Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
44

Despre preoții noului Templu

441Atunci m‐a dus înapoi pe drumul către poarta dinafară a locașului sfințit care privește spre

44.1
Cap. 43.1.

răsărit și ea era închisă. 2Și Domnul mi‐a zis: Poarta aceasta va fi închisă; nu se va deschide și nimeni nu va intra pe ea; căci
44.2
Cap. 43.4.

Domnul Dumnezeul lui Israel a intrat pe ea, de aceea va fi închisă. 3Cât pentru domnitor, domnitorul va ședea jos în ea ca să mănânce
44.3
Gen. 31.541 Cor. 10.18
pâine înaintea Domnului; el
44.3
Cap. 46.2, 8.

va intra pe drumul pridvorului porții și va ieși tot pe drumul ei. 4Și m‐a dus pe drumul porții de miazănoapte în fața casei; și am văzut și iată
44.4
Cap. 3.23;
43.5
slava Domnului umplea casa Domnului: și am căzut
44.4
Cap. 1.28.

peste fața mea. 5Și Domnul mi‐a zis: Fiu al omului
44.5
Cap. 40.4.

, pune‐ți inima și uită‐te cu ochii și ascultă cu urechile tale toate câte îți voi spune despre toate așezămintele casei Domnului și despre toate legile ei; și pune‐ți inima la intrarea casei cu fiecare ieșire a locașului sfințit. 6Și să zici celor răzvrătitori
44.6
Cap. 2.5.

, adică casei lui Israel: Așa zice Domnul Dumnezeu: Ajungă‐vă
44.6
Cap. 45.9.
1 Pet. 4.3
urâciunile voastre, casă a lui Israel, 7că ați adus
44.7
Cap. 43.8. Vers. 9.
Fapte. 21.28
străini, netăiați
44.7
Lev. 22.25
împrejur la inimă
44.7
Lev. 26.41Deut. 10.16Fapte. 7.51
și netăiați împrejur în carne, ca să fie în locașul meu sfințit și să‐l pângărească, adică casa mea, când îmi aduceți pâinea mea
44.7
Lev. 21.6,8,17,21
, grăsimea
44.7
Lev. 3.16
17.11
și sângele; și ei au călcat legământul meu prin toate urâciunile voastre. 8Și n‐ați păzit
44.8
Lev. 22.2
cele de păzit ale lucrurilor mele sfinte; ci v‐ați pus păzitori ai celor de păzit în locașul meu sfințit. 9Așa zice Domnul Dumnezeu: Niciun străin
44.9
Vers. 7.

, netăiat împrejur la inimă și netăiat împrejur în carne, nu va intra în locașul meu sfințit din toți străinii care vor fi între copiii lui Israel. 10Ci leviții
44.10
2 Reg. 23.82 Cron. 29.4,5
care s‐au depărtat de la mine când Israel rătăcea, rătăcind de la mine după idolii lor, vor purta nelegiuirea lor. 11Totuși, vor fi slujitori în locașul meu sfințit, paznici
44.11
1 Cron. 26.1
la porțile casei și vor face slujbă în casă: ei vor junghia
44.11
2 Cron. 29.34
pentru popor arderea de tot și jertfa și vor sta
44.11
Num. 16.9
înaintea lor ca să le slujească. 12Pentru că ei le‐au slujit înaintea idolilor lor și au fost
44.12
Is. 9.16Mal. 2.8
o pricină de poticnire de nelegiuire pentru casa lui Israel; de aceea mi‐am ridicat mâna
44.12
Ps. 106.26
împotriva lor, zice Domnul Dumnezeu, și vor purta nelegiuirea lor. 13Și nu se vor
44.13
Num. 18.32 Reg. 23.9
apropia de mine ca să‐mi fie preoți și nu se vor apropia de nimic din cele sfinte ale mele, din cele prea sfinte; ci își vor purta
44.13
Cap. 32.30;
36.7
rușinea și urâciunile pe care le‐au făcut. 14Totuși îi voi pune să păzească
44.14
Num. 18.41 Cron. 23.28,32
cele de păzit ale casei, pentru toată slujba ei și pentru tot ce se va face în ea. 15Dar
44.15
Cap. 40.46;
43.19
preoții, leviții, fiii
44.15
1 Sam. 2.35
lui Țadoc, care au păzit cele de păzit ale locașului meu sfințit când
44.15
Vers. 10.

copiii lui Israel s‐au rătăcit de la mine, ei se vor apropia de mine ca să‐mi slujească și vor sta
44.15
Deut. 10.8
înaintea mea ca să‐mi aducă grăsimea
44.15
Vers. 7.

