Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
8

Păcatele cumplite din Ierusalim

81Și a fost așa: în anul al șaselea, în luna a șasea, în ziua a cincea a lunii, pe când ședeam în casa mea și bătrânii

8.1
Cap. 14.1;
20.1
33.31
lui Iuda ședeau înaintea mea, mâna
8.1
Cap. 1.3;
3.22
Domnului Dumnezeu a căzut acolo peste mine. 2Și am privit
8.2
Cap. 1.26, 27.

și iată o asemănare ca înfățișarea focului! De la înfățișarea coapselor lui în jos foc și de la coapsele lui în sus era ca înfățișarea unei străluciri, ca vederea aramei
8.2
Cap. 1.4.

lucitoare. 3Și el a întins
8.3
Dan. 5.5
chipul unei mâini și m‐a apucat de zulufii capului meu și Duhul m‐a ridicat
8.3
Cap. 3.15.

între pământ și cer și m‐a
8.3
Cap. 11.1, 24;
40.2
adus în vedeniile lui Dumnezeu la Ierusalim, la ușa porții dinăuntru care privește spre miazănoapte, unde era scaunul
8.3
Ier. 7.30
32.31
idolului geloziei care întărâtă
8.3
Deut. 32.16,21
la gelozie. 4Și iată, slava Dumnezeului lui Israel era acolo după vedenia pe care o văzusem
8.4
Cap. 1.28;
3.22,23
în vale. 5Atunci mi‐a zis: Fiu al omului, ridică‐ți ochii spre calea dinspre miazănoapte. Și mi‐am ridicat ochii spre calea dinspre miazănoapte și iată, spre miazănoapte de poarta altarului era idolul acesta al geloziei la intrare. 6Și el mi‐a zis: Fiu al omului, vezi ce fac ei? Urâciunile cele mari pe care le face casa lui Israel acolo ca să mă depărtez de locașul meu sfințit? Dar vei vedea și alte urâciuni mari. 7Și m‐a adus în poarta curții și am văzut și iată o gaură în perete! 8Atunci mi‐a zis: Fiu al omului, sapă în perete. Și am săpat în perete și iată o ușă. 9Și mi‐a zis: Intră și vezi urâciunile cele rele pe care le fac ei aici. 10Și am intrat și am văzut: și iată toate chipurile de târâtoare și de dobitoace urâcioase și toți idolii casei lui Israel zugrăviți pe perete de jur împrejur. 11Și șaptezeci de bărbați din bătrânii casei lui Israel stăteau înaintea lor și în mijlocul lor sta Iaazania, fiul lui Șafan: fiecare bărbat cu tămâietoarea în mână și mirosul norului de tămâie se suia în sus. 12Atunci mi‐a zis: Fiu al omului, ai văzut ce fac la întuneric bătrânii casei lui Israel, fiecare bărbat în cămările sale de chipuri? Căci ei zic: Nu ne vede
8.12
Cap. 9.9.

Domnul! Domnul a părăsit țara. 13Și mi‐a zis: Dar vei vedea și alte urâciuni mari pe care le fac. 14Și m‐a adus la intrarea porții casei Domnului care era spre miazănoapte; și iată acolo ședeau femeile plângând pentru Tamuz. 15Atunci mi‐a zis: Ai văzut, fiu al omului? Vei vedea alte urâciuni și mai mari decât acestea. 16Și m‐a adus în curtea dinăuntru a casei Domnului: și iată în ușa templului Domnului, între pridvor
8.16
Ioel 2.17
și altar, ca la douăzeci și cinci
8.16
Cap. 11.1.

de bărbați cu spatele
8.16
Ier. 2.27
32.33
lor spre templul Domnului și fețele lor spre răsărit: și se închinau soarelui
8.16
Deut. 4.192 Reg. 23.5,11Iov 31.26Ier. 44.17
spre răsărit. 17Atunci mi‐a zis: Ai văzut, fiu al omului? Oare este mic lucru pentru casa lui Iuda că fac urâciunile pe care le fac aici? Căci au umplut țara de asuprire
8.17
Cap. 9.9.

și s‐au întors iarăși ca să mă mânie: și iată, ei pun ramura în nările lor! 18De aceea
8.18
Cap. 5.13;
16.42
24.13
și eu voi lucra cu furie; ochiul meu
8.18
Cap. 5.11;
7.4,9
9.5,10
nu va cruța, nici nu mă voi îndura, și când vor striga
8.18
Prov. 1.28Is. 1.15Ier. 11.11
14.12Mica 3.4Zah. 7.13
în urechile mele cu glas tare, nu‐i voi asculta.