Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
40

Templul nou

401În anul al douăzeci și cincilea al strămutării noastre, la începutul anului, la zece ale lunii, în anul al patrusprezecelea după baterea

40.1
Cap. 33.21.

cetății, tocmai în ziua aceea mâna
40.1
Cap. 1.3.

Domnului a fost asupra mea și m‐a dus acolo. 2M‐a adus în vedeniile
40.2
Cap. 8.3.

lui Dumnezeu în țara lui Israel și m‐a pus
40.2
Ap. 21.10
pe un munte foarte înalt; și pe el era ca o clădire de cetate în partea de miazăzi. 3Și m‐a dus acolo și iată un om a cărui înfățișare
40.3
Cap. 1.7.
Dan. 10.6
era ca înfățișarea aramei. Și în mâna lui era o sfoară
40.3
Cap. 47.3.

de in și o trestie
40.3
Ap. 11.1
21.15
de măsurat și stătea în poartă. 4Și omul mi‐a zis: Fiu al omului
40.4
Cap. 44.5.

, privește cu ochii și ascultă cu urechile și îndreaptă‐ți inima spre tot ce‐ți voi arăta. Căci ai fost adus aici ca să ți le arăt. Spune
40.4
Cap. 43.10.

casei lui Israel tot ce vezi. 5Și iată, pe dinafara casei de jur împrejur era un zid
40.5
Cap. 42.20.

și în mâna omului era o trestie de măsurat de șase coți, de un cot și o palmă fiecare. Și a măsurat lărgimea clădirii, o trestie, și înălțimea, o trestie. 6Și a venit la poarta care privește spre răsărit și s‐a suit pe treptele ei și a măsurat pragul porții, o trestie în lățime; și pragul celălalt, o trestie în lățime. 7Și fiecare cămară era lungă de o trestie și lată de o trestie; și între cămări erau cinci coți; și pragul porții de lângă pridvorul porții dinăuntru era de o trestie. 8Și a măsurat pridvorul porții dinăuntru și era de o trestie. 9Și a măsurat pridvorul porții, opt coți, și stâlpii ei, doi coți, și pridvorul porții era pe dinăuntru. 10Și cămările porții dinspre răsărit erau trei dincoace și trei dincolo; și toate trei erau de aceeași măsură; și stâlpii aveau aceeași măsură de o parte și de alta. 11Și a măsurat lărgimea intrării porții, zece coți, și lungimea porții, treisprezece coți. 12Și înaintea cămărilor era o deschizătură de un cot de o parte, și de cealaltă parte o deschizătură de un cot; și fiecare cămară era de șase coți de o parte și de șase coți de cealaltă parte. 13Și a măsurat poarta de la acoperișul unei cămări până la acoperișul celeilalte; lățimea ei era de douăzeci și cinci de coți și era o ușă în fața altei uși. 14Și a făcut stâlpii de șaizeci de coți și lângă stâlpi era curtea de jur împrejurul porții. 15Și începând dinaintea porții de la intrare până înaintea pridvorului porții dinăuntru erau cincizeci de coți. 16Și la cămări erau ferestre
40.16
1 Reg. 6.4
îngrădite și la stâlpii lor, pe dinăuntru porții de jur împrejur; și tot așa era și la brâiele stâlpilor; și erau ferestre pe dinăuntru de jur împrejur, și pe stâlpi erau finici. 17Atunci m‐a dus în curtea
40.17
Ap. 11.2
dinafară; și iată chilii
40.17
1 Reg. 6.5
și un caldarâm așternut în curte de jur împrejur; erau treizeci
40.17
Cap. 45.5.

