, și‐i voi face să înceteze de a paște
34.10
Vers. 2, 8.
oile și păstorii nu se vor mai paște pe ei înșiși: și voi scăpa din gura lor oile mele și nu le vor mai fi de mâncare. 11Căci așa zice Domnul Dumnezeu: Iată, eu însumi, chiar eu voi cerceta oile mele și le voi căuta. 12Ca păstorul care își caută turma în ziua când este printre oile sale cele împrăștiate, așa voi căuta eu oile mele și le voi scăpa din toate locurile în care s‐au împrăștiat, în ziua noroasă
34.12
Cap. 30.3.
și întunecoasă. 13Și le voi
34.13
Is. 65.9,10Ier. 23.336.24
scoate dintre popoare și le voi aduna dintre țări și le voi aduce în țara lor și le voi paște pe munții lui Israel, lângă râuri și în toate locurile locuite ale țării. 14Le voi
34.14
Ps. 23.2
paște în pășune bună și stâna lor va fi pe munții înălțimii lui Israel. Acolo
34.14
Ier. 33.12
se vor odihni în staul bun și vor paște în pășuni grase pe munții lui Israel. 15Eu însumi voi paște oile mele și le voi face să se odihnească, zice Domnul Dumnezeu. 16Voi
34.16
Vers. 4.
căuta pe cea pierdută și voi întoarce pe cea fugărită și voi lega pe cea frântă și voi întări pe cea bolnavă; dar voi nimici pe cea grasă
34.16
Is. 10.16Amos 4.1
și pe cea tare; le voi paște
34.16
Ier. 10.24
cu judecată. 17Și voi, turma mea, — așa zice Domnul Dumnezeu: Iată, voi
34.17
Cap. 20.37, 38. Vers. 20.22.
judeca între oaie, între berbeci și țapi. 18Oare puțin lucru este pentru voi că ați mâncat pășunea cea bună, iar rămășița pășunii voastre ați călcat‐o în picioare și că ați băut ape de lac, iar pe cealaltă o tulburați cu picioarele? 19Și oile mele mănâncă ce ați călcat voi cu picioarele voastre și beau ce ați tulburat voi cu picioarele voastre! 20De aceea, așa le zice Domnul Dumnezeu: Iată, voi
34.20
Vers. 17.
judeca între oaia cea grasă și oaia cea slabă. 21Pentru că împungeți din coaste și din umeri și împungeți cu coarnele voastre pe toate cele slabe până le risipiți afară, 22de aceea eu voi mântui oile mele și nu vor mai fi de pradă și voi judeca între oaie
34.22
Vers. 17.
și oaie. 23Și voi ridica un păstor
34.23
Is. 40.11Ier. 23.4,5In. 10.11Evr. 13.201 Pet. 2.25
5.4
peste ele și el le va paște, pe robul
34.23
Ier. 30.9Osea 3.5
meu David. El le va paște și le va fi păstor. 24Eu
34.24
Ex. 29.45
, Domnul, le voi fi Dumnezeu, și robul meu David va fi domn
34.24
Cap. 37.22.
în mijlocul lor. Eu, Domnul, am vorbit. 25Și voi face legământ
34.25
Cap. 37.26.
de pace cu ele și voi
34.25
Lev. 26.6Is. 11.6‐9
35.9Osea 2.18
face să înceteze din țară fiarele rele și vor locui la adăpost
34.25
Ier. 23.6
în pustie și vor dormi în păduri. 26Și voi face pe acestea și împrejurimile dealului
34.26
Is. 56.7
meu o binecuvântare
34.26
Gen. 12.2Is. 19.24Zah. 8.13
și voi face să cadă
34.26
Lev. 26.4
ploaia la vremea ei; vor fi ploi
34.26
Ps. 68.9Mal. 3.10
de binecuvântare. 27Și copacul
34.27
Ier. 26.4Ps. 85.12Is. 4.2
câmpului își va da rodul și pământul își va da venitul și vor fi la adăpost în țara lor și vor cunoaște că eu sunt Domnul, când voi
34.27
Lev. 26.13Ier. 2.20
sfărâma legăturile jugului lor și‐i voi scăpa din mâinile celor ce
34.27
Ier. 25.14
i‐au ținut în robie. 28Și nu vor
34.28
Vers. 8. Cap. 36.4.
mai fi de pradă neamurilor și fiarele pământului nu‐i vor mânca, ci vor
34.28
Ier. 30.10
46.27
locui la adăpost și nimeni nu‐i va înspăimânta. 29Și le voi ridica o odraslă
34.29
Is. 11.1Ier. 23.5
cu nume și nu vor mai fi mistuiți de foame în țară și nu vor mai purta
34.29
Cap. 36.3, 6, 15.
rușinea neamurilor. 30Și vor cunoaște că eu
34.30
Vers. 24. Cap. 37.27.
, Domnul Dumnezeul lor, sunt cu ei și ei, casa lui Israel, sunt poporul meu, zice Domnul Dumnezeu. 31Și voi, oile
34.31
Ps. 100.3In. 10.11
mele, oile pășunii mele, sunteți oameni și eu sunt Dumnezeul vostru, zice Domnul Dumnezeu.

