Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
38

Prorocire despre năvălirea lui Gog

381Și cuvântul Domnului a fost către mine zicând: 2Fiu al omului

38.2
Cap. 39.1.

, pune‐ți
38.2
Cap. 35.2, 3.

fața împotriva lui Gog
38.2
Ap. 20.8
, țara lui Magog, domn peste Roș, Meșec
38.2
Cap. 32.26.

și Tubal și prorocește împotriva lui. 3Și zi: Așa zice Domnul Dumnezeu: Iată, sunt împotriva ta, o Gog, capul Roșului, Meșecului și Tubalului! 4Și te voi
38.4
2 Reg. 19.28
întoarce și‐ți voi pune verigi în fălci și te voi scoate pe tine și toată oastea ta, cai și călăreți, toți
38.4
Cap. 23.12.

îmbrăcați cu armătura întreagă, o gloată mare cu scuturi și paveze, care toți mânuiesc sabia: 5pe Persia, Cuș și Put cu ei; toți cu scut și coif: 6Gomerul
38.6
Gen. 10.2
și toate cetele lui; casa Togarmei
38.6
Cap. 27.14.

din fundul miazănopții și toate cetele sale, multe popoare cu tine. 7Fii gata, da, pregătește‐te
38.7
Is. 8.9,10Ier. 46.3,4,14
51.12
, tu și toată mulțimea adunată la tine și fii căpetenia lor! 8După multe
38.8
Gen. 49.1Deut. 4.30
zile vei fi
38.8
Is. 29.6
cercetat, la sfârșitul anilor vei intra în țara care este adusă înapoi de la sabie și adunată
38.8
Vers. 12. Cap. 34.13.

dintre multe popoare, pe munții
38.8
Cap. 36.1, 4, 8,.

lui Israel care au fost o pustie necurmată, la cei ce sunt scoși dintre popoare și locuiesc
38.8
Ier. 23.6
toți la adăpost. 9Și te vei sui, vei veni ca o furtună
38.9
Is. 28.2
, vei fi ca un nor
38.9
Ier. 4.13
ca să acopere țara, tu și toate cetele tale și multe popoare cu tine. 10Așa zice Domnul Dumnezeu: Va fi așa: în ziua aceea îți vor veni lucruri în minte și vei gândi un gând rău. 11Și vei zice: Mă voi sui la țara cetăților deschise; voi merge
38.11
Ier. 49.31
la cei ce sunt liniștiți, care
38.11
Vers. 8.

locuiesc la adăpost, toți locuind fără ziduri și care n‐au nici zăvoare, nici porți, 12ca să iei jaf și să iei pradă, ca să‐ți întorci mâna împotriva locurilor pustii
38.12
Cap. 36.34, 35.

care sunt locuite acum și împotriva poporului
38.12
Vers. 8.

adunat dintre neamuri care și‐a câștigat vite și bunuri, care locuiește în mijlocul țării. 13Seba
38.13
Cap. 27.22, 23.

și Dedanul
38.13
Cap. 27.15, 20.

și neguțătorii Tarsisului
38.13
Cap. 27.12.

și toți leii lor
38.13
Cap. 19.3, 5.

cei tineri îți vor zice: Oare ai venit să iei jaf? Ți‐ai adunat mulțimea ca să iei pradă? Ca să răpești argint și aur, ca să iei vite și bunuri, ca să iei pradă mare? 14De aceea, fiu al omului, prorocește și zi lui Gog: Așa zice Domnul Dumnezeu: În ziua
38.14
Vers. 4.4.

aceea când poporul meu Israel va locui
38.14
Vers. 8.

la adăpost, oare nu vei ști tu? 15Și vei veni
38.15
Cap. 39.2.

din locul tău din fundul miazănopții, tu
38.15
Vers. 6.

și multe popoare cu tine, toți călărind pe cai, o gloată mare și o oaste puternică. 16Și te vei
38.16
Vers. 9.

sui împotriva poporului meu Israel ca un nor, acoperind țara. Aceasta va fi la sfârșitul zilelor
38.16
Vers. 8.

și te voi aduce împotriva țării mele ca să mă cunoască
38.16
Ex. 14.439.21
neamurile când voi fi sfințit în tine, o, Gog, înaintea ochilor lor. 17Așa zice Domnul Dumnezeu: Oare nu ești tu acela de care am vorbit în zilele de mai înainte prin slujitorii mei robii lui Israel, care au prorocit în zilele acelea, ani de zile, că te voi aduce împotriva lor? 18Și va fi așa: în ziua aceea, în ziua când Gog va veni împotriva țării lui Israel, zice Domnul Dumnezeu, mânia mea se va sui în nările mele. 19Căci în
38.19
Cap. 36.5, 6;
39.25
gelozia mea, în focul mâniei
38.19
Ps. 89.46
mele am vorbit: da, în ziua aceea
38.19
Hag. 2.6,7Ap. 16.18
va fi un cutremur mare în țara lui Israel. 20Așa încât peștii
38.20
Osea 4.3
mării și păsările cerurilor și fiarele câmpului și toate târâtoarele care se târăsc pe pământ și toată omenimea de pe fața pământului se vor cutremura înaintea mea. Și munții
38.20
Ier. 4.24Naum 1.5,6
se vor prăbuși, locurile pripurii se vor surpa, orice zid va cădea la pământ. 21Și voi chema
38.21
Ps. 105.16
sabie
38.21
Cap. 14.17.

împotriva lui în toți munții mei, zice Domnul Dumnezeu. Sabia
38.21
Jud. 7.221 Sam. 14.202 Cron. 20.23
oricărui om va fi împotriva fratelui său. 22Și voi intra la judecată
38.22
Is. 66.16Ier. 25.31
cu el prin ciumă
38.22
Cap. 5.17.

și sânge. Și voi ploua
38.22
Ps. 11.6Is. 29.6
30.30
asupra lui și asupra cetelor sale și asupra popoarelor celor multe care sunt cu el, o ploaie potopitoare cu mare grindină
38.22
Cap. 13.11.
Ap. 16.21
de piatră, cu foc și cu pucioasă. 23Și mă voi mări și mă voi sfinți
38.23
Cap. 36.23.

și mă voi face cunoscut
38.23
Ps. 9.1639.7
în ochii multor neamuri. Și vor cunoaște că eu sunt Domnul.