Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
38

Prorocire despre năvălirea lui Gog

381Și cuvântul Domnului a fost către mine zicând: 2Fiu al omului

38.2
Cap. 39.1.
, pune‐ți
38.2
Cap. 35.2, 3.
fața împotriva lui Gog
38.2
Ap. 20.8
, țara lui Magog, domn peste Roș, Meșec
38.2
Cap. 32.26.
și Tubal și prorocește împotriva lui. 3Și zi: Așa zice Domnul Dumnezeu: Iată, sunt împotriva ta, o Gog, capul Roșului, Meșecului și Tubalului! 4Și te voi
38.4
2 Reg. 19.28
întoarce și‐ți voi pune verigi în fălci și te voi scoate pe tine și toată oastea ta, cai și călăreți, toți
38.4
Cap. 23.12.
îmbrăcați cu armătura întreagă, o gloată mare cu scuturi și paveze, care toți mânuiesc sabia: 5pe Persia, Cuș și Put cu ei; toți cu scut și coif: 6Gomerul
38.6
Gen. 10.2
și toate cetele lui; casa Togarmei
38.6
Cap. 27.14.
din fundul miazănopții și toate cetele sale, multe popoare cu tine. 7Fii gata, da, pregătește‐te
38.7
Is. 8.9,10Ier. 46.3,4,14
51.12
, tu și toată mulțimea adunată la tine și fii căpetenia lor! 8După multe
38.8
Gen. 49.1Deut. 4.30
zile vei fi
38.8
Is. 29.6
cercetat, la sfârșitul anilor vei intra în țara care este adusă înapoi de la sabie și adunată
38.8
Vers. 12. Cap. 34.13.
dintre multe popoare, pe munții
38.8
Cap. 36.1, 4, 8,.
lui Israel care au fost o pustie necurmată, la cei ce sunt scoși dintre popoare și locuiesc
38.8
Ier. 23.6
toți la adăpost. 9Și te vei sui, vei veni ca o furtună
38.9
Is. 28.2
, vei fi ca un nor
38.9
Ier. 4.13
ca să acopere țara, tu și toate cetele tale și multe popoare cu tine. 10Așa zice Domnul Dumnezeu: Va fi așa: în ziua aceea îți vor veni lucruri în minte și vei gândi un gând rău. 11Și vei zice: Mă voi sui la țara cetăților deschise; voi merge
38.11
Ier. 49.31
la cei ce sunt liniștiți, care
38.11
Vers. 8.
locuiesc la adăpost, toți locuind fără ziduri și care n‐au nici zăvoare, nici porți, 12ca să iei jaf și să iei pradă, ca să‐ți întorci mâna împotriva locurilor pustii
38.12
Cap. 36.34, 35.
care sunt locuite acum și împotriva poporului
38.12
Vers. 8.
adunat dintre neamuri care și‐a câștigat vite și bunuri, care locuiește în mijlocul țării. 13Seba
38.13
Cap. 27.22, 23.
și Dedanul
38.13
Cap. 27.15, 20.
și neguțătorii Tarsisului
38.13
Cap. 27.12.
și toți leii lor
38.13
Cap. 19.3, 5.
cei tineri îți vor zice: Oare ai venit să iei jaf? Ți‐ai adunat mulțimea ca să iei pradă? Ca să răpești argint și aur, ca să iei vite și bunuri, ca să iei pradă mare? 14De aceea, fiu al omului, prorocește și zi lui Gog: Așa zice Domnul Dumnezeu: În ziua
38.14
Vers. 4.4.
aceea când poporul meu Israel va locui
38.14
Vers. 8.
la adăpost, oare nu vei ști tu? 15Și vei veni
38.15
Cap. 39.2.
din locul tău din fundul miazănopții, tu
38.15
Vers. 6.
și multe popoare cu tine, toți călărind pe cai, o gloată mare și o oaste puternică. 16Și te vei
38.16
Vers. 9.
sui împotriva poporului meu Israel ca un nor, acoperind țara. Aceasta va fi la sfârșitul zilelor
38.16
Vers. 8.
și te voi aduce împotriva țării mele ca să mă cunoască
38.16
Ex. 14.439.21
neamurile când voi fi sfințit în tine, o, Gog, înaintea ochilor lor. 17Așa zice Domnul Dumnezeu: Oare nu ești tu acela de care am vorbit în zilele de mai înainte prin slujitorii mei robii lui Israel, care au prorocit în zilele acelea, ani de zile, că te voi aduce împotriva lor? 18Și va fi așa: în ziua aceea, în ziua când Gog va veni împotriva țării lui Israel, zice Domnul Dumnezeu, mânia mea se va sui în nările mele. 19Căci în
38.19
Cap. 36.5, 6;
gelozia mea, în focul mâniei
38.19
Ps. 89.46
mele am vorbit: da, în ziua aceea
38.19
Hag. 2.6,7Ap. 16.18
va fi un cutremur mare în țara lui Israel. 20Așa încât peștii
38.20
Osea 4.3
mării și păsările cerurilor și fiarele câmpului și toate târâtoarele care se târăsc pe pământ și toată omenimea de pe fața pământului se vor cutremura înaintea mea. Și munții
38.20
Ier. 4.24Naum 1.5,6
se vor prăbuși, locurile pripurii se vor surpa, orice zid va cădea la pământ. 21Și voi chema
38.21
Ps. 105.16
sabie
38.21
Cap. 14.17.
împotriva lui în toți munții mei, zice Domnul Dumnezeu. Sabia
38.21
Jud. 7.221 Sam. 14.202 Cron. 20.23
oricărui om va fi împotriva fratelui său. 22Și voi intra la judecată
38.22
Is. 66.16Ier. 25.31
cu el prin ciumă
38.22
Cap. 5.17.
și sânge. Și voi ploua
38.22
Ps. 11.6Is. 29.6
30.30
asupra lui și asupra cetelor sale și asupra popoarelor celor multe care sunt cu el, o ploaie potopitoare cu mare grindină
38.22
Cap. 13.11.
de piatră, cu foc și cu pucioasă. 23Și mă voi mări și mă voi sfinți
38.23
Cap. 36.23.
și mă voi face cunoscut
38.23
Ps. 9.1639.7
în ochii multor neamuri. Și vor cunoaște că eu sunt Domnul.

