Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
4

Împresurarea Ierusalimului zugrăvită

41Și tu, fiu al omului, ia‐ți o cărămidă și pune‐o înaintea ta și zugrăvește pe ea o cetate, Ierusalimul. 2Și pune o împresurare împotriva ei și zidește întărituri împotriva ei și ridică un meterez împotriva ei și pune tabere împotriva ei și ridică berbeci împotriva ei de jur împrejur. 3Și ia‐ți o placă de fier și pune‐o ca un zid de fier între tine și cetate și îndreaptă‐ți fața împotriva ei și va fi împresurată și o vei împresura: aceasta

4.3
Cap. 12.6, 11;
24.27
va fi un semn pentru casa lui Israel. 4Și culcă‐te pe coasta stângă și pune nelegiuirea casei lui Israel peste ea; după numărul zilelor cât vei sta culcat pe coasta aceasta, vei purta nelegiuirea lor. 5Căci eu am pus peste tine anii nelegiuirii lor, după numărul zilelor, adică trei sute nouăzeci de zile; și
4.5
Num. 14.34
vei purta nelegiuirea casei lui Israel. 6Și după ce vei împlini pe acestea, să te culci a doua oară pe coasta dreaptă și vei purta nelegiuirea lui Iuda patruzeci de zile. Ți‐am pus o zi pentru fiecare an. 7Și‐ți vei întoarce fața spre împresurarea Ierusalimului; și brațul tău va fi gol și vei proroci împotriva lui. 8Și iată, am pus
4.8
Cap. 3.25.

funii peste tine și nu te vei întoarce de pe o coastă pe alta până nu vei împlini zilele împresurării. 9Și ia‐ți grâu și orz și bob și linte și mei și alac și să le pui într‐un vas, și să‐ți faci din ele pâine după numărul zilelor cât vei sta culcat pe coasta ta; vei mânca din ele trei sute nouăzeci de zile. 10Și mâncarea ce vei mânca va fi cu greutate, douăzeci de sicli pe zi; o vei mânca din când în când. 11Și apa o vei bea cu măsură, o șesime de hin; o vei bea din când în când. 12Și o vei mânca, turtă de orz, și o vei coace în lepădătura ieșită din om înaintea ochilor lor. 13Și Domnul a zis: Așa
4.13
Osea 9.3
își vor mânca copiii lui Israel pâinea, necurată, între neamurile unde îi voi izgoni. 14Și am zis: Vai
4.14
Fapte. 10.14
, Doamne Dumnezeule, iată, sufletul meu nu s‐a spurcat: căci din tinerețea mea până acum n‐am mâncat mortăciune
4.14
Ex. 22.31Lev. 11.40
17.15
sau sfâșiat de fiare și nici carne de urâciune
4.14
Deut. 14.3Is. 65.4
n‐a intrat în gura mea. 15Atunci el mi‐a zis: Vezi, ți‐am dat balegă de bou în loc de lepădătura omului și‐ți vei coace pâinea pe ea. 16Și mi‐a zis: Fiu al omului, iată, voi sfărâma în Ierusalim toiagul pâinii
4.16
Lev. 26.26Ps. 105.16Is. 3.114.13
și vor mânca pâinea cu cumpănă
4.16
Vers. 10. Cap. 12.19.

și cu îngrijorare și vor bea apa
4.16
Vers. 11.

cu măsură și cu spaimă, 17pentru că vor duce lipsă de pâine și de apă și se vor înspăimânta și unii și alții și vor pieri
4.17
Lev. 26.39
în nelegiuirea lor.