Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
15

Sămânța lui Avram

151După aceste lucruri cuvântul Domnului a fost către Avram

15.1
Dan. 10.1Fapte. 10.10
într‐o vedenie zicând
15.1
Cap. 26.24.
: Nu te teme, Avrame! Eu sunt
15.1
Ps. 3.3
5.12
84.11
91.4
119.114
scutul tău și răsplata ta
15.1
Ps. 16.5
58.11Prov. 11.18
foarte mare. 2Și Avram a zis: Doamne Dumnezeule, ce‐mi vei da tu
15.2
Fapte. 7.5
, deoarece mă trec fără copii și cel ce va fi stăpânul casei mele este Eliezer din Damasc? 3Și Avram a zis: Iată nu mi‐ai dat sămânță și iată
15.3
Cap. 14.14.
un fiu al casei mele este moștenitorul meu. 4Și iată cuvântul Domnului a fost către el zicând: Nu acesta va fi moștenitorul tău, ci cel ce
15.4
2 Sam. 7.12
16.112 Cron. 32.21
va ieși din măruntaiele tale va fi moștenitorul tău. 5Și l‐a scos afară și a zis: Privește acum spre ceruri și
15.5
Ps. 147.4
numără
15.5
Ier. 33.22
stelele dacă le poți număra
15.5
Cap. 22.17.
! Și i‐a zis: Așa va fi sămânța ta. 6Și el a
15.6
Rom. 4.3,9,22Gal. 3.6Ier. 2.23
crezut pe Domnul; și i‐a
15.6
Ps. 106.21
socotit ca dreptate.

Țara făgăduită seminței lui Avram

7Și i‐a zis: Eu sunt Domnul care

15.7
Cap. 12.1.
te‐am scos din
15.7
Cap. 11.28, 31.
Urul Haldeilor
15.7
Ps. 105.42,44Rom. 4.14
ca să‐ți dau țara aceasta s‐o stăpânești. 8Și el a zis: Doamne Dumnezeule
15.8
Cap. 24.13, 14.
, prin ce voi cunoaște că o voi stăpâni? 9Și el i‐a zis: Adu‐mi o juncană de trei ani și o capră de trei ani și un berbece de trei ani și o turturea și un pui de porumbel. 10Și i‐a adus toate acestea și le‐a
15.10
Ier. 34.18,19
despicat prin mijloc și a pus fiecare jumătate în fața celeilalte; și
15.10
Lev. 1.17
pasările nu le‐a despicat. 11Și s‐au coborât pasări răpitoare peste stârvuri și Avram le‐a alungat. 12Și când apunea soarele, un somn adânc
15.12
Cap. 2.21.
a căzut peste Avram și iată o groază, un întuneric mare au căzut peste el. 13Și el a zis lui Avram: Cu adevărat să știi
15.13
Ex. 12.40Ps. 105.23Fapte. 7.6
că sămânța ta va sta vremelnic într‐o țară ce nu‐i a sa și o vor robi și o
15.13
Ex. 1.11Ps. 105.25
vor asupri patru sute de ani. 14Dar și pe neamul acela care îi va robi
15.14
Ex. 6.6Deut. 6.22
îl voi judeca eu; și după aceea vor
15.14
Ex. 12.36Ps. 105.37
ieși cu mare avere. 15Și
15.15
Iov 5.26
tu vei merge
15.15
Fapte. 13.36
la părinții tăi în pace
15.15
Cap. 25.8.
, vei fi înmormântat la o bună bătrânețe. 16Și
15.16
Ex. 12.40
în al patrulea neam se vor întoarce aici; căci fărădelegea
15.16
1 Reg. 21.26
Amoritului încă nu
15.16
Dan. 8.23Mat. 23.321 Tes. 2.16
este deplină. 17Și a fost așa: după ce a apus soarele, s‐a făcut întuneric și iată un cuptor fumegând și o flacără de foc care
15.17
Ier. 34.18,19
a trecut între acele bucăți. 18În ziua aceea Domnul a
15.18
Cap. 24.7.
făcut un legământ cu Avram zicând: Am dat
15.18
Cap. 12.7;
țara aceasta seminței tale de la râul Egiptului până la râul cel mare, râul Eufrat: 19pe chenit și pe chenizit și pe cadmonit 20și pe hetit și pe ferezit și pe refaimiți 21și pe amorit și pe cananit și pe ghirgasit și pe iebusit.