39

Sfărâmarea lui Gog

391Și tu, fiu al omului

39.1
Cap. 38.2, 3.
, prorocește împotriva lui Gog și zi: Așa zice Domnul Dumnezeu: Iată, eu sunt împotriva ta, Gog, domn al Roșului, al Meșecului și al Tubalului! 2Și te voi
39.2
Cap. 38.15.
întoarce și te voi duce și te voi sui din fundul miazănopții și te voi aduce în munții lui Israel. 3Și‐ți voi lovi arcul din stânga ta și voi face să‐ți cadă săgețile din dreapta ta. 4Vei cădea în munții lui Israel, tu
39.4
Cap. 38.21. Vers. 17.
și toate cetele tale și toate popoarele care sunt cu tine. Te
39.4
Cap. 33.27.
voi da spre mâncare păsărilor răpitoare de orice aripă și fiarelor câmpului. 5Vei cădea în câmp deschis, căci eu am vorbit, zice Domnul Dumnezeu. 6Și voi trimite
39.6
Cap. 38.22.
un foc asupra Magogului și între cei ce locuiesc la adăpost în
39.6
Ps. 72.10
ostroave: și vor cunoaște că eu sunt Domnul. 7Și voi face cunoscut
39.7
Vers. 22.
numele meu cel sfânt în mijlocul poporului meu Israel și nu voi mai lăsa să fie pângărit
39.7
Lev. 18.21
numele meu cel sfânt. Și neamurile vor cunoaște
39.7
Cap. 38.16, 23.
că eu sunt Domnul, Sfântul lui Israel. 8Iată
39.8
Ap. 16.17
21.6
, vine și se va face, zice Domnul Dumnezeu. Aceasta este ziua de care
39.8
Cap. 38.17.
am vorbit. 9Și cei ce locuiesc în cetățile lui Israel vor ieși și vor aprinde un foc și vor arde arme și scuturi și paveze și arcuri și săgeți și ciomege și sulițe; și șapte ani vor face focuri cu ele. 10Așa că nu se va lua niciun lemn din câmp și nici nu vor tăia din păduri, căci vor hrăni focul cu armele. Și vor prăda
39.10
Is. 14.2
pe cei ce i‐au prădat și vor jefui pe cei ce i‐au jefuit, zice Domnul Dumnezeu. 11Și va fi așa: în ziua aceea voi da lui Gog un loc de înmormântare acolo în Israel, valea celor ce trec spre răsăritul mării; și va împiedica pe trecători și acolo vor înmormânta pe Gog și pe toată mulțimea lui și o vor numi Valea lui Hamon‐Gog. 12Și șapte luni îi va înmormânta casa lui Israel ca să curețe
39.12
Deut. 21.23
țara. 13Da, tot poporul țării îi va înmormânta și va fi un nume pentru ei în ziua în care voi fi
39.13
Cap. 28.22.
slăvit, zice Domnul Dumnezeu. 14Și vor despărți oameni care să nu facă altceva decât să cutreiere țara și care împreună cu trecătorii să înmormânteze pe cei rămași pe fața țării, ca s‐o curețe
39.14
Vers. 12.
: după sfârșitul celor șapte luni vor cerceta. 15Și trecătorii vor trece prin țară și când vreunul va vedea un os de om, va zidi un semn lângă el până îl vor înmormânta groparii în Valea Hamon‐Gog. 16Și chiar numele unei cetăți va fi Hamona. Așa vor curăți
