Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
40

Templul nou

401În anul al douăzeci și cincilea al strămutării noastre, la începutul anului, la zece ale lunii, în anul al patrusprezecelea după baterea

40.1
Cap. 33.21.
cetății, tocmai în ziua aceea mâna
40.1
Cap. 1.3.
Domnului a fost asupra mea și m‐a dus acolo. 2M‐a adus în vedeniile
40.2
Cap. 8.3.
lui Dumnezeu în țara lui Israel și m‐a pus
40.2
Ap. 21.10
pe un munte foarte înalt; și pe el era ca o clădire de cetate în partea de miazăzi. 3Și m‐a dus acolo și iată un om a cărui înfățișare
40.3
Cap. 1.7.
era ca înfățișarea aramei. Și în mâna lui era o sfoară
40.3
Cap. 47.3.
de in și o trestie
40.3
Ap. 11.1
21.15
de măsurat și stătea în poartă. 4Și omul mi‐a zis: Fiu al omului
40.4
Cap. 44.5.
, privește cu ochii și ascultă cu urechile și îndreaptă‐ți inima spre tot ce‐ți voi arăta. Căci ai fost adus aici ca să ți le arăt. Spune
40.4
Cap. 43.10.
casei lui Israel tot ce vezi. 5Și iată, pe dinafara casei de jur împrejur era un zid
40.5
Cap. 42.20.
și în mâna omului era o trestie de măsurat de șase coți, de un cot și o palmă fiecare. Și a măsurat lărgimea clădirii, o trestie, și înălțimea, o trestie. 6Și a venit la poarta care privește spre răsărit și s‐a suit pe treptele ei și a măsurat pragul porții, o trestie în lățime; și pragul celălalt, o trestie în lățime. 7Și fiecare cămară era lungă de o trestie și lată de o trestie; și între cămări erau cinci coți; și pragul porții de lângă pridvorul porții dinăuntru era de o trestie. 8Și a măsurat pridvorul porții dinăuntru și era de o trestie. 9Și a măsurat pridvorul porții, opt coți, și stâlpii ei, doi coți, și pridvorul porții era pe dinăuntru. 10Și cămările porții dinspre răsărit erau trei dincoace și trei dincolo; și toate trei erau de aceeași măsură; și stâlpii aveau aceeași măsură de o parte și de alta. 11Și a măsurat lărgimea intrării porții, zece coți, și lungimea porții, treisprezece coți. 12Și înaintea cămărilor era o deschizătură de un cot de o parte, și de cealaltă parte o deschizătură de un cot; și fiecare cămară era de șase coți de o parte și de șase coți de cealaltă parte. 13Și a măsurat poarta de la acoperișul unei cămări până la acoperișul celeilalte; lățimea ei era de douăzeci și cinci de coți și era o ușă în fața altei uși. 14Și a făcut stâlpii de șaizeci de coți și lângă stâlpi era curtea de jur împrejurul porții. 15Și începând dinaintea porții de la intrare până înaintea pridvorului porții dinăuntru erau cincizeci de coți. 16Și la cămări erau ferestre
40.16
1 Reg. 6.4
îngrădite și la stâlpii lor, pe dinăuntru porții de jur împrejur; și tot așa era și la brâiele stâlpilor; și erau ferestre pe dinăuntru de jur împrejur, și pe stâlpi erau finici. 17Atunci m‐a dus în curtea
40.17
Ap. 11.2
dinafară; și iată chilii
40.17
1 Reg. 6.5
și un caldarâm așternut în curte de jur împrejur; erau treizeci
40.17
Cap. 45.5.
de chilii pe caldarâm. 18Și caldarâmul era pe laturile porților, de‐a lungul porților, adică caldarâmul de jos. 19Atunci a măsurat lățimea începând dinaintea porții de jos până în fața curții dinăuntru, pe dinafară, o sută de coți spre răsărit și spre miazănoapte. 20Și a măsurat poarta curții dinafară care privește spre miazănoapte, lungimea ei și lățimea ei. 21Și cămările ei erau trei dincoace și trei dincolo; și stâlpii ei și brâiele lor erau după măsura porții întâi; lungimea ei era de cincizeci de coți și lățimea de douăzeci și cinci de coți. 22Și ferestrele sale și brâiele sale și finicii săi erau după măsura porții care privește spre răsărit; și se suiau la ea pe șapte trepte; și brâiele lor erau înaintea lor. 23Și poarta curții dinăuntru era în fața porții dinspre miazănoapte și dinspre răsărit; și a măsurat de la poartă la poartă o sută de coți. 24Și m‐a dus spre miazăzi; și iată, o poartă spre miazăzi; și a măsurat stâlpii ei și brâiele ei, după aceleași măsuri. 