Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
46

Jertfa domnitorului

461Așa zice Domnul Dumnezeu: Poarta curții dinăuntru, care privește spre răsărit, să fie închisă în cele șase zile de lucru; dar în ziua sabatului să fie deschisă și în ziua de lună nouă să fie deschisă. 2Și domnitorul

46.2
Cap. 44.3. Vers. 8.

să intre prin drumul pridvorului porții dinafară și să stea lângă ușiorul porții și preoții să pregătească arderea sa de tot și jertfele sale de pace și el să se închine pe pragul porții și să iasă; dar poarta să nu se închidă până seara. 3Și poporul țării să se închine în intrarea porții acesteia înaintea Domnului la sabate și la luni noi. 4Iar arderea de tot pe care o va aduce Domnului domnitorul
46.4
Cap. 45.17.

în ziua sabatului, să fie: șase miei fără cusur și un berbec fără cusur. 5Și darul
46.5
Cap. 45.24. Vers. 7,11.

de mâncare să fie o efă pentru berbec; și darul de mâncare pentru miei să fie cât îi va da mâna; și un hin de untdelemn pentru o efă. 6Și în ziua lunii noi să fie un vițel fără cusur și șase miei și un berbec: să fie fără cusur. 7Și să pregătească un dar de mâncare, o efă pentru taur și o efă pentru berbec și pentru miei, după cât îi va da mâna, și un hin de untdelemn pentru o efă. 8Și când va intra domnitorul
46.8
Vers. 2.

, să intre pe drumul pridvorului porții și să iasă pe drumul ei. 9Și când poporul țării va intra înaintea
46.9
Ex. 23.14‐17Deut. 16.16
Domnului la sărbători, cel ce va intra pe drumul porții de la miazănoapte ca să se închine să iasă pe drumul porții de la miazăzi; și cel ce va intra pe drumul porții de miazăzi să iasă pe drumul porții de miazănoapte; să nu se întoarcă pe drumul pe care a intrat, ci să iasă drept înainte. 10Și domnitorul, când va intra poporul, să intre în mijlocul lor; și când vor ieși ei, să iasă și el. 11Și la sărbători și la praznice darul
46.11
Vers. 5.

de mâncare să fie o efă pentru taur și o efă pentru berbec; și pentru miei, cât îi va da mâna; și un hin de untdelemn pentru o efă. 12Și când domnitorul va aduce o ardere de tot de bunăvoie sau o jertfă de pace de bunăvoie Domnului, să i se deschidă
46.12
Cap. 44.3. Vers. 2.

poarta care privește spre răsărit și să aducă arderea de tot și jertfele sale de pace, cum a făcut în ziua sabatului, și apoi să iasă și după ieșirea lui să se închidă poarta. 13Și să pregătești
46.13
Ex. 29.38Num. 28.3
în fiecare zi un miel de un an fără cusur ca ardere de tot pentru Domnul; să‐l aduci dimineață după dimineață. 14Și să aduci cu el un dar de mâncare în fiecare dimineață o șesime dintr‐o efă și din untdelemn o treime dintr‐un hin, ca să moi floarea de făină: un dar de mâncare Domnului necurmat, printr‐un așezământ veșnic. 15Așa să se aducă mielul și darul de mâncare și untdelemnul în fiecare dimineață, ca ardere de tot necurmată. 16Așa zice Domnul Dumnezeu: Dacă domnitorul va dărui un dar unuia din fiii săi, va fi moștenirea sa pentru fiii săi, va fi stăpânirea lor prin moștenire. 17Dar dacă va dărui un dar din moștenirea sa unuia din slujitorii săi, va fi al lui până în anul slobozeniei
46.17
Lev. 25.10
; atunci se va întoarce la domnitor, dar moștenirea sa va fi a fiilor săi. 18Și domnitorul
46.18
Cap. 45.8.

să nu ia din moștenirea poporului ca să‐i izgonească prin apăsare din stăpânirea lor: să dea moștenire fiilor săi din stăpânirea sa, ca să nu se risipească poporul meu, fiecare om din stăpânirea sa. 19Apoi m‐a dus prin intrarea care este alături cu poarta în chiliile sfinte ale preoților care priveau spre miazănoapte și iată acolo era un loc în fund spre apus. 20Și mi‐a zis: Acesta este locul unde vor fierbe
46.20
2 Cron. 35.18
preoții jertfa pentru vină și jertfa pentru păcat, unde vor coace
46.20
Lev. 2.4,5,7
darul de mâncare, ca să nu le scoată în curtea de afară ca să sfințească
46.20
Cap. 44.19.

pe popor. 21Și m‐a scos în curtea de afară și m‐a făcut să trec prin cele patru unghiuri ale curții; și iată, în fiecare unghi al curții era o curte. 22În cele patru unghiuri ale curții erau curți îngrădite, lungi de patruzeci de coți și largi de treizeci; aceste patru în unghiuri erau de aceeași măsură. 23Și era câte un rând de clădiri în jurul lor, în jurul acestor patru, și erau clădite bucătării dedesubtul rândurilor de jur împrejur. 24Atunci mi‐a zis: Acestea sunt casele bucătăriilor unde vor fierbe
46.24
Vers. 20.

jertfele poporului cei ce fac slujba casei.