39.16
Vers. 12.
țara. 17Și tu, fiu al omului, așa zice Domnul Dumnezeu: Vorbește
39.17
Ap. 19.17
păsărilor de orice aripă și tuturor fiarelor câmpului: Adunați‐vă
39.17
Is. 18.6
34.6Ier. 12.9Țef. 1.7
și veniți, strângeți‐vă din toate părțile la jertfa mea pe care o jertfesc pentru voi, o jertfă mare
39.17
Vers. 4.
pe munții lui Israel, ca să mâncați carne și să beți sânge! 18Să mâncați
39.18
Ap. 19.18
carnea celor viteji și să beți sângele domnilor pământului — a berbecilor, a mieilor și a țapilor, a taurilor, toate vite îngrășate
39.18
Deut. 32.14Ps. 22.12
ale Basanului. 19Și veți mânca grăsime până vă veți sătura și veți bea sânge până vă veți îmbăta din jertfa mea pe care o jertfesc pentru voi. 20Și vă veți sătura
39.20
Ps. 76.6
la masa mea de cai și călăreți, de viteji
39.20
Ap. 19.18
și de tot felul de oameni de război, zice Domnul Dumnezeu. 21Și voi
39.21
Cap. 38.16, 23.
pune slava mea între neamuri și toate neamurile vor vedea judecata mea pe care o voi face și mâna
39.21
Ex. 7.4
mea pe care o voi pune peste ele. 22Și casa lui Israel va cunoaște
39.22
Vers. 7.28.
că eu sunt Domnul Dumnezeul lor, din ziua aceea și de atunci înainte. 23Și neamurile
39.23
Cap. 36.18, 19, 20, 23.
vor cunoaște că ea, casa lui Israel, s‐a dus în robie pentru nelegiuirea sa, pentru că mi‐au fost necredincioși și mi‐am ascuns
39.23
Deut. 31.17Is. 59.2
fața de ei și i‐am dat
39.23
Lev. 26.25
în mâna vrăjmașilor lor și au căzut cu toții de sabie. 24Le‐am făcut după necurățiile
39.24
Cap. 36.19.
lor și după fărădelegile lor și mi‐am ascuns fața de ei. 25De aceea așa zice Domnul Dumnezeu: Acum
39.25
Ier. 30.3,1836.24
voi întoarce robia lui Iacov și mă voi îndura de toată
39.25
Cap. 20.40.
casa lui Israel și voi fi gelos pentru numele meu cel sfânt. 26Și își vor purta
39.26
Dan. 9.16
rușinea și toate necredincioșiile cu care mi‐au fost necredincioși, când vor locui
39.26
Lev. 26.5,6
la adăpost în țara lor și nimeni nu‐i va înspăimânta, 27când îi voi întoarce
39.27
Cap. 28.25, 26.
dintre popoare și‐i voi aduna din țările vrăjmașilor lor. Și voi fi sfințit
39.27
Cap. 36.23, 24;
în ei înaintea ochilor multor neamuri. 28Și vor cunoaște
39.28
Cap. 34.30. Vers. 22.
că eu sunt Domnul Dumnezeul lor, pentru că i‐am dus în robie între neamuri și i‐am adunat în țara lor. Și nu voi mai lăsa acolo pe niciunul din ei. 29Și nu‐mi
39.29
Is. 54.8
voi mai ascunde fața dinaintea lor, căci am vărsat
39.29
Ioel 2.28Zah. 12.10Fapte. 2.17
Duhul meu asupra casei lui Israel, zice Domnul Dumnezeu.

