Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
12

Plecarea și sosirea lui Avram în țara Canaan

121Și

12.1
Cap. 15.7.
Is. 41.2Fapte. 7.3Evr. 11.8
Domnul zisese lui Avram: Ieși din țara ta și din rudenia ta și din casa tatălui tău în țara pe care ți‐o voi arăta. 2
12.2
Cap. 17.6;
18.18Deut. 26.51 Reg. 3.8
Și te voi face un neam mare și
12.2
Cap. 24.35.

te voi binecuvânta și voi face numele tău mare
12.2
Cap. 28.4.
Gal. 3.14
și vei fi o binecuvântare. 3
12.3
Cap. 27.29.
Ex. 23.22Num. 24.9
Și voi binecuvânta pe cei ce te binecuvântează și voi blestema pe cel ce te va blestema; și toate familiile pământului vor fi
12.3
Cap. 18.18;
22.18
26.4Ps. 72.17Fapte. 3.25Gal. 3.8
binecuvântate în tine. 4Și Avram a plecat, cum îi zisese Domnul. Și Lot a mers cu el. Și Avram era de șaptezeci și cinci de ani când a ieșit din Haran. 5Și Avram a luat pe Sarai, nevasta sa, și pe Lot, fiul fratelui său, și toate averile lor pe care le agonisiseră și
12.5
Cap. 14.14.

sufletele pe care le câștigaseră în
12.5
Cap. 11.31.

Haran, și au ieșit să meargă în țara Canaan și au venit în țara Canaan. 6Și Avram a
12.6
Evr. 11.9
străbătut țara până la locul Sihem
12.6
Deut. 11.30Jud. 7.1
, până la stejarul lui More
12.6
Cap. 10.18, 19;
13.7
. Și Cananitul era atunci în țară. 7
12.7
Cap. 17.1.

Și Domnul s‐a arătat lui Avram și a zis
12.7
Cap. 13.15;
17.8Ps. 105.9,11
: Seminței tale voi da țara aceasta. Și el a zidit acolo un
12.7
Cap. 13.4.

altar Domnului care i se arătase. 8Și de acolo a trecut la muntele dinspre răsărit de Betel și și‐a întins cortul având Betelul spre apus și Ai spre răsărit; și acolo a zidit un altar Domnului și
12.8
Cap. 13.4.

a chemat numele Domnului. 9Și Avram a plecat
12.9
Cap. 13.3.

, mergând înainte spre miazăzi.

Avram în Egipt

10Și a fost o

12.10
Cap. 26.1.

foamete în țară. Și Avram
12.10
Ps. 105.13
s‐a pogorât în Egipt ca să stea vremelnic acolo, căci foametea era
12.10
Cap. 43.1.

grea în țară. 11Și a fost așa: când era aproape să intre în Egipt, a zis către Sarai, nevasta sa: Iată acum știu că ești o femeie
12.11
Vers. 14. Cap. 26.7.

frumoasă de privit. 12Și va fi așa: când te vor vedea egiptenii vor zice: Aceasta este nevasta lui. Și
12.12
Cap. 20.11;
26.7
pe mine mă vor omorî, iar pe tine te vor lăsa vie. 13
12.13
Cap. 20.5, 13. Cap. 26.7.

Spune, te rog, că ești sora mea ca să‐mi fie bine pentru tine și să‐mi trăiască sufletul din pricina ta. 14Și a fost așa: când a venit Avram în Egipt, egiptenii au
12.14
Cap. 39.7.
Mat. 5.28
văzut femeia că era foarte frumoasă. 15Și căpeteniile lui Faraon au văzut‐o și au lăudat‐o la Faraon; și femeia a fost luată
12.15
Cap. 20.2.

în casa lui Faraon. 16Și el s‐a
12.16
Cap. 20.14.

purtat bine cu Avram din pricina ei; și el a avut oi și boi și măgari și robi și roabe și măgărițe și cămile. 17Și Domnul a
12.17
Cap. 20.18.
1 Cron. 16.2Ps. 105.14Evr. 13.4
lovit cu răni mari pe Faraon și casa lui pentru Sarai, nevasta lui Avram. 18Și Faraon a chemat pe Avram și a zis: Ce mi‐ai făcut? Pentru ce nu
12.18
Cap. 20.9;
26.10
mi‐ai spus că este nevasta ta? 19Pentru ce ai zis: Este sora mea! așa că mi‐am luat‐o de nevastă? Și acum iată‐ți nevasta! Ia‐o și du‐te! 20Și Faraon
12.20
Prov. 21.1
a poruncit oamenilor săi pentru el; și ei l‐au petrecut pe el și pe nevasta lui și tot ce avea.