Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
12

Plecarea și sosirea lui Avram în țara Canaan

121Și

12.1
Cap. 15.7.
Domnul zisese lui Avram: Ieși din țara ta și din rudenia ta și din casa tatălui tău în țara pe care ți‐o voi arăta. 2
12.2
Cap. 17.6;
Și te voi face un neam mare și
12.2
Cap. 24.35.
te voi binecuvânta și voi face numele tău mare
12.2
Cap. 28.4.
și vei fi o binecuvântare. 3
12.3
Cap. 27.29.
Și voi binecuvânta pe cei ce te binecuvântează și voi blestema pe cel ce te va blestema; și toate familiile pământului vor fi
12.3
Cap. 18.18;
binecuvântate în tine. 4Și Avram a plecat, cum îi zisese Domnul. Și Lot a mers cu el. Și Avram era de șaptezeci și cinci de ani când a ieșit din Haran. 5Și Avram a luat pe Sarai, nevasta sa, și pe Lot, fiul fratelui său, și toate averile lor pe care le agonisiseră și
12.5
Cap. 14.14.
sufletele pe care le câștigaseră în
12.5
Cap. 11.31.
Haran, și au ieșit să meargă în țara Canaan și au venit în țara Canaan. 6Și Avram a
12.6
Evr. 11.9
străbătut țara până la locul Sihem
12.6
Deut. 11.30Jud. 7.1
, până la stejarul lui More
12.6
Cap. 10.18, 19;
. Și Cananitul era atunci în țară. 7
12.7
Cap. 17.1.
Și Domnul s‐a arătat lui Avram și a zis
12.7
Cap. 13.15;
: Seminței tale voi da țara aceasta. Și el a zidit acolo un
12.7
Cap. 13.4.
altar Domnului care i se arătase. 8Și de acolo a trecut la muntele dinspre răsărit de Betel și și‐a întins cortul având Betelul spre apus și Ai spre răsărit; și acolo a zidit un altar Domnului și
12.8
Cap. 13.4.
a chemat numele Domnului. 9Și Avram a plecat
12.9
Cap. 13.3.
, mergând înainte spre miazăzi.

Avram în Egipt

10Și a fost o

12.10
Cap. 26.1.
foamete în țară. Și Avram
12.10
Ps. 105.13
s‐a pogorât în Egipt ca să stea vremelnic acolo, căci foametea era
12.10
Cap. 43.1.
grea în țară. 11Și a fost așa: când era aproape să intre în Egipt, a zis către Sarai, nevasta sa: Iată acum știu că ești o femeie
12.11
Vers. 14. Cap. 26.7.
frumoasă de privit. 12Și va fi așa: când te vor vedea egiptenii vor zice: Aceasta este nevasta lui. Și
12.12
Cap. 20.11;
pe mine mă vor omorî, iar pe tine te vor lăsa vie. 13
12.13
Cap. 20.5, 13. Cap. 26.7.
Spune, te rog, că ești sora mea ca să‐mi fie bine pentru tine și să‐mi trăiască sufletul din pricina ta. 14Și a fost așa: când a venit Avram în Egipt, egiptenii au
12.14
Cap. 39.7.
văzut femeia că era foarte frumoasă. 15Și căpeteniile lui Faraon au văzut‐o și au lăudat‐o la Faraon; și femeia a fost luată
12.15
Cap. 20.2.
în casa lui Faraon. 16Și el s‐a
12.16
Cap. 20.14.
purtat bine cu Avram din pricina ei; și el a avut oi și boi și măgari și robi și roabe și măgărițe și cămile. 17Și Domnul a
12.17
Cap. 20.18.
lovit cu răni mari pe Faraon și casa lui pentru Sarai, nevasta lui Avram. 18Și Faraon a chemat pe Avram și a zis: Ce mi‐ai făcut? Pentru ce nu
12.18
Cap. 20.9;
mi‐ai spus că este nevasta ta? 19Pentru ce ai zis: Este sora mea! așa că mi‐am luat‐o de nevastă? Și acum iată‐ți nevasta! Ia‐o și du‐te! 20Și Faraon
12.20
Prov. 21.1
a poruncit oamenilor săi pentru el; și ei l‐au petrecut pe el și pe nevasta lui și tot ce avea.

