Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
5

51Hristos ne‐a slobozit pentru slobozenie. Stați tari

5.1
In. 8.32Rom. 6.181 Pet. 2.16
deci și nu vă încurcați iarăși în
5.1
Fapte. 15.104.9
jugul robiei.

Slobozenia creștină

2Iată eu, Pavel, vă zic că dacă

5.2
Fapte. 15.1
16.3
veți fi tăiați împrejur, Hristos nu vă va folosi nimic. 3Și mărturisesc iarăși oricărui om tăiat împrejur că
5.3
Cap. 3.10.

este dator să facă toată legea. 4Sunteți
5.4
Rom. 9.31,32
despărțiți de Hristos voi care voiți să fiți îndreptățiți prin lege, ați căzut din
5.4
Evr. 12.15
har. 5Căci noi prin Duhul așteptăm
5.5
Rom. 8.24,252 Tim. 4.8
din credință nădejdea dreptății. 6Căci
5.6
1 Cor. 7.196.15Col. 3.11
în Hristos Isus nici tăierea împrejur nu poate ceva, nici netăierea împrejur, ci credința
5.6
1 Tes. 1.3Iac. 2.18,20,22
care lucrează prin iubire. 7Voi alergați
5.7
1 Cor. 9.24
bine; cine
5.7
Cap. 3.1.

v‐a împiedicat ca să nu vă supuneți adevărului? 8Înduplecarea aceasta nu este de la cel ce
5.8
Cap. 1.6.

v‐a chemat. 9Puțin
5.9
1 Cor. 5.6
15.33
aluat dospește toată frământătura. 10Eu
5.10
2 Cor. 2.3
8.22
am încredere în Domnul cu privire la voi că nimic alt nu veți gândi; iar cel ce
5.10
Cap. 1.7.

vă tulbură va
5.10
2 Cor. 10.6
purta judecata, oricine ar fi el. 11Eu
5.11
Cap. 6.12.

dar, fraților, dacă mai propovăduiesc tăierea împrejur, pentru ce
5.11
1 Cor. 15.306.17
mai sunt prigonit? Deci dar s‐a desființat
5.11
1 Cor. 1.23
piatra de poticnire a crucii. 12Și
5.12
Ios. 7.251 Cor. 5.13
dacă s‐ar tăia măcar de tot cei ce
5.12
Fapte. 15.1,2,24
vă răscolesc!

Îndemn să trăiască în dragoste

13Căci voi, fraților, ați fost chemați la slobozenie

5.13
1 Cor. 8.91 Pet. 2.162 Pet. 2.19Iuda 4
; numai nu întrebuințați slobozenia voastră ca prilej pentru carne, ci
5.13
1 Cor. 9.19
slujiți ca robi unii altora prin iubire. 14Căci toată
5.14
Mat. 7.12
22.40Iac. 2.8
legea este împlinită într‐un singur cuvânt, în acesta
5.14
Lev. 19.18Mat. 22.39Rom. 13.8,9
: Iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți. 15Iar dacă vă mușcați unii pe alții și vă mâncați, luați seama să nu fiți mistuiți unii de alții.

Faptele firii pământești și Duhul

16Ci zic: umblați

5.16
Rom. 6.12
8.1,4,12
13.141 Pet. 2.11
în Duhul și nu veți împlini pofta cărnii. 17Căci carnea
5.17
Rom. 7.23
8.6,7
poftește împotriva Duhului, iar Duhul împotriva cărnii; căci acestea stau împotrivă unul altuia, ca
5.17
Rom. 7.15,19
să nu faceți ceea ce ați voi. 18Dar dacă
5.18
Rom. 6.14
8.2
sunteți mânați de Duhul nu sunteți sub lege. 19Și faptele
5.19
1 Cor. 3.3Ef. 5.3Col. 3.5Iac. 3.14,15
cărnii sunt arătate, ca unele care sunt: curvie, necurățenie, destrăbălare, 20închinare la idoli, fermăcătorie, vrăjmășii, ceartă, gelozie, întărâtări, zavistii, dezbinări, secte, 21pizmuiri, beții, ospețe desfătătoare și cele asemenea acestora, pe care vi le spun mai înainte, după cum v‐am spus mai înainte, că cei ce
5.21
1 Cor. 6.9Ef. 5.5Col. 3.6Ap. 22.15
făptuiesc unele ca acestea nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu. 22Iar roada
5.22
In. 15.2Ef. 5.9
Duhului este iubire, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate
5.22
Col. 3.12Iac. 3.17
, inimă bună
5.22
Rom. 15.14
, credincioșie
5.22
1 Cor. 13.7
, 23blândețe, înfrânare; împotriva
5.23
1 Tim. 1.9
unora ca acestea nu este lege. 24Și cei ce sunt ai lui Hristos Isus au răstignit
5.24
Rom. 6.6
13.141 Pet. 2.11
carnea împreună cu patimile și poftele ei. 25Dacă
5.25
Rom. 8.4,5
trăim în Duhul să și pășim în Duhul. 26
5.26
Fil. 2.3
nu fim iubitori de slavă deșartă, întărâtându‐ne unii pe alții, pizmuindu‐ne unii pe alții.