Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
39

Sfărâmarea lui Gog

391Și tu, fiu al omului

39.1
Cap. 38.2, 3.

, prorocește împotriva lui Gog și zi: Așa zice Domnul Dumnezeu: Iată, eu sunt împotriva ta, Gog, domn al Roșului, al Meșecului și al Tubalului! 2Și te voi
39.2
Cap. 38.15.

întoarce și te voi duce și te voi sui din fundul miazănopții și te voi aduce în munții lui Israel. 3Și‐ți voi lovi arcul din stânga ta și voi face să‐ți cadă săgețile din dreapta ta. 4Vei cădea în munții lui Israel, tu
39.4
Cap. 38.21. Vers. 17.

și toate cetele tale și toate popoarele care sunt cu tine. Te
39.4
Cap. 33.27.

voi da spre mâncare păsărilor răpitoare de orice aripă și fiarelor câmpului. 5Vei cădea în câmp deschis, căci eu am vorbit, zice Domnul Dumnezeu. 6Și voi trimite
39.6
Cap. 38.22.
Amos 1.4
un foc asupra Magogului și între cei ce locuiesc la adăpost în
39.6
Ps. 72.10
ostroave: și vor cunoaște că eu sunt Domnul. 7Și voi face cunoscut
39.7
Vers. 22.

numele meu cel sfânt în mijlocul poporului meu Israel și nu voi mai lăsa să fie pângărit
39.7
Lev. 18.21
numele meu cel sfânt. Și neamurile vor cunoaște
39.7
Cap. 38.16, 23.

că eu sunt Domnul, Sfântul lui Israel. 8Iată
39.8
Ap. 16.17
21.6
, vine și se va face, zice Domnul Dumnezeu. Aceasta este ziua de care
39.8
Cap. 38.17.

am vorbit. 9Și cei ce locuiesc în cetățile lui Israel vor ieși și vor aprinde un foc și vor arde arme și scuturi și paveze și arcuri și săgeți și ciomege și sulițe; și șapte ani vor face focuri cu ele. 10Așa că nu se va lua niciun lemn din câmp și nici nu vor tăia din păduri, căci vor hrăni focul cu armele. Și vor prăda
39.10
Is. 14.2
pe cei ce i‐au prădat și vor jefui pe cei ce i‐au jefuit, zice Domnul Dumnezeu. 11Și va fi așa: în ziua aceea voi da lui Gog un loc de înmormântare acolo în Israel, valea celor ce trec spre răsăritul mării; și va împiedica pe trecători și acolo vor înmormânta pe Gog și pe toată mulțimea lui și o vor numi Valea lui Hamon‐Gog. 12Și șapte luni îi va înmormânta casa lui Israel ca să curețe
39.12
Deut. 21.23
țara. 13Da, tot poporul țării îi va înmormânta și va fi un nume pentru ei în ziua în care voi fi
39.13
Cap. 28.22.

slăvit, zice Domnul Dumnezeu. 14Și vor despărți oameni care să nu facă altceva decât să cutreiere țara și care împreună cu trecătorii să înmormânteze pe cei rămași pe fața țării, ca s‐o curețe
39.14
Vers. 12.

: după sfârșitul celor șapte luni vor cerceta. 15Și trecătorii vor trece prin țară și când vreunul va vedea un os de om, va zidi un semn lângă el până îl vor înmormânta groparii în Valea Hamon‐Gog. 16Și chiar numele unei cetăți va fi Hamona. Așa vor curăți
39.16
Vers. 12.

țara. 17Și tu, fiu al omului, așa zice Domnul Dumnezeu: Vorbește
39.17
Ap. 19.17
păsărilor de orice aripă și tuturor fiarelor câmpului: Adunați‐vă
39.17
Is. 18.6
34.6Ier. 12.9Țef. 1.7
și veniți, strângeți‐vă din toate părțile la jertfa mea pe care o jertfesc pentru voi, o jertfă mare
39.17
Vers. 4.

pe munții lui Israel, ca să mâncați carne și să beți sânge! 18Să mâncați
39.18
Ap. 19.18
carnea celor viteji și să beți sângele domnilor pământului — a berbecilor, a mieilor și a țapilor, a taurilor, toate vite îngrășate
39.18
Deut. 32.14Ps. 22.12
ale Basanului. 19Și veți mânca grăsime până vă veți sătura și veți bea sânge până vă veți îmbăta din jertfa mea pe care o jertfesc pentru voi. 20Și vă veți sătura
39.20
Ps. 76.6
la masa mea de cai și călăreți, de viteji
39.20
Ap. 19.18
și de tot felul de oameni de război, zice Domnul Dumnezeu. 21Și voi
39.21
Cap. 38.16, 23.

pune slava mea între neamuri și toate neamurile vor vedea judecata mea pe care o voi face și mâna
39.21
Ex. 7.4
mea pe care o voi pune peste ele. 22Și casa lui Israel va cunoaște
39.22
Vers. 7.28.

că eu sunt Domnul Dumnezeul lor, din ziua aceea și de atunci înainte. 23Și neamurile
39.23
Cap. 36.18, 19, 20, 23.

vor cunoaște că ea, casa lui Israel, s‐a dus în robie pentru nelegiuirea sa, pentru că mi‐au fost necredincioși și mi‐am ascuns
39.23
Deut. 31.17Is. 59.2
fața de ei și i‐am dat
39.23
Lev. 26.25
în mâna vrăjmașilor lor și au căzut cu toții de sabie. 24Le‐am făcut după necurățiile
39.24
Cap. 36.19.

lor și după fărădelegile lor și mi‐am ascuns fața de ei. 25De aceea așa zice Domnul Dumnezeu: Acum
39.25
Ier. 30.3,1836.24
voi întoarce robia lui Iacov și mă voi îndura de toată
39.25
Cap. 20.40.
Osea 1.11
casa lui Israel și voi fi gelos pentru numele meu cel sfânt. 26Și își vor purta
39.26
Dan. 9.16
rușinea și toate necredincioșiile cu care mi‐au fost necredincioși, când vor locui
39.26
Lev. 26.5,6
la adăpost în țara lor și nimeni nu‐i va înspăimânta, 27când îi voi întoarce
39.27
Cap. 28.25, 26.

dintre popoare și‐i voi aduna din țările vrăjmașilor lor. Și voi fi sfințit
39.27
Cap. 36.23, 24;
38.16
în ei înaintea ochilor multor neamuri. 28Și vor cunoaște
39.28
Cap. 34.30. Vers. 22.

că eu sunt Domnul Dumnezeul lor, pentru că i‐am dus în robie între neamuri și i‐am adunat în țara lor. Și nu voi mai lăsa acolo pe niciunul din ei. 29Și nu‐mi
39.29
Is. 54.8
voi mai ascunde fața dinaintea lor, căci am vărsat
39.29
Ioel 2.28Zah. 12.10Fapte. 2.17
Duhul meu asupra casei lui Israel, zice Domnul Dumnezeu.