Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
41

Zugrăvirea Templului lăuntric

411Și m‐a dus în templu și a măsurat stâlpii, șase coți în lățime pe o parte și șase coți în lățime pe cealaltă parte, care era lățimea cortului. 2Și lățimea intrării era de zece coți și canaturile intrării de cinci coți de o parte și de cinci coți de cealaltă parte; și a măsurat lungimea lui, patruzeci de coți, și lățimea lui, douăzeci de coți. 3Și a intrat înăuntru și a măsurat stâlpul intrării, doi coți, și intrarea, șase coți, și lățimea intrării, șapte coți. 4Și înaintea templului a măsurat

41.4
1 Reg. 6.202 Cron. 3.8
lungimea lui, douăzeci de coți și lățimea lui douăzeci de coți. Și mi‐a zis: Aceasta este Sfânta Sfintelor. 5Și a măsurat zidul casei, șase coți: și lărgimea fiecărei cămări de pe laturi din jurul casei din toate părțile, patru coți. 6Și cămările
41.6
1 Reg. 6.5,6
de pe laturi erau în trei caturi, cămară peste cămară și de treizeci de ori; și ele erau așezate în zidul pe care‐l avea casa de jur împrejur spre cămările de pe laturi, ca să se reazeme pe el; dar ele nu se rezemau pe zidul casei. 7Și la cămările de pe laturi era o lărgire și mergea întorcându‐se tot mai sus
41.7
1 Reg. 6.8
, căci înconjurul casei mergea tot mai sus de jur împrejurul casei; de aceea lărgimea casei era mai largă în sus și astfel partea de jos suia la partea de sus prin partea de mijloc. 8Și am mai văzut la casă o înălțime de jur împrejur: temeliile cămărilor de pe laturi erau de o trestie
41.8
Cap. 40.5.

întreagă de șase coți mari. 9Lărgimea zidului cămărilor de pe laturile dinafară era de cinci coți ca și ce era lăsat gol de‐a lungul clădirii cămărilor de pe laturile dinăuntru. 10Și între chilii era o lărgime de douăzeci de coți de jur împrejurul casei. 11Și ușile cămărilor de pe laturi erau în locul gol, o ușă spre miazănoapte și o ușă spre miazăzi; și lărgimea locului gol era de cinci coți de jur împrejur. 12Și clădirea care era în fața locului despărțit spre apus era largă de șaptezeci de coți; și zidul clădirii era gros de cinci coți de jur împrejur și lung de nouăzeci de coți. 13Și a măsurat casa, o sută de coți lungime; și locul despărțit și clădirea și zidurile sale erau lungi de o sută de coți. 14Și lățimea feței casei și a locului despărțit spre răsărit, o sută de coți. 15Și a măsurat lungimea clădirii din fața locului despărțit care era dinapoia ei și coridoarele ei de pe o parte și de pe alta, o sută de coți; și templul dinăuntru și pridvoarele curții, 16pragurile și ferestrele îngrădite și coridoarele de primprejur din cele trei rânduri ale lor din fața pragului, toate căptușite cu lemn de jur împrejur și de la pământ până la ferestre
41.16
Cap. 40.16. Vers. 26.

(și ferestrele erau acoperite), 17până deasupra ușii și până la casa dinăuntru și dinafară și tot zidul de jur împrejur, pe dinăuntru și pe dinafară, după măsuri. 18Și era făcut cu
41.18
1 Reg. 6.29
heruvimi și finici; și un finic era între heruvim și heruvim; și fiecare heruvim avea două fețe: 19o față de om
41.19
Cap. 1.10.

spre finicul dintr‐o parte și o față de leu tânăr spre finicul din cealaltă parte; și așa era făcută toată casa de jur împrejur. 20De la pământ până deasupra ușii erau făcuți heruvimi și finici, făcuți pe zidul templului. 21Ușiorii ușii templului erau pătrați ca și cei din fața sfântului locaș, aveau aceiași înfățișare. 22Altarul
41.22
Ex. 30.1
de lemn era înalt de trei coți și lungimea lui era de doi coți; și coarnele lui și masa lui și laturile lui erau de lemn. Și mi‐a zis: Aceasta este masa
41.22
Cap. 44.16. Mal. 1.7,12.

care este înaintea
41.22
Ex. 30.8
Domnului. 23Și templul
41.23
1 Reg. 6.31‐35
și sfântul locaș aveau două uși. 24Și canaturile aveau fiecare două pături care se întorceau una peste cealaltă; două pături la un canat și două pături la celălalt. 25Și erau făcuți pe ele, pe ușile templului, heruvimi și finici, cum erau făcuți pe ziduri; și în fața pridvorului de afară erau grinzi groase. 26Și erau ferestre
41.26
Cap. 40.16. Vers. 16.

îngrădite și finici de o parte și de cealaltă pe laturile pridvorului: așa erau cămările de pe laturile casei și pragurile.