Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
2

Numărul celor întorși în Iuda

21Și aceștia

2.1
Neem. 7.6
sunt copiii ținutului care s‐au suit din robie, din aceia care fuseseră strămutați, pe care Nebucadnețar
2.1
2 Reg. 24.14,15,16
25.112 Cron. 36.20
, împăratul Babilonului, i‐a strămutat la Babilon și care s‐au întors la Ierusalim și în Iuda, fiecare în cetatea sa; 2care au venit cu Zorobabel, Iosua, Neemia, Seraia, Reelaia, Mardoheu, Bilșan, Mispar, Bigvai, Rehum, Baana. Numărul bărbaților poporului lui Israel: 3Copiii lui Pareoș, două mii o sută șaptezeci și doi; 4copiii lui Șefatia, trei sute șaptezeci și doi; 5copiii lui Arah, șapte sute șaptezeci și cinci
2.5
Neem. 7.10
; 6copiii lui Pahat‐Moab
2.6
Neem. 7.11
, din copiii lui Iosua și ai lui Ioab, două mii opt sute doisprezece; 7copiii lui Elam, o mie două sute cincizeci și patru; 8copiii lui Zatu, nouă sute patruzeci și cinci
2.8
Neem. 7.13
; 9copiii lui Zacai, șapte sute șase zeci; 10copiii lui Bani, șase sute patruzeci și doi; 11copiii lui Bebai, șase sute douăzeci și trei; 12copiii lui Azgad, o mie două sute douăzeci și doi; 13copiii lui Adonicam, șase sute șaizeci și șase; 14copiii lui Bigvai, două mii cincizeci și șase; 15copiii lui Adin, patru sute cinci zeci și patru; 16copiii lui Ater, din Ezechia: nouăzeci și opt; 17copiii lui Bețai, trei sute douăzeci și trei; 18copiii lui Iora, o sută doisprezece; 19copiii lui Hașum, două sute douăzeci și trei; 20copiii lui Ghibar, nouăzeci și cinci; 21copiii Betleemului, o sută douăzeci și trei; 22bărbații din Netofa, cincizeci și șase; 23bărbații din Anatot, o sută douăzeci și opt; 24copiii lui Azmavet, patruzeci și doi; 25copiii Chiriat‐Arimului, ai Chefirei și ai Beerotului, șapte sute patruzeci și trei; 26copiii Ramei și ai Ghebei, șase sute douăzeci și unul; 27bărbații din Micmas, o sută douăzeci și doi; 28bărbații din Betel și din Ai, două sute douăzeci și trei; 29copiii lui Nebo, cincizeci și doi; 30copiii lui Magbiș, o sută cincizeci și șase; 31copiii celuilalt Elam
2.31
Vers. 7.

, o mie două sute cincizeci și patru; 32copiii lui Harim, trei sute douăzeci; 33copiii lui Lod, Hadid și Ono, șapte sute douăzeci și cinci; 34copiii Ierihonului, trei sute patruzeci și cinci; 35copiii lui Senaa, trei mii șase sute treizeci. 36Preoții: copiii lui Iedaeia
2.36
1 Cron. 24.7
, din casa lui Iosua, nouă sute șaptezeci și trei; 37copiii lui Imer
2.37
1 Cron. 24.14
, o mie cincizeci și doi; 38copiii lui Pașhur
2.38
1 Cron. 9.12
, o mie două sute patruzeci și șapte; 39copiii lui Harim
2.39
1 Cron. 24.8
, o mie șaptesprezece. 40Leviții: copiii lui Iosua și ai lui Cadmiel, din copiii lui Hodavia, șaptezeci și patru. 41Cântăreții: Copiii lui Asaf, o sută douăzeci și opt. 42Copiii ușierilor: Copiii lui Șalum, copiii lui Ater, copiii lui Talmon, copiii lui Acub, copiii lui Hatita, copiii lui Șobai, cu toți o sută treizeci și nouă. 43netinimii
2.43
1 Cron. 9.2
: copiii lui Țiha, copiii lui Hasufa, copiii lui Tabaot, 44copiii lui Cheros, copiii lui Siaha, copiii lui Padon, 45copiii lui Lebana, copiii lui Hagaba, copiii lui Acub, 46copiii lui Hagab, copiii lui Șamlai, copiii lui Hanan, 47copiii lui Ghidel, copiii lui Gahar, copiii lui Reaia, 48copiii lui Rețin, copiii lui Necoda, copiii lui Gazam, 49copiii lui Uza, copiii lui Paseah, copiii lui Besai, 50copiii lui Asna, copiii lui Mehunim, copiii lui Nefusim, 51copiii lui Bacbuc, copiii lui Hacufa, copiii lui Harhur, 52copiii lui Bațlut, copiii lui Mehida, copiii lui Harșa, 53copiii lui Barcos, copiii lui Sisera, copiii lui Tamah, 54copiii lui Nețiah, copiii lui Hatifa. 55Copiii slujitorilor
2.55
1 Reg. 9.21
lui Solomon: copiii lui Sotai, copiii lui Sofieret, copiii lui Peruda, 56copiii lui Iaala, copiii lui Darcon, copiii lui Ghidel, 57copiii lui Șefatia, copiii lui Hatil, copiii lui Pocheret‐Hațebaim, copiii lui Ami. 58Toți netinimii
2.58
Ios. 9.21,271 Cron. 9.2
și copiii slujitorilor
2.58
1 Reg. 9.21
lui Solomon, trei sute nouăzeci și doi. 59Și aceștia sunt cei ce s‐au suit de la Tel‐Melah, Tel‐Harșa, Cherub‐Adan și Imer dar nu și‐au putut arăta casa părintească și sămânța că ar fi din Israel: 60Copiii lui Delaia, copiii lui Tobia, copiii lui Necoda, șase sute cincizeci și doi, 61și dintre copiii preoților: copiii lui Habaia, copiii lui Hacoț, copiii lui Barzilai
2.61
2 Sam. 17.27
, care a luat de nevastă pe o fată a lui Barzilai Galaaditul și se numea după numele lor. 62Aceștia și‐au căutat însemnarea în cartea nașterilor lor, dar n‐au găsit‐o; de aceea
2.62
Num. 3.10
au fost alungați din preoție ca întinați. 63Și Tirșata le‐a zis să nu
2.63
Lev. 22.2,10,15,16
mănânce din lucrurile preasfinte, până nu se va ridica un preot cu Urim
2.63
Ex. 28.30Num. 27.21
și Tumim. 64Toată
2.64
Neem. 7.66
obștea împreună era patruzeci și două de mii trei sute șaizeci, 65fără slujitorii lor și slujitoarele lor, din care erau șapte mii trei sute treizeci și șapte. Și aveau două sute de cântăreți și cântărețe. 66Caii lor erau șapte sute treizeci și șase; catârii lor, două sute patruzeci și cinci; 67cămilele lor, patru sute treizeci și cinci; măgarii lor, șase mii șapte sute douăzeci. 68Și unii
2.68
Neem. 7.70
din capii părintești, când au venit la casa Domnului care este în Ierusalim, au adus daruri de bunăvoie pentru casa lui Dumnezeu ca s‐o ridice la locul ei; 69au dat la vistieria
2.69
1 Cron. 26.20
lucrului după putința lor, șaizeci și unu de mii de darici de aur și cinci mii de mine de argint și o sută de cămăși preoțești. 70Și preoții
2.70
Cap. 6.16, 17.
Neem. 7.73
și leviții și unii din popor și cântăreții și ușierii și netinimii au locuit în cetățile lor și tot Israelul în cetățile lor.