Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
11

Turnul Babel

111Și tot pământul avea o singură limbă și o singură vorbire. 2Și a fost așa: când au pornit spre răsărit, au aflat o câmpie în țara Șinear și au locuit acolo. 3Și au zis unul către altul: Veniți să facem cărămizi și să le ardem bine. Și cărămizile le‐au fost drept piatră și smoala le‐a fost drept tencuială. 4Și au zis: Veniți, să ne zidim o cetate și un turn

11.4
Deut. 1.28
cu vârful până la ceruri și să ne facem un nume ca să nu fim împrăștiați pe fața întregului pământ. 5
11.5
Cap. 18.21.

Și Domnul s‐a pogorât ca să vadă cetatea și turnul pe care‐l zideau copiii oamenilor. 6Și Domnul a zis
11.6
Cap. 9.19.
Fapte. 17.26
: Iată ei sunt un singur popor și
11.6
Vers. 1.

toți au o singură limbă și iată ce încep să facă! Și acum nu vor fi împiedicați cu nimic din ce
11.6
Ps. 2.1
au de gând să facă. 7Veniți
11.7
Cap. 1.26.
Ps. 2.4Fapte. 2.4,5,6
să ne pogorâm și să le încurcăm limba acolo ca să
11.7
Cap. 42.23.
Deut. 28.49Ier. 5.151 Cor. 14.2,11
nu înțeleagă unul limba celuilalt. 8Și
11.8
Lc. 1.51
Domnul i‐a împrăștiat de acolo
11.8
Cap. 10.25, 32.

peste fața întregului pământ. Și au încetat să zidească cetatea. 9De aceea i s‐a pus numele Babel
11.9
1 Cor. 14.23
, căci Domnul a încurcat acolo limba întregului pământ. Și de acolo Domnul i‐a împrăștiat peste fața întregului pământ.

Urmașii lui Sem

10

11.10
Cap. 10.22.
1 Cron. 1.17
Acestea sunt neamurile lui Sem. Sem era de o sută de ani și a născut pe Arpacșad la doi ani după potop. 11Și Sem a trăit, după ce a născut pe Arpacșad, cinci sute de ani și a născut fii și fiice. 12Și Arpacșad a trăit treizeci și cinci de ani și a născut pe
11.12
Lc. 3.36
Șelah. 13Și Arpacșad a trăit, după ce a născut pe Șelah, patru sute trei ani și a născut fii și fiice. 14Și Șelah a trăit treizeci de ani și a născut pe Eber. 15Și Șelah a trăit, după ce a născut pe Eber, patru sute trei ani și a născut fii și fiice. 16
11.16
1 Cron. 1.19
Și Eber a trăit treizeci și patru de ani și a născut pe
11.16
Lc. 3.35
Peleg. 17Și Eber a trăit, după ce a născut pe Peleg, patru sute treizeci de ani și a născut fii și fiice. 18Și Peleg a trăit treizeci de ani și a născut pe Reu. 19Și Peleg a trăit, după ce a născut pe Reu, două sute nouă ani și a născut fii și fiice. 20Și Reu a trăit treizeci și doi de ani și a născut pe
11.20
Lc. 3.35
Serug. 21Și Reu a trăit, după ce a născut pe Serug, două sute șapte ani și a născut fii și fiice. 22Și Serug a trăit treizeci de ani și a născut pe Nahor. 23Și Serug a trăit, după ce a născut pe Nahor, două sute de ani și a născut fii și fiice. 24Și Nahor a trăit douăzeci și nouă de ani și a născut pe
11.24
Lc. 3.34
Terah. 25Și Nahor a trăit, după ce a născut pe Terah, o sută nouăsprezece ani și a născut fii și fiice. 26Și Terah a trăit șaptezeci de ani și a
11.26
Ios. 24.21 Cron. 1.26
născut pe Avram, pe Nahor și pe Haran.

Familia lui Terah

27Și acestea sunt neamurile lui Terah. Terah a născut pe Avram, pe Nahor și pe Haran. Și Haran a născut pe Lot. 28Și Haran a murit în fața tatălui său Terah în țara nașterii sale în Urul Haldeilor. 29Și Avram și Nahor și‐au luat neveste. Numele nevestei lui Avram era

11.29
Cap. 17.15;
20.12
Sarai și numele nevestei lui Nahor era
11.29
Cap. 22.20.

Milca, fata lui Haran, tatăl Milchei și tatăl Ischei. 30Și
11.30
Cap. 16.1, 2;
18.11,12
Sarai era stearpă și n‐avea copii. 31Și Terah a
11.31
Cap. 12.1.

luat pe Avram, fiul său, și pe Lot, fiul lui Haran, pe fiul fiului său și pe Sarai, noră‐sa, nevasta fiului său Avram, și au ieșit împreună din Urul
11.31
Neem. 9.7Fapte. 7.4
Haldeilor ca să meargă în țara
11.31
Cap. 10.19.

Canaan. Și au venit până la Haran și au locuit acolo. 32Și zilele lui Terah au fost două sute cinci ani; și Terah a murit în Haran.