Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
14

Avram biruiește pe împărați

141Și a fost așa: în zilele lui Amrafel, împăratul

14.1
Cap. 10.10;
11.2
Șinearului, lui Arioc, împăratul Elasarului, lui Chedorlaomer, împăratul
14.1
Is. 11.11
Elamului și lui Tideal, împăratul Goimului, 2ei au făcut război cu Bera, împăratul Sodomei, și cu Birșa, împăratul Gomorei, cu Șineab, împăratul
14.2
Deut. 29.23
Admei, și cu Șemeeber, împăratul Țeboimului și cu împăratul Belei, adică
14.2
Cap. 19.22.

al Țoarului. 3Toți aceștia s‐au unit împreună în valea Sidim
14.3
Num. 34.12Deut. 3.17Ios. 3.16Ps. 107.34
adică Marea‐Sărată. 4Slujiseră doisprezece ani
14.4
Cap. 9.26.

lui Chedorlaomer și în anul al treisprezecelea s‐au răsculat. 5Și în anul al patrusprezecelea Chedorlaomer și împărații care erau cu el au venit și au bătut pe
14.5
Cap. 15.20.
Deut. 3.11
Refaimiți în
14.5
Ios. 12.4
13.13
Așterot‐Carnaim și pe
14.5
Deut. 2.20
Zuzimi în Ham
14.5
Deut. 2.10,11
și pe Emimi în Șave‐Chiriataim 6
14.6
Deut. 2.12,22
și pe Horiți în muntele lor Seir până la El‐Paran care este lângă pustie. 7Și s‐au întors și au venit la En‐Mișpat, care este Cades, și au bătut toată câmpia Amaleciților precum și pe Amoriți, care locuiau în
14.7
2 Cron. 20.2
Hațațon‐Tamar. 8Și împăratul Sodomei și împăratul Gomorei și împăratul Admei și împăratul Țeboimului și împăratul Belei, adică Țoarului, au ieșit și s‐au așezat de bătaie împotriva lor în valea Sidim: 9împotriva lui Chedorlaomer, împăratul Elamului, și lui Tideal, împăratul Goimului, și lui Amrafel, împăratul Șinearului, și lui Arioc, împăratul Elasarului: patru împărați împotriva a cinci. 10Și valea Sidim era plină cu
14.10
Cap. 11.3.

puțuri de smoală. Și împăratul Sodomei și al Gomorei au fugit și au căzut acolo și cei ce au rămas au fugit la
14.10
Cap. 19.17, 30.

munte. 11Și au luat
14.11
Vers. 16, 21.

toate avuțiile din Sodoma și din Gomora și toate bunurile lor și au plecat. 12Și au luat pe Lot, fiul
14.12
Cap. 12.5.

fratelui lui Avram, și bunurile lui și au plecat. Și el
14.12
Cap. 13.12.

locuia în Sodoma. 13Și unul care scăpase a venit și a spus lui Avram Evreul. Și el locuia
14.13
Cap. 13.18.

la stejarii lui Mamre Amoritul, fratele lui Eșcol și fratele lui Aner; și
14.13
Vers. 24.

aceștia erau în legământ cu Avram. 14Și Avram a auzit că
14.14
Cap. 13.8.

fratele său fusese luat prins și a scos pe oamenii săi deprinși la arme
14.14
Cap. 15.3;
17.12,27Ecl. 2.7
, născuți în casa sa, trei sute optsprezece, și i‐a urmărit
14.14
Deut. 34.1Jud. 18.29
până la Dan. 15Și s‐a împărțit, noaptea, împotriva lor el și robii săi, și
14.15
Is. 41.2,3
i‐a bătut și i‐a urmărit până la Hoba care este la stânga Damascului. 16Și a adus înapoi
14.16
Vers. 11, 12.

toate avuțiile și a adus înapoi și pe Lot, fratele său, și toate bunurile și pe femei și pe popor.

Melhisedec binecuvântează pe Avram

17Și împăratul Sodomei a ieșit să‐l întâmpine

14.17
Evr. 7.1
când se întorcea de la măcelărirea lui Chedorlaomer și a împăraților care erau cu el în valea Șave
14.17
Jud. 11.341 Sam. 18.6
adică
14.17
2 Sam. 18.18
Valea Împăratului. 18Și
14.18
Evr. 7.1Ps. 110.4
Melhidesec, împăratul Salemului, a adus pâine și vin. Și el era
14.18
Evr. 5.6
preot al Dumnezeului
14.18
Mica 6.6Fapte. 16.17
Prea Înalt. 19Și el l‐a binecuvântat și a zis
14.19
Rut 3.102 Sam. 2.5
: Binecuvântat să fie Avram de Dumnezeul Prea Înalt
14.19
Vers. 22.
Mat. 11.22
, Stăpânul cerurilor și al pământului. 20Și
14.20
Cap. 24.27.

binecuvântat să fie Dumnezeul Prea Înalt, care a dat pe vrăjmașii tăi în mâna ta. Și i‐a dat zeciuială
14.20
Evr. 7.4
din toate. 21Și împăratul Sodomei a zis lui Avram: Dă‐mi mie sufletele și bunurile ia‐ți‐le ție. 22Și Avram a zis împăratului Sodomei: Mi‐am
14.22
Ex. 6.8Dan. 12.7Ap. 10.5,6
ridicat mâna spre Domnul Dumnezeul Prea Înalt, Stăpânul cerurilor și al pământului, 23de
14.23
Est. 9.15,16
voi lua un fir de ață sau o curea de încălțăminte, da, ceva din toate ale tale ca să nu zici: Am îmbogățit pe Avram! 24Nimic pentru mine. Numai ceea ce au mâncat tinerii și partea bărbaților care
14.24
Vers. 13.

au mers cu mine Aner, Eșcol și Mamre; ei să‐și ia partea lor.