Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
2

Încuviințarea apostolilor

21Apoi, după patrusprezece ani m‐am

2.1
Fapte. 15.2
suit din nou la Ierusalim cu Barnaba, luând cu mine și pe Tit. 2Și m‐am suit potrivit unei descoperiri și am
2.2
Fapte. 15.12
pus înaintea lor evanghelia pe care o propovăduiesc între Neamuri, dar de o parte celor însemnați, ca nu cumva să alerg sau să fi alergat
2.2
Fil. 2.161 Tes. 3.5
în zadar. 3Dar nici Tit care era cu mine, fiind grec, n‐a fost silit să fie tăiat împrejur. 4Și aceasta din pricina fraților
2.4
Fapte. 15.1,242 Cor. 11.26
mincinoși furișați, care veniseră pe furiș ca să iscodească slobozenia
2.4
Cap. 3.25;
5.1,13
noastră pe care o avem în Hristos Isus, ca să
2.4
2 Cor. 11.20
ne robească cu desăvârșire. 5Acestora niciun ceas măcar nu le‐am intrat în voie cu supunerea, ca adevărul
2.5
Vers. 14. Cap. 3.1;
4.16
evangheliei să rămână la voi. 6Iar de la cei ce
2.6
Cap. 6.3.

erau socotiți a fi ceva (orice erau ei odinioară pentru mine nu face nicio deosebire: Dumnezeu
2.6
Fapte. 10.34Rom. 2.11
nu caută la fața omului) mie însă cei socotiți ceva nu
2.6
2 Cor. 12.11
mi‐au adăugat nimic, 7ci dimpotrivă, după ce au văzut
2.7
Fapte. 13.46Rom. 1.5
11.131 Tim. 2.72 Tim. 1.11
că mie îmi
2.7
1 Tes. 2.4
este încredințată evanghelia netăierii împrejur, după cum lui Petru evanghelia tăierii împrejur, 8(căci cel ce a lucrat în Petru pentru apostolia tăierii împrejur a lucrat
2.8
Fapte. 9.15
13.2
22.21
26.17,181 Cor. 15.10Col. 1.29
și în mine față de Neamuri)
2.8
Cap. 3.5.

, 9și după ce au cunoscut harul
2.9
Mat. 16.18Ef. 2.20Ap. 21.14
care mi‐a fost dat mie, Iacov și Chifa și Ioan, ei care sunt socotiți că sunt stâlpi
2.9
Rom. 1.5
12.3,6
15.151 Cor. 15.10Ef. 3.8
, mi‐au dat mie și lui Barnaba mâna dreaptă de părtășie ca noi să mergem la Neamuri, iar ei la tăierea împrejur. 10Cerând numai să ne aducem aminte de săraci tocmai
2.10
Fapte. 11.30
24.17Rom. 15.251 Cor. 16.1
ceea ce m‐am și sârguit să fac.

Pavel înfruntă pe Petru

11Iar

2.11
Fapte. 15.35
când a venit Chifa la Antiohia, m‐am împotrivit lui în față fiindcă era osândit. 12Căci mai înainte de a veni unii de la Iacov
2.12
Fapte. 10.28
11.3
, mânca împreună cu Neamurile; dar când au venit, se da la o parte și se deosebea, temându‐se de cei din tăierea împrejur. 13Și cu el s‐au fățărnicit și ceilalți iudei, încât și Barnaba a fost amăgit prin fățărnicia lor. 14Dar când am văzut că ei nu calcă drept, potrivit
2.14
Vers. 5.

adevărului evangheliei, am zis lui Chifa înaintea
2.14
1 Tim. 5.20
tuturor: Dacă
2.14
Fapte. 10.28
11.3
tu, fiind iudeu, trăiești ca Neamurile și nu ca iudeu, cum silești Neamurile să trăiască așa cum trăiesc iudeii? 15Noi
2.15
Fapte. 15.10,11
din fire suntem iudei, și nu păcătoși
2.15
Mat. 9.11Ef. 2.3,12
din Neamuri; 16știind
2.16
Fapte. 13.38,39
însă că omul nu este îndreptățit din faptele legii ci
2.16
Rom. 1.17
3.22,28
8.3Evr. 7.18,19
prin credința în Isus Hristos, chiar noi am crezut în Hristos Isus ca să fim îndreptățiți din credința lui Hristos și nu din
2.16
Ps. 143.2Rom. 3.20
faptele legii, pentru că din faptele legii nicio carne nu va fi îndreptățită. 17Iar dacă noi, în timp ce căutăm să fim îndreptățiți în Hristos, am fost aflați și noi înșine păcătoși
2.17
1 In. 3.8,9
, oare Hristos este un slujitor al păcatului? Să nu fie așa. 18Căci dacă zidesc iarăși cele ce am dărâmat, mă învederez pe mine însumi călcător al legii. 19Căci eu prin
2.19
Rom. 8.2
lege am
2.19
Rom. 6.14
7.4,6
murit față de lege ca să trăiesc
2.19
Rom. 6.112 Cor. 5.151 Tes. 5.10Evr. 9.141 Pet. 4.2
față de Dumnezeu. 20Am fost răstignit
2.20
Rom. 6.66.14
cu Hristos și trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine; iar ceea ce trăiesc acum în carne, trăiesc
2.20
2 Cor. 5.151 Tes. 5.101 Pet. 4.2
în credință, credința care este în Fiul lui Dumnezeu, care m‐a iubit
2.20
Cap. 1.4.
Ef. 5.2Tit 2.14
și s‐a dat pe sine însuși pentru mine. 21Nu lepăd harul lui Dumnezeu, căci dacă
2.21
Cap. 3.21.
Evr. 7.11Rom. 11.6
dreptatea este prin lege, Hristos a murit deci degeaba.