Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
46

Jertfa domnitorului

461Așa zice Domnul Dumnezeu: Poarta curții dinăuntru, care privește spre răsărit, să fie închisă în cele șase zile de lucru; dar în ziua sabatului să fie deschisă și în ziua de lună nouă să fie deschisă. 2Și domnitorul

46.2
Cap. 44.3. Vers. 8.
să intre prin drumul pridvorului porții dinafară și să stea lângă ușiorul porții și preoții să pregătească arderea sa de tot și jertfele sale de pace și el să se închine pe pragul porții și să iasă; dar poarta să nu se închidă până seara. 3Și poporul țării să se închine în intrarea porții acesteia înaintea Domnului la sabate și la luni noi. 4Iar arderea de tot pe care o va aduce Domnului domnitorul
46.4
Cap. 45.17.
în ziua sabatului, să fie: șase miei fără cusur și un berbec fără cusur. 5Și darul
46.5
Cap. 45.24. Vers. 7,11.
de mâncare să fie o efă pentru berbec; și darul de mâncare pentru miei să fie cât îi va da mâna; și un hin de untdelemn pentru o efă. 6Și în ziua lunii noi să fie un vițel fără cusur și șase miei și un berbec: să fie fără cusur. 7Și să pregătească un dar de mâncare, o efă pentru taur și o efă pentru berbec și pentru miei, după cât îi va da mâna, și un hin de untdelemn pentru o efă. 8Și când va intra domnitorul
46.8
Vers. 2.
, să intre pe drumul pridvorului porții și să iasă pe drumul ei. 9Și când poporul țării va intra înaintea
46.9
Ex. 23.14‐17Deut. 16.16
Domnului la sărbători, cel ce va intra pe drumul porții de la miazănoapte ca să se închine să iasă pe drumul porții de la miazăzi; și cel ce va intra pe drumul porții de miazăzi să iasă pe drumul porții de miazănoapte; să nu se întoarcă pe drumul pe care a intrat, ci să iasă drept înainte. 10Și domnitorul, când va intra poporul, să intre în mijlocul lor; și când vor ieși ei, să iasă și el. 11Și la sărbători și la praznice darul
46.11
Vers. 5.
de mâncare să fie o efă pentru taur și o efă pentru berbec; și pentru miei, cât îi va da mâna; și un hin de untdelemn pentru o efă. 12Și când domnitorul va aduce o ardere de tot de bunăvoie sau o jertfă de pace de bunăvoie Domnului, să i se deschidă
46.12
Cap. 44.3. Vers. 2.
poarta care privește spre răsărit și să aducă arderea de tot și jertfele sale de pace, cum a făcut în ziua sabatului, și apoi să iasă și după ieșirea lui să se închidă poarta. 13Și să pregătești
46.13
Ex. 29.38Num. 28.3
în fiecare zi un miel de un an fără cusur ca ardere de tot pentru Domnul; să‐l aduci dimineață după dimineață. 14Și să aduci cu el un dar de mâncare în fiecare dimineață o șesime dintr‐o efă și din untdelemn o treime dintr‐un hin, ca să moi floarea de făină: un dar de mâncare Domnului necurmat, printr‐un așezământ veșnic. 15Așa să se aducă mielul și darul de mâncare și untdelemnul în fiecare dimineață, ca ardere de tot necurmată. 16Așa zice Domnul Dumnezeu: Dacă domnitorul va dărui un dar unuia din fiii săi, va fi moștenirea sa pentru fiii săi, va fi stăpânirea lor prin moștenire. 17Dar dacă va dărui un dar din moștenirea sa unuia din slujitorii săi, va fi al lui până în anul slobozeniei
46.17
Lev. 25.10
; atunci se va întoarce la domnitor, dar moștenirea sa va fi a fiilor săi. 18Și domnitorul
46.18
Cap. 45.8.
să nu ia din moștenirea poporului ca să‐i izgonească prin apăsare din stăpânirea lor: să dea moștenire fiilor săi din stăpânirea sa, ca să nu se risipească poporul meu, fiecare om din stăpânirea sa. 19Apoi m‐a dus prin intrarea care este alături cu poarta în chiliile sfinte ale preoților care priveau spre miazănoapte și iată acolo era un loc în fund spre apus. 20Și mi‐a zis: Acesta este locul unde vor fierbe
46.20
2 Cron. 35.18
preoții jertfa pentru vină și jertfa pentru păcat, unde vor coace
46.20
Lev. 2.4,5,7
darul de mâncare, ca să nu le scoată în curtea de afară ca să sfințească
46.20
Cap. 44.19.
pe popor. 21Și m‐a scos în curtea de afară și m‐a făcut să trec prin cele patru unghiuri ale curții; și iată, în fiecare unghi al curții era o curte. 22În cele patru unghiuri ale curții erau curți îngrădite, lungi de patruzeci de coți și largi de treizeci; aceste patru în unghiuri erau de aceeași măsură. 23Și era câte un rând de clădiri în jurul lor, în jurul acestor patru, și erau clădite bucătării dedesubtul rândurilor de jur împrejur. 24Atunci mi‐a zis: Acestea sunt casele bucătăriilor unde vor fierbe
46.24
Vers. 20.
jertfele poporului cei ce fac slujba casei.

