Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
4

Împresurarea Ierusalimului zugrăvită

41Și tu, fiu al omului, ia‐ți o cărămidă și pune‐o înaintea ta și zugrăvește pe ea o cetate, Ierusalimul. 2Și pune o împresurare împotriva ei și zidește întărituri împotriva ei și ridică un meterez împotriva ei și pune tabere împotriva ei și ridică berbeci împotriva ei de jur împrejur. 3Și ia‐ți o placă de fier și pune‐o ca un zid de fier între tine și cetate și îndreaptă‐ți fața împotriva ei și va fi împresurată și o vei împresura: aceasta

4.3
Cap. 12.6, 11;
va fi un semn pentru casa lui Israel. 4Și culcă‐te pe coasta stângă și pune nelegiuirea casei lui Israel peste ea; după numărul zilelor cât vei sta culcat pe coasta aceasta, vei purta nelegiuirea lor. 5Căci eu am pus peste tine anii nelegiuirii lor, după numărul zilelor, adică trei sute nouăzeci de zile; și
4.5
Num. 14.34
vei purta nelegiuirea casei lui Israel. 6Și după ce vei împlini pe acestea, să te culci a doua oară pe coasta dreaptă și vei purta nelegiuirea lui Iuda patruzeci de zile. Ți‐am pus o zi pentru fiecare an. 7Și‐ți vei întoarce fața spre împresurarea Ierusalimului; și brațul tău va fi gol și vei proroci împotriva lui. 8Și iată, am pus
4.8
Cap. 3.25.
funii peste tine și nu te vei întoarce de pe o coastă pe alta până nu vei împlini zilele împresurării. 9Și ia‐ți grâu și orz și bob și linte și mei și alac și să le pui într‐un vas, și să‐ți faci din ele pâine după numărul zilelor cât vei sta culcat pe coasta ta; vei mânca din ele trei sute nouăzeci de zile. 10Și mâncarea ce vei mânca va fi cu greutate, douăzeci de sicli pe zi; o vei mânca din când în când. 11Și apa o vei bea cu măsură, o șesime de hin; o vei bea din când în când. 12Și o vei mânca, turtă de orz, și o vei coace în lepădătura ieșită din om înaintea ochilor lor. 13Și Domnul a zis: Așa
4.13
Osea 9.3
își vor mânca copiii lui Israel pâinea, necurată, între neamurile unde îi voi izgoni. 14Și am zis: Vai
4.14
Fapte. 10.14
, Doamne Dumnezeule, iată, sufletul meu nu s‐a spurcat: căci din tinerețea mea până acum n‐am mâncat mortăciune
4.14
Ex. 22.31Lev. 11.40
17.15
sau sfâșiat de fiare și nici carne de urâciune
4.14
Deut. 14.3Is. 65.4
n‐a intrat în gura mea. 15Atunci el mi‐a zis: Vezi, ți‐am dat balegă de bou în loc de lepădătura omului și‐ți vei coace pâinea pe ea. 16Și mi‐a zis: Fiu al omului, iată, voi sfărâma în Ierusalim toiagul pâinii
4.16
Lev. 26.26Ps. 105.16Is. 3.114.13
și vor mânca pâinea cu cumpănă
4.16
Vers. 10. Cap. 12.19.
și cu îngrijorare și vor bea apa
4.16
Vers. 11.
cu măsură și cu spaimă, 17pentru că vor duce lipsă de pâine și de apă și se vor înspăimânta și unii și alții și vor pieri
4.17
Lev. 26.39
în nelegiuirea lor.

