Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
37

Oasele moarte și înviate

371Și mâna

37.1
Cap. 1.3.
Domnului a fost asupra mea și Domnul m‐a scos în Duh
37.1
Cap. 3.14;
și m‐a pus jos în mijlocul unei văi și era plină de oase. 2Și m‐a făcut să trec pe lângă ele de jur împrejur și iată, erau foarte multe pe fața văii și iată, erau foarte uscate. 3Și mi‐a zis: Fiu al omului, oare vor trăi oasele acestea? Și am zis: Doamne Dumnezeule, tu știi
37.3
Deut. 32.391 Sam. 2.6In. 5.21Rom. 4.172 Cor. 1.9
. 4Iarăși mi‐a zis: Prorocește oaselor acestora și spune‐le: Oase uscate, ascultați cuvântul Domnului! 5Așa zice Domnul Dumnezeu oaselor acestora: Iată, voi face
37.5
Ps. 104.30
să intre suflare în voi și veți trăi. 6Și voi pune vine pe voi și voi face să crească și carne pe voi și vă voi acoperi cu piele și voi pune suflare în voi și veți trăi: și veți cunoaște
37.6
Cap. 6.7;
că eu sunt Domnul. 7Și am prorocit cum mi se poruncise: și când am prorocit, a fost un vuiet și iată un foșnet și oasele s‐au împreunat la loc, os la osul său. 8Și am văzut și iată au crescut vine și carne pe ele și pielea le‐a acoperit deasupra; dar nu era suflare în ele. 9Atunci el mi‐a zis: Prorocește suflării, prorocește, fiu al omului, și zi suflării: Așa zice Domnul Dumnezeu: Vino
37.9
Ps. 104.30
din cele patru vânturi, suflare, și suflă asupra acestor uciși ca să trăiască. 10Și am prorocit cum mi se poruncise și a intrat
37.10
Ap. 11.11
suflarea în ele; și au trăit, și au stat pe picioarele lor, o oaste foarte, foarte mare. 11Atunci mi‐a zis: Fiu al omului, aceste oase sunt toată casa lui Israel. Iată, ei zic: Ni s‐au uscat oasele
37.11
Ps. 141.7Is. 49.14
și ni s‐a pierdut nădejdea; suntem stârpiți. 12De aceea prorocește și zi‐le: Așa zice Domnul Dumnezeu: Iată, vă voi deschide mormintele și vă voi scoate din mormintele voastre, o, poporul meu
37.12
Is. 26.19Osea 13.14
, și vă voi aduce
37.12
Cap. 36.24. Vers. 25.
în țara lui Israel. 13Și veți cunoaște că eu sunt Domnul când vă voi deschide mormintele și vă voi scoate din mormintele voastre, popor al meu. 14Și voi pune suflarea mea
37.14
Cap. 36.27.
în voi și veți trăi și vă voi așeza în țara voastră și veți cunoaște că eu, Domnul, am vorbit și am și făcut, zice Domnul. 15Și cuvântul Domnului a fost către mine zicând: 16Și tu, fiu al omului, ia‐ți
37.16
Num. 17.2
un toiag și scrie pe el: Pentru Iuda și pentru copiii
37.16
2 Cron. 11.12,13,16
15.9
30.11,18
