Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
44

Despre preoții noului Templu

441Atunci m‐a dus înapoi pe drumul către poarta dinafară a locașului sfințit care privește spre

44.1
Cap. 43.1.
răsărit și ea era închisă. 2Și Domnul mi‐a zis: Poarta aceasta va fi închisă; nu se va deschide și nimeni nu va intra pe ea; căci
44.2
Cap. 43.4.
Domnul Dumnezeul lui Israel a intrat pe ea, de aceea va fi închisă. 3Cât pentru domnitor, domnitorul va ședea jos în ea ca să mănânce
44.3
Gen. 31.541 Cor. 10.18
pâine înaintea Domnului; el
44.3
Cap. 46.2, 8.
va intra pe drumul pridvorului porții și va ieși tot pe drumul ei. 4Și m‐a dus pe drumul porții de miazănoapte în fața casei; și am văzut și iată
44.4
Cap. 3.23;
slava Domnului umplea casa Domnului: și am căzut
44.4
Cap. 1.28.
peste fața mea. 5Și Domnul mi‐a zis: Fiu al omului
44.5
Cap. 40.4.
, pune‐ți inima și uită‐te cu ochii și ascultă cu urechile tale toate câte îți voi spune despre toate așezămintele casei Domnului și despre toate legile ei; și pune‐ți inima la intrarea casei cu fiecare ieșire a locașului sfințit. 6Și să zici celor răzvrătitori
44.6
Cap. 2.5.
, adică casei lui Israel: Așa zice Domnul Dumnezeu: Ajungă‐vă
44.6
Cap. 45.9.
urâciunile voastre, casă a lui Israel, 7că ați adus
44.7
Cap. 43.8. Vers. 9.
străini, netăiați
44.7
Lev. 22.25
împrejur la inimă
44.7
Lev. 26.41Deut. 10.16Fapte. 7.51
și netăiați împrejur în carne, ca să fie în locașul meu sfințit și să‐l pângărească, adică casa mea, când îmi aduceți pâinea mea
44.7
Lev. 21.6,8,17,21
, grăsimea
44.7
Lev. 3.16
17.11
și sângele; și ei au călcat legământul meu prin toate urâciunile voastre. 8Și n‐ați păzit
44.8
Lev. 22.2
cele de păzit ale lucrurilor mele sfinte; ci v‐ați pus păzitori ai celor de păzit în locașul meu sfințit. 9Așa zice Domnul Dumnezeu: Niciun străin
44.9
Vers. 7.
, netăiat împrejur la inimă și netăiat împrejur în carne, nu va intra în locașul meu sfințit din toți străinii care vor fi între copiii lui Israel. 10Ci leviții
44.10
2 Reg. 23.82 Cron. 29.4,5
care s‐au depărtat de la mine când Israel rătăcea, rătăcind de la mine după idolii lor, vor purta nelegiuirea lor. 11Totuși, vor fi slujitori în locașul meu sfințit, paznici
44.11
1 Cron. 26.1
la porțile casei și vor face slujbă în casă: ei vor junghia
44.11
2 Cron. 29.34
pentru popor arderea de tot și jertfa și vor sta
44.11
Num. 16.9
înaintea lor ca să le slujească. 12Pentru că ei le‐au slujit înaintea idolilor lor și au fost
44.12
Is. 9.16Mal. 2.8
o pricină de poticnire de nelegiuire pentru casa lui Israel; de aceea mi‐am ridicat mâna
44.12
Ps. 106.26
împotriva lor, zice Domnul Dumnezeu, și vor purta nelegiuirea lor. 13Și nu se vor
44.13
Num. 18.32 Reg. 23.9
apropia de mine ca să‐mi fie preoți și nu se vor apropia de nimic din cele sfinte ale mele, din cele prea sfinte; ci își vor purta
44.13
Cap. 32.30;
rușinea și urâciunile pe care le‐au făcut. 14Totuși îi voi pune să păzească
44.14
Num. 18.41 Cron. 23.28,32
cele de păzit ale casei, pentru toată slujba ei și pentru tot ce se va face în ea. 15Dar
44.15
Cap. 40.46;
preoții, leviții, fiii
44.15
