Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
45

Pământul pentru Templu, preoți, leviți și domnitori

451Și când veți împărți

45.1
Cap. 47.22.

prin sorț țara spre moștenire, veți aduce un dar ridicat
45.1
Cap. 48.8.

pentru Domnul, o parte sfântă din țară; lungimea va fi o lungime de douăzeci și cinci de mii de trestii și lățimea de zece mii. Aceasta va fi sfântă în toate hotarele sale de jur împrejur. 2Din aceasta vor fi pentru sfântul locaș cinci sute în lung și cinci sute
45.2
Cap. 42.20.

în lat, un pătrat de jur împrejur; și cincizeci de coți de jur împrejur pentru împrejurimile lui. 3Și din această măsură să măsori o lungime de douăzeci și cinci de mii și o lățime de zece mii: și în ea va fi
45.3
Cap. 48.10.

sfântul locaș, sfânta sfintelor. 4Aceasta
45.4
Vers. 1. Cap. 48.10, etc.

este partea sfântă din țară; va fi pentru preoții care fac slujba locașului sfințit, care se apropie să slujească Domnului; și va fi un loc pentru casele lor și un loc sfânt pentru locașul sfințit. 5Și douăzeci și cinci de mii
45.5
Cap. 48.13.

în lungime și zece mii în lățime vor fi pentru leviții care fac slujba casei, ca stăpânire a lor pentru ei, pentru douăzeci de chilii.
45.5
Cap. 40.17.

6Și veți da
45.6
Cap. 48.15.

stăpânirea cetății cinci mii în lățime și douăzeci și cinci de mii în lungime, de‐a lungul darului ridicat cel sfânt: aceasta va fi pentru toată casa lui Israel. 7Și ce va fi pentru domnitor
45.7
Cap. 48.21.

va fi de o parte și de cealaltă a darului ridicat sfânt și a stăpânirii cetății, în fața darului ridicat sfânt și în fața stăpânirii cetății, de la apus spre apus și de la răsărit spre răsărit: și în lung va fi cât fața uneia din părți de la hotarul dinspre apus până la hotarul dinspre răsărit. 8Va fi ca moșie a lui spre stăpânire în Israel: și domnitorii
45.8
Ier. 22.1746.18
mei nu vor mai asupri pe poporul meu: ci vor lăsa țara casei lui Israel după semințiile lor. 9Așa zice Domnul Dumnezeu: Ajungă‐vă
45.9
Cap. 44.6.

, domnitori ai lui Israel! Depărtați
45.9
Ier. 22.3
asuprirea și răpirea și faceți judecată și dreptate: ridicați izgonirile voastre deasupra poporului meu, zice Domnul Dumnezeu. 10Să aveți cumpene
45.10
Lev. 19.35,36Prov. 11.1
drepte și efă dreaptă și bat drept. 11Efa și batul să fie de o măsură încât batul să cuprindă o zecime dintr‐un omer și efa o zecime dintr‐un omer; măsura lor să fie după omer. 12Și siclul
45.12
Ex. 30.13Lev. 27.25Num. 3.47
să fie de douăzeci de ghere; manehul vostru să fie de douăzeci de sicli, de douăzeci și cinci de sicli, de cincisprezece sicli. 13Acesta este darul ridicat pe care‐l veți aduce: o șesime de efă dintr‐un omer de grâu și să dați o șesime de efă dintr‐un omer de orz. 14Și partea hotărâtă de untdelemn, a batului de untdelemn, va fi o zecime de bat pentru un cor, adică zece baturi într‐un omer; căci zece baturi sunt un omer. 15Și din turmă o oaie din două sute, din cele mai adăpate pășuni ale lui Israel, ca dar de mâncare și ca ardere de tot și ca jertfe
45.15
Lev. 1.4
de pace, spre a face ispășire pentru ei, zice Domnul Dumnezeu. 16Tot poporul țării va da acest dar ridicat celui ce va fi domnitor în Israel. 17Și sarcina domnitorului va fi să dea arderile de tot și darul de mâncare și darurile de băutură la sărbători și la luni noi și la sabate, în toate sărbătorile casei lui Israel; el să pregătească jertfa pentru păcat și darul de mâncare și arderea de tot și jertfa de pace, ca să facă ispășire pentru casa lui Israel. 18Așa zice Domnul Dumnezeu: În luna întâi, la întâi ale lunii, vei lua un vițel fără cusur și vei curăți
45.18
Lev. 16.16
locașul sfințit. 19Și preotul
45.19
Cap. 43.20.

va lua din sângele jertfei pentru păcat și‐l va pune pe ușiorii casei și pe cele patru unghiuri ale pervazului altarului și pe ușiorii porții curții dinăuntru. 20Așa vei face în ziua a șaptea a lunii
45.20
Lev. 4.27
pentru oricine a păcătuit din neștiință și pentru cel neștiutor și veți face ispășire pentru casă. 21În luna întâi
45.21
Ex. 12.18Lev. 23.5,6Num. 9.2,3
28.16,17Deut. 16.1
, la a patrusprezecea zi a lunii, vor fi paștele voastre, sărbătoare de șapte zile; să se mănânce azimă. 22Și în ziua aceea domnitorul să pregătească pentru sine și pentru tot poporul țării un vițel
45.22
Lev. 4.14
ca jertfă pentru păcat. 23Și în cele șapte zile ale sărbătorii să
45.23
Lev. 23.8
pregătească o ardere de tot pentru Domnul: șapte tauri și șapte berbeci fără cusur în fiecare
45.23
Num. 28.15,22,30
29.5,11,16,19
zi în cele șapte zile și în fiecare zi un țap ca jertfă pentru păcat. 24Și să pregătească
45.24
Cap. 46.5, 7.

drept dar de mâncare o efă pentru taur și o efă pentru berbec și un hin de untdelemn de efă. 25În luna a șaptea, în ziua a cincisprezecea a lunii, la sărbătoare
45.25
Lev. 23.34Num. 29.12Deut. 16.13
, să pregătească șapte zile aceleași pentru jertfa pentru păcat, pentru arderea de tot și pentru darul de mâncare și pentru untdelemn.