40

Templul nou

401În anul al douăzeci și cincilea al strămutării noastre, la începutul anului, la zece ale lunii, în anul al patrusprezecelea după baterea

40.1
Cap. 33.21.
cetății, tocmai în ziua aceea mâna
40.1
Cap. 1.3.
Domnului a fost asupra mea și m‐a dus acolo. 2M‐a adus în vedeniile
40.2
Cap. 8.3.
lui Dumnezeu în țara lui Israel și m‐a pus
40.2
Ap. 21.10
pe un munte foarte înalt; și pe el era ca o clădire de cetate în partea de miazăzi. 3Și m‐a dus acolo și iată un om a cărui înfățișare
40.3
Cap. 1.7.
era ca înfățișarea aramei. Și în mâna lui era o sfoară
40.3
Cap. 47.3.
de in și o trestie
40.3
Ap. 11.1
21.15
de măsurat și stătea în poartă. 4Și omul mi‐a zis: Fiu al omului
40.4
Cap. 44.5.
, privește cu ochii și ascultă cu urechile și îndreaptă‐ți inima spre tot ce‐ți voi arăta. Căci ai fost adus aici ca să ți le arăt. Spune
40.4
Cap. 43.10.
casei lui Israel tot ce vezi. 5Și iată, pe dinafara casei de jur împrejur era un zid
40.5
Cap. 42.20.
și în mâna omului era o trestie de măsurat de șase coți, de un cot și o palmă fiecare. Și a măsurat lărgimea clădirii, o trestie, și înălțimea, o trestie. 6Și a venit la poarta care privește spre răsărit și s‐a suit pe treptele ei și a măsurat pragul porții, o trestie în lățime; și pragul celălalt, o trestie în lățime. 7Și fiecare cămară era lungă de o trestie și lată de o trestie; și între cămări erau cinci coți; și pragul porții de lângă pridvorul porții dinăuntru era de o trestie. 8Și a măsurat pridvorul porții dinăuntru și era de o trestie. 9Și a măsurat pridvorul porții, opt coți, și stâlpii ei, doi coți, și pridvorul porții era pe dinăuntru. 10Și cămările porții dinspre răsărit erau trei dincoace și trei dincolo; și toate trei erau de aceeași măsură; și stâlpii aveau aceeași măsură de o parte și de alta. 11Și a măsurat lărgimea intrării porții, zece coți, și lungimea porții, treisprezece coți. 12Și înaintea cămărilor era o deschizătură de un cot de o parte, și de cealaltă parte o deschizătură de un cot; și fiecare cămară era de șase coți de o parte și de șase coți de cealaltă parte. 13Și a măsurat poarta de la acoperișul unei cămări până la acoperișul celeilalte; lățimea ei era de douăzeci și cinci de coți și era o ușă în fața altei uși. 14Și a făcut stâlpii de șaizeci de coți și lângă stâlpi era curtea de jur împrejurul porții. 15Și începând dinaintea porții de la intrare până înaintea pridvorului porții dinăuntru erau cincizeci de coți. 16Și la cămări erau ferestre
40.16
1 Reg. 6.4
îngrădite și la stâlpii lor, pe dinăuntru porții de jur împrejur; și tot așa era și la brâiele stâlpilor; și erau ferestre pe dinăuntru de jur împrejur, și pe stâlpi erau finici. 17Atunci m‐a dus în curtea
40.17
Ap. 11.2
dinafară; și iată chilii
40.17
1 Reg. 6.5
și un caldarâm așternut în curte de jur împrejur; erau treizeci
40.17
Cap. 45.5.
de chilii pe caldarâm. 18Și caldarâmul era pe laturile porților, de‐a lungul porților, adică caldarâmul de jos. 19Atunci a măsurat lățimea începând dinaintea porții de jos până în fața curții dinăuntru, pe dinafară, o sută de coți spre răsărit și spre miazănoapte. 20Și a măsurat poarta curții dinafară care privește spre miazănoapte, lungimea ei și lățimea ei. 21Și cămările ei erau trei dincoace și trei dincolo; și stâlpii ei și brâiele lor erau după măsura porții întâi; lungimea ei era de cincizeci de coți și lățimea de douăzeci și cinci de coți. 22Și ferestrele sale și brâiele sale și finicii săi erau după măsura porții care privește spre răsărit; și se suiau la ea pe șapte trepte; și brâiele lor erau înaintea lor. 23Și poarta curții dinăuntru era în fața porții dinspre miazănoapte și dinspre răsărit; și a măsurat de la poartă la poartă o sută de coți. 24Și m‐a dus spre miazăzi; și iată, o poartă spre miazăzi; și a măsurat stâlpii ei și brâiele ei, după aceleași măsuri. 