Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
16

Nașterea lui Ismael

161Și Sarai, nevasta lui Avram

16.1
Cap. 15.2, 3.

, nu‐i născuse copii. Și ea avea o slujnică, o
16.1
Cap. 21.9.

egipteancă; și numele ei era
16.1
Gal. 4.24
Agar. 2
16.2
Cap. 30.3.

Și Sarai a zis lui Avram: Iată acum, Domnul
16.2
Cap. 20.18;
30.21 Sam. 1.5,6
m‐a închis ca să nu nasc
16.2
Cap. 30.3, 9.

; intră, rogu‐te, la slujnica mea; poate că‐mi voi zidi o casă prin ea. Și Avram a
16.2
Cap. 3.17.

ascultat de glasul Saraei. 3Și Sarai, nevasta lui Avram, a luat pe Agar egipteanca, slujnica sa, după ce Avram
16.3
Cap. 12.5.

stătuse vremelnic zece ani în țara Canaan, și a dat‐o bărbatului său Avram de nevastă. 4Și el a intrat la Agar și ea a zămislit. Și când a văzut ea că zămislise, stăpâna sa a fost
16.4
2 Sam. 6.16Prov. 30.21,23
disprețuită în ochii ei. 5Și Sarai a zis lui Avram: Nedreptatea mea să fie asupra ta! Eu am dat pe slujnica mea în sânul tău și ea vede că a zămislit și sunt disprețuită în ochii ei
16.5
Cap. 31.53.
1 Sam. 24.12
; Domnul va judeca între mine și tine. 6
16.6
Prov. 15.11 Pet. 3.7
Și Avram a zis către Sarai
16.6
Iov 2.6Ps. 106.41,42Ier. 38.5
: Iată slujnica ta este în mâna ta, fă‐i ce este bine în ochii tăi. Și Sarai a asuprit‐o și
16.6
Ex. 2.15
ea a fugit de fața ei.

Fuga Agarei

7Și Îngerul Domnului a găsit‐o lângă un izvor de apă în pustie, lângă

16.7
Cap. 25.18.

izvorul din calea spre
16.7
Ex. 15.22
Șur. 8Și a zis: Agar, slujnica Saraei, de unde vii și unde mergi? Și ea a zis: Fug de fața Saraei, stăpâna mea. 9Și Îngerul Domnului i‐a zis: Întoarce‐te la stăpâna ta și
16.9
Tit 2.91 Pet. 2.18
supune‐te sub mâinile ei. 10Și Îngerul Domnului i‐a zis: Îți
16.10
Cap. 17.20;
21.18
25.12
voi înmulți sămânța foarte mult încât nu se va putea număra de mulțime. 11Și Îngerul Domnului i‐a zis: Iată, ai zămislit și vei naște un fiu
16.11
Cap. 17.19.
Mat. 1.21Lc. 1.13,31
; și‐i vei pune numele Ismael pentru că Domnul a auzit întristarea ta. 12Și el va fi
16.12
Cap. 21.20.

un măgar sălbatic de om; mâna lui va fi împotriva tuturor și mâna tuturor împotriva lui și va locui în
16.12
Cap. 25.18.

fața tuturor fraților săi. 13Și ea a pus numele Domnului care îi vorbise: Tu ești un Dumnezeu care vede. Căci a zis: M‐am uitat
16.13
Cap. 31.42.

eu chiar aici după cel ce mă vede? 14De aceea fântâna s‐a numit fântâna
16.14
Cap. 24.62;
25.11
Lahai‐Roi; iată este între
16.14
Num. 13.26
Cades și Bared. 15Și
16.15
Gal. 4.22
Agar a născut lui Avram un fiu și Avram a pus numele fiului său pe care l‐a născut Agar Ismael
16.15
Vers. 11.

. 16Și Avram era de optzeci și șase de ani când a născut Agar lui Avram pe Ismael.