13

Întoarcerea lui Avram în Canaan. Despărțirea de Lot

131Și Avram s‐a suit din Egipt

13.1
Cap. 12.9.
spre miazăzi, el și nevasta sa și tot ce avea, și Lot cu el. 2
13.2
Cap. 24.35.
Și Avram era foarte avut în vite, în argint și în aur. 3Și a mers în călătoriile sale
13.3
Cap. 12.8, 9.
de la miazăzi până la Betel, până la locul unde fusese cortul său la început între Betel și Ai: 4la
13.4
Cap. 12.7, 8.
locul altarului pe care‐l făcuse acolo întâi; și acolo Avram a
13.4
Ps. 116.17
chemat numele Domnului. 5Dar și Lot care mergea cu Avram avea oi și boi și corturi. 6Și
13.6
Cap. 36.7.
țara aceea nu‐i încăpea ca să poată locui împreună; căci avutul lor era mare și nu puteau locui împreună. 7Și a fost
13.7
Cap. 26.20.
ceartă între păzitorii vitelor lui Avram și între păzitorii vitelor lui Lot. Și
13.7
12.6
Cananitul și Ferezitul locuiau atunci în țară. 8Și Avram a zis lui Lot
13.8
1 Cor. 6.7
: Să nu fie, rogu‐te, ceartă între mine și tine și între păzitorii mei și între păzitorii tăi, căci suntem frați. 9
13.9
Cap. 20.15;
Nu este oare toată țara înaintea ta? Desparte‐te, rogu‐te, de mine
13.9
Rom. 12.17Evr. 12.14Iac. 3.17
; dacă vei apuca tu la stânga, eu voi apuca la dreapta; și dacă vei apuca tu la dreapta, eu voi apuca la stânga. 10Și Lot și‐a ridicat ochii și a văzut toată
13.10
Cap. 19.17.
Câmpia Iordanului că era bine udată peste tot mai înainte de a
13.10
Cap. 19.24, 25.
prăpădi Domnul Sodoma și Gomora
13.10
Cap. 2.10.
: ca grădina Domnului, ca țara Egiptului până spre
13.10
Cap. 14.2, 8;
Țoar. 11Și Lot și‐a ales toată Câmpia Iordanului și Lot a plecat spre răsărit. Și s‐au despărțit unul de altul. 12Avram a locuit în țara Canaan și Lot
13.12
Cap. 19.29.
a locuit în cetățile Câmpiei și și‐a
13.12
Cap. 14.12;
mutat cortul până la Sodoma. 13Și oamenii din Sodoma erau
13.13
Cap. 18.24.
răi și mari
13.13
Cap. 6.11.
păcătoși împotriva Domnului.

Făgăduința dată lui Avram

14Și Domnul a zis lui Avram după ce

13.14
Vers. 11.
se despărțise Lot de el: Ridică‐ți ochii acum, și privește din locul unde ești
13.14
Cap. 28.14.
spre miazănoapte și spre miazăzi și spre răsărit și spre apus. 15Căci toată țara pe care o vezi o voi da
13.15
Cap. 12.7;
ție și
13.15
2 Cron. 20.7Ps. 37.22,29
112.2
seminței tale în veac. 16Și
13.16
Cap. 15.5;
voi face sămânța ta ca pulberea pământului, așa că, dacă poate cineva număra pulberea pământului, și sămânța ta va fi numărată. 17Scoală‐te, străbate țara în lungul și în latul ei, căci ție ți‐o voi da. 18Și Avram și‐a mutat cortul și a venit și a
13.18
Cap. 14.13.
locuit lângă stejarii lui Mamre
13.18
Cap. 35.27;
care sunt în Hebron; și acolo a zidit un altar Domnului.