de chilii pe caldarâm. 18Și caldarâmul era pe laturile porților, de‐a lungul porților, adică caldarâmul de jos. 19Atunci a măsurat lățimea începând dinaintea porții de jos până în fața curții dinăuntru, pe dinafară, o sută de coți spre răsărit și spre miazănoapte. 20Și a măsurat poarta curții dinafară care privește spre miazănoapte, lungimea ei și lățimea ei. 21Și cămările ei erau trei dincoace și trei dincolo; și stâlpii ei și brâiele lor erau după măsura porții întâi; lungimea ei era de cincizeci de coți și lățimea de douăzeci și cinci de coți. 22Și ferestrele sale și brâiele sale și finicii săi erau după măsura porții care privește spre răsărit; și se suiau la ea pe șapte trepte; și brâiele lor erau înaintea lor. 23Și poarta curții dinăuntru era în fața porții dinspre miazănoapte și dinspre răsărit; și a măsurat de la poartă la poartă o sută de coți. 24Și m‐a dus spre miazăzi; și iată, o poartă spre miazăzi; și a măsurat stâlpii ei și brâiele ei, după aceleași măsuri. 25Și la ea erau ferestre și la brâiele ei de jur împrejur, ca celelalte ferestre: lungimea era de cincizeci de coți și lățimea de douăzeci și cinci de coți. 26Și erau șapte trepte de suit pe ele și brâiele ei erau înaintea lor; și avea finici pe stâlpii ei, unul dincoace și altul dincolo. 27Și era o poartă în curtea dinăuntru spre miazăzi; și a măsurat de la poartă la poartă spre miazăzi o sută de coți. 28Atunci m‐a dus în curtea dinăuntru prin poarta dinspre miazăzi; și a măsurat poarta dinspre miazăzi după aceleași măsuri. 29Și cămările ei și stâlpii ei și brâiele ei erau după acelea și măsuri; și la ea erau ferestre și la brâiele ei de jur împrejur: lungimea era de cincizeci de coți și lățimea de douăzeci și cinci de coți. 30Și erau brâie de jur împrejur: lungimea era de douăzeci și cinci de coți și lățimea de cinci
40.30
Vers. 21;
25
coți. 31Și brâiele ei erau spre curtea dinafară; și erau finici pe stâlpii ei; și suișul ei avea opt trepte. 32Și m‐a dus în curtea dinăuntru, dinspre răsărit; și a măsurat poarta după aceleași măsuri; 33și cămările ei și stâlpii ei și brâiele ei după aceleași măsuri; și la ea erau ferestre și la brâiele ei de jur împrejur: și lungimea era de cincizeci de coți și lățimea de douăzeci și cinci de coți. 34Și brâiele ei erau spre curtea dinafară și erau finici pe stâlpii ei, de o parte și de cealaltă; și suișul ei avea opt trepte. 35Și m‐a dus la poarta dinspre miazănoapte și a măsurat‐o după aceleași măsuri: 36cămările ei, stâlpii ei și brâiele ei; și avea ferestre de jur împrejur; și lungimea era de cincizeci de coți și lățimea de douăzeci și cinci de coți. 37Și stâlpii ei erau spre curtea dinafară; și pe stâlpii ei erau finici de o parte și de cealaltă; și suișul ei avea opt trepte. 38Și era o chilie a cărei intrare era la stâlpii porților unde spălau arderile de tot. 39Și în pridvorul porții erau două mese de o parte și două mese de altă parte, pentru junghierea pe ele a arderii de tot și a jertfei pentru păcat
40.39
Lev. 4.2,3
și a jertfei pentru vină
40.39
Lev. 5.6
6.6
7.1
. 40Și la latura dinafară, cum te sui la intrarea porții dinspre miazănoapte, erau două mese; și la latura cealaltă, lângă pridvorul porții, erau două mese. 41Erau patru mese de o parte și patru mese de cealaltă parte, la latura porții; erau opt mese deasupra cărora se junghia jertfele; 42și erau patru mese pentru arderea de tot de piatră cioplită, lungi de un cot și jumătate și late de un cot și jumătate și înalte de un cot; pe ele puneau uneltele cu care junghiau arderea de tot și jertfele. 43Și pe dinăuntru erau pervazuri late de o palmă, puse de jur împrejur; și pe mese se punea carnea jertfelor. 44Și în partea dinafară a porții dinăuntru erau chiliile cântăreților
40.44
1 Cron. 6.31
, în curtea dinăuntru care era pe latura porții dinspre miazănoapte; și fața lor era spre miazăzi: una era la latura porții dinspre răsărit care avea fața spre miazănoapte. 45Și el mi‐a zis: Chilia aceasta care privește spre miazăzi este pentru preoții care păzesc
40.45
Lev. 8.35Num. 3.27,28,32,38
18.51 Cron. 9.232 Cron. 13.11Ps. 134.1
cele de păzit ale casei. 46Și chilia care privește spre miazănoapte este pentru preoții care păzesc cele de păzit
40.46
Num. 18.5
ale altarului. Aceștia sunt fiii lui Țadoc
40.46
1 Reg. 2.35
între fiii lui Levi, care se apropie de Domnul ca să‐i facă slujba. 47Și a măsurat curtea: lungimea de o sută de coți și lățimea de o sută de coți, pătrată; și altarul era dinaintea casei. 48Atunci m‐a dus în pridvorul casei și a măsurat stâlpul pridvorului, cinci coți de o parte și cinci coți de cealaltă parte; și lățimea porții era de trei coți pe o parte și de trei coți pe cealaltă parte. 49Lungimea
40.49
1 Reg. 6.3
pridvorului era de douăzeci de coți și lățimea de unsprezece coți; și se suiau pe el pe trepte: și erau stâlpi
40.49
1 Reg. 7.21
lângă stâlpi, unul de o parte și altul de cealaltă parte.