25Și la ea erau ferestre și la brâiele ei de jur împrejur, ca celelalte ferestre: lungimea era de cincizeci de coți și lățimea de douăzeci și cinci de coți. 26Și erau șapte trepte de suit pe ele și brâiele ei erau înaintea lor; și avea finici pe stâlpii ei, unul dincoace și altul dincolo. 27Și era o poartă în curtea dinăuntru spre miazăzi; și a măsurat de la poartă la poartă spre miazăzi o sută de coți. 28Atunci m‐a dus în curtea dinăuntru prin poarta dinspre miazăzi; și a măsurat poarta dinspre miazăzi după aceleași măsuri. 29Și cămările ei și stâlpii ei și brâiele ei erau după acelea și măsuri; și la ea erau ferestre și la brâiele ei de jur împrejur: lungimea era de cincizeci de coți și lățimea de douăzeci și cinci de coți. 30Și erau brâie de jur împrejur: lungimea era de douăzeci și cinci de coți și lățimea de cinci
40.30
Vers. 21;
coți. 31Și brâiele ei erau spre curtea dinafară; și erau finici pe stâlpii ei; și suișul ei avea opt trepte. 32Și m‐a dus în curtea dinăuntru, dinspre răsărit; și a măsurat poarta după aceleași măsuri; 33și cămările ei și stâlpii ei și brâiele ei după aceleași măsuri; și la ea erau ferestre și la brâiele ei de jur împrejur: și lungimea era de cincizeci de coți și lățimea de douăzeci și cinci de coți. 34Și brâiele ei erau spre curtea dinafară și erau finici pe stâlpii ei, de o parte și de cealaltă; și suișul ei avea opt trepte. 35Și m‐a dus la poarta dinspre miazănoapte și a măsurat‐o după aceleași măsuri: 36cămările ei, stâlpii ei și brâiele ei; și avea ferestre de jur împrejur; și lungimea era de cincizeci de coți și lățimea de douăzeci și cinci de coți. 37Și stâlpii ei erau spre curtea dinafară; și pe stâlpii ei erau finici de o parte și de cealaltă; și suișul ei avea opt trepte. 38Și era o chilie a cărei intrare era la stâlpii porților unde spălau arderile de tot. 39Și în pridvorul porții erau două mese de o parte și două mese de altă parte, pentru junghierea pe ele a arderii de tot și a jertfei pentru păcat
40.39
Lev. 4.2,3
și a jertfei pentru vină
40.39
Lev. 5.6
6.6
7.1
. 40Și la latura dinafară, cum te sui la intrarea porții dinspre miazănoapte, erau două mese; și la latura cealaltă, lângă pridvorul porții, erau două mese. 41Erau patru mese de o parte și patru mese de cealaltă parte, la latura porții; erau opt mese deasupra cărora se junghia jertfele; 42și erau patru mese pentru arderea de tot de piatră cioplită, lungi de un cot și jumătate și late de un cot și jumătate și înalte de un cot; pe ele puneau uneltele cu care junghiau arderea de tot și jertfele. 43Și pe dinăuntru erau pervazuri late de o palmă, puse de jur împrejur; și pe mese se punea carnea jertfelor. 44Și în partea dinafară a porții dinăuntru erau chiliile cântăreților
40.44
1 Cron. 6.31
, în curtea dinăuntru care era pe latura porții dinspre miazănoapte; și fața lor era spre miazăzi: una era la latura porții dinspre răsărit care avea fața spre miazănoapte. 45Și el mi‐a zis: Chilia aceasta care privește spre miazăzi este pentru preoții care păzesc
40.45
Lev. 8.35Num. 3.27,28,32,38
18.51 Cron. 9.232 Cron. 13.11Ps. 134.1
cele de păzit ale casei. 46Și chilia care privește spre miazănoapte este pentru preoții care păzesc cele de păzit
40.46
Num. 18.5
ale altarului. Aceștia sunt fiii lui Țadoc
40.46
1 Reg. 2.35
între fiii lui Levi, care se apropie de Domnul ca să‐i facă slujba. 47Și a măsurat curtea: lungimea de o sută de coți și lățimea de o sută de coți, pătrată; și altarul era dinaintea casei. 48Atunci m‐a dus în pridvorul casei și a măsurat stâlpul pridvorului, cinci coți de o parte și cinci coți de cealaltă parte; și lățimea porții era de trei coți pe o parte și de trei coți pe cealaltă parte. 49Lungimea
40.49
1 Reg. 6.3
pridvorului era de douăzeci de coți și lățimea de unsprezece coți; și se suiau pe el pe trepte: și erau stâlpi
40.49
1 Reg. 7.21
lângă stâlpi, unul de o parte și altul de cealaltă parte.

