Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
17

Schimbarea numelui lui Avram

171Și Avram era de nouăzeci și nouă de ani. Și

17.1
Cap. 12.1.

Domnul s‐a arătat lui Avram și i‐a zis
17.1
Cap. 28.3;
35.11Ex. 6.3Deut. 10.17
: Eu sunt Dumnezeul Atotputernic
17.1
Cap. 5.22;
48.15
: umblă înaintea feței mele și fii
17.1
Cap. 6.9.
Deut. 18.13Iov 1.1Mat. 5.48
desăvârșit. 2Și voi pune legământul meu între mine și tine și
17.2
Cap. 12.2;
13.16
22.17
te voi înmulți foarte mult. 3Și Avram a
17.3
Vers. 17.

căzut pe fața sa și Dumnezeu a vorbit cu el, zicând: 4Eu, iată legământul meu este cu tine și vei fi
17.4
Rom. 4.11,12,16Gal. 3.29
tatăl unei mulțimi de neamuri. 5Și numele tău nu se va mai chema Avram, ci
17.5
Neem. 9.7
numele tău va fi Avraam, căci
17.5
Rom. 4.17
te‐am făcut tatăl unei mulțimi de neamuri. 6Și te voi înmulți foarte mult și voi face
17.6
Cap. 35.11.

neamuri din tine și
17.6
Vers. 16. Cap. 35.11.
Mat. 1.6
împărați vor ieși din tine. 7Și voi
17.7
Gal. 3.17
întări legământul meu între mine și tine și sămânța ta după tine în neamurile lor ca legământ veșnic
17.7
Cap. 26.24;
28.13Evr. 11.16
, ca să‐ți fiu Dumnezeu ție și
17.7
Rom. 9.8
seminței tale după tine. 8Și
17.8
Cap. 12.7;
13.15Ps. 105.9,11
voi da ție și seminței tale după tine țara
17.8
Cap. 23.4;
28.4
șederilor tale vremelnice, toată țara Canaan în stăpânire veșnică și
17.8
Ex. 6.7Lev. 26.12Deut. 4.37
14.2
26.18
29.13
voi fi Dumnezeul lor.

Tăierea împrejur

9Și Dumnezeu a zis lui Avraam: Să păzești legământul meu tu și sămânța ta după tine în neamurile lor. 10Acesta este legământul meu pe care‐l veți păzi între mine și tine și sămânța ta după tine

17.10
Fapte. 7.8
: toată partea bărbătească dintre voi să se taie împrejur. 11Și veți fi tăiați împrejur în carnea prepuțului vostru și aceasta va fi
17.11
Fapte. 7.8Rom. 4.11
un semn al legământului între mine și între voi. 12Și cel ce este de opt zile va fi
17.12
Lev. 12.3Lc. 2.21In. 7.22Fil. 3.5
tăiat împrejur între voi, orice parte bărbătească în neamurile voastre: cel născut în casă sau cumpărat cu argint de la orice străin care nu este din sămânța ta. 13Cel născut în casa ta și cel cumpărat cu argintul tău trebuie tăiat împrejur și legământul meu va fi în carnea voastră ca un legământ veșnic. 14Și partea bărbătească netăiată împrejur care n‐a fost tăiat împrejur în carnea prepuțului său, sufletul acela va fi
17.14
Ex. 4.24
stârpit din poporul său; a rupt legământul meu.

Sarai se numește Sara

15Și Dumnezeu a zis lui Avraam: Cât pentru Sarai, nevasta ta, n‐o vei mai chema pe nume Sarai, ci numele ei va fi Sara. 16Și o voi binecuvânta și‐ți voi

17.16
Cap. 18.10.

da și un fiu din ea; și o voi binecuvânta și va fi mamă de
17.16
Cap. 35.11.
Gal. 4.311 Pet. 3.6
neamuri: împărați de popoare vor fi din ea. 17Și Avraam a căzut pe fața sa
17.17
Cap. 18.12;
21.6
și a râs zicând în inima sa: Oare se va naște copil celui de o sută de ani? Și va naște Sara care este de nouăzeci de ani? 18Și Avraam a zis lui Dumnezeu: Oh, să trăiască Ismael înaintea ta! 19Și Dumnezeu a zis: Cu adevărat Sara
17.19
Cap. 18.10;
21.2Gal. 4.28
, nevasta ta, îți va naște un fiu și‐i vei pune numele Isaac. Și voi întări legământul meu cu el ca legământ veșnic pentru sămânța lui după el. 20Și pentru Ismael te‐am ascultat. Iată l‐am binecuvântat și‐l voi face să crească și‐l
17.20
Cap. 16.10.

voi înmulți foarte mult
17.20
Cap. 25.12, 16.

: va naște doisprezece mai mari
17.20
Cap. 21.18.

și‐l voi face un neam mare. 21Dar legământul meu îl voi întări cu Isaac pe
17.21
Cap. 21.2.

care ți‐l va naște Sara la anul viitor, pe vremea aceasta. 22Și a încetat să vorbească cu el și Dumnezeu s‐a înălțat de la Avraam.

Avraam este tăiat împrejur cu casa lui

23Și Avraam a luat pe Ismael, fiul său, și pe toți cei născuți în casa sa și pe toți cei cumpărați cu argintul său, pe orice parte bărbătească dintre oamenii casei lui Avraam, și a tăiat împrejur carnea prepuțului lor chiar în ziua aceea, cum îi zisese Dumnezeu. 24Și Avraam era de nouăzeci și nouă de ani când a fost tăiat împrejur în carnea prepuțului său. 25Și Ismael, fiul său, era de treisprezece ani când a fost tăiat împrejur în carnea prepuțului său. 26Chiar în aceeași zi au fost tăiați împrejur Avraam și Ismael, fiul său. 27Și

17.27
Cap. 18.19.

toți oamenii casei sale născuți în casa sa sau cumpărați cu argint de la străin au fost tăiați împrejur cu el.