Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
9

Măcelărire mare în Ierusalim

91Atunci a strigat în urechile mele cu glas tare, zicând: Apropiați‐vă, voi, priveghetorii cetății, fiecare cu arma sa de nimicire în mână. 2Și iată, șase bărbați veneau de pe calea porții de sus, care este spre miazănoapte, fiecare cu arma sa de măcel în mână; și un

9.2
Lev. 16.4Ap. 15.6
om în mijlocul lor îmbrăcat în in, cu o călimară de scriitor la coapse. Și au intrat și au stat aproape de altarul de aramă. 3Și slava
9.3
Cap. 3.23;
8.4
10.4,18
11.22,23
Dumnezeului lui Israel se înălțase de la heruvimul deasupra căruia era, la pragul casei: și el a strigat la bărbatul îmbrăcat în in, care avea călimara de scriitor la coapse. 4Și Domnul i‐a zis: Treci prin mijlocul cetății, prin mijlocul Ierusalimului, și fă un
9.4
Ex. 12.7Ap. 7.3
9.4
13.16,17
20.4
semn pe frunțile bărbaților care gem
9.4
Ps. 119.53,136Ier. 13.172 Cor. 12.212 Pet. 2.8
și strigă pentru toate urâciunile care se fac în mijlocul lui. 5Și celorlalți le‐a zis în urechile mele: Treceți în urma lui prin cetate și loviți; să nu cruțe ochiul vostru
9.5
Vers. 10. Cap. 5.11.

și nici să nu vă îndurați. 6Ucideți
9.6
2 Cron. 36.17
până la nimicire pe bătrâni, tineri și fecioare și prunci și femei; dar nu vă apropiați
9.6
Ap. 9.4
de vreun om pe care este semnul; și începeți
9.6
Ier. 25.281 Pet. 4.17
de la locașul meu sfințit. Și
9.6
Cap. 8.11, 12, 16.

au început de la bărbații cei bătrâni care erau înaintea casei. 7Și le‐a zis: Pângăriți casa și umpleți curțile cu cei uciși: Ieșiti! Și au ieșit și au lovit în cetate. 8Și a fost așa: pe când loveau ei și eu rămăsesem singur, am
9.8
Num. 14.5
16.4,22,45Ios. 7.6
căzut pe fața mea și am strigat și am zis: Vai
9.8
Cap. 11.13.

, Doamne Dumnezeule! Vei nimici oare toată rămășița lui Israel vărsându‐ți mânia asupra Ierusalimului? 9Atunci mi‐a zis: Nelegiuirea casei lui Israel și a lui Iuda este foarte mare și țara este plină
9.9
2 Reg. 21.16
de sânge și cetatea plină de stricăciune. Căci ei zic: Domnul
9.9
Cap. 8.12.

a părăsit țara și Domnul
9.9
Ps. 10.11Is. 29.15
nu vede. 10Și cât pentru mine și ochiul meu, nu va cruța și nici nu mă
9.10
Cap. 5.11;
7.4
18
voi îndura de ei; dar voi aduce
9.10
Cap. 11.21.

calea lor peste capul lor. 11Și iată, bărbatul îmbrăcat în in, care avea călimara la coapsele sale, a spus lucrul zicând: Am făcut cum mi‐ai poruncit.