Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
1

Porunca lui Cir. Întoarcerea din robie

11Și în anul întâi al lui Cir, împăratul Persiei, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin

1.1
2 Cron. 36.22,23Ier. 25.12
29.10
gura lui Ieremia, Domnul a deșteptat duhul lui Cir, împăratul Persiei, și el a făcut o strigare
1.1
Cap. 5.13, 14.

în toată împărăția sa încă și în scris, zicând: 2Așa zice Cir, împăratul Persiei: Domnul, Dumnezeul cerurilor, mi‐a dat toate împărățiile pământului și mi‐a poruncit
1.2
Is. 44.28
45.1,13
să‐i zidesc o casă la Ierusalim, care este în Iuda. 3Oricine dintre voi este din poporul său, Dumnezeul său să fie cu el, și să se suie la Ierusalim care este în Iuda, și să zidească și casa Domnului Dumnezeului lui Israel (El este Dumnezeu)
1.3
Dan. 6.26
, care este în Ierusalim. 4Și oricine a rămas în orice loc unde stă vremelnic, oamenii locului să‐l ajute cu argint și cu aur și cu avere și cu vite, pe lângă darurile de bunăvoie pentru casa lui Dumnezeu, care este la Ierusalim. 5Atunci capii părintești ai lui Iuda și ai lui Beniamin și preoții și leviții, toți aceia al căror duh îl deșteptase
1.5
Fil. 2.13
Dumnezeu, s‐au sculat ca să se suie să zidească ei casa Domnului care este în Ierusalim. 6Și toți care erau împrejurul lor le‐au întărit mâinile cu vase de argint, cu aur, cu avere și cu vite și lucruri de preț, pe lângă tot ce aduceau de bunăvoie. 7Și împăratul Cir
1.7
Cap. 5.14;
6.5
a scos vasele casei Domnului, pe care le scosese
1.7
2 Reg. 24.132 Cron. 36.7
Nebucadnețar din Ierusalim și le pusese în casa dumnezeului său. 8Și Cir, împăratul Persiei, le‐a scos
1.8
Cap. 5.14.

prin mâna lui Mitredat, vistiernicul, și le‐a numărat lui Șeșbațar
1.8
Cap. 5.14.

, mai marele lui Iuda. 9Și acesta este numărul lor: treizeci de blide de aur, o mie de blide de argint, douăzeci și nouă de cuțite, 10treizeci de potire de aur, patru sute zece potire de argint de al doilea rând și o mie de alte vase. 11Toate vasele de aur și de argint erau cinci mii patru sute. Șeșbațar a suit toate acestea când au făcut să se suie din Babilon la Ierusalim cei strămutați.