47

Apă de binecuvântare care curge din Templu

471Și m‐a dus iarăși la ușa casei și iată ieșeau ape

47.1
Ioel 3.18Zah. 13.1
14.8Ap. 22.1
de sub pragul casei dinspre răsărit; căci fața casei era spre răsărit. Și apele curgeau pe dedesubt de la latura dreaptă a casei spre miazăzi de altar. 2Și m‐a scos pe drumul porții dinspre miazănoapte și m‐a dus împrejur pe drumul dinafară până la poarta dinafară pe drumul porții care privește spre răsărit și iată, apele curgeau din latura dreaptă. 3Și omul
47.3
Cap. 40.3.
care avea măsura în mână a ieșit spre răsărit și a măsurat o mie de coți și m‐a trecut prin ape și apele erau până la glezne. 4Iarăși a măsurat o mie și m‐a trecut prin ape; apele erau până la genunchi. Iarăși a măsurat o mie și m‐a trecut prin ape; apele erau până la coapse. 5După aceasta a măsurat o mie; și era un râu prin care nu puteam să trec: căci apele erau ridicate, ape de înotat, un râu prin care nu se putea trece. 6Și mi‐a zis: Ai văzut, fiu al omului? Atunci m‐a adus și m‐a întors la malul râului. 7Când m‐am întors, iată, pe malul râului erau foarte mulți pomi
47.7
Vers. 12.
pe o parte și pe cealaltă parte. 8Atunci mi‐a zis: Apele acestea merg spre ținutul dinspre răsărit și se coboară în șes și se varsă în mare și când se vor vărsa în mare, apele se vor vindeca. 9Și va fi așa: Orice suflet viu care mișună ori pe unde va curge râul îndoit, va trăi; și va fi o mulțime foarte mare de pești; căci pe acolo vor curge apele acestea și apele mării se vor vindeca; și totul va trăi pe unde va curge râul. 10Și va fi așa: pescarii vor sta lângă el; de la En‐Ghedi până la En‐Eglaim va fi un loc pentru întins mrejele; peștele lor va fi după soiurile lor ca peștele mării
47.10
Num. 34.6Ios. 23.4
celei mari, foarte, foarte mult. 11Dar mlaștinile ei și iazurile ei nu se vor vindeca; vor fi date pentru sare. 12Și lângă
47.12
Vers. 7.
râu, pe malul său, pe o parte și pe cealaltă parte, vor crește tot felul de pomi pentru hrană; frunzele lor nu se vor veșteji și rodul lor nu va lipsi; în fiecare lună va coace un rod nou căci apele lui ies din locașul sfințit: și rodul lor va fi pentru hrană și frunza
47.12
Iov 8.16Ps. 1.3Ier. 17.8
lor pentru vindecare
47.12
Ap. 22.2
.

Hotarele țării

13Așa zice Domnul Dumnezeu: Acesta va fi hotarul între care veți da țara de moștenire după cele douăsprezece seminții ale lui Israel: Iosif

