Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
9

Rugăciunea lui Ezra

91Și după ce s‐au sfârșit acestea, mai marii s‐au apropiat de mine zicând: Poporul lui Israel și preoții și leviții nu s‐au despărțit

9.1
Cap. 6.21.
Neem. 9.2
de popoarele țărilor, făcând
9.1
Deut. 12.30,31
după urâciunile lor, ale cananiților, ale hetiților, ale fereziților, ale iebusiților, ale amoniților, ale moabiților, ale egiptenilor și ale amoriților, 2căci au
9.2
Ex. 34.16Deut. 7.3Neem. 13.23
luat din fetele lor pentru ei înșiși și pentru fiii lor și au amestecat
9.2
Ex. 19.6
22.31Deut. 7.6
14.2
sămânța
9.2
2 Cor. 6.14
sfântă cu popoarele țărilor; și mâna mai marilor și a căpeteniilor a fost cea dintâi în necredincioșia aceasta. 3Și când am auzit acest lucru, mi‐am sfâșiat
9.3
Iov 1.20
haina și mantaua și mi‐am smuls perii capului și barba și am șezut jos uimit
9.3
Ps. 143.4
. 4Și s‐a adunat la mine fiecine care tremura
9.4
Cap. 10.3.
Is. 66.2
de cuvintele Dumnezeului lui Israel pentru necredincioșia celor din robie; și eu am șezut jos uimit până la jertfa de seară
9.4
Ex. 29.39
. 5Și la jertfa de seară m‐am sculat din smerirea mea și cu haina mea și cu mantaua mea sfâșiate am căzut în genunchi și mi‐am întins
9.5
Ex. 9.29,33
mâinile către Domnul Dumnezeul meu. 6Și am zis: Dumnezeul meu! Îmi
9.6
Dan. 9.7,8
este rușine și roșesc să‐mi ridic fața către tine, Dumnezeul meu; căci nelegiuirile
9.6
Ps. 38.4
noastre s‐au înmulțit peste capul nostru și vina noastră a crescut
9.6
2 Cron. 28.9Ap. 18.5
până la ceruri. 7Din zilele părinților noștri am fost în mare
9.7
Ps. 106.6Dan. 9.5,6,8
vină până în ziua de astăzi; și pentru nelegiuirile noastre am
9.7
Deut. 28.36,64Neem. 9.30
fost dați noi, împărații noștri, preoții noștri, în mâna împăraților țărilor, sabiei și robiei și prăzii, și în rușinea
9.7
Dan. 9.7,8
feței, ca astăzi. 8Și acum puțintel s‐a îndurat Domnul Dumnezeul nostru ca să ne lase o rămășiță să scape și să ne dea un cui în locul său cel sfânt, ca Dumnezeul nostru să ne lumineze
9.8
Ps. 13.3
34.5
ochii și să ne dea puțină înviorare în robia noastră; 9căci
9.9
Neem. 9.36
suntem robi; dar Dumnezeul
9.9
Ps. 136.23
nostru nu ne‐a părăsit în robia noastră, ci ne‐a dat îndurare
9.9
Cap. 7.28.

înaintea împăraților Persiei, dându‐ne înviorare ca să ridicăm casa Dumnezeului nostru și să dregem dărâmăturile, și dându‐ne ziduri
9.9
Is. 5.2
în Iuda și în Ierusalim. 10Și acum ce să zicem noi, Dumnezeul nostru, după aceasta? Căci am părăsit poruncile tale, 11pe care le‐ai poruncit prin mâna slujitorilor tăi, prorocii, zicând: Țara la care mergeți ca s‐o stăpâniți este o țară necurată
9.11
Cap. 6.21.

prin necurăția popoarelor țărilor, prin urâciunile lor cu care au umplut‐o de la un capăt până la celălalt prin întinăciunile lor. 12Voi, deci, să nu
9.12
Cap. 6.21. Ex. 23.32: 34.16.
Deut. 7.3
dați fetele voastre fiilor lor și să nu luați fetele lor pentru fiii voștri, și în veac să nu căutați
9.12
Deut. 23.6
pacea sau binele lor, ca să fiți tari și să mâncați binele țării și s‐o lăsați
9.12
Prov. 13.22
20.7
de moștenire fiilor voștri în veac. 13Și după toate cele ce au venit asupra noastră pentru faptele noastre cele rele și pentru vina noastră cea mare, pentru că tu, Dumnezeul nostru, ne‐ai pedepsit
9.13
Ps. 103.10
mai puțin decât după nelegiuirile noastre și ne‐ai dat o rămășiță ca aceasta: 14oare să călcăm
9.14
In. 5.142 Pet. 2.20,21
iarăși poruncile tale și să ne încuscrim
9.14
Vers. 2.
Neem. 13.23,27
cu popoarele acestor urâciuni? Nu
9.14
Deut. 9.8
te vei mânia oare pe noi până la nimicire, așa că nu va fi nicio rămășiță și nici unul care să scape? 15Doamne Dumnezeul lui Israel, tu ești drept
9.15
Neem. 9.33Dan. 9.14
, căci noi suntem o rămășiță care a scăpat ca astăzi. Iată, suntem înaintea
9.15
Rom. 3.19
ta în
9.15
1 Cor. 15.17
vina noastră; căci nimeni nu poate sta
9.15
Ps. 130.3
înaintea ta pentru aceasta.