Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
47

Apă de binecuvântare care curge din Templu

471Și m‐a dus iarăși la ușa casei și iată ieșeau ape

47.1
Ioel 3.18Zah. 13.1
14.8Ap. 22.1
de sub pragul casei dinspre răsărit; căci fața casei era spre răsărit. Și apele curgeau pe dedesubt de la latura dreaptă a casei spre miazăzi de altar. 2Și m‐a scos pe drumul porții dinspre miazănoapte și m‐a dus împrejur pe drumul dinafară până la poarta dinafară pe drumul porții care privește spre răsărit și iată, apele curgeau din latura dreaptă. 3Și omul
47.3
Cap. 40.3.

care avea măsura în mână a ieșit spre răsărit și a măsurat o mie de coți și m‐a trecut prin ape și apele erau până la glezne. 4Iarăși a măsurat o mie și m‐a trecut prin ape; apele erau până la genunchi. Iarăși a măsurat o mie și m‐a trecut prin ape; apele erau până la coapse. 5După aceasta a măsurat o mie; și era un râu prin care nu puteam să trec: căci apele erau ridicate, ape de înotat, un râu prin care nu se putea trece. 6Și mi‐a zis: Ai văzut, fiu al omului? Atunci m‐a adus și m‐a întors la malul râului. 7Când m‐am întors, iată, pe malul râului erau foarte mulți pomi
47.7
Vers. 12.
Ap. 22.2
pe o parte și pe cealaltă parte. 8Atunci mi‐a zis: Apele acestea merg spre ținutul dinspre răsărit și se coboară în șes și se varsă în mare și când se vor vărsa în mare, apele se vor vindeca. 9Și va fi așa: Orice suflet viu care mișună ori pe unde va curge râul îndoit, va trăi; și va fi o mulțime foarte mare de pești; căci pe acolo vor curge apele acestea și apele mării se vor vindeca; și totul va trăi pe unde va curge râul. 10Și va fi așa: pescarii vor sta lângă el; de la En‐Ghedi până la En‐Eglaim va fi un loc pentru întins mrejele; peștele lor va fi după soiurile lor ca peștele mării
47.10
Num. 34.6Ios. 23.4
celei mari, foarte, foarte mult. 11Dar mlaștinile ei și iazurile ei nu se vor vindeca; vor fi date pentru sare. 12Și lângă
47.12
Vers. 7.

râu, pe malul său, pe o parte și pe cealaltă parte, vor crește tot felul de pomi pentru hrană; frunzele lor nu se vor veșteji și rodul lor nu va lipsi; în fiecare lună va coace un rod nou căci apele lui ies din locașul sfințit: și rodul lor va fi pentru hrană și frunza
47.12
Iov 8.16Ps. 1.3Ier. 17.8
lor pentru vindecare
47.12
Ap. 22.2
.

Hotarele țării

13Așa zice Domnul Dumnezeu: Acesta va fi hotarul între care veți da țara de moștenire după cele douăsprezece seminții ale lui Israel: Iosif

47.13
Gen. 48.51 Cron. 5.1
va avea două părți. 14Și o veți moșteni unul ca și altul, căci mi‐am ridicat mâna
47.14
Gen. 12.7
13.15
15.7
8
26.3
28.13
că o voi da părinților voștri: și țara aceasta vă va cădea de moștenire
47.14
Cap. 48.29.

prin sorț. 15Și acesta va fi hotarul țării: în latura dinspre miazănoapte, de la marea cea mare, pe drumul
47.15
Cap. 48.1.

Hetlonului până la intrarea Țedadului
47.15
Num. 34.8
; 16Hamatul
47.16
Num. 34.8
Berota
47.16
2 Sam. 8.8
, Sibraimul, care este între hotarul Damascului și hotarul Hamatului; Hațer‐Haticonul, care este lângă hotarul Havranului. 17Și hotarul de la mare va fi Hațar‐Enon
47.17
Num. 34.9
la hotarul Damascului și spre miazănoapte este hotarul Hamat. Aceasta este latura dinspre miazănoapte. 18Și latura dinspre răsărit: veți măsura dintre Havran și Damasc și Galaad și țara lui Israel de‐a lungul Iordanului de la hotar până la marea de la răsărit; aceasta este latura dinspre răsărit. 19Și latura dinspre miazăzi, spre miazăzi: de la Tamar până la apele certei
47.19
Num. 20.13Deut. 32.51Ps. 81.7
Cadesului, lângă pârâul Egiptului până la marea cea mare. Aceasta este latura dinspre miazăzi spre miazăzi. 20Și latura dinspre apus va fi marea cea mare, de la hotar până în dreptul intrării Hamatului. Aceasta este latura dinspre apus. 21Și vă veți împărți țara aceasta între semințiile lui Israel. 22Și va fi așa: veți împărți prin sorț spre moștenire vouă și străinilor
47.22
Ef. 3.6Ap. 7.9,10
de loc care stau vremelnic în mijlocul vostru, care vor naște fii în mijlocul vostru; și ei vă vor fi ca și un pământean
47.22
Rom. 10.12Gal. 3.28Col. 3.11
între copiii lui Israel; ei vor moșteni cu voi prin sorț în mijlocul semințiilor lui Israel. 23Și va fi așa: în seminția în care va sta vremelnic străinul de loc, în ea să‐i dați moștenirea sa, zice Domnul Dumnezeu.