35

Împotriva Edomului

351Și cuvântul Domnului a fost către mine zicând: 2Fiu al omului, pune‐ți

35.2
Cap. 6.2.
fața împotriva muntelui
35.2
Deut. 2.5
Seir și prorocește
35.2
Ier. 49.7,8Amos 1.11Obad. 10
împotriva lui 3și spune‐i: Așa zice Domnul Dumnezeu: Iată, munte al Seirului, eu sunt împotriva ta și‐mi voi întinde
35.3
Cap. 6.14.
mâna asupra ta și te voi face o pustie și o groază. 4Voi pustii cetățile
35.4
Vers. 9.
tale și vei fi o pustie. Și vei cunoaște că eu sunt Domnul. 5Pentru că din vechime ai purtat ură
35.5
Cap. 25.12.
și ai dat sabiei pe copiii lui Israel în vremea nenorocirii lor, în vremea nelegiuirii
35.5
Ps. 137.7Dan. 9.24Obad. 11
sfârșitului; 6de aceea viu sunt eu, zice Domnul Dumnezeu, că te voi pregăti pentru sânge și sângele te va urmări. Fiindcă
35.6
Ps. 109.17
n‐ai urât sângele, de aceea sângele te va goni. 7Și voi face muntele Seir o pustie, o groază, și voi stârpi din el pe cel ce iese
35.7
Jud. 5.6
și pe cel ce se întoarce. 8Și‐i voi umple
35.8
Cap. 31.12;
munții de ucișii lui și cei uciși de sabie vor cădea în dealurile tale și în văile tale și în toate râurile tale. 9Te voi face
35.9
Ier. 49.17,18Mal. 1.3,4
pustietăți veșnice și cetățile tale nu vor fi locuite: și veți cunoaște
35.9
Cap. 6.7;
că eu sunt Domnul. 10Pentru că ai zis: Aceste două neamuri și aceste două țări vor fi ale mele și noi le vom stăpâni
35.10
Ps. 83.4,12Obad. 13
, deși Domnul
35.10
Ps. 48.1,3
132.13,14
era acolo: 11de aceea viu sunt eu, zice Domnul Dumnezeu, voi face după mânia
35.11
Mat. 7.2Iac. 2.13
ta și după pizma ta, cum ai făcut tu din ură împotriva lor; și mă voi face cunoscut între ei când te voi judeca. 12Și vei cunoaște
35.12
Ps. 9.16
că eu, Domnul, am auzit toate ocările pe care le‐ai rostit împotriva munților lui Israel, zicând: Au ajuns pustii, ne sunt dați spre mâncare. 13Și v‐ați mărit împotriva mea cu gurile
35.13
1 Sam. 2.3Ap. 13.6
voastre și v‐ați înmulțit cuvintele împotriva mea; și eu am auzit. 14Așa zice Domnul Dumnezeu: Când
35.14
Is. 65.13,14
tot pământul se va bucura, pe tine te voi face o pustie. 15Cum te‐ai bucurat
35.15
Obad. 12,15
de moștenirea casei lui Israel, fiindcă se pustiise, așa‐ți voi face: vei ajunge
35.15
Vers. 3, 4.
o pustie, munte al Seirului și tot Edomul, da, tot, și vor cunoaște că eu sunt Domnul.

