Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
4

Amânarea zidirii Templului

41Și potrivnicii

4.1
Vers. 7, 8, 9.

lui Iuda și ai lui Beniamin au auzit că copiii robiei zidesc un templu Domnului Dumnezeului lui Israel. 2Și s‐au apropiat de Zorobabel și de capii părintești și le‐au zis: Lăsați‐ne să zidim cu voi: căci căutăm ca și voi pe Dumnezeul vostru și îi jertfim din zilele lui Esar‐Hadon
4.2
2 Reg. 17.24,32,33
19.37
, împăratul Asiriei, care ne‐a adus aici. 3Dar Zorobabel și Iosua și ceilalți capi părintești ai lui Israel le‐au zis
4.3
Neem. 2.20
: Voi n‐aveți nimic a face cu noi, ca să zidiți o casă Dumnezeului nostru, ci noi singuri vom zidi Domnului Dumnezeului lui Israel, cum ne‐a poruncit
4.3
Cap. 1.1‐3.

împăratul Cir, împăratul Persiei. 4Atunci poporul
4.4
Cap. 3.3.

țării a slăbit mâinile poporului lui Iuda și i‐a tulburat la zidire. 5Și au tocmit sfetnici împotriva lor, ca să le zădărnicească sfatul în toate zilele lui Cir, împăratul Persiei, până la domnia lui Dariu, împăratul Persiei. 6Și sub domnia lui Asuerus, la începutul domniei sale, au scris o pâră împotriva locuitorilor lui Iuda și ai Ierusalimului. 7Și în zilele lui Artaxerxe, Bișlam, Mitredat, Tabeel și ceilalți tovarăși ai lor au scris lui Artaxerxe, împăratul Persiei; și scrierea epistolei era cu slovă siriană și tălmăcită în limba siriană: 8Rehum, cancelarul, și Șimșai, scriitorul, au scris o epistolă împotriva Ierusalimului către Artaxerxe împăratul, în felul următor. 9Atunci au scris Rehum cancelarul, și Șimșai scriitorul, și ceilalți tovarăși ai lor, diniții
4.9
2 Reg. 17.30,31
și arfarsatachiții, tarpeliții, afarasiții, erechiții, babilonenii, susanchiții, dehaiții, elamiții, 10și celelalte neamuri pe care le‐a strămutat marele și alesul Osnapar, și le‐a pus în cetățile Samariei și celelalte ținuturi de dincoace de râu și așa mai departe… 11Acesta este cuprinsul epistolei pe care au trimis‐o lui Artaxerxe, împăratul: Slujitorii tăi, bărbați de dincoace de râu, și așa mai departe… 12Știut să fie împăratului că iudeii care s‐au suit de la tine la noi au venit la Ierusalim; ei zidesc cetatea cea răzvrătitoare și rea și au sfârșit zidurile și au dres temeliile. 13Deși știut să fie împăratului că dacă se va zidi cetatea aceasta și se vor sfârși zidurile, nu vor mai da bir
4.13
Cap. 7.24.

, vamă și drumuri, și la urmă va fi spre paguba împăraților. 14Și fiindcă noi sărăm cu sarea palatului și nu șade bine să vedem paguba împăratului, pentru aceea am trimis și am adus la cunoștința împăratului; 15ca să se caute în cartea cronicilor părinților tăi: și vei găsi în cartea cronicilor și vei ști că cetatea aceasta este cetatea răzvrătitoare și vătămătoare împăraților și țărilor, și că din vremuri vechi au făcut răzvrătire în ea: pentru aceea a fost nimicită această cetate. 16Facem cunoscut împăratului că dacă se va zidi această cetate și se vor sfârși zidurile ei, tu prin aceasta nu vei avea parte dincoace de râu. 17Atunci împăratul a trimis un răspuns lui Rehum, cancelarul, Șimșai, scriitorul, și celorlalți tovarăși ai lor, care locuiau în Samaria și celelalte ținuturi dincolo de râu: Pace, și așa mai departe. 18Epistola pe care ne‐ați trimis‐o a fost citită lămurit înaintea mea. 19Și am dat poruncă și s‐a căutat și s‐a găsit că această cetate din vechime s‐a ridicat împotriva împăraților și s‐a făcut în ea răscoală și răzvrătire. 20Și au fost împărați puternici peste Ierusalim, care au domnit
4.20
1 Reg. 4.21Ps. 72.8
peste tot ținutul dincolo
4.20
Gen. 15.18Ios. 1.4
de râu; și li s‐a plătit bir, vamă și drumuri. 21Deci dați poruncă să oprească pe acești oameni și cetatea aceasta să nu fie zidită până se va da poruncă de mine. 22Și luați aminte, să nu vă abateți de la aceasta: de ce să crească răul spre pagubă împăraților? 23Atunci când s‐a citit cuprinsul epistolei lui Artaxerxe, împăratul, înaintea lui Rehum și Șimșai scriitorul, și a tovarășilor lor, s‐au suit în grabă la Ierusalim la iudei și i‐au oprit cu silă și cu putere. 24Atunci lucrul casei lui Dumnezeu care este la Ierusalim a încetat și s‐a oprit până în anul al doilea al domniei lui Dariu, împăratul Persiei.