16

Nașterea lui Ismael

161Și Sarai, nevasta lui Avram

16.1
Cap. 15.2, 3.
, nu‐i născuse copii. Și ea avea o slujnică, o
16.1
Cap. 21.9.
egipteancă; și numele ei era
16.1
Gal. 4.24
Agar. 2
16.2
Cap. 30.3.
Și Sarai a zis lui Avram: Iată acum, Domnul
16.2
Cap. 20.18;
m‐a închis ca să nu nasc
16.2
Cap. 30.3, 9.
; intră, rogu‐te, la slujnica mea; poate că‐mi voi zidi o casă prin ea. Și Avram a
16.2
Cap. 3.17.
ascultat de glasul Saraei. 3Și Sarai, nevasta lui Avram, a luat pe Agar egipteanca, slujnica sa, după ce Avram
16.3
Cap. 12.5.
stătuse vremelnic zece ani în țara Canaan, și a dat‐o bărbatului său Avram de nevastă. 4Și el a intrat la Agar și ea a zămislit. Și când a văzut ea că zămislise, stăpâna sa a fost
16.4
2 Sam. 6.16Prov. 30.21,23
disprețuită în ochii ei. 5Și Sarai a zis lui Avram: Nedreptatea mea să fie asupra ta! Eu am dat pe slujnica mea în sânul tău și ea vede că a zămislit și sunt disprețuită în ochii ei
16.5
Cap. 31.53.
; Domnul va judeca între mine și tine. 6
16.6
Prov. 15.11 Pet. 3.7
Și Avram a zis către Sarai
16.6
Iov 2.6Ps. 106.41,42Ier. 38.5
: Iată slujnica ta este în mâna ta, fă‐i ce este bine în ochii tăi. Și Sarai a asuprit‐o și
16.6
Ex. 2.15
ea a fugit de fața ei.

Fuga Agarei

7Și Îngerul Domnului a găsit‐o lângă un izvor de apă în pustie, lângă

16.7
Cap. 25.18.
izvorul din calea spre
16.7
Ex. 15.22
Șur. 8Și a zis: Agar, slujnica Saraei, de unde vii și unde mergi? Și ea a zis: Fug de fața Saraei, stăpâna mea. 9Și Îngerul Domnului i‐a zis: Întoarce‐te la stăpâna ta și
16.9
Tit 2.91 Pet. 2.18
supune‐te sub mâinile ei. 10Și Îngerul Domnului i‐a zis: Îți
16.10
Cap. 17.20;
voi înmulți sămânța foarte mult încât nu se va putea număra de mulțime. 11Și Îngerul Domnului i‐a zis: Iată, ai zămislit și vei naște un fiu
16.11
Cap. 17.19.
; și‐i vei pune numele Ismael pentru că Domnul a auzit întristarea ta. 12Și el va fi
16.12
Cap. 21.20.
un măgar sălbatic de om; mâna lui va fi împotriva tuturor și mâna tuturor împotriva lui și va locui în
16.12
Cap. 25.18.
fața tuturor fraților săi. 13Și ea a pus numele Domnului care îi vorbise: Tu ești un Dumnezeu care vede. Căci a zis: M‐am uitat
16.13
Cap. 31.42.
eu chiar aici după cel ce mă vede? 14De aceea fântâna s‐a numit fântâna
16.14
Cap. 24.62;
Lahai‐Roi; iată este între
16.14
Num. 13.26
Cades și Bared. 15Și
16.15
Gal. 4.22
Agar a născut lui Avram un fiu și Avram a pus numele fiului său pe care l‐a născut Agar Ismael
16.15
Vers. 11.
. 16Și Avram era de optzeci și șase de ani când a născut Agar lui Avram pe Ismael.

17

Schimbarea numelui lui Avram

171Și Avram era de nouăzeci și nouă de ani. Și

17.1
Cap. 12.1.
Domnul s‐a arătat lui Avram și i‐a zis
17.1
Cap. 28.3;
: Eu sunt Dumnezeul Atotputernic
17.1
Cap. 5.22;
: umblă înaintea feței mele și fii
17.1
Cap. 6.9.
desăvârșit. 2Și voi pune legământul meu între mine și tine și
17.2
Cap. 12.2;
te voi înmulți foarte mult. 3Și Avram a
17.3
Vers. 17.
căzut pe fața sa și Dumnezeu a vorbit cu el, zicând: 4Eu, iată legământul meu este cu tine și vei fi
17.4
Rom. 4.11,12,16Gal. 3.29
tatăl unei mulțimi de neamuri. 5Și numele tău nu se va mai chema Avram, ci
17.5
Neem. 9.7
numele tău va fi Avraam, căci
17.5
Rom. 4.17
te‐am făcut tatăl unei mulțimi de neamuri. 6Și te voi înmulți foarte mult și voi face
17.6
Cap. 35.11.
neamuri din tine și
17.6
Vers. 16. Cap. 35.11.
împărați vor ieși din tine. 7Și voi
17.7
Gal. 3.17
întări legământul meu între mine și tine și sămânța ta după tine în neamurile lor ca legământ veșnic
17.7
Cap. 26.24;
, ca să‐ți fiu Dumnezeu ție și
17.7
Rom. 9.8
seminței tale după tine. 8Și
17.8
Cap. 12.7;
voi da ție și seminței tale după tine țara
17.8
Cap. 23.4;
șederilor tale vremelnice, toată țara Canaan în stăpânire veșnică și
17.8
Ex. 6.7Lev. 26.12Deut. 4.37
14.2
26.18
29.13
voi fi Dumnezeul lor.

