Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
5

Pedepsele lui Dumnezeu asupra Ierusalimului

51Și tu, fiu al omului, ia‐ți un cuțit ascuțit, (să‐ți iei un brici de bărbier) și trece‐l

5.1
Lev. 21.5Is. 7.20
pe capul tău și pe barba ta; și ia o cumpănă cu talgere și împarte perii: 2o treime
5.2
Vers. 12.
s‐o arzi în foc în mijlocul cetății
5.2
Cap. 4.1.
, când se vor împlini zilele
5.2
Cap. 4.8, 9.
împresurării, și o treime s‐o iei și s‐o tai cu cuțitul împrejur; și o treime s‐o împrăștii în vânt: și voi scoate o sabie după ei. 3Și
5.3
Ier. 40.6
52.16
să iei puțini din ei și să‐i legi în poalele tale. 4Și din aceștia să mai iei și să‐i arunci în mijlocul focului și să‐i arzi
5.4
Ier. 41.1,244.14
în foc: din ei va ieși un foc împotriva întregii case a lui Israel. 5Așa zice Domnul Dumnezeu: Acesta este Ierusalimul. L‐am pus în mijlocul neamurilor și în jurul lui sunt țări. 6Și s‐a răsculat împotriva judecăților mele, în răutatea lui, mai mult decât neamurile și împotriva așezămintelor mele mai mult decât țările care sunt în jurul său. Căci au lepădat judecățile mele și n‐au umblat în așezămintele mele. 7De aceea așa zice Domnul Dumnezeu: Pentru că v‐ați înfuriat mai mult decât neamurile care sunt în jurul vostru, pentru că n‐ați umblat în așezămintele mele și n‐ați făcut judecățile mele și nici după
5.7
Ier. 2.10,11
datinele neamurilor care sunt în jurul vostru n‐ați făcut: 8de aceea așa zice Domnul Dumnezeu: Iată, și eu sunt împotriva ta și voi face judecăți în mijlocul tău, în ochii neamurilor. 9Și voi face
5.9
Plâng. 4.6Dan. 9.12Amos 3.2
în tine ce n‐am mai făcut și nu voi mai face asemenea pentru toate urâciunile tale. 10De aceea părinții vor mânca
5.10
Lev. 26.29Deut. 28.532 Reg. 6.29Ier. 19.9Plâng. 2.20
4.10
pe fii în mijlocul tău și fiii vor mânca pe părinți; și voi face judecăți asupra ta și voi împrăștia
5.10
Lev. 26.33Deut. 28.64Zah. 2.6
în toate vânturile rămășița ta. 11De aceea, viu sunt eu, zice Domnul, fiindcă ai pângărit
5.11
2 Cron. 36.148.5
locașul meu sfințit cu toate lucrurile tale urâte și cu toate urâciunile
5.11
Cap. 11.21.
tale, și eu te voi împuțina și ochiul meu
5.11
Cap. 7.4, 9;
nu va cruța și nici nu mă voi îndura. 12O treime
5.12
Vers. 2.
din voi va muri de ciumă și va pieri de foamete în mijlocul tău și o treime va cădea de sabie în jurul tău și o treime o voi împrăștia
5.12
Ier. 9.16
în toate vânturile și voi scoate sabia
5.12
Lev. 26.33
după ei. 13Și mânia mea se va împlini
5.13
Plâng. 4.11
și‐mi voi odihni
5.13
Cap. 21.17.
furia pe ei și mă
5.13
Deut. 32.36Is. 1.24
voi mângâia; și vor cunoaște
5.13
Cap. 36.6;
că eu, Domnul, am vorbit în râvna mea, când îmi voi împlini mânia asupra lor. 14Și te voi face
5.14
Lev. 26.31,32Neem. 2.17
o pustie și de ocară între neamurile care sunt în jurul tău, în ochii oricărui trecător. 15Și va fi de ocară
5.15
Deut. 28.371 Reg. 9.7Ps. 79.4Ier. 24.9Plâng. 2.15
și de batjocură, de învățătură și de groază neamurilor care sunt în jurul tău, când voi face judecăți
5.15
Cap. 25.17.
asupra ta, în mânie și
5.15
Deut. 32.23,24
aprindere și în mustrări de furie. Eu, Domnul, am vorbit. 16Când voi trimite
5.16
Lev. 26.2614.13
printre ei săgețile cele rele ale foametei, care vor fi pentru nimicire, pe care le voi trimite ca să vă nimicească, voi grămădi foametea asupra voastră și vă voi sfărâma toiagul pâinii. 17Și voi trimite asupra voastră foamete și fiare
5.17
Lev. 26.22Deut. 32.2433.27
rele, care te vor lipsi de copii, și ciuma
5.17
Cap. 38.22.
și sângele vor trece prin tine și voi aduce sabia asupra ta. Eu, Domnul, am vorbit.