lui Israel, tovarășii săi. Și ia‐ți un alt toiag și scrie pe el: Pentru Iosif, toiagul lui Efraim, și pentru toată casa lui Israel, tovarășii săi. 17Și împreunează‐le
37.17
Vers. 22.24.
unul cu altul într‐un toiag, ca să fie un singur toiag în mâna ta. 18Și când îți vor vorbi copiii poporului tău zicând: Oare nu ne vei
37.18
Cap. 12.9;
spune ce sunt acestea? 19Spune‐le:
37.19
Zah. 10.6
Așa zice Domnul Dumnezeu: Iată, voi lua toiagul lui Iosif, care este în mâna lui Efraim, și semințiile lui Israel, tovarășii săi, și‐i voi pune cu acesta, adică cu toiagul
37.19
Vers. 16.17.
lui Iuda, și‐i voi face un singur toiag și vor fi unul singur în mâna mea. 20Și toiegele pe care ai scris vor fi înaintea ochilor
37.20
Cap. 12.3.
lor în mâna ta. 21Și zi‐le: Așa zice Domnul Dumnezeu: Iată, voi lua pe copiii lui Israel dintre neamurile unde s‐au dus și‐i voi aduna
37.21
Cap. 36.24.
din orice parte, și‐i voi aduce în țara lor. 22Și‐i voi face
37.22
Is. 11.13Ier. 3.18
50.4Osea 1.11
un singur neam în țară pe munții lui Israel și un singur
37.22
Cap. 34.23, 24.
împărat va domni peste toți și nu vor mai fi două neamuri, nici nu vor mai fi despărțiți în două împărății. 23Și nu
37.23
Cap. 36.25.
se vor mai spurca cu idolii lor, nici cu lucrurile lor urâcioase, nici cu vreuna din fărădelegile lor, și‐i voi mântui
37.23
Cap. 36.25.
din toate locuințele lor în care au păcătuit și‐i voi curăți și îmi vor fi popor și eu le voi fi Dumnezeu. 24Și David, robul
37.24
Cap. 36.28, 29. Is. 40.41.
meu, va fi împărat peste ei. Și toți vor avea un singur
37.24
Vers. 22.
păstor și vor umbla
37.24
Cap. 36.27.
în judecățile mele și vor păzi așezămintele mele și le vor face. 25Și vor locui
37.25
Cap. 36.28.
în țara pe care am dat‐o robului meu Iacov, unde au locuit părinții voștri; și vor locui în ea, ei și copiii lor și copiii copiilor lor, în veac. Și David, robul meu
37.25
Vers. 24.
, le va fi domn în veac
37.25
Is. 60.21Ioel 3.20Amos 9.15
. 26Și voi face cu ei un legământ de pace
37.26
Ps. 89.3Is. 55.3Ier. 32.40
, va fi un legământ veșnic cu ei. Și‐i voi așeza și‐i voi înmulți
37.26
Cap. 36.10, 37.
și voi pune locașul
37.26
2 Cor. 6.16
meu sfințit în mijlocul lor în veac. 27Și locașul
37.27
Lev. 11.12In. 1.14
meu va fi peste ei și eu le voi fi Dumnezeu
37.27
Cap. 11.20;
și ei îmi vor fi popor. 28Și neamurile vor cunoaște
37.28
Cap. 36.23.
că eu, Domnul, sunt cel ce sfințesc pe Israel, când locașul meu sfințit
37.28
Cap. 20.12.
va fi în mijlocul lor în veac.