1 Sam. 2.35
lui Țadoc, care au păzit cele de păzit ale locașului meu sfințit când
44.15
Vers. 10.
copiii lui Israel s‐au rătăcit de la mine, ei se vor apropia de mine ca să‐mi slujească și vor sta
44.15
Deut. 10.8
înaintea mea ca să‐mi aducă grăsimea
44.15
Vers. 7.
și sângele, zice Domnul Dumnezeu. 16Ei vor intra în locașul meu sfințit și se vor apropia de masa
44.16
Cap. 41.22.
mea ca să‐mi slujească și vor păzi cele de păzit ale mele. 17Și va fi așa: când vor intra în porțile curții dinăuntru, se vor îmbrăca
44.17
Ex. 28.39,40,43
39.27,28
cu haine de in; și nu va fi lână pe ei când vor sluji în porțile curții dinăuntru și în casă. 18Vor avea pe capetele
44.18
Ex. 28.40,42
39.28
lor podoabe de in și pe coapsele lor izmene de in; nu se vor încinge cu ce aduce sudoare. 19Și când vor ieși în curtea de afară, adică în curtea de afară la popor, se vor dezbrăca de hainele
44.19
Cap. 42.14;
lor cu care au slujit și le vor pune în chiliile sfinte și se vor îmbrăca cu alte haine, ca să nu sfințească poporul cu hainele lor. 20Și nu‐și
44.20
Lev. 21.5
vor rade capetele și nici nu vor lăsa zulufii să crească lungi: numai cât își vor tunde capetele. 21Și niciun preot
44.21
Lev. 10.9
nu va bea vin când va intra în curtea dinăuntru. 22Și nu‐și vor lua de neveste pe văduvă
44.22
Lev. 21.7,13,14
sau pe cea despărțită, ci vor lua fecioare din sămânța casei lui Israel sau o văduvă care este văduvă de preot. 23Și vor
44.23
Lev. 10.10,11Mal. 2.7
învăța pe poporul meu deosebirea între sfânt și spurcat și‐i vor face să deosebească între necurat și curat. 24Și în certuri
44.24
Deut. 17.82 Cron. 19.8,10
vor sta să judece; vor judeca după judecățile mele: și vor păzi legile mele și așezămintele mele în toate sărbătorile mele și vor sfinți
44.24
Cap. 22.26.
sabatele mele. 25Și nu vor intra la niciun
44.25
Lev. 21.1
om mort ca să se spurce; numai pentru tată sau pentru mamă sau pentru fiu sau pentru fiică, pentru frate sau pentru soră nemăritată se vor putea spurca. 26Și după ce se va curăți
44.26
Num. 6.10
19.11
, îi vor număra șapte zile. 27Și în ziua când va intra în sfântul locaș, în curtea
44.27
Vers. 17.
dinăuntru, ca să slujească în sfântul locaș, își va aduce
44.27
Lev. 4.3
jertfa sa pentru păcat, zice Domnul Dumnezeu. 28Și aceasta le va fi moștenirea: Eu sunt
44.28
Num. 18.20Deut. 10.9
18.1,2Ios. 13.14,33
moștenirea lor: și nu le veți da nicio stăpânire în Israel; eu sunt stăpânirea lor. 29Vor mânca
44.29
Lev. 6.18,29
7.6
darul de mâncare și jertfa pentru păcat și jertfa pentru vină; și orice lucru sfințit
44.29
Lev. 27.21,28Num. 18.14
ca să fie nimicit în Israel va fi al lor. 30Și cel dintâi
44.30
Ex. 13.2
22.29,30
23.19Num. 3.13
18.12,13
din toată pârga tuturor roadelor și orice dar ridicat din orice, din toate darurile ridicate ale voastre, vor fi ale preoților; și cea dintâi
44.30
Num. 15.20Neem. 10.37
din frământătura voastră o veți da preotului ca
44.30
Prov. 3.9,10Mal. 3.10
să facă să se odihnească binecuvântarea peste casa voastră. 31Preoții nu vor mânca din vreo mortăciune
44.31
Ex. 22.31Lev. 22.8
sau din ceva sfâșiat, fie pasăre, fie vită.

