Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
48

Împărțirea pământului

481Și acestea sunt numele semințiilor. De la marginea de

48.1
Cap. 47.15, etc.

miazănoapte în lungul drumului Hetlonului la intrarea Hamatului, Hațar‐Enon, la hotarul Damascului spre miazănoapte lângă Hamat; și vor avea laturile lor la răsărit și apus: o parte lui Dan. 2Și lângă hotarul lui Dan, de la latura de răsărit până la latura de apus: o parte lui Așer. 3Și lângă hotarul lui Așer, de la latura de răsărit până la latura de apus, o parte lui Neftali. 4Și lângă hotarul lui Neftali, de la latura de răsărit până la latura de apus, o parte lui Manase. 5Și lângă hotarul lui Manase, de la latura de răsărit până la latura de apus, o parte lui Efraim. 6Și lângă hotarul lui Efraim, de la latura de răsărit până la latura de apus, o parte lui Ruben. 7Și lângă hotarul lui Ruben, de la latura de răsărit până la latura de apus, o parte lui Iuda. 8Și lângă hotarul lui Iuda, de la latura de apus până la latura de răsărit, va fi darul
48.8
Cap. 45.1–6.

ridicat pe care‐l veți aduce, douăzeci și cinci de mii de trestii în lățime și în lungime ca una din părți de la latura de răsărit până la latura de apus; și locașul sfințit va fi în mijlocul său. 9Darul ridicat pe care‐l veți aduce Domnului va fi de douăzeci și cinci de mii de trestii în lungime și de zece mii în lățime. 10Și aceasta va fi pentru ei, pentru preoți, darul ridicat cel sfânt; spre miazănoapte douăzeci și cinci de mii în lung și spre apus zece mii în lat și spre răsărit zece mii în lat și spre miazăzi douăzeci și cinci de mii în lung: și locașul sfințit al Domnului va fi în mijlocul său. 11Va fi
48.11
Cap. 44.15.

pentru preoții care sunt sfințiți din fiii lui Țadoc, care au păzit cele de păzit ale mele și nu s‐au rătăcit
48.11
Cap. 44.10.

în rătăcirea copiilor lui Israel, cum s‐au rătăcit leviții. 12Și acest dar ridicat din darul ridicat al țării le va fi preasfânt, lângă hotarul leviților. 13Și în dreptul hotarului preoților leviții vor avea douăzeci și cinci de mii în lung și zece mii în lat; toată lungimea va fi de douăzeci și cinci de mii și lățimea de zece mii. 14Și nu
48.14
Ex. 22.29Lev. 27.10,28,33
vor vinde din ea, nici n‐o vor schimba, nici nu vor înstrăina pârga pământului, căci este sfântă pentru Domnul. 15Și cele cinci mii
48.15
Cap. 45.6.

ce rămân în lat în dreptul celor douăzeci și cinci de mii vor fi un loc
48.15
Cap. 42.20.

de rând pentru cetate, pentru locuințe și pentru împrejurimi: și cetatea va fi în mijlocul său. 16Și acestea vor fi măsurile sale: latura de miazănoapte, patru mii cinci sute și latura de miazăzi, patru mii cinci sute și latura de răsărit patru mii cinci sute și latura de apus patru mii cinci sute. 17Și împrejurimile cetății spre miazănoapte vor fi două sute cincizeci și spre miazăzi două sute cincizeci și spre răsărit două sute cincizeci și spre apus două sute cincizeci. 18Și rămășița din lungime de‐a lungul darului ridicat cel sfânt va fi zece mii spre răsărit și zece mii spre apus: va fi de‐a lungul darului ridicat cel sfânt; și venitul lui va fi pentru pâinea celor ce slujesc cetății. 19Și cei ce slujesc
48.19
Cap. 45.6.

cetății din toate semințiile lui Israel îl vor lucra. 20Tot darul ridicat cel sfânt va fi de douăzeci și cinci de mii pe douăzeci și cinci de mii; veți aduce darul ridicat cel sfânt cu stăpânirea cetății, un pătrat. 21Și rămășita
48.21
Cap. 45.7.

va fi pentru domnitor, de o parte și de cealaltă parte a darului ridicat celui sfânt și a stăpânirii cetății, în fața celor douăzeci și cinci de mii ale darului ridicat cel sfânt spre hotarul de răsărit și la apus în fața celor douăzeci și cinci de mii spre hotarul de apus în dreptul părților celorlalte: va fi a domnitorului: și darul ridicat cel sfânt și locașul
48.21
Vers. 8.10.

sfințit al casei va fi în mijlocul lui. 22Și de la stăpânirea leviților și de la stăpânirea cetății, în mijlocul a ceea ce va fi al domnitorului, între hotarul lui Iuda și hotarul lui Beniamin, va fi pentru domnitor. 23Și cât pentru celelalte seminții: de la latura de răsărit până la latura de apus, va fi partea lui Beniamin. 24Și lângă hotarul lui Beniamin, de la latura de răsărit până la latura de apus, partea lui Simeon. 25Și lângă hotarul lui Simeon, de la latura de răsărit până la latura de apus, partea lui Isahar. 26Și lângă hotarul lui Isahar, de la latura de răsărit până la latura de apus, partea lui Zabulon. 27Și lângă hotarul lui Zabulon, de la latura de răsărit până la latura de apus, partea lui Gad. 28Și lângă hotarul lui Gad, până la latura de miazăzi spre miazăzi, hotarul va fi de la Tamar până la apele certei
48.28
Cap. 47.19.

Cadesului, lângă pârâul Egiptului până la marea cea mare. 29Aceasta
48.29
Cap. 47.14, 21, 22.

este țara pe care o veți împărți prin sorț semințiilor lui Israel spre moștenire și acestea sunt părțile lor, zice Domnul Dumnezeu. 30Și acestea sunt ieșirile cetății. Pe latura de miazănoapte, patru mii cinci sute de trestii după măsură. 31Și porțile
48.31
Ap. 21.12
cetății vor fi după numele semințiilor lui Israel: trei porți spre miazănoapte: o poartă a lui Ruben, o poartă a lui Iuda, o poartă a lui Levi. 32Și la latura de răsărit, patru mii cinci sute de trestii și trei porți: o poartă a lui Iosif, o poartă a lui Beniamin, o poartă a lui Dan. 33Și la latura de miazăzi, patru mii cinci sute de trestii după măsură, și trei porți: o poartă a lui Simeon, o poartă a lui Isahar, o poartă a lui Zabulon. 34Și la latura de apus, patru mii cinci sute de trestii; și porțile lor, trei: o poartă a lui Gad, o poartă a lui Așer, o poartă a lui Neftali. 35De jur împrejur erau optsprezece mii de coți. Și numele
48.35
Ier. 33.16
cetății din ziua aceea va fi: DOMNUL
48.35
Ier. 3.17Ioel 3.21Zah. 2.10Ap. 21.3
22.3
ESTE ACOLO.