6

Pustiirea țării pline de idoli

61Și cuvântul Domnului a fost către mine zicând: 2Fiu al omului

6.2
Cap. 20.46;
, îndreaptă‐ți fața împotriva munților
6.2
Cap. 36.1.
lui Israel și prorocește împotriva lor, 3și zi: Munți ai lui Israel, ascultați cuvântul Domnului Dumnezeu. Așa zice Domnul Dumnezeu către munți și către dealuri, către pâraie și către văi: Iată, eu voi aduce asupra voastră sabia și voi nimici
6.3
Lev. 26.30
înălțimile voastre. 4Și altarele voastre vor fi pustiite și stâlpii voștri ai soarelui vor fi sfărâmați și voi face
6.4
Lev. 26.30
ca cei uciși ai voștri să cadă înaintea idolilor voștri. 5Și voi pune trupurile moarte ale copiilor lui Israel înaintea idolilor lor și voi împrăștia osemintele voastre în jurul altarelor voastre. 6În toate locuințele voastre cetățile vor ajunge pustietăți și înălțimile vor fi pustiite, așa că altarele voastre vor fi părăsite și pustii și idolii voștri vor fi sfărâmați și vor înceta și stâlpii voștri ai soarelui vor fi tăiați și lucrările voastre vor fi șterse. 7Și cei uciși vor cădea în mijlocul vostru și veți cunoaște
6.7
Vers. 13. Cap. 7.4, 9;
că eu sunt Domnul. 8Dar
6.8
Ier. 44.2812.16
14.22
voi lăsa o rămășiță întrucât veți avea unii dintre voi care vor scăpa de sabie între neamuri, când veți fi împrăștiați prin țări. 9Și cei scăpați ai voștri își vor aduce aminte de mine între neamurile unde vor fi duși robi când le voi zdrobi
6.9
Ps. 78.40Is. 7.13
43.24
63.10
inima preacurvă care s‐a abătut de la mine și ochii
6.9
Num. 15.39
lor care curvesc după idolii lor; și le va fi scârbă
6.9
Lev. 26.39Iov 42.636.31
de ei înșiși din pricina nelegiuirilor pe care le‐au făcut prin toate urâciunile lor. 10Și vor cunoaște că eu sunt Domnul. Nu în zadar am zis că le voi face acest rău. 11Așa zice Domnul Dumnezeu: Bate cu mâna
6.11
Cap. 21.14.
și lovește cu piciorul și zi: Vai! pentru toate urâciunile cele rele ale casei lui Israel! Căci vor
6.11
Cap. 5.12.
cădea de sabie, de foamete și de ciumă. 12Cel ce este departe va muri de ciumă și cel ce este aproape va cădea de sabie și cel ce va fi cruțat și va fi împresurat va muri de foamete: și
6.12
Cap. 5.13.
îmi voi împlini furia asupra lor. 13Și veți cunoaște
6.13
Vers. 7.
că eu sunt Domnul, când cei uciși ai lor vor fi în mijlocul idolilor lor în jurul altarelor lor, pe orice deal înalt
6.13
Ier. 2.20
, pe toate vârfurile munților și sub
6.13
Osea 4.13
orice copac verde și sub
6.13
Is. 57.5
orice terebint stufos, în locuri unde aduceau miresme plăcute tuturor idolilor lor. 14Și‐mi voi întinde
6.14
Is. 5.25
mâna asupra lor și voi preface țara într‐o pustie și va fi mai pustie decât pustia Dibla
6.14
Num. 33.46Ier. 48.22
, în toate locuințele lor: și vor cunoaște că eu sunt Domnul.

7

Pedepse îngrozitoare asupra Israelului

71Și cuvântul Domnului a fost către mine zicând: 2Și tu, fiu al omului, așa zice Domnul Dumnezeu către țara lui Israel: Un sfârșit