38

Prorocire despre năvălirea lui Gog

381Și cuvântul Domnului a fost către mine zicând: 2Fiu al omului

38.2
Cap. 39.1.
, pune‐ți
38.2
Cap. 35.2, 3.
fața împotriva lui Gog
38.2
Ap. 20.8
, țara lui Magog, domn peste Roș, Meșec
38.2
Cap. 32.26.
și Tubal și prorocește împotriva lui. 3Și zi: Așa zice Domnul Dumnezeu: Iată, sunt împotriva ta, o Gog, capul Roșului, Meșecului și Tubalului! 4Și te voi
38.4
2 Reg. 19.28
întoarce și‐ți voi pune verigi în fălci și te voi scoate pe tine și toată oastea ta, cai și călăreți, toți
38.4
Cap. 23.12.
îmbrăcați cu armătura întreagă, o gloată mare cu scuturi și paveze, care toți mânuiesc sabia: 5pe Persia, Cuș și Put cu ei; toți cu scut și coif: 6Gomerul
38.6
Gen. 10.2
și toate cetele lui; casa Togarmei
38.6
Cap. 27.14.
din fundul miazănopții și toate cetele sale, multe popoare cu tine. 7Fii gata, da, pregătește‐te
38.7
Is. 8.9,10Ier. 46.3,4,14
51.12
, tu și toată mulțimea adunată la tine și fii căpetenia lor! 8După multe
38.8
Gen. 49.1Deut. 4.30
zile vei fi
38.8
Is. 29.6
cercetat, la sfârșitul anilor vei intra în țara care este adusă înapoi de la sabie și adunată
38.8
Vers. 12. Cap. 34.13.
dintre multe popoare, pe munții
38.8
Cap. 36.1, 4, 8,.
lui Israel care au fost o pustie necurmată, la cei ce sunt scoși dintre popoare și locuiesc
38.8
Ier. 23.6
toți la adăpost. 9Și te vei sui, vei veni ca o furtună
38.9
Is. 28.2
, vei fi ca un nor
38.9
Ier. 4.13
ca să acopere țara, tu și toate cetele tale și multe popoare cu tine. 10Așa zice Domnul Dumnezeu: Va fi așa: în ziua aceea îți vor veni lucruri în minte și vei gândi un gând rău. 11Și vei zice: Mă voi sui la țara cetăților deschise; voi merge
38.11
Ier. 49.31
la cei ce sunt liniștiți, care
38.11
Vers. 8.
locuiesc la adăpost, toți locuind fără ziduri și care n‐au nici zăvoare, nici porți, 12ca să iei jaf și să iei pradă, ca să‐ți întorci mâna împotriva locurilor pustii
38.12
Cap. 36.34, 35.
care sunt locuite acum și împotriva poporului
38.12
Vers. 8.
adunat dintre neamuri care și‐a câștigat vite și bunuri, care locuiește în mijlocul țării. 13Seba
38.13
Cap. 27.22, 23.
și Dedanul
38.13
Cap. 27.15, 20.
și neguțătorii Tarsisului
38.13
Cap. 27.12.
și toți leii lor
38.13
Cap. 19.3, 5.
cei tineri îți vor zice: Oare ai venit să iei jaf? Ți‐ai adunat mulțimea ca să iei pradă? Ca să răpești argint și aur, ca să iei vite și bunuri, ca să iei pradă mare? 14De aceea, fiu al omului, prorocește și zi lui Gog: Așa zice Domnul Dumnezeu: În ziua
38.14
Vers. 4.4.
aceea când poporul meu Israel va locui
38.14
Vers. 8.
la adăpost, oare nu vei ști tu? 15Și vei veni
38.15
Cap. 39.2.
din locul tău din fundul miazănopții, tu
38.15
Vers. 6.
și multe popoare cu tine, toți călărind pe cai, o gloată mare și o oaste puternică. 16Și te vei
38.16
Vers. 9.
sui împotriva poporului meu Israel ca un nor, acoperind țara. Aceasta va fi la sfârșitul zilelor
38.16
Vers. 8.
și te voi aduce împotriva țării mele ca să mă cunoască
38.16
Ex. 14.439.21
neamurile când voi fi sfințit în tine, o, Gog, înaintea ochilor lor. 17Așa zice Domnul Dumnezeu: Oare nu ești tu acela de care am vorbit în zilele de mai înainte prin slujitorii mei robii lui Israel, care au prorocit în zilele acelea, ani de zile, că te voi aduce împotriva lor? 18Și va fi așa: în ziua aceea, în ziua când Gog va veni împotriva țării lui Israel, zice Domnul Dumnezeu, mânia mea se va sui în nările mele. 19Căci în
38.19
Cap. 36.5, 6;
gelozia mea, în focul mâniei
38.19
Ps. 89.46
mele am vorbit: da, în ziua aceea
38.19
Hag. 2.6,7Ap. 16.18
va fi un cutremur mare în țara lui Israel. 20Așa încât peștii
38.20
Osea 4.3
mării și păsările cerurilor și fiarele câmpului și toate târâtoarele care se târăsc pe pământ și toată omenimea de pe fața pământului se vor cutremura înaintea mea. Și munții
38.20
Ier. 4.24Naum 1.5,6
se vor prăbuși, locurile pripurii se vor surpa, orice zid va cădea la pământ. 21Și voi chema
38.21
Ps. 105.16
sabie
38.21
Cap. 14.17.
împotriva lui în toți munții mei, zice Domnul Dumnezeu. Sabia
38.21
Jud. 7.221 Sam. 14.202 Cron. 20.23
oricărui om va fi împotriva fratelui său. 22Și voi intra la judecată
38.22
Is. 66.16Ier. 25.31
cu el prin ciumă
38.22
Cap. 5.17.
și sânge. Și voi ploua
38.22
Ps. 11.6Is. 29.6
30.30
asupra lui și asupra cetelor sale și asupra popoarelor celor multe care sunt cu el, o ploaie potopitoare cu mare grindină
38.22
Cap. 13.11.
de piatră, cu foc și cu pucioasă. 23Și mă voi mări și mă voi sfinți
38.23
Cap. 36.23.
și mă voi face cunoscut
38.23
Ps. 9.1639.7
în ochii multor neamuri. Și vor cunoaște că eu sunt Domnul.

