Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
13

Întoarcerea lui Avram în Canaan. Despărțirea de Lot

131Și Avram s‐a suit din Egipt

13.1
Cap. 12.9.

spre miazăzi, el și nevasta sa și tot ce avea, și Lot cu el. 2
13.2
Cap. 24.35.
Ps. 112.3Prov. 10.22
Și Avram era foarte avut în vite, în argint și în aur. 3Și a mers în călătoriile sale
13.3
Cap. 12.8, 9.

de la miazăzi până la Betel, până la locul unde fusese cortul său la început între Betel și Ai: 4la
13.4
Cap. 12.7, 8.

locul altarului pe care‐l făcuse acolo întâi; și acolo Avram a
13.4
Ps. 116.17
chemat numele Domnului. 5Dar și Lot care mergea cu Avram avea oi și boi și corturi. 6Și
13.6
Cap. 36.7.

țara aceea nu‐i încăpea ca să poată locui împreună; căci avutul lor era mare și nu puteau locui împreună. 7Și a fost
13.7
Cap. 26.20.

ceartă între păzitorii vitelor lui Avram și între păzitorii vitelor lui Lot. Și
13.7
12.6
Cananitul și Ferezitul locuiau atunci în țară. 8Și Avram a zis lui Lot
13.8
1 Cor. 6.7
: Să nu fie, rogu‐te, ceartă între mine și tine și între păzitorii mei și între păzitorii tăi, căci suntem frați. 9
13.9
Cap. 20.15;
34.10
Nu este oare toată țara înaintea ta? Desparte‐te, rogu‐te, de mine
13.9
Rom. 12.17Evr. 12.14Iac. 3.17
; dacă vei apuca tu la stânga, eu voi apuca la dreapta; și dacă vei apuca tu la dreapta, eu voi apuca la stânga. 10Și Lot și‐a ridicat ochii și a văzut toată
13.10
Cap. 19.17.
Deut. 34.3Ps. 107.34
Câmpia Iordanului că era bine udată peste tot mai înainte de a
13.10
Cap. 19.24, 25.

prăpădi Domnul Sodoma și Gomora
13.10
Cap. 2.10.
Is. 51.3
: ca grădina Domnului, ca țara Egiptului până spre
13.10
Cap. 14.2, 8;
19.22
Țoar. 11Și Lot și‐a ales toată Câmpia Iordanului și Lot a plecat spre răsărit. Și s‐au despărțit unul de altul. 12Avram a locuit în țara Canaan și Lot
13.12
Cap. 19.29.

a locuit în cetățile Câmpiei și și‐a
13.12
Cap. 14.12;
19.12 Pet. 2.7,8
mutat cortul până la Sodoma. 13Și oamenii din Sodoma erau
13.13
Cap. 18.24.
Ezec. 16.492 Pet. 2.7,8
răi și mari
13.13
Cap. 6.11.

păcătoși împotriva Domnului.

Făgăduința dată lui Avram

14Și Domnul a zis lui Avram după ce

13.14
Vers. 11.

se despărțise Lot de el: Ridică‐ți ochii acum, și privește din locul unde ești
13.14
Cap. 28.14.

spre miazănoapte și spre miazăzi și spre răsărit și spre apus. 15Căci toată țara pe care o vezi o voi da
13.15
Cap. 12.7;
15.18
17.8
24.7
25.4Num. 34.12Deut. 34.4Fapte. 7.5
ție și
13.15
2 Cron. 20.7Ps. 37.22,29
112.2
seminței tale în veac. 16Și
13.16
Cap. 15.5;
22.17
26.4
28.14
32.12Ex. 32.12Num. 23.10Deut. 1.101 Reg. 4.201 Cron. 7.23Is. 48.19Ier. 33.22Rom. 4.16,17,18Evr. 11.12
voi face sămânța ta ca pulberea pământului, așa că, dacă poate cineva număra pulberea pământului, și sămânța ta va fi numărată. 17Scoală‐te, străbate țara în lungul și în latul ei, căci ție ți‐o voi da. 18Și Avram și‐a mutat cortul și a venit și a
13.18
Cap. 14.13.

locuit lângă stejarii lui Mamre
13.18
Cap. 35.27;
37.14
care sunt în Hebron; și acolo a zidit un altar Domnului.