25Și la ea erau ferestre și la brâiele ei de jur împrejur, ca celelalte ferestre: lungimea era de cincizeci de coți și lățimea de douăzeci și cinci de coți. 26Și erau șapte trepte de suit pe ele și brâiele ei erau înaintea lor; și avea finici pe stâlpii ei, unul dincoace și altul dincolo. 27Și era o poartă în curtea dinăuntru spre miazăzi; și a măsurat de la poartă la poartă spre miazăzi o sută de coți. 28Atunci m‐a dus în curtea dinăuntru prin poarta dinspre miazăzi; și a măsurat poarta dinspre miazăzi după aceleași măsuri. 29Și cămările ei și stâlpii ei și brâiele ei erau după acelea și măsuri; și la ea erau ferestre și la brâiele ei de jur împrejur: lungimea era de cincizeci de coți și lățimea de douăzeci și cinci de coți. 30Și erau brâie de jur împrejur: lungimea era de douăzeci și cinci de coți și lățimea de cinci
40.30
Vers. 21;
coți. 31Și brâiele ei erau spre curtea dinafară; și erau finici pe stâlpii ei; și suișul ei avea opt trepte. 32Și m‐a dus în curtea dinăuntru, dinspre răsărit; și a măsurat poarta după aceleași măsuri; 33și cămările ei și stâlpii ei și brâiele ei după aceleași măsuri; și la ea erau ferestre și la brâiele ei de jur împrejur: și lungimea era de cincizeci de coți și lățimea de douăzeci și cinci de coți. 34Și brâiele ei erau spre curtea dinafară și erau finici pe stâlpii ei, de o parte și de cealaltă; și suișul ei avea opt trepte. 35Și m‐a dus la poarta dinspre miazănoapte și a măsurat‐o după aceleași măsuri: 36cămările ei, stâlpii ei și brâiele ei; și avea ferestre de jur împrejur; și lungimea era de cincizeci de coți și lățimea de douăzeci și cinci de coți. 37Și stâlpii ei erau spre curtea dinafară; și pe stâlpii ei erau finici de o parte și de cealaltă; și suișul ei avea opt trepte. 38Și era o chilie a cărei intrare era la stâlpii porților unde spălau arderile de tot. 39Și în pridvorul porții erau două mese de o parte și două mese de altă parte, pentru junghierea pe ele a arderii de tot și a jertfei pentru păcat
40.39
Lev. 4.2,3
și a jertfei pentru vină
40.39
Lev. 5.6
6.6
7.1
. 40Și la latura dinafară, cum te sui la intrarea porții dinspre miazănoapte, erau două mese; și la latura cealaltă, lângă pridvorul porții, erau două mese. 41Erau patru mese de o parte și patru mese de cealaltă parte, la latura porții; erau opt mese deasupra cărora se junghia jertfele; 42și erau patru mese pentru arderea de tot de piatră cioplită, lungi de un cot și jumătate și late de un cot și jumătate și înalte de un cot; pe ele puneau uneltele cu care junghiau arderea de tot și jertfele. 43Și pe dinăuntru erau pervazuri late de o palmă, puse de jur împrejur; și pe mese se punea carnea jertfelor. 44Și în partea dinafară a porții dinăuntru erau chiliile cântăreților
40.44
1 Cron. 6.31
, în curtea dinăuntru care era pe latura porții dinspre miazănoapte; și fața lor era spre miazăzi: una era la latura porții dinspre răsărit care avea fața spre miazănoapte. 45Și el mi‐a zis: Chilia aceasta care privește spre miazăzi este pentru preoții care păzesc
40.45
Lev. 8.35Num. 3.27,28,32,38
18.51 Cron. 9.232 Cron. 13.11Ps. 134.1
cele de păzit ale casei. 46Și chilia care privește spre miazănoapte este pentru preoții care păzesc cele de păzit
40.46
Num. 18.5
ale altarului. Aceștia sunt fiii lui Țadoc
40.46
1 Reg. 2.35
între fiii lui Levi, care se apropie de Domnul ca să‐i facă slujba. 47Și a măsurat curtea: lungimea de o sută de coți și lățimea de o sută de coți, pătrată; și altarul era dinaintea casei. 48Atunci m‐a dus în pridvorul casei și a măsurat stâlpul pridvorului, cinci coți de o parte și cinci coți de cealaltă parte; și lățimea porții era de trei coți pe o parte și de trei coți pe cealaltă parte. 49Lungimea
40.49
1 Reg. 6.3
pridvorului era de douăzeci de coți și lățimea de unsprezece coți; și se suiau pe el pe trepte: și erau stâlpi
40.49
1 Reg. 7.21
lângă stâlpi, unul de o parte și altul de cealaltă parte.