36

Mântuirea lui Israel

361Și tu, fiu al omului, prorocește munților

36.1
Cap. 6.2, 3.
lui Israel și zi: Munți ai lui Israel, ascultați cuvântul Domnului! 2Așa zice Domnul Dumnezeu: Pentru că
36.2
Cap. 25.3;
vrăjmașul a zis de voi: Ha, ha! și: Înălțimile
36.2
Deut. 32.13
cele veșnice au ajuns în stăpânirea
36.2
Cap. 35.10.
noastră! 3De aceea prorocește și spune: Așa zice Domnul Dumnezeu: Fiindcă, da, fiindcă v‐au făcut pustii și v‐au înghițit din fiecare parte ca să fiți stăpânirea rămășiței neamurilor și sunteți luați
36.3
Deut. 28.371 Reg. 9.7Plâng. 2.15Dan. 9.16
pe buzele limbii și de ocara poporului: 4de aceea, munți ai lui Israel, ascultați cuvântul Domnului Dumnezeu: Așa zice Domnul Dumnezeu munților și dealurilor, râurilor și văilor, dărâmăturilor pustiite și cetăților părăsite care au ajuns de pradă
36.4
Cap. 34.28.
și de batjocură
36.4
Ps. 79.4
rămășiței neamurilor care sunt primprejur; 5de aceea așa zice Domnul Dumnezeu: Cu adevărat în
36.5
Deut. 4.24
focul geloziei mele am vorbit împotriva rămășiței neamurilor și împotriva întregului Edom, care și‐au însușit
36.5
Cap. 35.10, 12.
țara mea ca stăpânire cu bucuria întregii lor inimi, cu ciudă de suflet, ca s‐o jefuiască cu jaf. 6De aceea prorocește despre țara lui Israel și spune munților și dealurilor, râurilor și văilor: Așa zice Domnul Dumnezeu: Iată, am vorbit în gelozia mea și în mânia mea: Pentru că ați purtat rușinea
36.6
Ps. 123.3,4
neamurilor; 7de aceea așa zice Domnul Dumnezeu: Mi‐am ridicat
36.7
Cap. 20.5.
mâna zicând: De nu își vor purta neamurile care sunt în jurul vostru rușinea lor! 8Și voi, munți ai lui Israel, veți da crengi și veți face roade pentru poporul meu Israel. Căci vor veni curând. 9Căci iată, eu sunt pentru voi și mă voi întoarce la voi și veți fi lucrați și semănați. 10Și voi înmulți oamenii în voi, toată casa lui Israel, toată. Și cetățile vor fi locuite și locurile pustii
36.10
Is. 58.12
61.4Amos 9.14
vor fi zidite. 11Și voi înmulți
36.11
Ier. 31.27
33.12
în voi pe om și vită și se vor înmulți și se vor prăsi și vă voi face să fiți locuiți ca mai înainte și voi face mai mult bine decât la începuturile voastre și veți cunoaște
36.11
Cap. 35.9;
că eu sunt Domnul. 12Da, voi face să umble în voi oameni, poporul meu Israel. Și te vor stăpâni
36.12
Obad. 17
și vei fi moștenirea lor și de acum nu‐i vei mai
36.12
Ier. 15.7
lipsi de copii. 13Așa zice Domnul Dumnezeu: Pentru că ei vă zic: Tu
36.13
Num. 13.32
, țară, mănânci pe oameni și stârpești neamul tău! 14De aceea nu vei mai mânca oameni, nici nu vei mai stârpi neamul tău, zice Domnul Dumnezeu, 15și nu te voi mai face să auzi rușinea neamurilor. Și nu vei mai purta ocara popoarelor și nu vei mai face
36.15
Cap. 34.29.
să cadă neamul tău, zice Domnul Dumnezeu. 16Și cuvântul Domnului a fost către mine zicând: 17Fiu al omului, casa lui Israel locuia în țara sa și au pângărit‐o
36.17
Lev. 18.25,27,28Ier. 2.7
prin calea lor și prin faptele lor. Calea lor a fost înaintea mea ca necurăția
36.17
Lev. 15.19
unei femei în despărțirea lunilor ei. 18Și mi‐am vărsat mânia asupra lor pentru sângele
36.18
Cap. 16.36, 38;
pe care l‐au vărsat pe pământ și pentru că l‐au pângărit cu idolii lor. 19Și i‐am risipit
36.19
Cap. 22.15.