47.13
Gen. 48.51 Cron. 5.1
va avea două părți. 14Și o veți moșteni unul ca și altul, căci mi‐am ridicat mâna
47.14
Gen. 12.7
13.15
15.7
8
26.3
28.13
că o voi da părinților voștri: și țara aceasta vă va cădea de moștenire
47.14
Cap. 48.29.
prin sorț. 15Și acesta va fi hotarul țării: în latura dinspre miazănoapte, de la marea cea mare, pe drumul
47.15
Cap. 48.1.
Hetlonului până la intrarea Țedadului
47.15
Num. 34.8
; 16Hamatul
47.16
Num. 34.8
Berota
47.16
2 Sam. 8.8
, Sibraimul, care este între hotarul Damascului și hotarul Hamatului; Hațer‐Haticonul, care este lângă hotarul Havranului. 17Și hotarul de la mare va fi Hațar‐Enon
47.17
Num. 34.9
la hotarul Damascului și spre miazănoapte este hotarul Hamat. Aceasta este latura dinspre miazănoapte. 18Și latura dinspre răsărit: veți măsura dintre Havran și Damasc și Galaad și țara lui Israel de‐a lungul Iordanului de la hotar până la marea de la răsărit; aceasta este latura dinspre răsărit. 19Și latura dinspre miazăzi, spre miazăzi: de la Tamar până la apele certei
47.19
Num. 20.13Deut. 32.51Ps. 81.7
Cadesului, lângă pârâul Egiptului până la marea cea mare. Aceasta este latura dinspre miazăzi spre miazăzi. 20Și latura dinspre apus va fi marea cea mare, de la hotar până în dreptul intrării Hamatului. Aceasta este latura dinspre apus. 21Și vă veți împărți țara aceasta între semințiile lui Israel. 22Și va fi așa: veți împărți prin sorț spre moștenire vouă și străinilor
47.22
Ef. 3.6Ap. 7.9,10
de loc care stau vremelnic în mijlocul vostru, care vor naște fii în mijlocul vostru; și ei vă vor fi ca și un pământean
47.22
Rom. 10.12Gal. 3.28Col. 3.11
între copiii lui Israel; ei vor moșteni cu voi prin sorț în mijlocul semințiilor lui Israel. 23Și va fi așa: în seminția în care va sta vremelnic străinul de loc, în ea să‐i dați moștenirea sa, zice Domnul Dumnezeu.

