Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
6

Pustiirea țării pline de idoli

61Și cuvântul Domnului a fost către mine zicând: 2Fiu al omului

6.2
Cap. 20.46;
21.2
25.2
, îndreaptă‐ți fața împotriva munților
6.2
Cap. 36.1.

lui Israel și prorocește împotriva lor, 3și zi: Munți ai lui Israel, ascultați cuvântul Domnului Dumnezeu. Așa zice Domnul Dumnezeu către munți și către dealuri, către pâraie și către văi: Iată, eu voi aduce asupra voastră sabia și voi nimici
6.3
Lev. 26.30
înălțimile voastre. 4Și altarele voastre vor fi pustiite și stâlpii voștri ai soarelui vor fi sfărâmați și voi face
6.4
Lev. 26.30
ca cei uciși ai voștri să cadă înaintea idolilor voștri. 5Și voi pune trupurile moarte ale copiilor lui Israel înaintea idolilor lor și voi împrăștia osemintele voastre în jurul altarelor voastre. 6În toate locuințele voastre cetățile vor ajunge pustietăți și înălțimile vor fi pustiite, așa că altarele voastre vor fi părăsite și pustii și idolii voștri vor fi sfărâmați și vor înceta și stâlpii voștri ai soarelui vor fi tăiați și lucrările voastre vor fi șterse. 7Și cei uciși vor cădea în mijlocul vostru și veți cunoaște
6.7
Vers. 13. Cap. 7.4, 9;
11.10,12
12.15
că eu sunt Domnul. 8Dar
6.8
Ier. 44.2812.16
14.22
voi lăsa o rămășiță întrucât veți avea unii dintre voi care vor scăpa de sabie între neamuri, când veți fi împrăștiați prin țări. 9Și cei scăpați ai voștri își vor aduce aminte de mine între neamurile unde vor fi duși robi când le voi zdrobi
6.9
Ps. 78.40Is. 7.13
43.24
63.10
inima preacurvă care s‐a abătut de la mine și ochii
6.9
Num. 15.39
lor care curvesc după idolii lor; și le va fi scârbă
6.9
Lev. 26.39Iov 42.636.31
de ei înșiși din pricina nelegiuirilor pe care le‐au făcut prin toate urâciunile lor. 10Și vor cunoaște că eu sunt Domnul. Nu în zadar am zis că le voi face acest rău. 11Așa zice Domnul Dumnezeu: Bate cu mâna
6.11
Cap. 21.14.

și lovește cu piciorul și zi: Vai! pentru toate urâciunile cele rele ale casei lui Israel! Căci vor
6.11
Cap. 5.12.

cădea de sabie, de foamete și de ciumă. 12Cel ce este departe va muri de ciumă și cel ce este aproape va cădea de sabie și cel ce va fi cruțat și va fi împresurat va muri de foamete: și
6.12
Cap. 5.13.

îmi voi împlini furia asupra lor. 13Și veți cunoaște
6.13
Vers. 7.

că eu sunt Domnul, când cei uciși ai lor vor fi în mijlocul idolilor lor în jurul altarelor lor, pe orice deal înalt
6.13
Ier. 2.20
, pe toate vârfurile munților și sub
6.13
Osea 4.13
orice copac verde și sub
6.13
Is. 57.5
orice terebint stufos, în locuri unde aduceau miresme plăcute tuturor idolilor lor. 14Și‐mi voi întinde
6.14
Is. 5.25
mâna asupra lor și voi preface țara într‐o pustie și va fi mai pustie decât pustia Dibla
6.14
Num. 33.46Ier. 48.22
, în toate locuințele lor: și vor cunoaște că eu sunt Domnul.