45

Pământul pentru Templu, preoți, leviți și domnitori

451Și când veți împărți

45.1
Cap. 47.22.
prin sorț țara spre moștenire, veți aduce un dar ridicat
45.1
Cap. 48.8.
pentru Domnul, o parte sfântă din țară; lungimea va fi o lungime de douăzeci și cinci de mii de trestii și lățimea de zece mii. Aceasta va fi sfântă în toate hotarele sale de jur împrejur. 2Din aceasta vor fi pentru sfântul locaș cinci sute în lung și cinci sute
45.2
Cap. 42.20.
în lat, un pătrat de jur împrejur; și cincizeci de coți de jur împrejur pentru împrejurimile lui. 3Și din această măsură să măsori o lungime de douăzeci și cinci de mii și o lățime de zece mii: și în ea va fi
45.3
Cap. 48.10.
sfântul locaș, sfânta sfintelor. 4Aceasta
45.4
Vers. 1. Cap. 48.10, etc.
este partea sfântă din țară; va fi pentru preoții care fac slujba locașului sfințit, care se apropie să slujească Domnului; și va fi un loc pentru casele lor și un loc sfânt pentru locașul sfințit. 5Și douăzeci și cinci de mii
45.5
Cap. 48.13.
în lungime și zece mii în lățime vor fi pentru leviții care fac slujba casei, ca stăpânire a lor pentru ei, pentru douăzeci de chilii.
45.5
Cap. 40.17.
6Și veți da
45.6
Cap. 48.15.
stăpânirea cetății cinci mii în lățime și douăzeci și cinci de mii în lungime, de‐a lungul darului ridicat cel sfânt: aceasta va fi pentru toată casa lui Israel. 7Și ce va fi pentru domnitor
45.7
Cap. 48.21.
va fi de o parte și de cealaltă a darului ridicat sfânt și a stăpânirii cetății, în fața darului ridicat sfânt și în fața stăpânirii cetății, de la apus spre apus și de la răsărit spre răsărit: și în lung va fi cât fața uneia din părți de la hotarul dinspre apus până la hotarul dinspre răsărit. 8Va fi ca moșie a lui spre stăpânire în Israel: și domnitorii
45.8
Ier. 22.1746.18
mei nu vor mai asupri pe poporul meu: ci vor lăsa țara casei lui Israel după semințiile lor. 9Așa zice Domnul Dumnezeu: Ajungă‐vă
45.9
Cap. 44.6.
, domnitori ai lui Israel! Depărtați
45.9
Ier. 22.3
asuprirea și răpirea și faceți judecată și dreptate: ridicați izgonirile voastre deasupra poporului meu, zice Domnul Dumnezeu. 10Să aveți cumpene
45.10
Lev. 19.35,36Prov. 11.1
drepte și efă dreaptă și bat drept. 11Efa și batul să fie de o măsură încât batul să cuprindă o zecime dintr‐un omer și efa o zecime dintr‐un omer; măsura lor să fie după omer. 12Și siclul
45.12
Ex. 30.13Lev. 27.25Num. 3.47