7.2
Vers. 3, 6.
! Vine sfârșitul peste cele patru colțuri ale țării. 3Acum sfârșitul este asupra ta și voi trimite mânia mea asupra ta și te voi judeca
7.3
Vers. 8, 9.
după căile tale și voi aduce asupra ta toate urâciunile tale. 4Și ochiul meu nu se va îndura
7.4
Vers. 9. Cap. 5.11;
de tine și nu voi cruța; ci voi aduce căile tale asupra ta și urâciunile tale vor fi în mijlocul tău; și veți cunoaște
7.4
Vers. 27. Cap. 6.7;
că eu sunt Domnul. 5Așa zice Domnul Dumnezeu: Un rău! Un rău singur! Iată, a venit! 6A venit sfârșitul! A venit sfârșitul! Se trezește împotriva ta; iată, vine! 7Ți‐a venit rândul
7.7
Vers. 10.
, locuitor al țării! A venit vremea
7.7
Vers. 12.
, s‐a apropiat ziua — învălmășeala, și nu strigătul de bucurie pe munți. 8Acum îndată îmi voi vărsa furia asupra ta și voi împlini mânia
7.8
Cap. 20.8, 21.
mea împotriva ta și te voi judeca
7.8
Vers. 3.
după căile tale și voi aduce asupra ta toate urâciunile tale. 9Și ochiul meu
7.9
Vers. 4.
nu se va îndura și nu te voi cruța și îți voi răsplăti după căile tale și urâciunile tale vor fi în mijlocul tău; și veți cunoaște
7.9
Vers. 4.
că eu sunt Domnul care lovesc. 10Iată ziua, iată vine
7.10
Vers. 7.
! Soarta a ieșit! Toiagul a înflorit, semeția a odrăslit! 11Asuprirea
7.11
Ier. 6.7
s‐a înălțat ca să fie un toiag al fărădelegii! Nu rămâne nimic din ei, nici din mulțimea lor, nici din belșugul lor de bunuri, nici nu
7.11
Ier. 16.5,6
va fi strălucire în mijlocul lor. 12A venit vremea
7.12
Vers. 7.
, s‐a apropiat ziua! Să nu se bucure cel ce cumpără și să nu se jelească cel ce vinde! Căci este o mânie peste toată mulțimea sa. 13Căci cel ce vinde nu va intra în stăpânirea a ceea ce a vândut, chiar dacă va fi în viață între cei vii. Căci vedenia este cu privire la toată mulțimea sa, nu se va întoarce și nimeni nu se va întări prin nelegiuirea vieții sale. 14Ei au suflat din trâmbiță și au pregătit totul dar nimeni nu merge la luptă, pentru că mânia mea este peste toată mulțimea sa zgomotoasă. 15Afară
7.15
Deut. 32.25Plâng. 1.20
este sabie și înăuntru ciumă și foamete. Cel ce este la câmp va muri de sabie și pe cel ce este în cetate îl vor mânca foametea și ciuma. 16Dar fugarii
7.16
Cap. 6.8.
lor vor scăpa și vor fi pe munți ca porumbeii văilor, văitându‐se toți, fiecare pentru nelegiuirea sa. 17Toate mâinile
7.17
Is. 13.7Ier. 6.24
vor slăbi și toți genunchii vor fi slabi ca apa. 18Se vor încinge
7.18
Is. 3.24
15.2,3Ier. 48.37Amos 8.10
cu saci și‐i va acoperi
7.18
Ps. 55.5
groaza. Rușine va fi pe toate fețele și pleșuvie pe toate capetele lor. 19Își vor lepăda argintul pe ulițe și aurul lor va fi ca o necurăție. Argintul
7.19
Prov. 11.4Țef. 1.18
și aurul lor nu va putea să‐i scape în ziua mâniei Domnului. Nu le vor sătura sufletele și nu le vor umple măruntaiele. Căci aceasta a fost piatra de poticnire
7.19
Cap. 14.3, 4;
a nelegiuirii lor. 20Și frumusețea podoabei sale a pus‐o în măreție; dar ei au făcut
7.20
Ier. 7.30
chipurile urâciunilor lor și lucrurile lor urâte. De aceea și eu le‐am făcut‐o ca o necurăție. 21Și am dat‐o de jaf în mâinile străinilor și de pradă celor răi ai pământului și o vor pângări. 22Și‐mi voi întoarce fața de la ei și vor pângări locul meu ascuns și tâlharii vor intra în el și‐l vor pângări. 23Fă lanțul, căci țara
7.23
2 Reg. 21.1611.6
este plină de judecată de sânge și cetatea este plină de asuprire. 24De aceea voi aduce pe cele mai rele dintre neamuri și le vor stăpâni casele și voi face să înceteze semeția celor puternici și sfintele lor locuri vor fi pângărite. 25Nimicirea vine! Vor căuta pace, dar nu va fi. 26Va veni nenorocire peste
7.26
Deut. 32.23Ier. 4.20
nenorocire și va fi știre peste știre și vor cere
7.26
Ps. 74.9Plâng. 2.9
o vedenie de proroc; dar legea se va pierde de la preot și sfatul de la cei bătrâni. 27Împăratul va jeli și mai marele se va îmbrăca cu spaima și mâinile poporului țării vor tremura: le voi face după calea lor și‐i voi judeca după judecățile lor; și vor cunoaște
7.27
Vers. 4.
că eu sunt Domnul.