Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
35

Împotriva Edomului

351Și cuvântul Domnului a fost către mine zicând: 2Fiu al omului, pune‐ți

35.2
Cap. 6.2.

fața împotriva muntelui
35.2
Deut. 2.5
Seir și prorocește
35.2
Ier. 49.7,8Amos 1.11Obad. 10
împotriva lui 3și spune‐i: Așa zice Domnul Dumnezeu: Iată, munte al Seirului, eu sunt împotriva ta și‐mi voi întinde
35.3
Cap. 6.14.

mâna asupra ta și te voi face o pustie și o groază. 4Voi pustii cetățile
35.4
Vers. 9.

tale și vei fi o pustie. Și vei cunoaște că eu sunt Domnul. 5Pentru că din vechime ai purtat ură
35.5
Cap. 25.12.
Obad. 10
și ai dat sabiei pe copiii lui Israel în vremea nenorocirii lor, în vremea nelegiuirii
35.5
Ps. 137.7Dan. 9.24Obad. 11
sfârșitului; 6de aceea viu sunt eu, zice Domnul Dumnezeu, că te voi pregăti pentru sânge și sângele te va urmări. Fiindcă
35.6
Ps. 109.17
n‐ai urât sângele, de aceea sângele te va goni. 7Și voi face muntele Seir o pustie, o groază, și voi stârpi din el pe cel ce iese
35.7
Jud. 5.6
și pe cel ce se întoarce. 8Și‐i voi umple
35.8
Cap. 31.12;
32.5
munții de ucișii lui și cei uciși de sabie vor cădea în dealurile tale și în văile tale și în toate râurile tale. 9Te voi face
35.9
Ier. 49.17,18Mal. 1.3,4
pustietăți veșnice și cetățile tale nu vor fi locuite: și veți cunoaște
35.9
Cap. 6.7;
7.4,9
36.11
că eu sunt Domnul. 10Pentru că ai zis: Aceste două neamuri și aceste două țări vor fi ale mele și noi le vom stăpâni
35.10
Ps. 83.4,12Obad. 13
, deși Domnul
35.10
Ps. 48.1,3
132.13,14
era acolo: 11de aceea viu sunt eu, zice Domnul Dumnezeu, voi face după mânia
35.11
Mat. 7.2Iac. 2.13
ta și după pizma ta, cum ai făcut tu din ură împotriva lor; și mă voi face cunoscut între ei când te voi judeca. 12Și vei cunoaște
35.12
Ps. 9.16
că eu, Domnul, am auzit toate ocările pe care le‐ai rostit împotriva munților lui Israel, zicând: Au ajuns pustii, ne sunt dați spre mâncare. 13Și v‐ați mărit împotriva mea cu gurile
35.13
1 Sam. 2.3Ap. 13.6
voastre și v‐ați înmulțit cuvintele împotriva mea; și eu am auzit. 14Așa zice Domnul Dumnezeu: Când
35.14
Is. 65.13,14
tot pământul se va bucura, pe tine te voi face o pustie. 15Cum te‐ai bucurat
35.15
Obad. 12,15
de moștenirea casei lui Israel, fiindcă se pustiise, așa‐ți voi face: vei ajunge
35.15
Vers. 3, 4.

o pustie, munte al Seirului și tot Edomul, da, tot, și vor cunoaște că eu sunt Domnul.