Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
10

Urmașii lui Iafet

101Și acestea sunt neamurile fiilor lui Noe, lui Sem, Ham și Iafet

10.1
Cap. 9.1, 7, 19.

: și lor li s‐au născut fii după potop. 2
10.2
1 Cor. 1.5
Fiii lui Iafet: Gomer și Magog și Madai și Iavan și Tubal și Meșec și Tiras. 3Și fiii lui Gomer: Așchenaz și Rifat și Togarma. 4Și fiii lui Iavan: Elișa și Tarșiș, Chitim și Dodanim. 5De la aceștia s‐au împărțit
10.5
Ps. 72.10Ier. 2.10
25.22Țef. 2.11
ostroavele neamurilor după țările lor, fiecare după limba sa, după familiile lor, în neamurile lor.

Urmașii lui Ham

6

10.6
1 Cron. 1.8
Și fiii lui Ham: Cuș și Mițraim și Put și Canaan. 7Și fiii lui Cuș: Seba și Havila și Sabta și Raema și Sabteca. Și fiii lui Raema: Șeba și Dedan. 8Și Cuș a născut pe Nimrod; el a început să fie puternic pe pământ. 9El era
10.9
Ier. 16.16Mica 7.2
vânător puternic înaintea Domnului; de aceea se zice: Ca Nimrod, vânător puternic
10.9
Cap. 6.11.

înaintea Domnului. 10
10.10
Mica 5.6
Și începutul împărăției lui a fost Babel și Erec și Acad și Calne, în țara Șinear. 11Din țara aceea a ieșit în Asiria și a zidit Ninive și Rehobot‐Ir și Calah, 12și Resen între Ninive și Calah. Aceasta este cetatea cea mare. 13Și Mițraim a născut pe Ludimi și pe Anamimi și pe Lehabimi și pe Naftuhimi 14și pe Patrusimi și pe Casluhimi
10.14
1 Cron. 1.12
(din care au ieșit filistenii) și pe Caftorimi. 15Și Canaan a născut pe Sidon, întâiul născut al său, și pe Het 16și pe Iebusit și pe Amorit și pe Ghirgasit 17și pe Hevit și pe Archit și pe Sinit 18și pe Arvadit și pe Țemarit și pe Hamatit. Și după aceasta familiile Cananitului s‐au împrăștiat. 19
10.19
Cap. 13.12, 14, 15, 17; 15.18–21. Num. 34.2–12.
Ios. 12.7,8
Și hotarul Cananitului era de la Sidon, cum mergi spre Gherar până la Gaza, cum mergi spre Sodoma și Gomora și Adma și Țeboim până la Leșa. 20Aceștia sunt fiii lui Ham, după familiile lor, după limbile lor, în țările lor, în neamurile lor.

Urmașii lui Sem

21Și lui Sem, tatăl tuturor copiilor lui Eber, fratele cel mai mare al lui Iafet, i s‐au născut și lui copii. 22

10.22
1 Cron. 1.17
Fiii lui Sem: Elam și Asur și Arpacșad și Lud și Aram. 23Și fiii lui Aram: Uț și Hul și Gheter și Maș. 24Și Arpacșad a născut pe
10.24
Cap. 11.12.

Șelah și Șelah a născut pe Eber. 25
10.25
1 Cron. 1.19
Și lui Eber i s‐au născut doi fii: numele unuia era Peleg, căci în zilele lui s‐a împărțit pământul, și numele fratelui său era Ioctan. 26Și Ioctan a născut pe Almodad și pe Șelef și pe Ațarmavet și pe Ierah 27și pe Adoram și pe Uzal și pe Dicla 28și pe Obal și pe Abimael și pe Seba 29și pe Ofir și pe Havila și pe Iobab. Toți aceștia erau fiii lui Ioctan. 30Și locuința lor era de la Meșa, cum mergi spre Sefar, muntele răsăritului. 31Aceștia sunt fiii lui Sem, după familiile lor, după limbile lor, în țările lor, după neamurile lor. 32Acestea
10.32
Vers. 1.

sunt familiile fiilor lui Noe, după neamurile lor, în neamurile lor. Și din aceștia
10.32
Cap. 9.19.

s‐au împărțit neamurile pe pământ după potop.