Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
8

Tovarășii de călătorie ai lui Ezra

81Și aceștia sunt capii părintești și aceasta este cartea nașterii celor ce s‐au suit cu mine din Babilon, sub domnia lui Artaxerxe, împăratul: 2din fiii lui Fineas, Gerșom; din fiii lui Itamar, Daniel; din fiii lui David, Hatuș

8.2
1 Cron. 3.22
; 3din fiii lui Șecania, din fiii lui Pareoș
8.3
Cap. 2.3.

, Zaharia; și cu el o sută cincizeci de bărbați scriși în cartea nașterilor; 4din fiii lui Pahat‐Moab: Elioenai, fiul lui Zerahia; și cu el două sute de bărbați; 5din fiii lui Șecania, fiul lui Iahaziel; și cu el trei sute de bărbați; 6și din fiii lui Adin, Ebed, fiul lui Ionatan; și cu el cincizeci de bărbați; 7și din fiii lui Elam, Isaia, fiul Ataliei; și cu el șaptezeci de bărbați; 8și din fiii lui Șefatia, Zebadia, fiul lui Micael; și cu el optzeci de bărbați. 9Din fiii lui Ioab: Obadia, fiul lui Iehiel; și cu el două sute optsprezece bărbați; 10și din fiii lui Șelomit, fiul lui Iosifia; și cu el o sută șaizeci de bărbați; 11și din fiii lui Bebai, Zaharia, fiul lui Bebai; și cu el douăzeci și opt de bărbați; 12și din fiii lui Azgad, Iohanan, fiul lui Hacatan; și cu el o sută zece bărbați; 13și din fiii lui Adonicam care erau pe urmă; și numele lor erau acestea: Elifelet, Ieiel și Șemaia, și cu ei șaizeci de bărbați; 14și din fiii lui Bigvai, Utai și Zabud; și cu ei șaptezeci de bărbați. 15Și i‐am adunat la râul care curge la Ahava și am tăbărât acolo trei zile; și eu am căutat între popor și între preoți și n‐am găsit pe niciunul din fiii lui
8.15
Cap. 7.7.

Levi. 16Și am trimis la Eliezer, la Ariel, la Șemaia și la Elnatan și la Iarib și la Elnatan și la Natan și la Zaharia și la Meșulam, capii; și la Ioiarib și la Elnatan, bărbați cu pricepere; 17și i‐am trimis la Ido, capul, la locul Casifia; și am pus în gura lor cuvintele pe care să le spună lui Ido și fraților săi, netinimii, la locul Casifia, ca să ne aducă slujitori pentru casa Dumnezeului nostru. 18Și ne‐au adus
8.18
Neem. 8.7
9.4,5
, căci mâna cea bună a Dumnezeului nostru era peste noi, pe un bărbat cu pricepere din fiii lui Mahli, fiul lui Levi, fiul lui Israel; și pe Șerebia, și pe fiii săi și pe frații săi, optsprezece; 19și pe Hașabia și cu el pe Isaia, din fiii lui Merari, pe frații săi și pe fiii lor, douăzeci; 20și dintre netinimii
8.20
Cap. 2.43.

pe care îi dăduse David și mai marii pentru slujba leviților, două sute douăzeci de netinimi; toți au fost numiți pe nume. 21Și am vestit
8.21
2 Cron. 20.3
acolo la râul Ahava un post ca să ne smerim
8.21
Lev. 16.29
23.29Is. 58.3,5
înaintea Dumnezeului nostru, ca să cerem de la el cale
8.21
Ps. 5.8
dreaptă pentru noi, pentru copiii noștri și pentru tot avutul nostru. 22Căci mi‐era rușine
8.22
1 Cor. 9.15
să cer de la împărat o ceată de ostași și călăreți ca să ne ajute pe cale împotriva vrăjmașului, fiindcă vorbiserăm împăratului zicând: Mâna
8.22
Cap. 7.6, 9, 28.

Dumnezeului nostru este peste toți care‐l caută spre bine
8.22
Ps. 33.18,19
34.15,22Rom. 8.28
; dar puterea și mânia
8.22
Ps. 34.16
lui este împotriva tuturor care‐l părăsesc
8.22
2 Cron. 15.2
. 23Și am postit și am rugat pe Dumnezeul nostru pentru aceasta și el ne‐a ascultat
8.23
1 Cron. 5.202 Cron. 33.13Is. 19.22
. 24Și am despărțit doisprezece dintre mai marii preoților: pe Șerebia, pe Hașabia, și cu ei zece dintre frații lor; 25și le‐am cumpănit argintul
8.25
Cap. 7.15, 16.

și aurul și vasele, darul ridicat pentru casa Dumnezeului nostru, pe care l‐au dăruit împăratul și sfetnicii săi și mai marii săi și tot Israelul care era de față. 26Și am cumpănit în mâna lor șase sute cincizeci de talanți de argint și vase de argint o sută de talanți și de aur o sută de talanți. 27Și douăzeci de lighienușe de aur de o mie de darici și două vase de aramă lucitoare, scumpă ca aurul. 28Și le‐am zis: Voi sunteți sfinți
8.28
Lev. 21.6,7,8Deut. 33.8
pentru Domnul și vasele sunt sfinte
8.28
Lev. 22.2,3Num. 4.4,15,19,20
; și argintul și aurul sunt darul de bunăvoie pentru Domnul Dumnezeul părinților voștri. 29Vegheați și păziți‐le până le veți cumpăni înaintea mai marilor preoților și leviților și mai marilor capi părintești ai lui Israel la Ierusalim, în cămările casei Domnului. 30Preoții și leviții au luat după greutate argintul și aurul și vasele, ca să le ducă la Ierusalim în casa Dumnezeului nostru. 31Și noi am plecat de la râul Ahava în a douăzecea zi a lunii întâia, ca să mergem la Ierusalim: și mâna
8.31
Cap. 7.6, 9, 28.

Dumnezeului nostru era peste noi și ne‐a scăpat din mâna vrăjmașului și a celor ce pândeau pe cale. 32Și am venit
8.32
Neem. 2.11
la Ierusalim și am rămas acolo trei zile. 33Și în ziua a patra argintul și aurul și vasele au fost cumpănite
8.33
Vers. 26, 30.

în casa Dumnezeului nostru în mâna lui Meremot, fiul lui Urie, preotul; și cu el era Eleazar, fiul lui Fineas, și cu ei Iozabad, fiul lui Iosua, și Noadia, fiul lui Binui, leviții; 34după numărul și greutatea tuturor; și în vremea aceea toată greutatea a fost scrisă. 35Copiii strămutării care ieșiseră din robie au adus arderi de tot
8.35
Cap. 6.17.

Dumnezeului lui Israel doisprezece viței pentru tot Israelul, nouăzeci și șapte de berbeci, șaptezeci și șapte de miei, doisprezece țapi, ca jertiă pentru păcat: toate ca ardere de tot Domnului. 36Și au dat poruncile
8.36
Cap. 7.21.

împăratului satrapilor împăratului și dregătorilor de dincoace de râu. Și au sprijinit pe popor și casa lui Dumnezeu.