Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
5

Pedepsele lui Dumnezeu asupra Ierusalimului

51Și tu, fiu al omului, ia‐ți un cuțit ascuțit, (să‐ți iei un brici de bărbier) și trece‐l

5.1
Lev. 21.5Is. 7.20
pe capul tău și pe barba ta; și ia o cumpănă cu talgere și împarte perii: 2o treime
5.2
Vers. 12.

s‐o arzi în foc în mijlocul cetății
5.2
Cap. 4.1.

, când se vor împlini zilele
5.2
Cap. 4.8, 9.

împresurării, și o treime s‐o iei și s‐o tai cu cuțitul împrejur; și o treime s‐o împrăștii în vânt: și voi scoate o sabie după ei. 3Și
5.3
Ier. 40.6
52.16
să iei puțini din ei și să‐i legi în poalele tale. 4Și din aceștia să mai iei și să‐i arunci în mijlocul focului și să‐i arzi
5.4
Ier. 41.1,244.14
în foc: din ei va ieși un foc împotriva întregii case a lui Israel. 5Așa zice Domnul Dumnezeu: Acesta este Ierusalimul. L‐am pus în mijlocul neamurilor și în jurul lui sunt țări. 6Și s‐a răsculat împotriva judecăților mele, în răutatea lui, mai mult decât neamurile și împotriva așezămintelor mele mai mult decât țările care sunt în jurul său. Căci au lepădat judecățile mele și n‐au umblat în așezămintele mele. 7De aceea așa zice Domnul Dumnezeu: Pentru că v‐ați înfuriat mai mult decât neamurile care sunt în jurul vostru, pentru că n‐ați umblat în așezămintele mele și n‐ați făcut judecățile mele și nici după
5.7
Ier. 2.10,11
datinele neamurilor care sunt în jurul vostru n‐ați făcut: 8de aceea așa zice Domnul Dumnezeu: Iată, și eu sunt împotriva ta și voi face judecăți în mijlocul tău, în ochii neamurilor. 9Și voi face
5.9
Plâng. 4.6Dan. 9.12Amos 3.2
în tine ce n‐am mai făcut și nu voi mai face asemenea pentru toate urâciunile tale. 10De aceea părinții vor mânca
5.10
Lev. 26.29Deut. 28.532 Reg. 6.29Ier. 19.9Plâng. 2.20
4.10
pe fii în mijlocul tău și fiii vor mânca pe părinți; și voi face judecăți asupra ta și voi împrăștia
5.10
Lev. 26.33Deut. 28.64Zah. 2.6
în toate vânturile rămășița ta. 11De aceea, viu sunt eu, zice Domnul, fiindcă ai pângărit
5.11
2 Cron. 36.148.5
locașul meu sfințit cu toate lucrurile tale urâte și cu toate urâciunile
5.11
Cap. 11.21.

tale, și eu te voi împuțina și ochiul meu
5.11
Cap. 7.4, 9;
8.18
9.10
nu va cruța și nici nu mă voi îndura. 12O treime
5.12
Vers. 2.
Ier. 15.2
21.9
din voi va muri de ciumă și va pieri de foamete în mijlocul tău și o treime va cădea de sabie în jurul tău și o treime o voi împrăștia
5.12
Ier. 9.16
în toate vânturile și voi scoate sabia
5.12
Lev. 26.33
după ei. 13Și mânia mea se va împlini
5.13
Plâng. 4.11
și‐mi voi odihni
5.13
Cap. 21.17.

furia pe ei și mă
5.13
Deut. 32.36Is. 1.24
voi mângâia; și vor cunoaște
5.13
Cap. 36.6;
38.19
că eu, Domnul, am vorbit în râvna mea, când îmi voi împlini mânia asupra lor. 14Și te voi face
5.14
Lev. 26.31,32Neem. 2.17
o pustie și de ocară între neamurile care sunt în jurul tău, în ochii oricărui trecător. 15Și va fi de ocară
5.15
Deut. 28.371 Reg. 9.7Ps. 79.4Ier. 24.9Plâng. 2.15
și de batjocură, de învățătură și de groază neamurilor care sunt în jurul tău, când voi face judecăți
5.15
Cap. 25.17.

asupra ta, în mânie și
5.15
Deut. 32.23,24
aprindere și în mustrări de furie. Eu, Domnul, am vorbit. 16Când voi trimite
5.16
Lev. 26.2614.13
printre ei săgețile cele rele ale foametei, care vor fi pentru nimicire, pe care le voi trimite ca să vă nimicească, voi grămădi foametea asupra voastră și vă voi sfărâma toiagul pâinii. 17Și voi trimite asupra voastră foamete și fiare
5.17
Lev. 26.22Deut. 32.2433.27
rele, care te vor lipsi de copii, și ciuma
5.17
Cap. 38.22.

și sângele vor trece prin tine și voi aduce sabia asupra ta. Eu, Domnul, am vorbit.