Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
5

Zidirea Templului începe iarăși

51Atunci prorocii, Hagai

5.1
Hag. 1.1
, prorocul, și Zaharia
5.1
Zah. 1.1
, fiul lui Ido, au prorocit iudeilor care erau în Iuda și Ierusalim în numele Dumnezeului lui Israel. 2Atunci Zorobabel
5.2
Cap. 3.2.

, fiul lui Șealtiel, și Iosua, fiul lui Ioțadac, s‐au sculat și au început a zidi casa lui Dumnezeu care este la Ierusalim; și cu ei erau prorocii lui Dumnezeu care îi ajutau. 3În vremea aceea Tatnai
5.3
Vers. 6. Cap. 6.6.

, dregătorul de dincoace de râu, și Șetar‐Boznai și tovarășii lor au venit la ei și le‐au zis așa: Cine
5.3
Vers. 9.

v‐a dat poruncă să zidiți această casă și să sfârșiți zidul acesta? 4Atunci
5.4
Vers. 10.

noi le‐am spus astfel: Cari sunt numele bărbaților care zidesc această zidire? 5Dar ochiul
5.5
Cap. 7.6, 28.
Ps. 33.18
Dumnezeului lor era asupra bătrânilor iudeilor; și nu i‐au oprit până ce lucrul a venit la Dariu; și atunci au răspuns prin epistolă
5.5
Cap. 6.6.

despre aceasta. 6Cuprinsul epistolei pe care Tatnai, dregătorul de dincoace de râu, și Șetar‐Boznai
5.6
Cap. 4.9.

și tovarășii săi afarsachiții, care erau dincoace de râu, au trimis‐o către Dariu împăratul. 7Ei i‐au trimis o epistolă și în ea era scris așa: Lui Dariu, împăratul, toată pacea! 8Știut să fie împăratului că noi am mers în ținutul lui Iuda la casa Dumnezeului celui mare, care se zidește cu pietre mari, și se pune lemn în pereți, și lucrul acesta sporește cu sârguință și propășește în mâna lor. 9Atunci noi am întrebat pe acei bătrâni și le‐am zis așa: Cine v‐a dat
5.9
Vers. 3, 4.

poruncă să zidiți casa aceasta și să sfârșiți zidul acesta? 10I‐am întrebat și de numele lor ca să‐ți spunem, ca să scriem numele bărbaților care sunt în fruntea lor. 11Și ne‐au dat răspuns, zicând: Noi suntem slujitorii Dumnezeului cerului și al pământului și zidim casa care s‐a zidit acum mulți ani; și un mare împărat
5.11
1 Reg. 6.1
al lui Israel a zidit‐o și a sfârșit‐o. 12Dar după ce
5.12
2 Cron. 36.16,17
părinții noștri au mâniat pe Dumnezeul cerurilor, el i‐a dat în mâna lui Nebucadnețar
5.12
2 Reg. 24.2
25.8,9,11
, împăratul Babilonului, haldeianul și el a nimicit casa aceasta și a strămutat poporul la Babilon. 13Dar în anul întâi al lui Cir
5.13
Cap. 1.1.

, împăratul Babilonului, Cir împăratul a dat poruncă să zidească această casă a lui Dumnezeu. 14Și chiar și vasele de aur
5.14
Cap. 1.7, 8;
6.5
și argint ale casei lui Dumnezeu, pe care le scosese Nebucadnețar din Templul care era la Ierusalim și le adusese în templul din Babilon, pe acelea le‐a scos împăratul Cir din templul din Babilon, și au fost date unuia cu numele
5.14
Hag. 1.14
2.21
Șeșbațar, pe care‐l pusese dregător; 15și i‐a zis: Ia aceste vase, mergi, du‐le în Templul care este la Ierusalim, și casa lui Dumnezeu să fie zidită pe locul ei. 16Atunci acel Șeșbațar a venit, a pus
5.16
Cap. 3.8, 10.

temelia casei lui Dumnezeu care este la Ierusalim; și de atunci până acum se zidește și nu s‐a
5.16
Cap. 6.15.

sfârșit. 17Și acum, dacă se pare bine împăratului, să se caute
5.17
Cap. 6.1, 2.

în casa vistieriei împăratului, care este acolo în Babilon, dacă este așa că s‐a dat poruncă de împăratul Cir să se zidească această casă a lui Dumnezeu la Ierusalim; și binevoiască împăratul a ne trimite plăcerea sa asupra acestui lucru.