să fie de douăzeci de ghere; manehul vostru să fie de douăzeci de sicli, de douăzeci și cinci de sicli, de cincisprezece sicli. 13Acesta este darul ridicat pe care‐l veți aduce: o șesime de efă dintr‐un omer de grâu și să dați o șesime de efă dintr‐un omer de orz. 14Și partea hotărâtă de untdelemn, a batului de untdelemn, va fi o zecime de bat pentru un cor, adică zece baturi într‐un omer; căci zece baturi sunt un omer. 15Și din turmă o oaie din două sute, din cele mai adăpate pășuni ale lui Israel, ca dar de mâncare și ca ardere de tot și ca jertfe
45.15
Lev. 1.4
de pace, spre a face ispășire pentru ei, zice Domnul Dumnezeu. 16Tot poporul țării va da acest dar ridicat celui ce va fi domnitor în Israel. 17Și sarcina domnitorului va fi să dea arderile de tot și darul de mâncare și darurile de băutură la sărbători și la luni noi și la sabate, în toate sărbătorile casei lui Israel; el să pregătească jertfa pentru păcat și darul de mâncare și arderea de tot și jertfa de pace, ca să facă ispășire pentru casa lui Israel. 18Așa zice Domnul Dumnezeu: În luna întâi, la întâi ale lunii, vei lua un vițel fără cusur și vei curăți
45.18
Lev. 16.16
locașul sfințit. 19Și preotul
45.19
Cap. 43.20.
va lua din sângele jertfei pentru păcat și‐l va pune pe ușiorii casei și pe cele patru unghiuri ale pervazului altarului și pe ușiorii porții curții dinăuntru. 20Așa vei face în ziua a șaptea a lunii
45.20
Lev. 4.27
pentru oricine a păcătuit din neștiință și pentru cel neștiutor și veți face ispășire pentru casă. 21În luna întâi
45.21
Ex. 12.18Lev. 23.5,6Num. 9.2,3
28.16,17Deut. 16.1
, la a patrusprezecea zi a lunii, vor fi paștele voastre, sărbătoare de șapte zile; să se mănânce azimă. 22Și în ziua aceea domnitorul să pregătească pentru sine și pentru tot poporul țării un vițel
45.22
Lev. 4.14
ca jertfă pentru păcat. 23Și în cele șapte zile ale sărbătorii să
45.23
Lev. 23.8
pregătească o ardere de tot pentru Domnul: șapte tauri și șapte berbeci fără cusur în fiecare
45.23
Num. 28.15,22,30
29.5,11,16,19
zi în cele șapte zile și în fiecare zi un țap ca jertfă pentru păcat. 24Și să pregătească
45.24
Cap. 46.5, 7.
drept dar de mâncare o efă pentru taur și o efă pentru berbec și un hin de untdelemn de efă. 25În luna a șaptea, în ziua a cincisprezecea a lunii, la sărbătoare
45.25
Lev. 23.34Num. 29.12Deut. 16.13
, să pregătească șapte zile aceleași pentru jertfa pentru păcat, pentru arderea de tot și pentru darul de mâncare și pentru untdelemn.