și sângele, zice Domnul Dumnezeu. 16Ei vor intra în locașul meu sfințit și se vor apropia de masa
44.16
Cap. 41.22.

mea ca să‐mi slujească și vor păzi cele de păzit ale mele. 17Și va fi așa: când vor intra în porțile curții dinăuntru, se vor îmbrăca
44.17
Ex. 28.39,40,43
39.27,28
cu haine de in; și nu va fi lână pe ei când vor sluji în porțile curții dinăuntru și în casă. 18Vor avea pe capetele
44.18
Ex. 28.40,42
39.28
lor podoabe de in și pe coapsele lor izmene de in; nu se vor încinge cu ce aduce sudoare. 19Și când vor ieși în curtea de afară, adică în curtea de afară la popor, se vor dezbrăca de hainele
44.19
Cap. 42.14;
46.20Ex. 29.37
30.29Lev. 6.27Mat. 23.17,19
lor cu care au slujit și le vor pune în chiliile sfinte și se vor îmbrăca cu alte haine, ca să nu sfințească poporul cu hainele lor. 20Și nu‐și
44.20
Lev. 21.5
vor rade capetele și nici nu vor lăsa zulufii să crească lungi: numai cât își vor tunde capetele. 21Și niciun preot
44.21
Lev. 10.9
nu va bea vin când va intra în curtea dinăuntru. 22Și nu‐și vor lua de neveste pe văduvă
44.22
Lev. 21.7,13,14
sau pe cea despărțită, ci vor lua fecioare din sămânța casei lui Israel sau o văduvă care este văduvă de preot. 23Și vor
44.23
Lev. 10.10,11Mal. 2.7
învăța pe poporul meu deosebirea între sfânt și spurcat și‐i vor face să deosebească între necurat și curat. 24Și în certuri
44.24
Deut. 17.82 Cron. 19.8,10
vor sta să judece; vor judeca după judecățile mele: și vor păzi legile mele și așezămintele mele în toate sărbătorile mele și vor sfinți
44.24
Cap. 22.26.

sabatele mele. 25Și nu vor intra la niciun
44.25
Lev. 21.1
om mort ca să se spurce; numai pentru tată sau pentru mamă sau pentru fiu sau pentru fiică, pentru frate sau pentru soră nemăritată se vor putea spurca. 26Și după ce se va curăți
44.26
Num. 6.10
19.11
, îi vor număra șapte zile. 27Și în ziua când va intra în sfântul locaș, în curtea
44.27
Vers. 17.

dinăuntru, ca să slujească în sfântul locaș, își va aduce
44.27
Lev. 4.3
jertfa sa pentru păcat, zice Domnul Dumnezeu. 28Și aceasta le va fi moștenirea: Eu sunt
44.28
Num. 18.20Deut. 10.9
18.1,2Ios. 13.14,33
moștenirea lor: și nu le veți da nicio stăpânire în Israel; eu sunt stăpânirea lor. 29Vor mânca
44.29
Lev. 6.18,29
7.6
darul de mâncare și jertfa pentru păcat și jertfa pentru vină; și orice lucru sfințit
44.29
Lev. 27.21,28Num. 18.14
ca să fie nimicit în Israel va fi al lor. 30Și cel dintâi
44.30
Ex. 13.2
22.29,30
23.19Num. 3.13
18.12,13
din toată pârga tuturor roadelor și orice dar ridicat din orice, din toate darurile ridicate ale voastre, vor fi ale preoților; și cea dintâi
44.30
Num. 15.20Neem. 10.37
din frământătura voastră o veți da preotului ca
44.30
Prov. 3.9,10Mal. 3.10
să facă să se odihnească binecuvântarea peste casa voastră. 31Preoții nu vor mânca din vreo mortăciune
44.31
Ex. 22.31Lev. 22.8
sau din ceva sfâșiat, fie pasăre, fie vită.