Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
37

Oasele moarte și înviate

371Și mâna

37.1
Cap. 1.3.

Domnului a fost asupra mea și Domnul m‐a scos în Duh
37.1
Cap. 3.14;
8.3
11.24Lc. 4.1
și m‐a pus jos în mijlocul unei văi și era plină de oase. 2Și m‐a făcut să trec pe lângă ele de jur împrejur și iată, erau foarte multe pe fața văii și iată, erau foarte uscate. 3Și mi‐a zis: Fiu al omului, oare vor trăi oasele acestea? Și am zis: Doamne Dumnezeule, tu știi
37.3
Deut. 32.391 Sam. 2.6In. 5.21Rom. 4.172 Cor. 1.9
. 4Iarăși mi‐a zis: Prorocește oaselor acestora și spune‐le: Oase uscate, ascultați cuvântul Domnului! 5Așa zice Domnul Dumnezeu oaselor acestora: Iată, voi face
37.5
Ps. 104.30
să intre suflare în voi și veți trăi. 6Și voi pune vine pe voi și voi face să crească și carne pe voi și vă voi acoperi cu piele și voi pune suflare în voi și veți trăi: și veți cunoaște
37.6
Cap. 6.7;
35.12Ioel 2.27
3.17
că eu sunt Domnul. 7Și am prorocit cum mi se poruncise: și când am prorocit, a fost un vuiet și iată un foșnet și oasele s‐au împreunat la loc, os la osul său. 8Și am văzut și iată au crescut vine și carne pe ele și pielea le‐a acoperit deasupra; dar nu era suflare în ele. 9Atunci el mi‐a zis: Prorocește suflării, prorocește, fiu al omului, și zi suflării: Așa zice Domnul Dumnezeu: Vino
37.9
Ps. 104.30
din cele patru vânturi, suflare, și suflă asupra acestor uciși ca să trăiască. 10Și am prorocit cum mi se poruncise și a intrat
37.10
Ap. 11.11
suflarea în ele; și au trăit, și au stat pe picioarele lor, o oaste foarte, foarte mare. 11Atunci mi‐a zis: Fiu al omului, aceste oase sunt toată casa lui Israel. Iată, ei zic: Ni s‐au uscat oasele
37.11
Ps. 141.7Is. 49.14
și ni s‐a pierdut nădejdea; suntem stârpiți. 12De aceea prorocește și zi‐le: Așa zice Domnul Dumnezeu: Iată, vă voi deschide mormintele și vă voi scoate din mormintele voastre, o, poporul meu
37.12
Is. 26.19Osea 13.14
, și vă voi aduce
37.12
Cap. 36.24. Vers. 25.

în țara lui Israel. 13Și veți cunoaște că eu sunt Domnul când vă voi deschide mormintele și vă voi scoate din mormintele voastre, popor al meu. 14Și voi pune suflarea mea
37.14
Cap. 36.27.

în voi și veți trăi și vă voi așeza în țara voastră și veți cunoaște că eu, Domnul, am vorbit și am și făcut, zice Domnul. 15Și cuvântul Domnului a fost către mine zicând: 16Și tu, fiu al omului, ia‐ți
37.16
Num. 17.2
un toiag și scrie pe el: Pentru Iuda și pentru copiii
37.16
2 Cron. 11.12,13,16
15.9
30.11,18
lui Israel, tovarășii săi. Și ia‐ți un alt toiag și scrie pe el: Pentru Iosif, toiagul lui Efraim, și pentru toată casa lui Israel, tovarășii săi. 17Și împreunează‐le
37.17
Vers. 22.24.

unul cu altul într‐un toiag, ca să fie un singur toiag în mâna ta. 18Și când îți vor vorbi copiii poporului tău zicând: Oare nu ne vei
37.18
Cap. 12.9;
24.19
spune ce sunt acestea? 19Spune‐le:
37.19
Zah. 10.6
Așa zice Domnul Dumnezeu: Iată, voi lua toiagul lui Iosif, care este în mâna lui Efraim, și semințiile lui Israel, tovarășii săi, și‐i voi pune cu acesta, adică cu toiagul
37.19
Vers. 16.17.

lui Iuda, și‐i voi face un singur toiag și vor fi unul singur în mâna mea. 20Și toiegele pe care ai scris vor fi înaintea ochilor
37.20
Cap. 12.3.

lor în mâna ta. 21Și zi‐le: Așa zice Domnul Dumnezeu: Iată, voi lua pe copiii lui Israel dintre neamurile unde s‐au dus și‐i voi aduna
37.21
Cap. 36.24.

din orice parte, și‐i voi aduce în țara lor. 22Și‐i voi face
37.22
Is. 11.13Ier. 3.18
50.4Osea 1.11
un singur neam în țară pe munții lui Israel și un singur
37.22
Cap. 34.23, 24.
In. 10.16
împărat va domni peste toți și nu vor mai fi două neamuri, nici nu vor mai fi despărțiți în două împărății. 23Și nu
37.23
Cap. 36.25.

se vor mai spurca cu idolii lor, nici cu lucrurile lor urâcioase, nici cu vreuna din fărădelegile lor, și‐i voi mântui
37.23
Cap. 36.25.

din toate locuințele lor în care au păcătuit și‐i voi curăți și îmi vor fi popor și eu le voi fi Dumnezeu. 24Și David, robul
37.24
Cap. 36.28, 29. Is. 40.41.
Ier. 23.5
30.9Osea 3.5Lc. 1.32
meu, va fi împărat peste ei. Și toți vor avea un singur
37.24
Vers. 22.
In. 10.16
păstor și vor umbla
37.24
Cap. 36.27.

în judecățile mele și vor păzi așezămintele mele și le vor face. 25Și vor locui
37.25
Cap. 36.28.

în țara pe care am dat‐o robului meu Iacov, unde au locuit părinții voștri; și vor locui în ea, ei și copiii lor și copiii copiilor lor, în veac. Și David, robul meu
37.25
Vers. 24.
In. 12.34
, le va fi domn în veac
37.25
Is. 60.21Ioel 3.20Amos 9.15
. 26Și voi face cu ei un legământ de pace
37.26
Ps. 89.3Is. 55.3Ier. 32.40
, va fi un legământ veșnic cu ei. Și‐i voi așeza și‐i voi înmulți
37.26
Cap. 36.10, 37.

și voi pune locașul
37.26
2 Cor. 6.16
meu sfințit în mijlocul lor în veac. 27Și locașul
37.27
Lev. 11.12In. 1.14
meu va fi peste ei și eu le voi fi Dumnezeu
37.27
Cap. 11.20;
14.11
36.28
și ei îmi vor fi popor. 28Și neamurile vor cunoaște
37.28
Cap. 36.23.

că eu, Domnul, sunt cel ce sfințesc pe Israel, când locașul meu sfințit
37.28
Cap. 20.12.

va fi în mijlocul lor în veac.