41

Zugrăvirea Templului lăuntric

411Și m‐a dus în templu și a măsurat stâlpii, șase coți în lățime pe o parte și șase coți în lățime pe cealaltă parte, care era lățimea cortului. 2Și lățimea intrării era de zece coți și canaturile intrării de cinci coți de o parte și de cinci coți de cealaltă parte; și a măsurat lungimea lui, patruzeci de coți, și lățimea lui, douăzeci de coți. 3Și a intrat înăuntru și a măsurat stâlpul intrării, doi coți, și intrarea, șase coți, și lățimea intrării, șapte coți. 4Și înaintea templului a măsurat

41.4
1 Reg. 6.202 Cron. 3.8
lungimea lui, douăzeci de coți și lățimea lui douăzeci de coți. Și mi‐a zis: Aceasta este Sfânta Sfintelor. 5Și a măsurat zidul casei, șase coți: și lărgimea fiecărei cămări de pe laturi din jurul casei din toate părțile, patru coți. 6Și cămările
41.6
1 Reg. 6.5,6
de pe laturi erau în trei caturi, cămară peste cămară și de treizeci de ori; și ele erau așezate în zidul pe care‐l avea casa de jur împrejur spre cămările de pe laturi, ca să se reazeme pe el; dar ele nu se rezemau pe zidul casei. 7Și la cămările de pe laturi era o lărgire și mergea întorcându‐se tot mai sus
41.7
1 Reg. 6.8
, căci înconjurul casei mergea tot mai sus de jur împrejurul casei; de aceea lărgimea casei era mai largă în sus și astfel partea de jos suia la partea de sus prin partea de mijloc. 8Și am mai văzut la casă o înălțime de jur împrejur: temeliile cămărilor de pe laturi erau de o trestie
41.8
Cap. 40.5.
întreagă de șase coți mari. 9Lărgimea zidului cămărilor de pe laturile dinafară era de cinci coți ca și ce era lăsat gol de‐a lungul clădirii cămărilor de pe laturile dinăuntru. 10Și între chilii era o lărgime de douăzeci de coți de jur împrejurul casei. 11Și ușile cămărilor de pe laturi erau în locul gol, o ușă spre miazănoapte și o ușă spre miazăzi; și lărgimea locului gol era de cinci coți de jur împrejur. 12Și clădirea care era în fața locului despărțit spre apus era largă de șaptezeci de coți; și zidul clădirii era gros de cinci coți de jur împrejur și lung de nouăzeci de coți. 13Și a măsurat casa, o sută de coți lungime; și locul despărțit și clădirea și zidurile sale erau lungi de o sută de coți. 14Și lățimea feței casei și a locului despărțit spre răsărit, o sută de coți. 15Și a măsurat lungimea clădirii din fața locului despărțit care era dinapoia ei și coridoarele ei de pe o parte și de pe alta, o sută de coți; și templul dinăuntru și pridvoarele curții, 16pragurile și ferestrele îngrădite și coridoarele de primprejur din cele trei rânduri ale lor din fața pragului, toate căptușite cu lemn de jur împrejur și de la pământ până la ferestre
41.16
Cap. 40.16. Vers. 26.
(și ferestrele erau acoperite), 17până deasupra ușii și până la casa dinăuntru și dinafară și tot zidul de jur împrejur, pe dinăuntru și pe dinafară, după măsuri. 18Și era făcut cu
41.18
1 Reg. 6.29
heruvimi și finici; și un finic era între heruvim și heruvim; și fiecare heruvim avea două fețe: 19o față de om
41.19
Cap. 1.10.
spre finicul dintr‐o parte și o față de leu tânăr spre finicul din cealaltă parte; și așa era făcută toată casa de jur împrejur. 20De la pământ până deasupra ușii erau făcuți heruvimi și finici, făcuți pe zidul templului. 21Ușiorii ușii templului erau pătrați ca și cei din fața sfântului locaș, aveau aceiași înfățișare. 22Altarul
41.22
Ex. 30.1
de lemn era înalt de trei coți și lungimea lui era de doi coți; și coarnele lui și masa lui și laturile lui erau de lemn. Și mi‐a zis: Aceasta este masa
41.22
Cap. 44.16. Mal. 1.7,12.
care este înaintea
41.22
Ex. 30.8
Domnului. 23Și templul
41.23
1 Reg. 6.31‐35
și sfântul locaș aveau două uși. 24Și canaturile aveau fiecare două pături care se întorceau una peste cealaltă; două pături la un canat și două pături la celălalt. 25Și erau făcuți pe ele, pe ușile templului, heruvimi și finici, cum erau făcuți pe ziduri; și în fața pridvorului de afară erau grinzi groase. 26Și erau ferestre
41.26
Cap. 40.16. Vers. 16.
îngrădite și finici de o parte și de cealaltă pe laturile pridvorului: așa erau cămările de pe laturile casei și pragurile.