46

Jertfa domnitorului

461Așa zice Domnul Dumnezeu: Poarta curții dinăuntru, care privește spre răsărit, să fie închisă în cele șase zile de lucru; dar în ziua sabatului să fie deschisă și în ziua de lună nouă să fie deschisă. 2Și domnitorul

46.2
Cap. 44.3. Vers. 8.
să intre prin drumul pridvorului porții dinafară și să stea lângă ușiorul porții și preoții să pregătească arderea sa de tot și jertfele sale de pace și el să se închine pe pragul porții și să iasă; dar poarta să nu se închidă până seara. 3Și poporul țării să se închine în intrarea porții acesteia înaintea Domnului la sabate și la luni noi. 4Iar arderea de tot pe care o va aduce Domnului domnitorul
46.4
Cap. 45.17.
în ziua sabatului, să fie: șase miei fără cusur și un berbec fără cusur. 5Și darul
46.5
Cap. 45.24. Vers. 7,11.
de mâncare să fie o efă pentru berbec; și darul de mâncare pentru miei să fie cât îi va da mâna; și un hin de untdelemn pentru o efă. 6Și în ziua lunii noi să fie un vițel fără cusur și șase miei și un berbec: să fie fără cusur. 7Și să pregătească un dar de mâncare, o efă pentru taur și o efă pentru berbec și pentru miei, după cât îi va da mâna, și un hin de untdelemn pentru o efă. 8Și când va intra domnitorul
46.8
Vers. 2.
, să intre pe drumul pridvorului porții și să iasă pe drumul ei. 9Și când poporul țării va intra înaintea
46.9
Ex. 23.14‐17Deut. 16.16
Domnului la sărbători, cel ce va intra pe drumul porții de la miazănoapte ca să se închine să iasă pe drumul porții de la miazăzi; și cel ce va intra pe drumul porții de miazăzi să iasă pe drumul porții de miazănoapte; să nu se întoarcă pe drumul pe care a intrat, ci să iasă drept înainte. 10Și domnitorul, când va intra poporul, să intre în mijlocul lor; și când vor ieși ei, să iasă și el. 11Și la sărbători și la praznice darul
46.11
Vers. 5.
de mâncare să fie o efă pentru taur și o efă pentru berbec; și pentru miei, cât îi va da mâna; și un hin de untdelemn pentru o efă. 12Și când domnitorul va aduce o ardere de tot de bunăvoie sau o jertfă de pace de bunăvoie Domnului, să i se deschidă
46.12
Cap. 44.3. Vers. 2.
poarta care privește spre răsărit și să aducă arderea de tot și jertfele sale de pace, cum a făcut în ziua sabatului, și apoi să iasă și după ieșirea lui să se închidă poarta. 13Și să pregătești
46.13
Ex. 29.38Num. 28.3
în fiecare zi un miel de un an fără cusur ca ardere de tot pentru Domnul; să‐l aduci dimineață după dimineață. 14Și să aduci cu el un dar de mâncare în fiecare dimineață o șesime dintr‐o efă și din untdelemn o treime dintr‐un hin, ca să moi floarea de făină: un dar de mâncare Domnului necurmat, printr‐un așezământ veșnic. 15Așa să se aducă mielul și darul de mâncare și untdelemnul în fiecare dimineață, ca ardere de tot necurmată. 16Așa zice Domnul Dumnezeu: Dacă domnitorul va dărui un dar unuia din fiii săi, va fi moștenirea sa pentru fiii săi, va fi stăpânirea lor prin moștenire. 17Dar dacă va dărui un dar din moștenirea sa unuia din slujitorii săi, va fi al lui până în anul slobozeniei
46.17
Lev. 25.10
; atunci se va întoarce la domnitor, dar moștenirea sa va fi a fiilor săi. 18Și domnitorul
46.18
Cap. 45.8.
să nu ia din moștenirea poporului ca să‐i izgonească prin apăsare din stăpânirea lor: să dea moștenire fiilor săi din stăpânirea sa, ca să nu se risipească poporul meu, fiecare om din stăpânirea sa. 19Apoi m‐a dus prin intrarea care este alături cu poarta în chiliile sfinte ale preoților care priveau spre miazănoapte și iată acolo era un loc în fund spre apus. 20Și mi‐a zis: Acesta este locul unde vor fierbe
46.20
2 Cron. 35.18
preoții jertfa pentru vină și jertfa pentru păcat, unde vor coace
46.20
Lev. 2.4,5,7
darul de mâncare, ca să nu le scoată în curtea de afară ca să sfințească
46.20
Cap. 44.19.
pe popor. 21Și m‐a scos în curtea de afară și m‐a făcut să trec prin cele patru unghiuri ale curții; și iată, în fiecare unghi al curții era o curte. 22În cele patru unghiuri ale curții erau curți îngrădite, lungi de patruzeci de coți și largi de treizeci; aceste patru în unghiuri erau de aceeași măsură. 23Și era câte un rând de clădiri în jurul lor, în jurul acestor patru, și erau clădite bucătării dedesubtul rândurilor de jur împrejur. 24Atunci mi‐a zis: Acestea sunt casele bucătăriilor unde vor fierbe
46.24
Vers. 20.
jertfele poporului cei ce fac slujba casei.