între neamuri și au fost împrăștiați prin țări: i‐am
36.19
Cap. 7.3;
judecat după calea lor și după faptele lor. 20Și au venit la neamurile în mijlocul cărora au mers și au pângărit
36.20
Is. 52.5Rom. 2.24
numele meu cel sfânt. Căci se zicea despre ei: Aceștia sunt poporul Domnului și au ieșit din țara sa. 21Dar m‐am îndurat pentru numele
36.21
Cap. 20.9, 14.
meu cel sfânt pe care l‐a pângărit casa lui Israel între neamurile la care s‐au dus. 22De aceea spune casei lui Israel: Așa zice Domnul Dumnezeu: Nu pentru voi, casă a lui Israel, fac aceasta, ci pentru numele meu
36.22
Ps. 106.8
cel sfânt, pe care l‐ați pângărit între neamurile la care v‐ați dus. 23Și voi sfinți numele meu cel mare care a fost pângărit între neamuri, pe care l‐ați pângărit în mijlocul lor. Și neamurile vor cunoaște că eu sunt Domnul, zice Domnul Dumnezeu, când voi fi sfințit
36.23
Cap. 20.41;
în voi înaintea ochilor lor. 24Căci vă voi lua
36.24
Cap. 34.13;
dintre neamuri și vă voi aduna din toate țările și vă voi aduce în țara voastră. 25Și voi stropi
36.25
Is. 52.15Evr. 10.22
peste voi apă curată și veți fi curăți.
36.25
Ier. 33.8
Vă voi curăți de toate necurățiile voastre și de toți idolii voștri. 26Și vă voi
36.26
Ier. 32.39
da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou; și voi lua din carnea voastră inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. 27Și voi pune în voi duhul
36.27
Cap. 11.19;
meu și vă voi face să umblați în așezămintele mele și să păziți judecățile mele și să le faceți. 28Și veți locui
36.28
Cap. 28.25;
în țara pe care am dat‐o părinților voștri și‐mi
36.28
Ier. 30.22
veți fi popor și eu vă voi fi Dumnezeu. 29Și vă voi
36.29
Mat. 1.21Rom. 11.26
mântui din toate necurățiile voastre și voi chema
36.29
Ps. 105.16
grâul și‐l voi înmulți și nu voi
36.29
Cap. 34.29.
pune foamete peste voi. 30Și voi înmulți
36.30
Cap. 34.27.
rodul pomilor și venitul câmpului, ca să nu mai purtați ocara foametei între neamuri. 31Atunci vă veți
36.31
Cap. 16.61, 63.
aduce aminte de căile voastre cele rele și de faptele voastre cele rele și vă veți scârbi
36.31
Lev. 26.39
de voi înșivă pentru nelegiuirile voastre și pentru urâciunile voastre. 32Nu
36.32
Deut. 9.5
pentru voi fac aceasta, zice Domnul Dumnezeu, să vă fie știut. Rușinați‐vă și roșiți pentru căile voastre, casă a lui Israel! 33Așa zice Domnul Dumnezeu: În ziua când vă voi curăți de toate nelegiuirile voastre, voi face și cetățile să fie locuite și dărâmăturile
36.33
Vers. 10.
să fie zidite. 34Și pământul pustiu va fi lucrat, de unde era un pustiu în ochii oricărui trecător. 35Și vor zice: Pământul acesta care a fost pustiu a ajuns ca grădina Edenului
36.35
Is. 51.3Ioel 2.3
și cetățile cele dărâmate și pustiite și surpate sunt întărite și locuite. 36Atunci neamurile care vor rămâne în jurul vostru vor cunoaște că eu, Domnul, zidesc locurile surpate și sădesc ce era pustiit: Eu
36.36
Cap. 17.24;
, Domnul, am vorbit și voi face. 37Așa zice Domnul Dumnezeu: Și încă voi
36.37
Cap. 14.3;
fi căutat de casa lui Israel ca să le fac aceasta: îi voi înmulți
36.37
Vers. 10.
în oameni ca pe o turmă. 38Ca turma cea sfântă, ca turma Ierusalimului în sărbătorile lui, așa vor fi pline de turme de oameni cetățile cele pustiite. Și vor cunoaște că eu sunt Domnul.