48

Împărțirea pământului

481Și acestea sunt numele semințiilor. De la marginea de

48.1
Cap. 47.15, etc.
miazănoapte în lungul drumului Hetlonului la intrarea Hamatului, Hațar‐Enon, la hotarul Damascului spre miazănoapte lângă Hamat; și vor avea laturile lor la răsărit și apus: o parte lui Dan. 2Și lângă hotarul lui Dan, de la latura de răsărit până la latura de apus: o parte lui Așer. 3Și lângă hotarul lui Așer, de la latura de răsărit până la latura de apus, o parte lui Neftali. 4Și lângă hotarul lui Neftali, de la latura de răsărit până la latura de apus, o parte lui Manase. 5Și lângă hotarul lui Manase, de la latura de răsărit până la latura de apus, o parte lui Efraim. 6Și lângă hotarul lui Efraim, de la latura de răsărit până la latura de apus, o parte lui Ruben. 7Și lângă hotarul lui Ruben, de la latura de răsărit până la latura de apus, o parte lui Iuda. 8Și lângă hotarul lui Iuda, de la latura de apus până la latura de răsărit, va fi darul
48.8
Cap. 45.1–6.
ridicat pe care‐l veți aduce, douăzeci și cinci de mii de trestii în lățime și în lungime ca una din părți de la latura de răsărit până la latura de apus; și locașul sfințit va fi în mijlocul său. 9Darul ridicat pe care‐l veți aduce Domnului va fi de douăzeci și cinci de mii de trestii în lungime și de zece mii în lățime. 10Și aceasta va fi pentru ei, pentru preoți, darul ridicat cel sfânt; spre miazănoapte douăzeci și cinci de mii în lung și spre apus zece mii în lat și spre răsărit zece mii în lat și spre miazăzi douăzeci și cinci de mii în lung: și locașul sfințit al Domnului va fi în mijlocul său. 11Va fi
48.11
Cap. 44.15.
pentru preoții care sunt sfințiți din fiii lui Țadoc, care au păzit cele de păzit ale mele și nu s‐au rătăcit
48.11
Cap. 44.10.
în rătăcirea copiilor lui Israel, cum s‐au rătăcit leviții. 12Și acest dar ridicat din darul ridicat al țării le va fi preasfânt, lângă hotarul leviților. 13Și în dreptul hotarului preoților leviții vor avea douăzeci și cinci de mii în lung și zece mii în lat; toată lungimea va fi de douăzeci și cinci de mii și lățimea de zece mii. 14Și nu
48.14
Ex. 22.29Lev. 27.10,28,33
vor vinde din ea, nici n‐o vor schimba, nici nu vor înstrăina pârga pământului, căci este sfântă pentru Domnul. 15Și cele cinci mii
48.15
Cap. 45.6.
ce rămân în lat în dreptul celor douăzeci și cinci de mii vor fi un loc
48.15
Cap. 42.20.
de rând pentru cetate, pentru locuințe și pentru împrejurimi: și cetatea va fi în mijlocul său. 16Și acestea vor fi măsurile sale: latura de miazănoapte, patru mii cinci sute și latura de miazăzi, patru mii cinci sute și latura de răsărit patru mii cinci sute și latura de apus patru mii cinci sute. 17Și împrejurimile cetății spre miazănoapte vor fi două sute cincizeci și spre miazăzi două sute cincizeci și spre răsărit două sute cincizeci și spre apus două sute cincizeci. 18Și rămășița din lungime de‐a lungul darului ridicat cel sfânt va fi zece mii spre răsărit și zece mii spre apus: va fi de‐a lungul darului ridicat cel sfânt; și venitul lui va fi pentru pâinea celor ce slujesc cetății. 19Și cei ce slujesc
48.19
Cap. 45.6.
cetății din toate semințiile lui Israel îl vor lucra. 20Tot darul ridicat cel sfânt va fi de douăzeci și cinci de mii pe douăzeci și cinci de mii; veți aduce darul ridicat cel sfânt cu stăpânirea cetății, un pătrat. 21Și rămășita
48.21
Cap. 45.7.
va fi pentru domnitor, de o parte și de cealaltă parte a darului ridicat celui sfânt și a stăpânirii cetății, în fața celor douăzeci și cinci de mii ale darului ridicat cel sfânt spre hotarul de răsărit și la apus în fața celor douăzeci și cinci de mii spre hotarul de apus în dreptul părților celorlalte: va fi a domnitorului: și darul ridicat cel sfânt și locașul
48.21
Vers. 8.10.
sfințit al casei va fi în mijlocul lui. 22Și de la stăpânirea leviților și de la stăpânirea cetății, în mijlocul a ceea ce va fi al domnitorului, între hotarul lui Iuda și hotarul lui Beniamin, va fi pentru domnitor. 23Și cât pentru celelalte seminții: de la latura de răsărit până la latura de apus, va fi partea lui Beniamin. 24Și lângă hotarul lui Beniamin, de la latura de răsărit până la latura de apus, partea lui Simeon. 25Și lângă hotarul lui Simeon, de la latura de răsărit până la latura de apus, partea lui Isahar. 26Și lângă hotarul lui Isahar, de la latura de răsărit până la latura de apus, partea lui Zabulon. 27Și lângă hotarul lui Zabulon, de la latura de răsărit până la latura de apus, partea lui Gad. 28Și lângă hotarul lui Gad, până la latura de miazăzi spre miazăzi, hotarul va fi de la Tamar până la apele certei
48.28
Cap. 47.19.
Cadesului, lângă pârâul Egiptului până la marea cea mare. 29Aceasta
48.29
Cap. 47.14, 21, 22.
este țara pe care o veți împărți prin sorț semințiilor lui Israel spre moștenire și acestea sunt părțile lor, zice Domnul Dumnezeu. 30Și acestea sunt ieșirile cetății. Pe latura de miazănoapte, patru mii cinci sute de trestii după măsură. 31Și porțile
48.31
Ap. 21.12
cetății vor fi după numele semințiilor lui Israel: trei porți spre miazănoapte: o poartă a lui Ruben, o poartă a lui Iuda, o poartă a lui Levi. 32Și la latura de răsărit, patru mii cinci sute de trestii și trei porți: o poartă a lui Iosif, o poartă a lui Beniamin, o poartă a lui Dan. 33Și la latura de miazăzi, patru mii cinci sute de trestii după măsură, și trei porți: o poartă a lui Simeon, o poartă a lui Isahar, o poartă a lui Zabulon. 34Și la latura de apus, patru mii cinci sute de trestii; și porțile lor, trei: o poartă a lui Gad, o poartă a lui Așer, o poartă a lui Neftali. 35De jur împrejur erau optsprezece mii de coți. Și numele
48.35
Ier. 33.16
cetății din ziua aceea va fi: DOMNUL
48.35
Ier. 3.17Ioel 3.21Zah. 2.10Ap. 21.3
22.3
ESTE ACOLO.