Tăierea împrejur

9Și Dumnezeu a zis lui Avraam: Să păzești legământul meu tu și sămânța ta după tine în neamurile lor. 10Acesta este legământul meu pe care‐l veți păzi între mine și tine și sămânța ta după tine

17.10
Fapte. 7.8
: toată partea bărbătească dintre voi să se taie împrejur. 11Și veți fi tăiați împrejur în carnea prepuțului vostru și aceasta va fi
17.11
Fapte. 7.8Rom. 4.11
un semn al legământului între mine și între voi. 12Și cel ce este de opt zile va fi
17.12
Lev. 12.3Lc. 2.21In. 7.22Fil. 3.5
tăiat împrejur între voi, orice parte bărbătească în neamurile voastre: cel născut în casă sau cumpărat cu argint de la orice străin care nu este din sămânța ta. 13Cel născut în casa ta și cel cumpărat cu argintul tău trebuie tăiat împrejur și legământul meu va fi în carnea voastră ca un legământ veșnic. 14Și partea bărbătească netăiată împrejur care n‐a fost tăiat împrejur în carnea prepuțului său, sufletul acela va fi
17.14
Ex. 4.24
stârpit din poporul său; a rupt legământul meu.

Sarai se numește Sara

15Și Dumnezeu a zis lui Avraam: Cât pentru Sarai, nevasta ta, n‐o vei mai chema pe nume Sarai, ci numele ei va fi Sara. 16Și o voi binecuvânta și‐ți voi

17.16
Cap. 18.10.
da și un fiu din ea; și o voi binecuvânta și va fi mamă de
17.16
Cap. 35.11.
neamuri: împărați de popoare vor fi din ea. 17Și Avraam a căzut pe fața sa
17.17
Cap. 18.12;
și a râs zicând în inima sa: Oare se va naște copil celui de o sută de ani? Și va naște Sara care este de nouăzeci de ani? 18Și Avraam a zis lui Dumnezeu: Oh, să trăiască Ismael înaintea ta! 19Și Dumnezeu a zis: Cu adevărat Sara
17.19
Cap. 18.10;
, nevasta ta, îți va naște un fiu și‐i vei pune numele Isaac. Și voi întări legământul meu cu el ca legământ veșnic pentru sămânța lui după el. 20Și pentru Ismael te‐am ascultat. Iată l‐am binecuvântat și‐l voi face să crească și‐l
17.20
Cap. 16.10.
voi înmulți foarte mult
17.20
Cap. 25.12, 16.
: va naște doisprezece mai mari
17.20
Cap. 21.18.
și‐l voi face un neam mare. 21Dar legământul meu îl voi întări cu Isaac pe
17.21
Cap. 21.2.
care ți‐l va naște Sara la anul viitor, pe vremea aceasta. 22Și a încetat să vorbească cu el și Dumnezeu s‐a înălțat de la Avraam.

Avraam este tăiat împrejur cu casa lui

23Și Avraam a luat pe Ismael, fiul său, și pe toți cei născuți în casa sa și pe toți cei cumpărați cu argintul său, pe orice parte bărbătească dintre oamenii casei lui Avraam, și a tăiat împrejur carnea prepuțului lor chiar în ziua aceea, cum îi zisese Dumnezeu. 24Și Avraam era de nouăzeci și nouă de ani când a fost tăiat împrejur în carnea prepuțului său. 25Și Ismael, fiul său, era de treisprezece ani când a fost tăiat împrejur în carnea prepuțului său. 26Chiar în aceeași zi au fost tăiați împrejur Avraam și Ismael, fiul său. 27Și

17.27
Cap. 18.19.
toți oamenii casei sale născuți în casa sa sau cumpărați cu argint de la străin au fost tăiați împrejur cu el.