Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
6

Porunca lui Dariu

61Atunci împăratul Dariu a dat poruncă și s‐a căutat

6.1
Cap. 5.17.

în casa sulurilor de cărți, unde se păstrau vistieriile în Babilon. 2Și s‐a găsit în Ahmeta, în palatul care este în ținutul Media, un sul și în el era scrisă această aducere aminte: 3În anul întâi al împăratului Cir, împăratul Cir a dat poruncă pentru casa lui Dumnezeu la Ierusalim: Să se zidească acea casă pe locul unde se aduc jertfe și temeliile ei să fie puse trainic, înălțimea ei să fie de șaizeci de coți, lățimea ei de șaizeci de coți, 4cu trei rânduri
6.4
1 Reg. 6.36
de pietre mari și un rând de lemn nou: și cheltuelile să se dea de casa împăratului. 5Și vasele de aur
6.5
Cap. 1.7, 8;
5.14
și argint ale casei lui Dumnezeu, pe care le‐a scos Nebucadnețar din Templul care este în Ierusalim și le‐a adus la Babilon, să se dea înapoi și să fie aduse iarăși în Templul care este în Ierusalim, la locul lor, și să le pui în casa lui Dumnezeu. 6Deci depărtați‐vă
6.6
Cap. 5.3.

de acolo, tu, Tatnai, dregătorul de dincolo de râu, Șetar‐Boznai și tovarășii voștri, care sunteți dincolo de râu. 7Lăsați să se facă lucrul acestei case a lui Dumnezeu; dregătorul iudeilor și bătrânii iudeilor să zidească această casă a lui Dumnezeu pe locul ei. 8Dau și poruncă ce să faceți bătrânilor iudeilor pentru zidirea acestei case a lui Dumnezeu și anume: din bunurile împăratului, din darea de dincolo de râu, să se dea bărbaților acelora îndată cheltuelile, ca să nu fie împiedicați. 9Și de ce au trebuință, junci și berbeci și miei pentru arderile de tot pentru Dumnezeul cerurilor, grâu, sare, vin și untdelemn, după cuvântul preoților care sunt în Ierusalim, să li se dea zi cu zi, fără greș: 10ca să aducă tămâie
6.10
Cap. 7.23.
Ier. 29.7
Dumnezeului cerurilor și să se
6.10
1 Tim. 2.1,2
roage pentru viața împăratului și a fiilor săi. 11Dau și poruncă pentru ca oricine va schimba acest cuvânt să i se scoată din casă o grindă și el să fie ridicat și spânzurat pe ea, și casa
6.11
Dan. 2.5
3.29
lui să fie făcută o grămadă de gunoi din pricina aceasta. 12Și Dumnezeul care a pus numele
6.12
1 Reg. 9.3
său să locuiască acolo, să răstoarne orice împărat și popor care va întinde mâna să schimbe și să nimicească această casă a lui Dumnezeu, care este în Ierusalim. Eu, Dariu, am dat poruncă să fie făcută cu grăbire. 13Atunci Tatnai, dregătorul de dincoace de râu, Șetar‐Boznai și tovarășii lor, au făcut în grabă după cum trimisese poruncă împăratul Dariu. 14Și bătrânii
6.14
Cap. 5.1, 2.

iudeilor au zidit și au propășit prin prorocirea lui Hagai, prorocul, și a lui Zaharia, fiul lui Ido. Și au zidit și au sfârșit, după porunca Dumnezeului lui Israel și după porunca lui Cir
6.14
Cap. 1.1;
5.13
și Dariu
6.14
Cap. 4.24.

și a lui
6.14
Cap. 7.1.

Artaxerxe, împăratul Persiei. 15Și casa aceasta s‐a sfârșit, în ziua a treia a lunii Adar, care era în anul al șaselea al domniei împăratului Dariu.

Sfințirea Templului

16Și copiii lui Israel, preoții și leviții și ceilalți copii ai robiei au făcut sfințirea

6.16
1 Reg. 8.632 Cron. 7.5
casei acesteia a lui Dumnezeu cu bucurie. 17Și au adus
6.17
Cap. 8.35.

la sfințirea acestei case a lui Dumnezeu o sută de boi, două sute de berbeci, patru sute de miei; și ca jertfă pentru păcat pentru tot Israelul: doisprezece țapi, după numărul semințiilor lui Israel. 18Și au pus pe preoți după cetele
6.18
1 Cron. 24.1
lor și pe leviți în împărțirile
6.18
1 Cron. 23.6
lor, pentru slujba lui Dumnezeu care este la Ierusalim: după cum este scris
6.18
Num. 3.6
8.9
în cartea lui Moise. 19Și copiii robiei au făcut paștele
6.19
Ex. 12.6
în a patrusprezecea zi a lunii întâi. 20Căci preoții și leviții se curățiseră
6.20
2 Cron. 30.15
ca unul singur, toți erau curați: și au junghiat paștele
6.20
2 Cron. 35.11
pentru toți copiii robiei și pentru frații lor, preoții, și pentru ei înșiși. 21Și copiii lui Israel care se întorseseră din robie au mâncat cu ei, și toți care se despărțiseră la ei de necurățenia
6.21
Cap. 9.11.

neamurilor țării, ca să caute pe Domnul Dumnezeul lui Israel, 22și au prăznuit sărbătoarea azimilor
6.22
Ex. 12.15
13.62 Cron. 30.21
35.17
șapte zile cu bucurie: căci Domnul îi bucurase și întorsese
6.22
Prov. 21.1
inima împăratului
6.22
2 Reg. 23.292 Cron. 33.11
Asiriei spre ei, ca să le întărească mâinile în lucrul casei lui Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel.