Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
15

Sămânța lui Avram

151După aceste lucruri cuvântul Domnului a fost către Avram

15.1
Dan. 10.1Fapte. 10.10
într‐o vedenie zicând
15.1
Cap. 26.24.
Dan. 10.12Lc. 1.13,30
: Nu te teme, Avrame! Eu sunt
15.1
Ps. 3.3
5.12
84.11
91.4
119.114
scutul tău și răsplata ta
15.1
Ps. 16.5
58.11Prov. 11.18
foarte mare. 2Și Avram a zis: Doamne Dumnezeule, ce‐mi vei da tu
15.2
Fapte. 7.5
, deoarece mă trec fără copii și cel ce va fi stăpânul casei mele este Eliezer din Damasc? 3Și Avram a zis: Iată nu mi‐ai dat sămânță și iată
15.3
Cap. 14.14.

un fiu al casei mele este moștenitorul meu. 4Și iată cuvântul Domnului a fost către el zicând: Nu acesta va fi moștenitorul tău, ci cel ce
15.4
2 Sam. 7.12
16.112 Cron. 32.21
va ieși din măruntaiele tale va fi moștenitorul tău. 5Și l‐a scos afară și a zis: Privește acum spre ceruri și
15.5
Ps. 147.4
numără
15.5
Ier. 33.22
stelele dacă le poți număra
15.5
Cap. 22.17.
Ex. 32.13Deut. 1.10
10.221 Cron. 27.23Rom. 4.18Evr. 11.12
! Și i‐a zis: Așa va fi sămânța ta. 6Și el a
15.6
Rom. 4.3,9,22Gal. 3.6Ier. 2.23
crezut pe Domnul; și i‐a
15.6
Ps. 106.21
socotit ca dreptate.

Țara făgăduită seminței lui Avram

7Și i‐a zis: Eu sunt Domnul care

15.7
Cap. 12.1.

te‐am scos din
15.7
Cap. 11.28, 31.

Urul Haldeilor
15.7
Ps. 105.42,44Rom. 4.14
ca să‐ți dau țara aceasta s‐o stăpânești. 8Și el a zis: Doamne Dumnezeule
15.8
Cap. 24.13, 14.
Jud. 6.17,371 Sam. 14.9,102 Reg. 20.6Lc. 1.18
, prin ce voi cunoaște că o voi stăpâni? 9Și el i‐a zis: Adu‐mi o juncană de trei ani și o capră de trei ani și un berbece de trei ani și o turturea și un pui de porumbel. 10Și i‐a adus toate acestea și le‐a
15.10
Ier. 34.18,19
despicat prin mijloc și a pus fiecare jumătate în fața celeilalte; și
15.10
Lev. 1.17
pasările nu le‐a despicat. 11Și s‐au coborât pasări răpitoare peste stârvuri și Avram le‐a alungat. 12Și când apunea soarele, un somn adânc
15.12
Cap. 2.21.
Iov 4.13
a căzut peste Avram și iată o groază, un întuneric mare au căzut peste el. 13Și el a zis lui Avram: Cu adevărat să știi
15.13
Ex. 12.40Ps. 105.23Fapte. 7.6
că sămânța ta va sta vremelnic într‐o țară ce nu‐i a sa și o vor robi și o
15.13
Ex. 1.11Ps. 105.25
vor asupri patru sute de ani. 14Dar și pe neamul acela care îi va robi
15.14
Ex. 6.6Deut. 6.22
îl voi judeca eu; și după aceea vor
15.14
Ex. 12.36Ps. 105.37
ieși cu mare avere. 15Și
15.15
Iov 5.26
tu vei merge
15.15
Fapte. 13.36
la părinții tăi în pace
15.15
Cap. 25.8.

, vei fi înmormântat la o bună bătrânețe. 16Și
15.16
Ex. 12.40
în al patrulea neam se vor întoarce aici; căci fărădelegea
15.16
1 Reg. 21.26
Amoritului încă nu
15.16
Dan. 8.23Mat. 23.321 Tes. 2.16
este deplină. 17Și a fost așa: după ce a apus soarele, s‐a făcut întuneric și iată un cuptor fumegând și o flacără de foc care
15.17
Ier. 34.18,19
a trecut între acele bucăți. 18În ziua aceea Domnul a
15.18
Cap. 24.7.

făcut un legământ cu Avram zicând: Am dat
15.18
Cap. 12.7;
13.15
26.4Ex. 23.31Num. 34.3Deut. 1.7
11.24
34.4Ios. 1.41 Reg. 4.212 Cron. 9.26Neem. 9.8Ps. 105.11Is. 27.12
țara aceasta seminței tale de la râul Egiptului până la râul cel mare, râul Eufrat: 19pe chenit și pe chenizit și pe cadmonit 20și pe hetit și pe ferezit și pe refaimiți 21și pe amorit și pe cananit și pe ghirgasit și pe iebusit.