Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
6

Îndemn la sprijinirea altora

61Fraților, chiar dacă

6.1
Rom. 14.1
15.1Evr. 12.13Iac. 5.19
un om va fi apucat de vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești
6.1
1 Cor. 2.15
3.1
îndreptați pe unul ca acesta cu
6.1
1 Cor. 4.212 Tes. 3.152 Tim. 2.25
duhul blândeței; luând seama asupra ta însuți ca
6.1
1 Cor. 7.5,10,12
să nu fii ispitit și tu. 2Purtați
6.2
Rom. 15.11 Tes. 5.14
greutățile unii altora și astfel împliniți legea
6.2
In. 13.14,15,34
15.12Iac. 2.81 In. 4.21
lui Hristos. 3Căci dacă
6.3
Rom. 12.31 Cor. 8.2
i se pare cuiva că este ceva, deși nu este nimic
6.3
2 Cor. 3.5
12.11
, se amăgește pe sine însuși. 4Dar să‐și încerce fiecare
6.4
1 Cor. 11.282 Cor. 13.5
fapta sa însuși și atunci va avea cuvânt de laudă numai față de sine și nu
6.4
Lc. 18.11
față de altul. 5Căci fiecare
6.5
Rom. 2.61 Cor. 3.8
își va purta sarcina sa însuși.

Îndemn la dărnicie

6Dar cel ce

6.6
Rom. 15.271 Cor. 9.11,14
ia învățătură în cuvânt să facă parte celui ce dă învățătura de toate bunurile. 7Nu
6.7
1 Cor. 6.9
15.33
fiți amăgiți, Dumnezeu
6.7
Iov 13.9
nu se lasă luat în râs: căci ce
6.7
Lc. 16.25Rom. 2.62 Cor. 9.6
va semăna omul aceea va și secera. 8Pentru că cel ce
6.8
Iov 4.8Prov. 11.18
22.8Osea 8.7
10.12Rom. 8.13Iac. 3.18
seamănă în carnea sa va secera din carne putrezire; iar cel ce seamănă în Duhul va secera din Duhul viață veșnică. 9Și să
6.9
1 Cor. 15.582 Tes. 3.13
nu obosim făcând binele, căci la vremea nimerită vom secera, dacă
6.9
Mat. 24.13Evr. 3.6,14
10.36
12.3,5Ap. 2.10
nu leșinăm. 10Așa
6.10
In. 9.4
12.35
dar, după cum avem vreme nimerită, să
6.10
1 Tes. 5.151 Tim. 6.18Tit 3.8
facem binele către toți, dar mai ales către cei din casa
6.10
Ef. 2.19Evr. 3.6
credinței.

Singura laudă a apostolului

11Vedeți cu ce slove mari v‐am scris cu însăși mâna mea. 12Toți câți voiesc să aibă față bună în carne, aceștia vă

6.12
Cap. 2.3, 14.

silesc să vă tăiați împrejur, numai
6.12
Fil. 3.18
ca să nu fie prigoniți
6.12
Cap. 5.11.

ei pentru crucea lui Hristos. 13Căci nici chiar cei tăiați împrejur nu păzesc legea, ci voiesc ca voi să fiți tăiați împrejur ca să se laude ei în carnea voastră. 14Pentru mine
6.14
Fil. 3.3,7,8
însă departe fie ca să mă laud decât în crucea Domnului nostru Isus Hristos, prin care lumea îmi este răstignită
6.14
Rom. 6.6
și eu lumii. 15Căci
6.15
1 Cor. 7.19Col. 3.11
nici tăierea împrejur nu este ceva, nici netăierea împrejur, ci o zidire
6.15
2 Cor. 5.17
nouă. 16Și
6.16
Ps. 125.5
câți vor păși după
6.16
Fil. 3.16
dreptarul acesta, pace fie peste ei și milă, și peste Israelul
6.16
Rom. 2.29
4.12
9.6‐8Fil. 3.3
lui Dumnezeu. 17De aici înainte nimeni să nu‐mi facă neajunsuri, căci eu port
6.17
2 Cor. 1.5
4.10
11.23Col. 1.24
în trupul meu semnele împunsăturilor Domnului Isus. 18Harul
6.18
2 Tim. 4.22Flm. 25
Domnului nostru Isus Hristos fie cu duhul vostru, fraților. Amin.