39

Sfărâmarea lui Gog

391Și tu, fiu al omului

39.1
Cap. 38.2, 3.
, prorocește împotriva lui Gog și zi: Așa zice Domnul Dumnezeu: Iată, eu sunt împotriva ta, Gog, domn al Roșului, al Meșecului și al Tubalului! 2Și te voi
39.2
Cap. 38.15.
întoarce și te voi duce și te voi sui din fundul miazănopții și te voi aduce în munții lui Israel. 3Și‐ți voi lovi arcul din stânga ta și voi face să‐ți cadă săgețile din dreapta ta. 4Vei cădea în munții lui Israel, tu
39.4
Cap. 38.21. Vers. 17.
și toate cetele tale și toate popoarele care sunt cu tine. Te
39.4
Cap. 33.27.
voi da spre mâncare păsărilor răpitoare de orice aripă și fiarelor câmpului. 5Vei cădea în câmp deschis, căci eu am vorbit, zice Domnul Dumnezeu. 6Și voi trimite
39.6
Cap. 38.22.
un foc asupra Magogului și între cei ce locuiesc la adăpost în
39.6
Ps. 72.10
ostroave: și vor cunoaște că eu sunt Domnul. 7Și voi face cunoscut
39.7
Vers. 22.
numele meu cel sfânt în mijlocul poporului meu Israel și nu voi mai lăsa să fie pângărit
39.7
Lev. 18.21
numele meu cel sfânt. Și neamurile vor cunoaște
39.7
Cap. 38.16, 23.
că eu sunt Domnul, Sfântul lui Israel. 8Iată
39.8
Ap. 16.17
21.6
, vine și se va face, zice Domnul Dumnezeu. Aceasta este ziua de care
39.8
Cap. 38.17.
am vorbit. 9Și cei ce locuiesc în cetățile lui Israel vor ieși și vor aprinde un foc și vor arde arme și scuturi și paveze și arcuri și săgeți și ciomege și sulițe; și șapte ani vor face focuri cu ele. 10Așa că nu se va lua niciun lemn din câmp și nici nu vor tăia din păduri, căci vor hrăni focul cu armele. Și vor prăda
39.10
Is. 14.2
pe cei ce i‐au prădat și vor jefui pe cei ce i‐au jefuit, zice Domnul Dumnezeu. 11Și va fi așa: în ziua aceea voi da lui Gog un loc de înmormântare acolo în Israel, valea celor ce trec spre răsăritul mării; și va împiedica pe trecători și acolo vor înmormânta pe Gog și pe toată mulțimea lui și o vor numi Valea lui Hamon‐Gog. 12Și șapte luni îi va înmormânta casa lui Israel ca să curețe
39.12
Deut. 21.23
țara. 13Da, tot poporul țării îi va înmormânta și va fi un nume pentru ei în ziua în care voi fi
39.13
Cap. 28.22.
slăvit, zice Domnul Dumnezeu. 14Și vor despărți oameni care să nu facă altceva decât să cutreiere țara și care împreună cu trecătorii să înmormânteze pe cei rămași pe fața țării, ca s‐o curețe
39.14
Vers. 12.
: după sfârșitul celor șapte luni vor cerceta. 15Și trecătorii vor trece prin țară și când vreunul va vedea un os de om, va zidi un semn lângă el până îl vor înmormânta groparii în Valea Hamon‐Gog. 16Și chiar numele unei cetăți va fi Hamona. Așa vor curăți