5

Pedepsele lui Dumnezeu asupra Ierusalimului

51Și tu, fiu al omului, ia‐ți un cuțit ascuțit, (să‐ți iei un brici de bărbier) și trece‐l

5.1
Lev. 21.5Is. 7.20
pe capul tău și pe barba ta; și ia o cumpănă cu talgere și împarte perii: 2o treime
5.2
Vers. 12.
s‐o arzi în foc în mijlocul cetății
5.2
Cap. 4.1.
, când se vor împlini zilele
5.2
Cap. 4.8, 9.
împresurării, și o treime s‐o iei și s‐o tai cu cuțitul împrejur; și o treime s‐o împrăștii în vânt: și voi scoate o sabie după ei. 3Și
5.3
Ier. 40.6
52.16
să iei puțini din ei și să‐i legi în poalele tale. 4Și din aceștia să mai iei și să‐i arunci în mijlocul focului și să‐i arzi
5.4
Ier. 41.1,244.14
în foc: din ei va ieși un foc împotriva întregii case a lui Israel. 5Așa zice Domnul Dumnezeu: Acesta este Ierusalimul. L‐am pus în mijlocul neamurilor și în jurul lui sunt țări. 6Și s‐a răsculat împotriva judecăților mele, în răutatea lui, mai mult decât neamurile și împotriva așezămintelor mele mai mult decât țările care sunt în jurul său. Căci au lepădat judecățile mele și n‐au umblat în așezămintele mele. 7De aceea așa zice Domnul Dumnezeu: Pentru că v‐ați înfuriat mai mult decât neamurile care sunt în jurul vostru, pentru că n‐ați umblat în așezămintele mele și n‐ați făcut judecățile mele și nici după
5.7
Ier. 2.10,11
datinele neamurilor care sunt în jurul vostru n‐ați făcut: 8de aceea așa zice Domnul Dumnezeu: Iată, și eu sunt împotriva ta și voi face judecăți în mijlocul tău, în ochii neamurilor. 9Și voi face
5.9
Plâng. 4.6Dan. 9.12Amos 3.2
în tine ce n‐am mai făcut și nu voi mai face asemenea pentru toate urâciunile tale. 10De aceea părinții vor mânca
5.10
Lev. 26.29Deut. 28.532 Reg. 6.29Ier. 19.9Plâng. 2.20
4.10
pe fii în mijlocul tău și fiii vor mânca pe părinți; și voi face judecăți asupra ta și voi împrăștia
5.10
Lev. 26.33Deut. 28.64Zah. 2.6
în toate vânturile rămășița ta. 11De aceea, viu sunt eu, zice Domnul, fiindcă ai pângărit
5.11
2 Cron. 36.148.5
locașul meu sfințit cu toate lucrurile tale urâte și cu toate urâciunile
5.11
Cap. 11.21.
tale, și eu te voi împuțina și ochiul meu
5.11
Cap. 7.4, 9;
nu va cruța și nici nu mă voi îndura. 12O treime
5.12
Vers. 2.
din voi va muri de ciumă și va pieri de foamete în mijlocul tău și o treime va cădea de sabie în jurul tău și o treime o voi împrăștia
5.12
Ier. 9.16
în toate vânturile și voi scoate sabia
5.12
Lev. 26.33
după ei. 13Și mânia mea se va împlini
5.13
Plâng. 4.11
și‐mi voi odihni
5.13
Cap. 21.17.
furia pe ei și mă
5.13
Deut. 32.36Is. 1.24
voi mângâia; și vor cunoaște
5.13
Cap. 36.6;
că eu, Domnul, am vorbit în râvna mea, când îmi voi împlini mânia asupra lor. 14Și te voi face
5.14
Lev. 26.31,32Neem. 2.17
o pustie și de ocară între neamurile care sunt în jurul tău, în ochii oricărui trecător. 15Și va fi de ocară
5.15
Deut. 28.371 Reg. 9.7Ps. 79.4Ier. 24.9Plâng. 2.15
și de batjocură, de învățătură și de groază neamurilor care sunt în jurul tău, când voi face judecăți
5.15
Cap. 25.17.
asupra ta, în mânie și
5.15
Deut. 32.23,24
aprindere și în mustrări de furie. Eu, Domnul, am vorbit. 16Când voi trimite
5.16
Lev. 26.2614.13
printre ei săgețile cele rele ale foametei, care vor fi pentru nimicire, pe care le voi trimite ca să vă nimicească, voi grămădi foametea asupra voastră și vă voi sfărâma toiagul pâinii. 17Și voi trimite asupra voastră foamete și fiare
5.17
Lev. 26.22Deut. 32.2433.27
rele, care te vor lipsi de copii, și ciuma
5.17
Cap. 38.22.
și sângele vor trece prin tine și voi aduce sabia asupra ta. Eu, Domnul, am vorbit.