42

Tinda preoțească și partea de la răsărit

421Și m‐a scos în curtea de afară pe drumul de către miazănoapte și m‐a adus în cămara

42.1
Cap. 41.12, 15.
care era în fața locului despărțit și care era în fața clădirii spre miazănoapte. 2În fața lungimii care era de o sută de coți, intrarea era spre miazănoapte și lățimea era de cincizeci de coți. 3În dreptul celor douăzeci de coți ai curții dinăuntru și în dreptul caldarâmului curții dinafară era coridor
42.3
Cap. 41.16.
lângă coridor în al treilea cat. 4Și în fața cămărilor era o trecătoare de zece coți lățime în lăuntru, un drum de un cot; și ușile lor erau spre miazănoapte. 5Și cămările de sus erau mai strâmte: căci coridoarele luau din acestea mai mult decât cele de jos și cele din mijloc în clădire. 6Căci erau în trei caturi și n‐aveau stâlpi ca stâlpii curților; de aceea cel de sus era mai îngust decât cel mai de jos și cel din mijloc de la pământ. 7Și era un zid pe dinafară în latura cămărilor spre curtea dinafară în fața cămărilor; lungimea lui era de cincizeci de coți, 8căci lungimea cămărilor care erau în curtea dinafară era de cincizeci de coți; și iată, în fața templului erau o sută de coți. 9Și dedesubtul cămărilor acestora era intrarea dinspre răsărit, cum mergi în ele de la curtea dinafară. 10În grosimea zidului curții dinspre răsărit, în fața locului despărțit și în fața clădirii erau cămări. 11Și drumul înaintea lor era ca înfățișarea drumului
42.11
Vers. 4.
cămărilor care erau spre miazănoapte; după lungimea lor așa era lățimea lor; și toate ieșirile lor erau după întocmirile lor și după ușile lor. 12Și potrivit cu ușile cămărilor care erau spre miazăzi, era o ușă la capul drumului, adică a drumului de‐a dreptul în fața zidului dinspre răsărit, cum intri în ele. 13Atunci mi‐a zis: Cămările dinspre miazănoapte și cămările dinspre miazăzi, care sunt în fața locului despărțit, sunt cămările sfinte, unde preoții care sunt aproape de Domnul vor mânca
42.13
Lev. 6.16,26
24.9
cele prea sfinte: acolo vor pune cele prea sfinte și darul de mâncare
42.13
Lev. 2.3,10
6.14,17,25,29
7.1
10.13‐14Num. 18.9,10
și jertfa pentru păcat și jertfa pentru vină; căci locul este sfânt. 14Când
42.14
Cap. 44.19.
vor intra preoții, nu vor ieși din locul sfânt în curtea de afară; dar își vor pune acolo hainele în care slujesc; căci sunt sfinte; și se vor îmbrăca cu alte haine și se vor apropia de ceea ce este pentru popor. 15Și când a sfârșit de măsurat casa dinăuntru, m‐a scos pe calea porții a cărei față este spre răsărit și a măsurat‐o de jur împrejur. 16A măsurat latura dinspre răsărit cu trestia de măsurat de jur împrejur, cinci sute de trestii, cu trestia de măsurat de jur împrejur. 17A măsurat pe latura dinspre miazănoapte, cinci sute de trestii, cu trestia de măsurat, de jur împrejur. 18A măsurat pe latura dinspre miazăzi cinci sute de trestii cu trestia de măsurat. 19S‐a întors spre latura dinspre apus și a măsurat cinci sute de trestii cu trestia de măsurat. 20A măsurat‐o spre cele patru laturi: avea un zid
42.20
Cap. 40.5.
de jur împrejur, lungimea de cinci sute
42.20
Cap. 45.2.
și lărgimea de cinci sute, ca să facă despărțire între ce era sfânt și ce nu era sfânt.