14

Avram biruiește pe împărați

141Și a fost așa: în zilele lui Amrafel, împăratul

14.1
Cap. 10.10;
Șinearului, lui Arioc, împăratul Elasarului, lui Chedorlaomer, împăratul
14.1
Is. 11.11
Elamului și lui Tideal, împăratul Goimului, 2ei au făcut război cu Bera, împăratul Sodomei, și cu Birșa, împăratul Gomorei, cu Șineab, împăratul
14.2
Deut. 29.23
Admei, și cu Șemeeber, împăratul Țeboimului și cu împăratul Belei, adică
14.2
Cap. 19.22.
al Țoarului. 3Toți aceștia s‐au unit împreună în valea Sidim
14.3
Num. 34.12Deut. 3.17Ios. 3.16Ps. 107.34
adică Marea‐Sărată. 4Slujiseră doisprezece ani
14.4
Cap. 9.26.
lui Chedorlaomer și în anul al treisprezecelea s‐au răsculat. 5Și în anul al patrusprezecelea Chedorlaomer și împărații care erau cu el au venit și au bătut pe
14.5
Cap. 15.20.
Refaimiți în
14.5
Ios. 12.4
13.13
Așterot‐Carnaim și pe
14.5
Deut. 2.20
Zuzimi în Ham
14.5
Deut. 2.10,11
și pe Emimi în Șave‐Chiriataim 6
14.6
Deut. 2.12,22
și pe Horiți în muntele lor Seir până la El‐Paran care este lângă pustie. 7Și s‐au întors și au venit la En‐Mișpat, care este Cades, și au bătut toată câmpia Amaleciților precum și pe Amoriți, care locuiau în
14.7
2 Cron. 20.2
Hațațon‐Tamar. 8Și împăratul Sodomei și împăratul Gomorei și împăratul Admei și împăratul Țeboimului și împăratul Belei, adică Țoarului, au ieșit și s‐au așezat de bătaie împotriva lor în valea Sidim: 9împotriva lui Chedorlaomer, împăratul Elamului, și lui Tideal, împăratul Goimului, și lui Amrafel, împăratul Șinearului, și lui Arioc, împăratul Elasarului: patru împărați împotriva a cinci. 10Și valea Sidim era plină cu
14.10
Cap. 11.3.
puțuri de smoală. Și împăratul Sodomei și al Gomorei au fugit și au căzut acolo și cei ce au rămas au fugit la
14.10
Cap. 19.17, 30.
munte. 11Și au luat
14.11
Vers. 16, 21.
toate avuțiile din Sodoma și din Gomora și toate bunurile lor și au plecat. 12Și au luat pe Lot, fiul
14.12
Cap. 12.5.
fratelui lui Avram, și bunurile lui și au plecat. Și el
14.12
Cap. 13.12.
locuia în Sodoma. 13Și unul care scăpase a venit și a spus lui Avram Evreul. Și el locuia
14.13
Cap. 13.18.
la stejarii lui Mamre Amoritul, fratele lui Eșcol și fratele lui Aner; și
14.13
Vers. 24.
aceștia erau în legământ cu Avram. 14Și Avram a auzit că
14.14
Cap. 13.8.
fratele său fusese luat prins și a scos pe oamenii săi deprinși la arme
14.14
Cap. 15.3;
, născuți în casa sa, trei sute optsprezece, și i‐a urmărit
14.14
Deut. 34.1Jud. 18.29
până la Dan. 15Și s‐a împărțit, noaptea, împotriva lor el și robii săi, și
14.15
Is. 41.2,3
i‐a bătut și i‐a urmărit până la Hoba care este la stânga Damascului. 16Și a adus înapoi
14.16
Vers. 11, 12.
toate avuțiile și a adus înapoi și pe Lot, fratele său, și toate bunurile și pe femei și pe popor.

Melhisedec binecuvântează pe Avram

17Și împăratul Sodomei a ieșit să‐l întâmpine

14.17
Evr. 7.1
când se întorcea de la măcelărirea lui Chedorlaomer și a împăraților care erau cu el în valea Șave
14.17
Jud. 11.341 Sam. 18.6
adică
14.17
2 Sam. 18.18
Valea Împăratului. 18Și
14.18
Evr. 7.1Ps. 110.4
Melhidesec, împăratul Salemului, a adus pâine și vin. Și el era
14.18
Evr. 5.6
preot al Dumnezeului
14.18
Mica 6.6Fapte. 16.17
Prea Înalt. 19Și el l‐a binecuvântat și a zis
14.19
Rut 3.102 Sam. 2.5
: Binecuvântat să fie Avram de Dumnezeul Prea Înalt
14.19
Vers. 22.
, Stăpânul cerurilor și al pământului. 20Și
14.20
Cap. 24.27.
binecuvântat să fie Dumnezeul Prea Înalt, care a dat pe vrăjmașii tăi în mâna ta. Și i‐a dat zeciuială
14.20
Evr. 7.4
din toate. 21Și împăratul Sodomei a zis lui Avram: Dă‐mi mie sufletele și bunurile ia‐ți‐le ție. 22Și Avram a zis împăratului Sodomei: Mi‐am
14.22
Ex. 6.8Dan. 12.7Ap. 10.5,6
ridicat mâna spre Domnul Dumnezeul Prea Înalt, Stăpânul cerurilor și al pământului, 23de
14.23
Est. 9.15,16
voi lua un fir de ață sau o curea de încălțăminte, da, ceva din toate ale tale ca să nu zici: Am îmbogățit pe Avram! 24Nimic pentru mine. Numai ceea ce au mâncat tinerii și partea bărbaților care
14.24
Vers. 13.
au mers cu mine Aner, Eșcol și Mamre; ei să‐și ia partea lor.