39.16
Vers. 12.
țara. 17Și tu, fiu al omului, așa zice Domnul Dumnezeu: Vorbește
39.17
Ap. 19.17
păsărilor de orice aripă și tuturor fiarelor câmpului: Adunați‐vă
39.17
Is. 18.6
34.6Ier. 12.9Țef. 1.7
și veniți, strângeți‐vă din toate părțile la jertfa mea pe care o jertfesc pentru voi, o jertfă mare
39.17
Vers. 4.
pe munții lui Israel, ca să mâncați carne și să beți sânge! 18Să mâncați
39.18
Ap. 19.18
carnea celor viteji și să beți sângele domnilor pământului — a berbecilor, a mieilor și a țapilor, a taurilor, toate vite îngrășate
39.18
Deut. 32.14Ps. 22.12
ale Basanului. 19Și veți mânca grăsime până vă veți sătura și veți bea sânge până vă veți îmbăta din jertfa mea pe care o jertfesc pentru voi. 20Și vă veți sătura
39.20
Ps. 76.6
la masa mea de cai și călăreți, de viteji
39.20
Ap. 19.18
și de tot felul de oameni de război, zice Domnul Dumnezeu. 21Și voi
39.21
Cap. 38.16, 23.
pune slava mea între neamuri și toate neamurile vor vedea judecata mea pe care o voi face și mâna
39.21
Ex. 7.4
mea pe care o voi pune peste ele. 22Și casa lui Israel va cunoaște
39.22
Vers. 7.28.
că eu sunt Domnul Dumnezeul lor, din ziua aceea și de atunci înainte. 23Și neamurile
39.23
Cap. 36.18, 19, 20, 23.
vor cunoaște că ea, casa lui Israel, s‐a dus în robie pentru nelegiuirea sa, pentru că mi‐au fost necredincioși și mi‐am ascuns
39.23
Deut. 31.17Is. 59.2
fața de ei și i‐am dat
39.23
Lev. 26.25
în mâna vrăjmașilor lor și au căzut cu toții de sabie. 24Le‐am făcut după necurățiile
39.24
Cap. 36.19.
lor și după fărădelegile lor și mi‐am ascuns fața de ei. 25De aceea așa zice Domnul Dumnezeu: Acum
39.25
Ier. 30.3,1836.24
voi întoarce robia lui Iacov și mă voi îndura de toată
39.25
Cap. 20.40.
casa lui Israel și voi fi gelos pentru numele meu cel sfânt. 26Și își vor purta
39.26
Dan. 9.16
rușinea și toate necredincioșiile cu care mi‐au fost necredincioși, când vor locui
39.26
Lev. 26.5,6
la adăpost în țara lor și nimeni nu‐i va înspăimânta, 27când îi voi întoarce
39.27
Cap. 28.25, 26.
dintre popoare și‐i voi aduna din țările vrăjmașilor lor. Și voi fi sfințit
39.27
Cap. 36.23, 24;
în ei înaintea ochilor multor neamuri. 28Și vor cunoaște
39.28
Cap. 34.30. Vers. 22.
că eu sunt Domnul Dumnezeul lor, pentru că i‐am dus în robie între neamuri și i‐am adunat în țara lor. Și nu voi mai lăsa acolo pe niciunul din ei. 29Și nu‐mi
39.29
Is. 54.8
voi mai ascunde fața dinaintea lor, căci am vărsat
39.29
Ioel 2.28Zah. 12.10Fapte. 2.17
Duhul meu asupra casei lui Israel, zice Domnul Dumnezeu.