6

Pustiirea țării pline de idoli

61Și cuvântul Domnului a fost către mine zicând: 2Fiu al omului

6.2
Cap. 20.46;
, îndreaptă‐ți fața împotriva munților
6.2
Cap. 36.1.
lui Israel și prorocește împotriva lor, 3și zi: Munți ai lui Israel, ascultați cuvântul Domnului Dumnezeu. Așa zice Domnul Dumnezeu către munți și către dealuri, către pâraie și către văi: Iată, eu voi aduce asupra voastră sabia și voi nimici
6.3
Lev. 26.30
înălțimile voastre. 4Și altarele voastre vor fi pustiite și stâlpii voștri ai soarelui vor fi sfărâmați și voi face
6.4
Lev. 26.30
ca cei uciși ai voștri să cadă înaintea idolilor voștri. 5Și voi pune trupurile moarte ale copiilor lui Israel înaintea idolilor lor și voi împrăștia osemintele voastre în jurul altarelor voastre. 6În toate locuințele voastre cetățile vor ajunge pustietăți și înălțimile vor fi pustiite, așa că altarele voastre vor fi părăsite și pustii și idolii voștri vor fi sfărâmați și vor înceta și stâlpii voștri ai soarelui vor fi tăiați și lucrările voastre vor fi șterse. 7Și cei uciși vor cădea în mijlocul vostru și veți cunoaște
6.7
Vers. 13. Cap. 7.4, 9;
că eu sunt Domnul. 8Dar
6.8
Ier. 44.2812.16
14.22
voi lăsa o rămășiță întrucât veți avea unii dintre voi care vor scăpa de sabie între neamuri, când veți fi împrăștiați prin țări. 9Și cei scăpați ai voștri își vor aduce aminte de mine între neamurile unde vor fi duși robi când le voi zdrobi
6.9
Ps. 78.40Is. 7.13
43.24
63.10
inima preacurvă care s‐a abătut de la mine și ochii
6.9
Num. 15.39
lor care curvesc după idolii lor; și le va fi scârbă
6.9
Lev. 26.39Iov 42.636.31
de ei înșiși din pricina nelegiuirilor pe care le‐au făcut prin toate urâciunile lor. 10Și vor cunoaște că eu sunt Domnul. Nu în zadar am zis că le voi face acest rău. 11Așa zice Domnul Dumnezeu: Bate cu mâna
6.11
Cap. 21.14.
și lovește cu piciorul și zi: Vai! pentru toate urâciunile cele rele ale casei lui Israel! Căci vor
6.11
Cap. 5.12.
cădea de sabie, de foamete și de ciumă. 12Cel ce este departe va muri de ciumă și cel ce este aproape va cădea de sabie și cel ce va fi cruțat și va fi împresurat va muri de foamete: și
6.12
Cap. 5.13.
îmi voi împlini furia asupra lor. 13Și veți cunoaște
6.13
Vers. 7.
că eu sunt Domnul, când cei uciși ai lor vor fi în mijlocul idolilor lor în jurul altarelor lor, pe orice deal înalt
6.13
Ier. 2.20
, pe toate vârfurile munților și sub
6.13
Osea 4.13
orice copac verde și sub
6.13
Is. 57.5
orice terebint stufos, în locuri unde aduceau miresme plăcute tuturor idolilor lor. 14Și‐mi voi întinde
6.14
Is. 5.25
mâna asupra lor și voi preface țara într‐o pustie și va fi mai pustie decât pustia Dibla
6.14
Num. 33.46Ier. 48.22
, în toate locuințele lor: și vor cunoaște că eu sunt Domnul.